خانه / شخصیت ها / شاعران / قرن پنجم / فردوسی / فردوسی عرب ستیز و نژادپرست نیست
ابو الفضل خطیبی

فردوسی عرب ستیز و نژادپرست نیست

شاهنامه پژوه ابوالفضل خطیبی در مقاله ی «بیت های عرب ستیزانه در شاهنامه» نشان داده است که بخشی از ابیات ضد عرب در شاهنامه، سروده ی فردوسی نیست بلکه دیگران به آن افزوده اند و آن دست از ابیات ضد عرب و نژادپرستانه که سروده ی اوست، در واقع فردوسی از خدای نامه ی ساسانی نقل کرده و دیدگاه خود او نیست.
با تشکر از دوست گرامی استاد یاغش کاظمی که این نوشته را در اختیار قرار داد.

خطیبی در پایان مقاله اش چنین نتیجه گیری کرده است:
«بسیاری از بیت های عرب ستیزانه در شاهنامه، اصلی است و مضامین آنها پس از سرنگونی دولت ساسانی، در گزارشِ شکستِ ایرانیان از اعراب به خداینامه ساسانی منضم شده و فردوسی با امانت همین گزارش را به رشته نظم کشیده است، ولی برخی کاتبان و شاهنامه خوانان عمدا خود با استفاده از همان مضامین شاهنامه (مانند خوراک و پوشاک و رنگ پوست اعراب)، بیت های دیگری را در تحقیر اعراب سروده و در متن شاهنامه جای داده اند….
در سراسر شاهنامه هیچ بیتی را نمی توان یافت که بر مبنای آن بتوان به عرب ستیزیِ شخصِ فردوسی حکم کرد. تحقیر نژادهای دیگر و نگرش های صرف قومی و نژادپرستانه دور از شأن شاعر و اندیشمند بزرگی چون فردوسی است.»

منبع:
مقاله ی «بیت های عرب ستیزانه در شاهنامه»، ابوالفضل خطیبی، چاپ شده در مجله ی نشر دانش، سال ۲۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۴

همچنین ببینید

شاهنامه فردوسی

مفقود شدن قسمتی از شاهنامه دلیل نمی شود که بتوان شعرهایی را که در شاهنامه نیست به فردوسی نسبت داد

شعرهای فراوان را به فردوسی نسبت می دهند که در شاهنامه نیست؛ مانند «چو ایران …

۲ نظر

  1. بعله فردوسی اینطوری نبوده فقط مانند ابوریحان از عرب تازی بیزار بوده یعنی عربی که به ایران حمله کرد و ایشان
    از جنگ های مذهبی هم بیار بوه

  2. شما پدافند اعراب هستید؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code