خانه / شخصیت ها / شاعران / قرن ششم / سنایی غزنوی

سنایی غزنوی

امام حسین(ع) از زبان سنایی غزنوی

سنایی غزنوی

حکیم ابو المجد مجدود بن آدم سنائى غزنوی (درگذشت ۵۴۵ ق) در باره امام حسین(ع) چنین سروده است:  حَبّذا کربلا و آن تعظیم کز بهشت آورَد به خلق ، نسیم!  وان تنِ سر بُریده در گِل و خاک وان عزیزان ، به تیغ ، دل ها چاک  وان تن سر به خاکْ غلتیده تن بى سر ، بسى بد افتاده  وان گُزینِ همه جهان ، کُشته در گِل و خون ، تنش بیاغشته  وان چنان ظالمانِ …

بیشتر بخوانید »

امام علی(ع) از زبان سنایی غزنوی

سنایی غزنوی

حکیم ابو المجد مجدود بن آدم سنائى غزنوی (درگذشت ۵۴۵ ق) در مدح حضرت امیر المؤمنین(ع) چنین سروده است: کار عاقل نیست در دل ، مِهر دلبر داشتن جان نگین مُهر مِهر شاخِ بى برداشتن از پىِ سنگین دلِ نامهربانى روز و شب بر رُخ چون زر ، نثار گنج گوهر داشتن چون نگردى گِرد معشوقى که روز وصل او بر تو زیبد شمع مجلس ، مِهر انور داشتن؟ هر که چون کَرکَس به مردارى فرو …

بیشتر بخوانید »