خانه / شخصیت ها / اهل بیت(ع) / فردوسی ارادتمند اسلام و اهل بیت(ع)
فردوسی شاهنامه

فردوسی ارادتمند اسلام و اهل بیت(ع)

ابیاتی از فردوسی در شاهنامه چاپ مسکو:

منم بنده اهل بیت نبى            ستاینده خاک پاى وصى
حکیم این جهان را چو دریا نهاد            بر انگیخته موج از و تند باد
چو هفتاد کشتى برو ساخته            همه بادبانها بر افراخته
یکى پهن کشتى بسان عروس            بیاراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با على            همان اهل بیت نبى و ولى
خردمند کز دور دریا بدید            کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن            کس از غرق بیرون نخواهد شدن
بدل گفت اگر با نبى و وصى            شوم غرقه دارم دو یار وفی
همانا که باشد مرا دستگیر            خداوند تاج و لوا و سریر
خداوند جوى مى و انگبین            همان چشمه شیر و ماء معین
  اگر چشم دارى بدیگر سراى            بنزد نبى و على گیر جاى
گرت زین بد آید گناه منست            چنین است و این دین و راه منست

همچنین ببینید

فردوسی شاهنامه

فردوسی نگفته! / عرب هر که باشد به من دشمن است

به قلم مدیر سایت برای نشان دادن ضد عرب و ضد اسلام بودن فردوسی شعرهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code