جامی

امام علی(ع) از زبان جامی

نورالدين عبدالرحمان جامى

نور الدین عبد الرحمان جامى (شاعر معروف قرن نهم) در مدح حضرت علی(ع) چنین سروده است: قَد بَدا مشهدُ مولاىَ أنیخوا جَمَلى(۱) که مشاهد شد از آن مشهدم انوار جلى رویش آن مظهر صافى است که بر صورت اهل آشکار است در او عکس جمال ازلى چشمم از پرتو رویش به خدا بینا شد جاى آن دارد اگر کور شود معتزلى زنده عشق نَمُرده است و نمیرد هرگز لا یزالى بُود این زندگى و لم یَزَلى در …

بیشتر بخوانید »