+
خانه / شخصیت ها / پژوهشگران ایرانی / دیگر پژوهشگران / نبود فرهنگ و تمدن آنچنانه در ایران باستان
نبود فرهنگ و تمدن آنچنانه در ایران باستان

نبود فرهنگ و تمدن آنچنانه در ایران باستان

از زبان دکتر عبدالکریم سروش
«شما اگر به تاریخ مراجعه کنید چیز چندانی از فرهنگ ایران باستان بر جای نمانده است. و من این را منصفانه هم عرض کردم. گفتم یا از بین رفته و یا هم نبوده. مورخان ما می گویند که از هخامنشیان و اشکانیان که قوم جنگ آوری بودند، ظاهراً تولیدات چندانی از لحاظ فرهنگی نداشتند.
اگر هم چیزی بر جای مانده از دوره ساسانیان به بعد است که آن هم چندان چیزی نیست. ما حداکثر اوستا را داریم که از قدیم است و کارنامه اردشیر بابکان را داریم و چند مورد دیگر از این قبیل. البته سنگ نوشته هایی هم از گذشته داریم. 
شما این را با فرهنگ و تمدن یونان مقایسه کنید. آنها هم جنگ های بزرگی داشته اند اما خواهید دید که چه چیزهایی از آنها باقی مانده است، نظیر ارسطو و افلاطون و سقراط و غیره. تمام جهان متمدن امروز تحت سیطره فرهنگ و فلسفه یونان قدیم است.
اگر ما چنین مقایسه ای را منصفانه صورت بدهیم آن وقت این تفاوت را خواهیم دید و مبالغه نخواهیم کرد. این عین واقعیت است.»

ممکن نیست یک تمدن بزرگ به دست اعراب از بین برود
«عده ای گفتند که اعراب بعد از حمله به ایران کتابخانه های بزرگ ایران را به آتش کشیدند و از کتاب ها برای گرم کردن گرمابه های خود استفاده کردند. البته باز این هم چندان مورد تایید مورخان نیست. ببینید اصلاً ممکن نیست که یک تمدن بزرگ، با شاخ و برگ های بزرگ و متفکران بزرگ این گونه از بین برود و فرو بپاشد و نابود شود. ما هنوز همه شعرهای هومر را داریم که متعلق به ۲۵۰۰ سال پیش است.»

منبع: نشریه مهرگان، سال اول، شماره دهم، آبان ۱۳۸۹، سخنرانی عبدالکریم سروش در تورنتوی کانادا

تیر ۱۳۹۷

۱۷ نظر

 1. فرهنگ یعنی چه ، همه اداب و رسوم و دانش و حکمت و ادبیات و معماری و اخلاق و … یک قوم .
  استناد کسانی که می گویند از فرهنگ ایران باستان چیزی نمانده بر نبود کتاب و نام دانشمندان ایرانی پیش از اسلام متکی است . آیا همه فرهنگ یعنی کتاب و نام دانشمند ؟
  پس بفرمایید از فرهنگ پیامبر اسلام و خلفای راشدین و امویان تا زمان خلافت عمر ابن عبالعزیز چیزی نبوده یا باقی نمانده ؟!
  چند کتاب از دانشمندان عرب قبل از سال ۱۰۰ هجری باقی مانده ؟
  مساله تنها تفاوت دو نوع فرهنگ است ، فرهنگ ایرانی مبتنی بر فلسفه زمان و زندگی و فلسفه یونانی مبتنی بر مابعد الطبیعه و اسرار و تعاریف غیر تجربی
  اما نگاه ایران باستان به هستی بهره جویی از نعمات خداوند است و نگاه فرهنگ یونانی بر ذهنیات غیر واقعی و سفسطه گری فلسفی در جستجوی ناکجا آباد .

  • بنده خدا ، دکتر سروش کاری به اسلام ندارد ، به ایران باستان کار دارد ، آقای فاطمی این حرف را نزده است که این جواب را میدهی .
   و اما بعد :
   در میان اعراب بدوی که تازه با ظهور اسلام جان گرفتند ، تا ۱۰۰ و اندی سال انتظار داشتن دانشمندان زیاد حرفی بی اعتبار است ، البته که عالمانی همچون جابر بن عبد الله انصاری و سلیم بن قیس هلالی و … بوده اند . اما ایران باستانی که چند صد سال پادشاهی داشته و حکومت متمرکز ، کجاست فرهنگش ؟ کجاست دانشمندانش ؟ کجاست کتابهایش ؟ کجاست ؟ میخواهی قیاس کنی ، چهارصد سال ساسانی را بگیر با چهارصد سال اول اسلام آنوقت قیاس کن . در ایران باستان ، یک بزرگمهر را می بینیم و یک برزویه طبیب و دیگر هیچ . اما در فلاسفه و دانشمندان یونان ، طبیب است ، فیلسوف است ، ریاضیدان است و … یک دهم اینها در فرهنگ ایران نبوده است ، چرا خوانندگان را گمراه میکنی ؟ کدام تفاوت ؟ کدام تعاریف غیر تجربی ؟ هنوز که هنوز است برخی گفته های جالینوس درست از آب در آمده است و برخی هم غلط که البته با لحاظ اطلاعات و امکانات آن زمان غلط در آمدن برخی اش عجیب نیست . سوفسطیان در یونان به دنبال سفسطه بودند ، چه ربطی به تمام یونان داشت ؟ چرا تهمت میزنید ؟ این ایرانیان بودند که بدنبال تقدس خرافی و پرستش جهل گونه آتش و ازدواج با محارم و نظام چند خدایی مضحکشان بودند ، این ایرانیان بودند که اهورامزدایشان پدر و برادر و زن و دختر و پسر داشت ، ایرانیان بودند . بله ، یونانیان هم اینگونه بودند و پیرو نظام چند خدایی [ بجز برخی دانشمندانشان ] و این یعنی ایرانیان در هیچ زمینه ای بهتر از آنان نبودند .
   کدام ناکجا آباد ؟ کسانی که برای رستگاری فشرده گیاه مخدر هوم را با شیر می نوشند و در جای دیگری بنگ میزنند تا به عالم دیگر بروند [ ارداویراف ] اینها بدنبال ناکجا آباد نیستند ؟ کسانی که برای رستگاری با خواهر و مادر خود ازدواج می کنند بدنبال ناکجا آباد نیستند ؟ بازهم قیاس مع الفارغ .

   از فرهنگ اسلام ، پیامبرش ماند ، قرآنش ماند ، ۱۴ معصومش ماند …
   از فرهنگ ایران ، زرتشتش [ اگر وجود داشته ] ماند ؟ ، کتابش اگر داشته ماند ؟ ، اصلاً چه چیزی از فرهنگ ایران وجود داشته که بخواهد بماند ؟ .
   اکثر یونانیان مشرک بودند و پیرو نظام چند خدایی عین ایرانیان باستان ؛ اما از نظر دانشمند و فلاسفه ، یونانیان برتر از ایرانیان بودند ، حتی از نظر پادشاه هم حکومت اسکندر کبیر بزرگ تر از حکومت داریوش اول بود .

  • بله
   فرهنگ یعنی شهرهای مسکونی یونان که هنوز هم پابرجا هستند.

   نه ایرانیان باستان بیچاره که هیچ دسترسی ای به مصالح ساختمانی مناسب نداشتند و امروز اثری از آنها نیست.

   چه ربطی به اسلام داره، نمیشه که همه ی مدارک رو ندید گرفت و تلاش کنی معنی فرهنگ رو عوض کنی.
   همه ی فرهنگ کتاب نیست، کتاب دروازه ی فرهنگه

   • توصیه می کنم این مقاله دکتر غلامعلی همایون را بخوانید .
    http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/143/html/143-10.HTM
    اکروپولیس دهها سال بعد از تخت جمشید و با الگویی کاملا مشابه ساخته شده است . این عناصر اصلی معماری تخت جمشید :
    صفه سنگی که هنوز هم پابرجاست
    ستونهای سنگی
    پلکان ورودی
    به صورت کاملا مشابه در اکروپولیس تکرار شده است .
    یونانیان در مقابل ایرانیان بسیار خود را کوچک و حقیر می دانستند . سبک زندگی ایرانی برای ایشان الگو بود . مثلا سقراط به شاگردانش می گوید حال که ما نمی توانیم در روش زندگی و بهره گرفتن از دنیا مانند ایرانیان باشیم سعی کنیم در دانش از ایشان پیشی بگیریم . یونان تا یورش اسکندر به ایران هرگر نه فرهنگ و نه دانش و نه معماری بلند مرتبه ای نداشت همه پیشرفت یونان پس از فتح ایران توسط اسکندر بود بسان اعراب که پس از فتح ایران به کمک ایرانیان دانش و فرهنگ و تمدن اسلامی را پی ریختند .
    شکی نیست امثال شما که اجداد ایرانیان و فرهنگ ایران باستان را تحقیر می کنید ایرانی نیستید . متاسفانه تحت تاثیر پان عربیسم و پان ترکیسم هویت خود را گم کرده اید .

   • « یونانیان در مقابل ایرانیان بسیار خود را کوچک و حقیر می دانستند . »
    خیر ، ایرانیان در مقابل یونانیان خود را کوچک و حقیر میدانستند [ من سندی ندارم برای این گفته ام ، آیا شما دارید ؟ ] ، با تشکر ، لطفا سند خود را ارائه دهید . البته اگر سندتان تاریخ هرودوت است که :
    https://www.mashreghnews.ir/news/308972

    گفتید تخت جمشید ، من هم این لینک را بیان میکنم :
    http://www.tabnak.ir/fa/news/166389

    « مثلا سقراط به شاگردانش می گوید حال که ما نمی توانیم در روش زندگی و بهره گرفتن از دنیا مانند ایرانیان باشیم سعی کنیم در دانش از ایشان پیشی بگیریم . »
    مثلا ارسطو به استادان و … اش میگوید حال که ما در روش زندگی و بهره گرفتن از دنیا از ایرانیان پیشی گرفتیم خوب است که در دانش نیز از ایشان پیشی بگیریم.

    « یونان تا یورش اسکندر به ایران هرگر نه فرهنگ و نه دانش و نه معماری بلند مرتبه ای نداشت همه پیشرفت یونان پس از فتح ایران توسط اسکندر بود »
    سقراط و بقراط و افلاطون بعد از حمله اسکندر بدنیا آمدند ، البته نمیدانم چرا قراین تاریخی چیز دیگری میگویند و اینان قبل از حمله اسکندر بدنیا امده اند ، اما خب شما را ملاک قرار دادم و این حرف را گفتم . شما یک طرف ، تاریخ هم یک طرف .

    « بسان اعراب که پس از فتح ایران به کمک ایرانیان دانش و فرهنگ و تمدن اسلامی را پی ریختند . »
    به کمک کدام ایرانیان ؟ ایرانیان مسلمان یا زرتشتی ؟ اصولا زرتشتیان چکاری در فرهنگ و تمدن ایران کردند در همان زمان بعد از فتح ایران ؟ مثل اینکه شما حواستان نیست ، این سایت برای نقد آیین زرتشت است ، وگرنه : خدمات متقابل اسلام و ایران … ، اما زرتشتیان چکار کردند ؟ .
    « شکی نیست امثال شما که اجداد ایرانیان و فرهنگ ایران باستان را تحقیر می کنید ایرانی نیستید . »
    شکی نیست که مدیوماه هم ایرانی نیست ، در گاتها هیچ اشاره ای به ایرانی بودن وی نیست . بیان حقایق شد تحقیر ؟ خوب است بر مزار کورش سجده بزنیم؟ آنوقت این تحقیر نیست ؟ .
    « متاسفانه تحت تاثیر پان عربیسم و پان ترکیسم هویت خود را گم کرده اید .»
    آقای پان ایرانیسم ، نمیتوانی جواب دهی بگو نمیتوانم ، چه پان ایرانیسم و په پان ترک ، هر دو تعصب دارند و حقیقت را نمی بینند .[ پان عرب نداریم و از خودش در آورده است ، هماننده ترجمه وندیداد و اظهار نظرهای شگفت دیگری که از خود میگوید ]

    در ضمن ، روی چه حسابی آقای وحید را جز این گروه های افراطی قرار دادید ؟ روی چه حساب ؟ .

    • لینکی که از بازتاب گذاشتید کپی بی ارزشی از فیلم های ساخته شده و مطالب پورپیرار است کسی که توده ای بود و بعد از اخراج از حزب توده به دلیل دزدی با توسل به عرب زبان بودن خودش و دلارهای شیوخ عرب همه تاریخ ایران زیر سوال برد حتی حافظ و فردوسی و سعدی را هم جعلی و دروغ خواند و معتقد بود ایران تا ۳۰۰ سال پیش کشور بی نام و نشان و بدون سکنه بوده .
     لاجرم دفاع غیر منطقی از هرچه ضد ایران و ایرانی باشد به دنباله روی امثال پورپیرار می انجامد .
     اما مطالب و عکس های لینک بازتاب و آن مقاله توسط جناب یاغش کاظمی به روشنی در این مقاله پاسخ داده شده است
     http://asha.blogsky.com/1390/03/14/
     مهم ترین سند رد ادعاهای موحد و پورپیرار نقاشی های سیاحان غربی از تخت جمشید و پاسارگاد در قرن های ۱۷ و ۱۸ است که خلاف ادعای شما را ثابت می کند .
     دیگر اینکه مقاله موحد خطاهای بسیاری در زمان و مکان وقایع دارد . قاعدتا کسی که کتاب وندیداد انگلیسی دارمستتر را که در همه کتاب خانه های دانشگاهی ایران موجود است تکذیب کند تخت جمشید را هم تکذیب می کند

    • ۱ : متأسفانه شما ادعای خودتان را بکلی فراموش کرده اید و بازهم نتوانستید جوابی بدهید .
     ۲ : درباره وندیداد دارمستتر :
     اتفاقا هم در بحث زن و گاو در اوستا و همینطور دخمه گذاری کاملا آنرا قبول داشتم و دخمه گذاری در آیین زرتشت را با ترجمه انگلیسی وندیداد دارمستتر هم در وبلاگ کاملا اثبات کردم ، گویا شما هراس داشتید لینکهای وبلاگ را بخوانید .
     ۳ : بنده کاری به آقای پورپیرار ندارم و سخنان ایشان را حداقل برخی اش را قبول ندارم و شایدهم اکثرش را [ دکتر دوستخواه هم درباره ایشان سخن گفته و برخی وبلاگ و سایتها هم برخی یا اکثر سخنانشان را رد کردند ]
     ۳ : درباره استاد یاغش کاظمی :
     ایشان واقعا اهل تحقیق اند ، در وبلاگ ایشان هم کامنت گذاشتم و هر از گاهی هم سر میزنم . ولی لینکی که گذاشتم اولا حرفهای آقای موحد نبود بلکه بخشی از آن لینک ، حرفهای ایشان بود و دوما استاد تمام حرفهای لینکی که گذاشتم را رد نکرده بود اصولا استاد اصلا این لینک را رد نکرده است بلکه حرفهای آقای موحد را رد کرده است .
     درباره قسمت اخر سخنان استاد درباره نقش پاسارگاد هم ایشان میگویند :
     آقایِ “موحد” سپس به سرزنش محقّقینی پرداخته اند که نقش ِ ساختمانِ “دروازه” ی پاسارگاد را تصویر ِ “کورُش” معرفی کرده اند. نگارنده نیز آهنگِ همراهی با این دسته محقّقین را ندارد،
     برای تأکید بیشتر :
     نگارنده نیز آهنگِ همراهی با این دسته محقّقین را ندارد،
     لینکهای من که هیچ ، شما لینکهایی که خودتان هم میگذارید را میخوانید ؟ .

 2. سلام
  موضوع اینجاست که پس از حملات اعراب زبان در ایران تغییر کرد و به کل کتب و کتابت ممنوع شد ، شکی نیست تا دو سه سده هیچ کتابتی انجام نشد ، نه تاریخی نوشته شد و نه حتی قران به نوشتار رسید چه برسد به اینکه کتابهای علمی نوشته شود ، شما هیچ منبع تاریخی در دوران امویان ندارید و نوشتار تاریخ و قران تازه در دوران عباسی شروع شد .
  اگر چه در منابع دسته اول تاریخی بسیاری امده که اعراب کتابهای ایرانیان را سوزانده و هر چه به زبان فارسی نوشته شده بود را از بین بردند ، حتی اگر این اقوال را نپذیریم باز هم شما نمیتوانید پس دو سه سده احوال کتابهای فارسی زبان را بپرسید ، چطور ممکن است شما الان بیایید بدون مراجعه به منابع تاریخی حتی اسامی شاهان قاجار را برای ما بگویید ? چه برسد به اینکه نام دانشمندان دو سده پیش را از شما بخواهم ? ایا پدر و پدربزرگ شما میدانند ? نه !
  تازه اگر هم کتابی از دوران ساسانی در دوران عباسی وجود داشته ناخوانا بوده چون مردم با تغییرات زبانی مواجه شده اند ، ابن یمین در تاریخ خود به کتابخانه بزرگ سارویه در اصفهان که هم اکنون نیز ساختمان ان وجود دارد مربوط به دوران ساسانی اشاره میکند که به دلیل بارش باران و سیل از بین رفته و بقایای کتابهای ان توسط خلیفه عباسی از بین رفته ، طبق گفته ابن یمین خط ان برای خلیفه و مردم نااشنا بوده و احتمالا دلیل از بین بردن انها هم همین بوده .
  افت اعراب بر یونان باستان وارد نشده وگرنه الان هومر و ارسطو و سقراط نداشتند .

 3. ایران هرچه دستاورد علمی و ادبی داشت مربوط به دوره اسلامی است مثل فردوسی و خیام و حافظ و خوارزمی و ابن سینا وغیره پس چرا قبل از اسلام نام این اشخاص را نمی بینیم آیا حمله اعراب وحشانه تر از حمله مغلولان بود پس چرا تمام اثار علمی و ادبی قبل از مغول به دست ما رسیده ولی قبل از حمله اعراب نه چرا که کشور ایران قبل از اسلام یک تمدن نظامی و امپراتوری بوده که فقط به دنبال کشورگشای و گسترش امپراتوریش بود به خصوص دوره هخامنشینان و ساسانیان و بعدش اکثریت مطلق مردم حق خواندن ونو شتن رانداشتند پس چه طور می شود دستاوروهای علمی زیاد داشت

 4. من کی باشم
  اینارو من نمیگم، شواهد تاریخی داره میگه

  شما وقتی از تمدن مصر یا یونان حرف میزنی،
  مثلا تو معماری،
  سبک معماری خاص خودشون رو داشتن
  (مثل هخامنشیان ماکتی از بابِل نبوده )

  تخت جمشید از سبک معماری بابِلی ها و به دست خود اونها ساخته شده دوست من

  شما تعداد دانشمندهای یونانی رو بخوای لیست کنی تمومی نداره، بعضیهاشون تو اون زمان حتی فهمیده بودن که زمین گرده، کهکشان چیه و شکل و شمایل امروزی ستاره شناسی رو درک کرده بودن

  شما وقتی از تمدن و علم حرف میزنی، دقیقا منظورت چیه؟
  کتاب عربیه و دفتر یونانی
   فردوسی ای که میگن فارسی رو زنده کرده لقبش(فردوسی)، ریشه ی اکدی داشت که برمیگرده به یکی از اجداد عربهای امروز.

  و در آخر هدیه ی من ب شما:
  "نژاد آریایی ماهیت علمی ندارد و از نظر مارکرهای ژنتیک هم چیزی به نام نژاد آریایی وجود ندارد"

  اگه وطن پرستی به اینیه که شما میگید، من داوطلبانه وطن فروش و نفهمم

 5. جناب مدیر محترم سایت
  کماکان رویه مشخص جنابعالی در عدم انتشار کامنت های بنده برقرار است . و کماکان سایت شما تاخت گاه تفکران ضد ایرانی است که دشمنی اشان با دین زردشتی هم نه از حب اسلام که از عرب پرستی و دشمنی با ایران و ایرانی نشات می گیرد .
  بسیار علاقمندم حداقل پس از نشر ادعاهای مضحکی مانند مقاله موحد نامی در بازتاب که در کامنت های سایت شما هم مجددا معرفی میگردد حداقل از دوست عزیزمان جناب یاغش کاظمی که پاسخ مستدلی به این فرد کم دانش و یاوه گو دادند ، در مورد این ادعاها پرس و جو میکردید .
  آنچه متاسفانه راه شما را نه از زردشتیان که اکثر ایرانیان و ایران دوستان جدا می کند همین برخوردها و همین کارها است .
  جناب فاطمی بلاشک جنابعالی مورد تایید و حمایت نهادهای مذهبی و حوزوی هستید و در این موضوع بر شما خرده ای نیست ولی دانسته یا ندانسته در مسیر همسویی با سیاست های هدایت شده ضد ایرانی قدم برندارید که بسیار از این افراد با برنامه و هدایت شده در حال تخریب فرهنگ و تاریخ ایران هستند تا در کنار شیوخ کوتاه قد عرب ، کشور بلند قامت ایران وجود نداشته باشد .
  آنها که ۴۰ سال است بر طبل جدایی و دشمنی ملیت و اسلامیت می زنند بر شاخ نشسته و بن می برند که ضامن بقای تشیع علوی و یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران در همبستگی این دو با هم بوده است . تلاش برای نفی تاریخ کهن ایران نه اقدامی خداپسندانه است ونه مصلحت دین شیعی است که دشمنان این هر دو یکی هستند و فردا روز که خدای نکرده ایران را از هم دریدند وهابیت و صهیونیسم به حوزه های علمیه هم رحم نخواهند کرد . پس نگذارید که در این خیانت و گناه بزرگ سهیم باشید .

  • با سلام ؛ سخن از استاد یاغش کاظمی آمد :

   http://www.asha.blogsky.com/1388/11/24/post-100

   بله ، ایشان واقعاً اهل تحقیق و پژوهش اند .

   در ضمن ، کسی ملیت را از اسلام جدا نکرده است ، منتها کسی سجده بر مزار کورش را جزء ملیت نمیخواند بلکه جزء حقارت و جهالت میخواند ، همین است برای کسی که میخواهد زرتشتی شود چون به خیال خودش کورش زرتشتی بوده و همین است برای کسی که میخواهد مرتد شود چون به خیال خودش اسلام برای عربهاست ، اینها ملی گرایی نیست ، حقارت و جهالت است ؛ مشکل اینهاست ، مشکل باستان ستایی افراطی است و کسانی که ایران را در زمان باستان گل و بلبل نشان میدهند ، اینهاست که تمام اسناد تارخی انرا رد میکنند . در پستی و در وبلاگ هم نشان دادم که یک فیلسوف ، یک ریاضیدان ، یک حکیم و کلا یک دانشمند در زمان هخامنشیان ما نداریم اما در یونان باستان کم نیستند مشاهیر . من حرفهای آقای وحید را کاملاً تأیید نمیکنم بعد نیایید و کامنت بگذارید و درباره حرفهای آقای وحید با من بحث کنید و باز بحث را عوض کنید ، حرفهایم را در دو کامنت بالاتر گفته ام .

  • درود بر شما ،
   سانسور و تحریف در درج مطالب و کامنتها در این سایت عوام فریب بسیارست
   چندین نظرات من هم در معرض دید قرار نگرفتند .
   جالب ست که نظرات موافق اسلام بدون ذکر هیچ منبع یی فورا تایید میشوند ……

   • شرایط سایت را رعایت نکردید

    • کذب محض است . مدیر سایت مدتی است متوجه شده که با رشد ارتباطات عمومی و دسترسی جوانان به مستنداتی که قرنها از دبد عموم پنهان میکردند دیگر روش و منش تحریف و تلبیس شناخته شده و رسوا است . به همین دلیل در مقابل سیل کامنتهای افشا کننده گافهای سایت به عدم انتشار رو آورده . جالب است که مدعی عدم رعایت قوانین سایت است در حالیکه کامنت های توهین به مقدسات را منتشر می کند و کامنت های افشا کننده وضع و حالشان را حذف و به جایش ده تا ده تا کامنت طلبه های حوزه و هم فکران خودش را منتشر می کند . کلا این سایت مطلب جدی غیر قابل پاسخی نداشته و ندارد و هدف سایت هم بیشتر تبلیغ مدیر سایت در محافل حوزوی به عنوان به اصطلاح کارشناس دین زردشتی است .

   • لطفا شماره دعوتنامه ای را که مدیر سایت برایتان فرستادند تا در این سایت کامنت بگذارید بگویید و سپس برخلاف دعوتنامه عمل کردند .
    خدا را شکر هم در ادیان نت و هم اینجا و هم در یک سایت باستان ستا کامنت گذاشته و بحث کرده ام [ البته در ادیان نت بحثی نکرده ام کسی بحث نکرد ] ؛ شاید بتوان گفت که تمام گفته های این سایت غیر قابل رد اند و تنها چیزی هم که از شما دیده شده است توهین است و بس ؛ مشابه کامنتهای شما را حتی در یک سایت باستان ستا هم بگذارید پخش نمیشوند . واکنش مدیر سایت باستان ستا را به کامنتهای مشابه دیده ام ؛ کامنتهای شما جایی در هیچ سایتی ندارد مگر سایتهای ضد اسلام که اهل توهین اند ، چرا که شما نیز اهل توهین به علما و نظام و شیعه هستید گویا با ایشان پدر کشتگی دارید . کم نبوده بحثهایی که نتوانستید کاری از پیش ببرید حتی در دو پست در وبلاگ لیست هم کردم .
    در ضمن ، این سایت پر طرفدارترین و پربازدید ترین سایت زرتشتی و باستان ستایی نیست ، بروید و در سایتهای دیگر بگذارید آنجا هم کامنتهایتان دیده میشود .
    اگر خیلی ناراحتید سایت بزنید ؛ دغدغه آیین نیاکانتان را دارید خب کمی خرج کنید و سایت بزنید و هرکاری خواستید در آن بکنید ، برای چه می آیید و مطلوم نمایی کرده [ گویا با سند حرف زدید که پخش نکردند چونانچه شما اصلا میانه خوبی با سند و منبع ندارید ] و مدام در اینجا به این و آن توهین میکنید ؟ شما تنها توهین کردید ، همین . ناراحتید در سایت ساختن به روی همه باز است ، وبلاگ هم است بروید و هرکاری میخواهید بکنید و مدام مقاله بنویسید و در سایتهای زرتشتیان که اتفاقاً مقدار بازدید بعضی شان حتی شاید از این سایت هم بیشتر باشد تبلیغ کنید تا جوانان توسط شما آگاه شوند و زرتشتیان هم اگر الآن حمایتتان نمیکنند بعدا حمایتتان کنند ، مگر کسی جلویتان را گرفته است ؟ .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی