خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / ازدواج زرتشتیان / دیگر ازدواج ها / دختران در ایران باستان و آزادی عمل در انتخاب همسر

دختران در ایران باستان و آزادی عمل در انتخاب همسر

به قلم مدیر سایت
موبد اردشیر آذرگشسب در کتاب «مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان» صفحه ۱۶۹ چنین ادعا کرده است:
«آزادی عمل (در ایران باستان) به اندازه ای بود که اگر دوشیزه ای می خواست برخلاف میل والدین خود با پسری زناشویی نماید پدر و مادر او نمی توانستند از این کار جلوگیری نمایند».

این در حالی است که طبق کتاب «مادیان هزار دادستان» (احکام حقوقی در عصر ساسانی) صفحه ۱۸۵ دختر بدون رضایت سالار خود (پدر یا کسی دیگر که به عنوان سرپرست تعیین شده) نمی توانست تن به ازدواج دهد:
«در دادستان ـ نامه چنین نوشته است که چنانچه خواهر یا دختری بدون رضایت سالار (خود) تن به ازدواج دهد، (این ازدواج) قانونی نیست».

این نداشتن آزادی عمل در حدی بود که پدر می توانست با دختر خویش حتی بدون رضایت دختر ازدواج کند. سؤال و جوابی از آذرفرنبغ فرخزادان (روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص ۱۶) گویای این مطلب است:
«پرسش: مردی که باید دختر خویش یا خواهر خویش را به زنی در آورد (به ازدواج در آورد) (و) آنان موافق نباشند، (آیا) آن مرد می تواند ایشان را به زور زن کند؟ اگر بکند، صواب خویدوده باشد یا نه؟
پاسخ: چنان که من می دانم: خواهر یا دختر را آن گونه به زور می توان زن کرد. اگر بکند، زنی (= ازدواج) درست است، صواب خویدوده (نیز) باشد؛ (اما) اگر شوهر موافق نباشد، نمی توان کرد و گناه است». 

مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان ص 169

مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان ص ۱۶۹

شناسنامه مراسم مذهبی و آداب زرتشتیانشناسنامه مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان

مادیان هزار دادستانمادیان هزار دادستان ص ۱۸۵

روایت آذرفرنبغ ص 16روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص ۱۶

فروردین ۱۳۹۷

همچنین ببینید

ازدواج موبد بزرگ ارداویراف با هفت خواهرش!

ارداویراف، همان موبد بزرگی که معراج نامه ی معروف «ارداویراف نامه» مربوط به اوست، با هفت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code