خانه / احکام / احکام اسلامی / تبعیض / لغو جزیه از زمان ناصرالدین شاه تاکنون / تا کنون زرتشتی ها یک ریال جزیه به جمهوری اسلامی نداده اند
جزیه

لغو جزیه از زمان ناصرالدین شاه تاکنون / تا کنون زرتشتی ها یک ریال جزیه به جمهوری اسلامی نداده اند

به قلم مدیر سایت
زرتشتی ها آنقدر بخاطر جزیه جزع و فزع راه می اندازند که چه بسا برخی تصور کنند آنها دار و ندارشان را باید به جمهوری اسلامی به عنوان جزیه بدهند.
این در حالی است که ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۹ قمری پرداخت جزیه را لغو کرد و آن لغو تا این زمان ادامه دارد.
بخشی از فرمان ناصرالدین شاه چنین است:
«…مقرر می داریم که قرار اخذ مالیات املاک و رسوم اصنافیه و سایر عوارض و وجوهات دیوانی به همان نهج (روش) که در شهر و بلوک یزد و کرمان با رعایای مسلم معامله می شود، با زردشتیان سکنه آنجا نیز بلازیاده و نقصان به همانطور معمول کردد
و نظر به این قرار چون مطالبه مبلغ هشتصد و چهل و پنج تومان که به اسم دیگر (جزیه) از طائفه مزبوره کرفته می شده است، مرتفع خواهد بود…»

دستور لغو جزیه

رونوشت فرمان ناصرالدین شاه برای لغو پرداخت جزیه از زرتشتیان

تدوین: