خانه / تغییر اندیشه / حسن، فضل و پدرشان سهل کدامشان از زرتشتی به اسلام گرویدند؟
تحول ـ تغییر

حسن، فضل و پدرشان سهل کدامشان از زرتشتی به اسلام گرویدند؟

به قلم مدیر سایت
در بعضی منابع آمده که فضل بن سهل از زرتشتی به اسلام گروید و برخی نوشته اند که برادرش حسن بن فضل بود که مسلمان شد و همین سخن در مورد پدرشان سهل نیز گفته شده است. چه بسا خواننده سردرگم شود که کدامشان مسلمان شده است؟! چه بسا قضیه خلط شده باشد.
خطیب بغدادی (درگذشت: ۴۶۳ق) در کتاب تاریخ بغداد، ج‏۷، ص ۳۳۱ تصریح کرده است که هرسه زرتشتی بوده اند و سپس مسلمان شده اند:
«الحسن بن سهل بن عبد الله ، أبو محمد: وهو أخو ذی الریاستین ، الفضل بن سهل . کانا من أهل بیت الریاسه فی المجوس وأسلما ، هما وأبوهما سهل فی أیام هارون الرشید.
ابومحمد حسن بن سهل بن عبدالله، برادر ذوالریاستین، فضل بن سهل است. آن دو صاحب منصب و ریاست میان زرتشتیان بودند تا اینکه آن دو و پدرشان سهل در زمان هارون الرشید مسلمان شدند».
مطلب فوق در کتاب های دیگر نیز تکرار شده است.

یادآوری
ابوعباس فضل بن سهل (درگذشت: ۲۰۲ق) وزیر مأمون بود که در سال ۱۹۰ق از زرتشتی به اسلام گروید. لقبش «ذوالریاستین» به معنای صاحب دو ریاست بود؛ چون هم مقام وزارت و هم فرماندهی لشکر را بر عهده داشت. (ر.ک: الاعلام ج ۵ ص ۱۴۹)
ابومحمد حسن بن فضل (درگذشت: ۲۳۶ق) وزیر مأمون و از بزرگان رهبری و ریاست در عصر خویش به شمار می رفت. به هوشیاری و ادبیات و فصاحت شهرت داشت. (الاعلام، ج ۲ ص ۱۹۲)

اردیبهشت ۱۳۹۸

همچنین ببینید

عبيد الله بن احمد بن خردادبه ـ ابن خردادبه

یک اشتباه: این جغرافی دان، مستبصر نیست

به قلم مدیر سایت حسن پیرنیا وعباس قدیانی چنین نوشته اند: «عبید الله بن احمد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code