خانه / شخصیت ها / اهل بیت(ع) / فردوسی ارادتمند اسلام و اهل بیت(ع)
فردوسی شاهنامه

فردوسی ارادتمند اسلام و اهل بیت(ع)

ابیاتی از فردوسی در شاهنامه چاپ مسکو:

منم بنده اهل بیت نبى            ستاینده خاک پاى وصى
حکیم این جهان را چو دریا نهاد            بر انگیخته موج از و تند باد
چو هفتاد کشتى برو ساخته            همه بادبانها بر افراخته
یکى پهن کشتى بسان عروس            بیاراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با على            همان اهل بیت نبى و ولى
خردمند کز دور دریا بدید            کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن            کس از غرق بیرون نخواهد شدن
بدل گفت اگر با نبى و وصى            شوم غرقه دارم دو یار وفی
همانا که باشد مرا دستگیر            خداوند تاج و لوا و سریر
خداوند جوى مى و انگبین            همان چشمه شیر و ماء معین
اگر چشم دارى بدیگر سراى            بنزد نبى و على گیر جاى
گرت زین بد آید گناه منست            چنین است و این دین و راه منست

همچنین ببینید

شاهنامه فردوسی

مفقود شدن قسمتی از شاهنامه دلیل نمی شود که بتوان شعرهایی را که در شاهنامه نیست به فردوسی نسبت داد

شعرهای فراوان را به فردوسی نسبت می دهند که در شاهنامه نیست؛ مانند «چو ایران …

۳ نظر

 1. ابیات قبل از آنرا هم درج میکردید چون
  احتمالا ابوبکر و عمربن خطاب و عثمان هم جزء اهل بیت بوده اند :

  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
  خداوند امر و خداوند نهی

  که خورشید بعد از رسولان مه
  نتابید بر کس ز ابوبکر به

  عمَر کرد اسلام را آشکار
  بیاراست گیتی چو باغ بهار

  پس از هر دوان بود عثمان گزین
  خداوند شرم و خداوند دین

  چهارم علی بود جفت بتول
  که او را به خوبی ستاید رسول

  آیا واقعا این ابیات زاده ذهن فردوسی ست ؟
  چون در ادامه این ابیات، دشمن علی را هم بی پدر مینامد ؛

  نباشد جز از بی‌پدر دشمنش
  که یزدان به آتش بسوزد تنش

  هر آنکس که در جانش بغض علیست
  ازو زارتر در جهان زار کیست

 2. جالبه ، از نظر شما مدح ابوبکر و عمر و عثمان جزء شاهنامه نیست
  ولی مدح علی و اهل بیت جزء شاهنامه ست ؟ :

  https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/aghaz/sh7/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code