خانه / حیوانات / دیگر حیوانات / چوب زدن زرتشتیان به گوسفند قبل از کشتن با چاقو

چوب زدن زرتشتیان به گوسفند قبل از کشتن با چاقو

به قلم مدیر سایت

جای شگفتی است که زرتشتیان طبق آداب دینی، گوسفند را پیش از کشتن با چاقو، آن را به شکلی دردناک با چوب می زدند. این قضیه سبب پرسش یک مسیحی به نام بُخت ماری شده است. او می پرسد:

«گوسفند را هنگام کشتن و پیش از کارد، چرا باید چوب زد؟» (کتاب پنجم دینکرد، ص ۷۸)

موبد آذر فرنبغ فرخ زادان این برنامه ی زرتشتی ها را اینگونه توجیه می کند که وقتی به گوسفند با چوب زده می شود، حیوان از دیو پاک می شود و ترس بسیار و بدمزگی از آن دور می شود؛ زیرا گوسفند کارد را نمی بیند و وقتی درد چوب خوردن را چشید، دیگر کارد کمتر برایش درد دارد!

متوجه این ادعای آذرفرنبغ نشدیم که اگر چوب زده نشود سبب بدمزگی گوشت گوسفند می شود و نیز چوب زدن سبب می شود کمتر گوسفند را بکشند!

در کتاب پنجم دینکرد پاسخ آذرفرنبغ اینگونه آمده است:

«دلیل چوب زدن به گوسفند، پیش از به کار بردن کارد، همراه با دیگر (کارهایی که) در این مورد باید انجام داد، این است: این کار بجز فایده ی آئینی که در پاک کردن چند دروج (در بر دارد)، خصوصاً برای آن است که ترس بسیار و بدمزگی (پیدا نشود) و آن دعاها باعث می شود که آن را بر خلاف قانون و بیهوده کمتر بکشند.

و دیگر بخشایش بر گوسفند است و از این طریق، از این که به او کارد نزنند، کمتر می ترسد و کمتر درد می بیند و بیهوده، زود به زود و در هر زمان بر اثر شدت آرزو گوسفند را نکشند». (کتاب پنجم دینکرد ص ۱۰۰ ـ ۱۰۲)

یادآوری

یک) چوب زدن به گوسفند قبل از استفاده از چاقو، به عنوان کاری دینی انجام می شده؛ زیرا توجیه آن در کتاب دینکرد آمده که کتابی دینی است و نیز دلیل آن، بیرون راندن دیو است.

دو) زرتشتی ها هنگام قربانی کردن گاو به قدری با چوب بر سرش می کوبیدند تا بمیرد.

کتاب پنجم دینکرد ص ۱۰۰
فروردین ۱۳۹۸

همچنین ببینید

کتاب قربانی در آیین زرتشتی، بهترین و جامع ترین اثر در موضوع خود

با آغاز مطالعات اوستایی و رواج ترجمه های غربیان از گاتاها این دیدگاه که زرتشت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code