خانه / شخصیت ها / شاعران / قرن های بعد / ملک الشعراء بهار

ملک الشعراء بهار

دیدگاه ملک الشعرای بهار در مورد تشیع فردوسی

ملک الشعراء بهار

فرستنده: مرتضی رمضان پور ملک الشعرای بهار شاعر،ادیب،نویسنده و تاریخ نگار معروف معاصر در مورد عقیده و مذهب فردوسی مینویسد: «فردوسی بی شک مردی شیعه بوده است و چون شعوبی بوده طرفدار احیای نام عجم بوده است» منبع: فردوسی نامه،ص۱۹۲ فروردین ۱۴۰۰

بیشتر بخوانید »

ایران دوستی و اسلام دوستی قابل جمع

ملک الشعراء بهار

متاسفانه برخی می پندارند ایران دوستی با اسلام دوستی قابل جمع نیست. حال آنکه این پندار کاملا اشتباه است. نمونه ی آن فردوسی است که هم ایراندوست است و هم مسلمان واقعی. محمدتقی بهار ملقب به ملک الشعرا نمونه ای دیگر از کسانی است که اسلام خواهی و ایران خواهی در او جمع است. به شعر او توجه کنیم: گرچه عرب زد چو حرامی به ما داد یکی دین گرامی به ما گرچه زجور خلفا سوختیم …

بیشتر بخوانید »

امام علی(ع) از زبان ملک الشعرای بهار

ملک الشعراء بهار

محمّد تقى بهار ملقب به ملک الشعرا (درگذشت: ۱۳۳۰ ش) محقّق ، شاعر ، نویسنده ، روزنامه نگار ، استاد دانشگاه و سیاستمدار بود که امام علی را اینگونه ستوده است: گر نظر در آینه ، یک رَه بر آن منظر کند آفرین ها باید آن فرزند بر مادر کند گر دگر بار این چنین بیرون شود آن دلرُباى خود یقین مى دان که اوضاع جهان ، دیگر کند کس به رخسار مَه از مُشک سیه ، چنبر …

بیشتر بخوانید »