خانه / شخصیت ها / زرتشت / آیا زرتشت فلسطینی نبود؟ / تاریخ طبری و تاریخ ابن خلدون و کامل ابن اثیر، زرتشت را فلسطینی نقل کرده اند

آیا زرتشت فلسطینی نبود؟ / تاریخ طبری و تاریخ ابن خلدون و کامل ابن اثیر، زرتشت را فلسطینی نقل کرده اند

به قلم مدیر سایت
بی تردید دین زرتشتی در ایران گسترش داشته اما این دلیل نمی شود که زرتشت هم ایرانی بوده. چنانکه در حال حاضر مرکزیت تشیع، ایران است اما این دلیل نمی شود که امام علی(ع) ایرانی باشد.
در تاریخ طبری و تاریخ ابن خلدون و کامل ابن اثیر، فلسطین به عنوان زادگاه زرتشت نقل شده است:
«ظهور زرادشت که مجوسیان وى را پیمبر خویش پندارند، به روزگار بشتاسب بود و به پندار جمعى از علماى اهل کتاب زرادشت از مردم فلسطین بود و خادم یکى از شاگردان ارمیا بود و مقرب او بود و با وى خیانت کرد و دروغ گفت که نفرینش کرد و لک و پیس گرفت و به دیار آذربیجان رفت و دین مجوس را بنیاد کرد و از آنجا پیش بشتاسب رفت که به بلخ مقر داشت و چون پیش وى شد و دین خویش را وانمود بشتاسب دل در آن بست و مردم را به قبول آن وادار کرد و بر سر این کار از رعیت خود بسیار کس بکشت تا دین زرادشت را پذیرفتند.» (ترجمه تاریخ طبری، ج۲، ص۴۵۶ و همین مضمون در: تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰، کامل ابن اثیر، ج ۱، ص ۲۵۸)
نمی توانم در مورد صحت این قول اظهار نظر کنم چون زرتشت از همه جهت در هاله ای از ابهام است و از هیچ جهت در مورد او نمی توان با اطمینان سخن گفت. امید است زرتشتیان گر