خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / ازدواج دختر نابالغ (با شرایطی) قابل قبول مسلمانان و زرتشتیان
زن

ازدواج دختر نابالغ (با شرایطی) قابل قبول مسلمانان و زرتشتیان

به قلم مدیر سایت

گاهی به مسلمانان در مورد جواز ازدواج دختران نابالغ (با اجازه ی پدر یا جد پدری) ایراد می گیرند در حالی که زرتشتیان نیز همین را دارند.

در کتاب روایت آذرفرنبغ فرخزادان (قرن ۲ و ۳ ق)، سیزدهمین پرسش در باره ی دختر نابالغی است که با مردی ازدواج کرده است و تأیید موبد را در پاسخ می بینیم.

یادآوری

ـ هم در توضیح المسائل فقیهان و هم در روایت آذر فرنبغ (در پاسخ پرسش اول) آمده است که چنین ازدواجی باید با اجازه ی پدر یا جد پدری باشد و طبیعی است که پدر مراقب است فضای فرهنگی جامعه و امور دیگر برای دخترش مشکلی به وجود نیاورد. (ر.ک: توضیح المسائل امام خمینی، مسأله ۲۳۷۵)

ـ از نظر اسلام (و شاید زرتشتیان) شوهر تا زمانی که دختر به بلوغ نرسیده، حق آمیزش با او را ندارد.

ـ طبق فتوای فقیهان، وقتی که دختر به بلوغ رسید، اگر آن ازدواج برایش مفسده دارد می تواند به هم بزند. (ر.ک: توضیح المسائل امام خمینی، مسأله ۲۳۷۵)

عبارت روایت آذر فرنبغ فرخ زادان

«پرسش:
دختری نابالغ که تن به زنی (= ازدواج با) مردی می دهد، هنگامی که به (سن) بلوغ می رسد (آیا) مجاز است که از او باز گردد و شوهر (دیگر) کند؟ و آن مرد (دوم) را پادشاه زنی باشد یا نه؟ و تا چند ساله (= چند سالگی) وقتی تن به زنی مردی می دهد می تواند باز گردد؟

پاسخ:
چنان که من می دانم: هنگامی که به (سن) بلوغ رسد، اگر اصلا با وی نبوده باشد، می تواند بازگردد؛ اگر شوهر کند، پادشاه زنی باشد؛ (اما) اگر نه ساله شود، و به (سن) رشد رسیده باشد و تحت سالاری قانونی تن به زنی دهد، پس از آن نمی تواند باز گردد».
منبع: روایت آذرفرنبغ فرخ زادان، پرسش ۱۳، ص ۱۰

روایت آذرفرنبغ فرخ زادان ص ۱۰
فروردین ۱۳۹۸

همچنین ببینید

چند شوهری در عصر ساسانی و دلیل آن!

به قلم مدیر سایت موبدان، ثروتمندان و درباریان در زمان ساسانیان زنان دائمی و صیغه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code