خانه / سایر مطالب / کتاب راه راستی / معرفی کتاب «راه راستی» در سایت مؤسسه کتاب شناسی شیعه + مقدمه و فهرست مطالب

معرفی کتاب «راه راستی» در سایت مؤسسه کتاب شناسی شیعه + مقدمه و فهرست مطالب

کتاب «راه راستی» در سایت مؤسسه کتاب شناسی شیعه اینگونه معرفی شده است:
نویسنده ی کتاب «راه راستی» پس از هشت سال بحث و مناظره با زرتشتیان و باستان گرایان افراطی در سایت گفت و گو با زرتشتیان دست به تدوین این کتاب زده است. این اثر، منبعی مهم جهت آمادگی برای مناظره با زرتشتی ها به حساب می آید.

مقدّمه ی کتاب
دَستجِردوک روستایی کهن در جوار روستای حسن آباد جَرقویه ـ ۱۱۵ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان ـ بود که با شهر شدن حسن آباد در سال ۱۳۷۳، به صورت یکی از محله های آن در آمد. سال ۱۳۸۸ معنای واژه ی «دستجردوک» را با ارسال ایمیل، از یک زرتشتی جویا شدم. اظهار بی اطلاعی کرد. ضمن یک پیام نوشتم: «امیدوارم شما را در لباس اسلام ببینم». پیام ها پس از آن، صورت دینی گرفت. با اتمام بحث ها، آنها را در وبلاگ حسن آباد جرقویه (www.hassanabad.parsiblog.com) گذاردم. افرادی از او دفاع کردند و من جواب می دادم. بحث به درازا کشید. برخی بازدیدکنندگان، راه اندازی وبلاگی جداگانه ویژه ی بحث با زرتشتی ها را پیشنهاد دادند.
در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۸ وبلاگی با عنوان گفت وگو با زرتشتیان (www.zartoshtimosalman.parsiblog.com) راه انداختم. دین زرتشتی با تاریخ ایران باستان گره خورده است. به مرور باستان ستاهای افراطی نیز در مباحثات شرکت جستند. حضور در کلاس های آشنایی با دین زرتشتی و ایران باستان را بر خود لازم دانستم. دوره هایی را در دو موضوع فوق گذراندم. سال ۱۳۹۳ با راه اندازی سایت گفت وگو با زرتشتیان (www.raherasti.ir) نزدیک به همه ی مطالب وبلاگ را در سایت آوردم.
مناسب دانستم مطالب درخور چاپ را در کتاب پیش رو عرضه کنم. کتابی که نتیجه ی بیش از هفت سال بحث و گفت وگوست. به منظور خوش خوان تر شدن، محتوای کتاب به صورت پرسش و پاسخ و به دور از عبارت پردازی های نامأنوس، به نگارش در آمده است.

کتاب در یک نگاه
مطالب کتاب در دوازده بخش سامان یافته است:
بخش اوّل: دین و دین داران ـ این بخش پاسخ گوی پرسش هایی در باره ی دین و اهل کتاب است. پرسش هایی که عمدتاً نسل جوان در حوزه ی دین مطرح می کنند.
بخش دوم: زرتشت ـ بخش دوم ابهام های زیاد در مورد زرتشت را نشان داده است. عمده ی این ابهام ها قابل برطرف شدن نیست.
بخش سوم: اوستا ـ پس از شناساندن اوستا، دو قسمت از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است: گات ها و وندیداد؛ زیرا زرتشتیان در حال حاضر تنها گات ها را برای زرتشت می دانند و باور دارند که بقیه ی اوستا، ساخته ی موبدان است. وندیداد در بردارنده ی قوانین اجرایی و احکام شرعی زرتشتیان در عصر ساسانیان است. وندیداد در واقع نمایانگر بخشی از تاریخ ایران باستان است.
بخش چهارم: نمادها و آیین ها ـ این قسمت پاسخ گوی پرسش ها در باره ی آتش، نور، فروهر، شعارِ اندیشه و گفتار و کردار نیک، نوروز و مهرگان است.
بخش پنجم: نژادپرستی ـ توجه افراطی به نژاد آریایی از ویژگی های بارز زرتشتیان و باستان گراهای افراطی است. به همین دلیل، یک بخش به نژادپرستی اختصاص یافت.
بخش ششم: زن و ازدواج ـ این قسمت نادرستی ادعای بهای زیاد دادن به زنان در ایران باستان و از سوی زرتشتیان را نشان داده است. بخش ششم به ازدواج با محارم میان زرتشتیان و ازدواج استقراضی نیز توجه کرده است.
بخش هفتم: ایران باستان ـ بطلان اعتقاد به مهد تمدن بودن ایران باستان را تبیین کرده است. این تصور که همه جای ایران گل و بلبل بوده، پنداری بی اساس بیش نیست.
بخش هشتم: اسلام و ایران ـ روابط متقابل اسلام و ایران، از جمله مباحث مهم در زرتشتی پژوهی به شمار می رود. اسلامی که با ورود خود به ایران، بساط زرتشتی را از این کشور برچید. در این موضوع، راستی ها و ناراستی های فراوان در هم آمیخته اند و کوشش بر بیان واقعیت ها تا حد امکان بوده است.
بخش نهم: برده و برده داری ـ این قسمت کتاب، از زوایای مختلف به برده و برده داری پرداخته و تبیین کرده که برده داری در ایران سابقه ای دیرین دارد و اسلام آورنده ی آن به ایران نیست.
بخش دهم: حیوانات ـ افراط و تفریط در برخورد با حیوانات، ویژگی منابع زرتشتی است. در مورد بعضی حیوانات تا حد نسل کشی پیش رفته اند و از طرف دیگر برای کشتن برخی حیوانات، مجازات هایی سنگین از جمله اعدام در نظر گرفته اند. بخش دهم این افراط و تفریط ها و نیز توجه اسلام به حیوانات را پیش رو قرار می دهد.
بخش یازدهم: مردگان ـ در گذشته زرتشتیان رفتارهایی خرافه آمیز با اموات داشته اند. نظر به فراوانی پرسش ها در این زمینه، یک بخش به آن اختصاص یافته است.
بخش دوازدهم: گوناگون ـ پرسش هایی دیگر نیز در مورد زرتشتیان و ایران باستان مطرح است که در بخش های پیشین نمی گنجند. آن پرسش ها در اینجا مطرح شده اند.

یادآوری
یک. هدف اصلی، نشان دادن پاره ای از راستی ها و ناراستی هاست در قالب مباحث علمی. آنچه تقدیم می شود، نتیجه ی پژوهش هایم تا امروز است. در صورتی که متوجه اشتباهی در محتوای کتاب شوم، در سایت اعلام خواهم کرد و در چاپ های بعدی اصلاح خواهد شد. منتظر نظریات خوانندگان گرامی هستم.
دو. آوردن سخنان صاحب نظران معاصر و کسانی که در سال های اخیر زندگی می کردند، به عنوان سند و مدرک ادعاها نیست؛ بلکه بیان آنها برای تأیید چیزی است که به آن رسیده ام. به عبارت دیگر هدف آن است که نشان دهم، آنچه ارائه می گردد، تنها سخن نویسنده ی این کتاب نیست.
سه. مراد از «اسلام» در این کتاب، تشیع است و کاری با دیگر فرق اسلامی ندارم.
چهار. تلاش بر این بوده این کتاب برای ناآشنایان با دین زرتشتی نیز سودمند باشد و لذا از مطرح کردن پرسش های ساده ای چون «دخمه چیست؟» و «کتاب آسمانی زرتشتی ها چیست؟» خودداری نشده است.
پنج. نباید طرح این مباحث را به حساب ایجاد دشمنی و تفرقه افکنی گذارد. باید زرتشتیان محترم در ایران، آزادانه در چارچوب قانون و بدون هیچ گونه مزاحمت زندگی کنند و بتوانند به امور دینی خود بپردازند.
همه ی ما باید در راه سربلندی ایران بکوشیم. امید که مباحث مطرح در این کتاب، مفید افتد.

                                                            قم ـ سید حسن فاطمی (موحد)
                                                                        اردیبهشت ۱۳۹۶

فهرست مطالب
مقدّمه    7

بخش اوّل: دین و دین داران
همه ی ادیان برای پرستش خدا آمده اند؛ پس بحث بر سر ترجیح یک دین بر دیگری، چه ضرورت دارد؟    13
آیا «دین آبا و اجدادی» ملاکی درست برای انتخاب دین است؟    13
با داشتن عقل چه نیازی به دین است؟    14
آیا آسان تر بودن، می تواند ملاک برتری یک دین باشد؟    15
دین موروثی، خوب است یا بد؟    16
معصومان(ع) در مورد رعایت حقوق دین داران (اهل کتاب) چه سفارش هایی کرده اند؟    16
معصومان(ع) در عمل چگونه حقوق دین داران را رعایت می کردند؟    18
اگر شخصی از اهل کتاب، چیزی را وقف فقیران کرد، آیا می توان فقیران مسلمان را هم دخالت داد؟    22
آیا احکامی اسلامی به نفع اهل کتاب و به ضرر مسلمانان هست؟    23
آیا دین زرتشتی از ادیان الهی به حساب می آید؟    23

بخش دوم: زرتشت
زرتشت در چه تاریخی تولد یافت؟    27
ناآگاهی از تاریخ تولد زرتشت چه ایرادی دارد؟    27
مگر تاریخ تولد پیامبران دیگر معلوم است که از معلوم نبودن تاریخ تولد زرتشت ایراد گرفته می شود؟    27
آیا زرتشتیان جهان، روی یک تاریخ تولد برای زرتشت، اتفاق نظر دارند؟    28
از کجا ششم فروردین سال روز تولد زرتشت است؟    30
آگاهی از زندگی زرتشت و به عبارت دیگر آگاهی از خواب و خوراک و پوشاک او چه فایده دارد؟    30
آیا زرتشت ایرانی بود؟    31
آیا زرتشت تنها پیامبر ایرانی بود؟    33
از چه جهات در مورد زرتشت ابهام وجود دارد؟    34
آیا تفسیر بندها در عصای زرتشت قابل قبول است؟    36
آیا همه چیز اسلام از زرتشت است؟    37
آیا همه ی دانشمندان وجود زرتشت را پذیرفته اند؟    38
آرامگاه منسوب به امام علی(ع) در شهر مزارشریف افغانستان، آیا به زرتشت تعلق دارد؟    39

بخش سوم: اوستا
کتاب آسمانی زرتشتیان در عصر حاضر چیست؟    43
حجم اوستا در گذشته چه اندازه بوده و امروزه چقدر است؟    43
آیا همیشه کتاب آسمانی در اختیار زرتشتی ها بوده است؟    44
گات ها چیست؟    46
گات ها چند صفحه است؟    46
آیا گات ها به صورت کامل به ما رسیده و ممکن نیست که بخش هایی از آن افتاده باشد؟    46
آیا انتساب گات ها به زرتشت قابل اثبات است؟    48
دلیل زرتشتی ها برای تحریف نشدن گات ها چیست؟    49
آیا ترجمه ای قابل اعتماد از گات ها وجود دارد؟    53
قدیمی ترین نسخه ی موجود از گات ها به چه سالی باز می گردد؟    53
با توجه به اینکه محتوای کتاب مهم است نه نویسنده ی آن، چه لزومی دارد از نویسنده ی گات ها بحث شود؟    54
آیا با اکتفا به گات ها، نیازهای دینی برآورده می شود؟    55
با توجه به کمبود یا نبود منبع معتبر زرتشتی، زرتشتیان برای انجام دادن آداب دینی…    55
آیا از بین رفتن کتاب های زرتشتیان، نشانه ی اعتبار گفته هایشان است؟    57
آیا تصمیمات انجمن موبدان مشروعیت دارد؟    58
وندیداد چیست؟    59
آیا وندیداد روش های بهداشتی را سفارش کرده؟    59
استفاده از ادرار گاو ـ که وندیداد سفارش کرده ـ آیا طبق امکانات آن دوران، برای ضدعفونی…     60
آیا ادرار گاو در نظر زرتشتیان مانند ادرار شتر در اسلام نیست؟    61
تفاوت ملاک برتری در قرآن و اوستا چیست؟    63
قدیمی ترین نسخه ی قرآن چند قرن بعد از ارتحال حضرت محمد(ص) نوشته شده است؟    65
آیا سلمان فارسی قرآن را به پیامبر یاد نداد؟    66

بخش چهارم: نمادها و آیین ها
آیا ساخت آتشگاه به دستور زرتشت بوده یا پیش از او هم آتشگاه می ساختند؟    71
چرا آتش در نظر زرتشتی ها این همه قداست یافته است؟    72
مگر آتش آلوده می شود که زرتشتی ها این همه نگران آلودگی آن هستند؟    73
تفاوت آتش و کعبه چیست؟    74
آیا از نظر اسلام، خداوند همان نور نیست؟    75
آتشکده و آتشگاه چه تفاوتی با هم دارند؟    77
آیا نگاره های کهن فْرَوَهَر با تفسیر زرتشتیان همخوانی دارد؟    77
آیا در بناهای حکومت زرتشتی ساسانی و نیز در آتشگاه های کهن، نقش فْرَوَهَر حک شده است؟    78
آیا فْرَوَهَر بر درفش کاویانی نقش بسته بوده؟    81
آیا از میان صاحب نظران زرتشتی، کسی هست که قائل به بی ربطی فروهر به دین زرتشتی باشد؟    81
شعار زرتشتیان (اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک) چقدر ارزش و اهمیت دارد؟    82
آیا اسلام به «اندیشه و گفتار و کردار نیک» سفارش کرده است؟    83
آیا شعار «اندیشه و گفتار و کردار نیک» را دین زرتشتی آورده است؟    84
آیا عید نوروز به زرتشتی ها مربوط است؟    85
آیا جشن مهرگان را زرتشتیان بنیاد نهاده اند؟    85
آیا رسوم کهن زرتشتی در زمان ما قابل اجراست؟    85
آیا می توان زرتشتی ها را به دلیل پاره ای آداب و احکام دینی اشان، سرزنش کرد؟    85
آیا زرتشتی ها در حال حاضر همچنان به آداب دینی خود پایبندند؟    86
جلوگیری ولی فقیه از اجرای برخی احکام اسلامی یا وضع قوانین بی سابقه در اسلام …     89

بخش پنجم: نژادپرستی
آیا زرتشتی ها از نژادپرستی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند؟    93
آیا امروزه می توان افرادی را از نژاد آریایی دانست؟    93
آیا آریایی ها کهن ترین نژاد ایرانی هستند؟    95
با فرض امکان تشخیص نژادها، آیا درخواست اخراج نژادهای مهاجر به ایران…     97
آیا در زمان ما، زرتشتیان به صورت رسمی و علنی رفتار نژادپرستانه دارند؟    97
آیا در کتاب های کهن زرتشتی می توان نژادپرستی را نشان داد؟    98
چگونه می توان نژادپرست نبودن اسلام را نشان داد؟    99
آیا از آیه ی (هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش) به دست نمی آید که اسلام…     102
زادگاه دین نشر دهندگان اندیشه ی «اسلام برای غیر ایرانیان» کجاست و چه هدفی را دنبال می کنند؟    103
چرا استعمارگران توجه به ملیت و نژاد را در کشورهای دیگر ترویج می کنند؟    103
حد و مرز علاقه به نژاد و میهن چقدر است؟    103
آیا احترام به سادات و امتیاز قائل شدن برای آنها، نژادپرستی نیست؟    104

بخش ششم: زن و ازدواج
آیا از نظر اوستا، دختر و پسر برابرند؟    109
آیا تحقیر زن در تاریخ ایران باستان و در کتاب های زرتشتیان دیده می شود؟    110
آیا برای ازدواج دختران زرتشتی، اجازه ی ولی او شرط بوده است؟    112
زنان زرتشتی هنگام حیض، چه احکام و آدابی را باید رعایت می کردند؟    112
آیا احکام دشوار حیض، برای رعایت امور بهداشتی بوده است؟    114
اسلام و زرتشتیان، چه کفاره و مجازاتی را برای آمیزش با همسر در حال حیض در نظر گرفته اند؟    114
آیا زرتشتی ها نوزاد را پس از زایمان، از مادر جدا می کردند؟    115
آیا چند همسری در عصر ساسانیان و میان زرتشتیان بوده است؟    115
صیغه میان زرتشیان و در اسلام چه تفاوتی با هم دارند؟    116
آیا در ایران باستان، با مرده ازدواج می کردند؟    117
آیا ارث دختر و پسر میان زرتشتی ها برابر است؟    117
خویدوده یعنی چه؟    117
در مورد ازدواج زرتشتی ها با محارم، چه مدارکی را می توان نشان داد؟    121
آیا اوستا ازدواج با محارم را تأیید کرده است؟    125
آیا شاهان ساسانی با محارم خود ازدواج کرده اند؟    127
آیا منابع اسلامی در مورد ازدواج زرتشتی ها با محارم، سخن گفته اند؟    127
آیا قرآن کریم به ازدواج زرتشتیان با محارم اشاره کرده است؟    130
آیا صاحب نظران ازدواج زرتشتیان با محارم را تأیید کرده اند؟    133
آیا صرفاً ازدواج با محارم میان زرتشتیان رواج داشته یا اینکه آن را مقدس نیز می دانستند؟    135
چه مجازاتی در انتظار کسی بود که مانع ازدواج با محارم می شد؟    137
چرا ازدواج با محارم صورت می گرفت؟    137
آیا ازدواج با محارم جزء دین زرتشتی بوده یا اینکه از تحریفاتِ راه یافته در این دین است؟    138
آیا در این زمان زرتشتی ها ازدواج با محارم دارند؟    138
ازدواج استقراضی چیست؟    139
آیا نام گذاری ازدواج استقراضی درست است؟    141
در کدام کتاب کهن زرتشتی سخن از ازدواج استقراضی شده است؟    141
نظر اسلام در مورد ازدواج استقراضی چیست؟    143
آیا ازدواج استقراضی همان صیغه در اسلام نیست؟    143
آیا نسبت دادن ازدواج استقراضی و ازدواج با محارم و امثال آنها به زرتشتی ها توهین به حساب نمی آید؟    144
بسیاری از احکامی که به عنوان ایراد به زرتشتی ها مطرح می شود، از تحریفات است…     144

بخش هفتم: ایران باستان
چرا برخی در تلاشند ایران باستان را دورانی طلایی و بسیار مترقی معرفی کنند؟    149
چه فرق است میان انتخاب رئیس حکومت در ایران باستان و حکومت اسلامی؟    149
آیا اعلام جانشینی امام علی(ع) از سوی پیامبر اسلام(ص) برای این نبود که پیامبر پسر نداشت؟…     151
آیا ازدواج با محارم میان هخامنشیان بوده است؟    152
آیا مدرکی از پیش از میلاد مسیح(ع) در مورد ازدواج با محارم وجود دارد؟    152
آیا هخامنشیان در پرداخت دستمزدها عدالت را رعایت می کردند؟    153
آیا پادشاهان ایران، رفتاری مشابه فتح ایران از سوی مسلمانان، نداشته اند؟    154
آیا کمبوجیه قاتل برادرش بود؟ چرا؟    154
آیا مدرکی در مورد رفتارهای ظالمانه ی داریوش در دست است؟    155
آیا در مورد انوشیروان و عصر حکومت او می توان نمونه هایی از ظلم را نشان داد؟    156
آیا حدیثی که انوشیروان را عادل خوانده، معتبر است و می توان او را عادل دانست؟    157
آیا در میان پادشاهان ایران باستان، اظهار ارادت و علاقه به پیامبر اسلام(ص) دیده می شود؟    158
ایران قبل از ورود اسلام از نظر علمی در چه وضعیتی بود؟    158
آیا دانشگاه جندی شاپور نشانه ی عظمت علمی ایران باستان نیست؟    161

بخش هشتم: اسلام و ایران
آیا در ایران باستان به ظهور پیامبر اسلام(ص) خبر داده بودند؟    165
آیا زرتشتیان آمدن پیامبر اسلام(ص) را پیشگویی کرده بودند؟    166
آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ اعراب با ایران حضور داشتند؟    167
آیا عرب ها صد میلیون زن و بچه و مرد ایرانی را به بردگی گرفتند؟    168
آیا جزیه عامل فشار به زرتشتیان برای گرویدن به اسلام بود؟    169
آیا مهاجرت پارسیان به هند به دلیل ستم مسلمانان بود؟    170
پس از ورود اسلام، چرا شورش های پراکنده در ایران صورت می گرفت؟    171
آیا به محض شکست ساسانیان به وسیله ی اعراب، ایرانی ها مسلمان شدند؟    173
آیا آنان که قائلند ایرانیان به اجبار اسلام را پذیرفتند، به ملت خود توهین نمی کنند؟    173
آیا صاحب نظران، اسلام آوردن اختیاری ایرانیان را تأیید کرده اند؟    175
آیا اسلام اجباری نشانه ی ناحق بودن اسلام است؟    181
اگر اسلام به ایران نمی آمد آیا دین زرتشتی همچنان تداوم می یافت؟    181
آیا سخن ابن خلدون در مورد کتاب سوزی مسلمانان در ایران قابل قبول است؟    182
آیا مسلمانان کتاب های خوارزم را به آتش کشیدند؟    184
چرا بیشتر اوستا پس از ورود اسلام به ایران، از بین رفت؟    185
چه شد که در ایران، اسلام جای دین زرتشتی را گرفت و جمعیت زرتشتی رو به افول نهاد؟    186
در میان ایرانیان برجسته، چه افرادی از دین زرتشتی به اسلام گرویدند؟    191
ایرانی ها چه خدماتی به اسلام کرده اند؟    195
ایرانیان در نشر اسلام در دنیا چه نقشی داشتند؟    199
اسلام چه خدماتی به ایران داشته است؟    204
آیا قرآن از ایرانی ها تجلیل و تمجید کرده است؟    207
واژه ی «مجوس» در متون اسلامی به چه معناست؟    210
ایرانیان در احادیث چگونه معرفی شده اند؟    210
آیا اسلام مانع ترقی و پیش رفت است؟    211
کسی که می خواهد از ایران و ایرانی گری حمایت کند، چه کند؟    214
فردوسی چه دین و مذهبی داشت؟    215
آیا در شاهنامه شعری در فضیلت اهل بیت(ع) به ویژه امام علی(ع) وجود دارد؟    217
آیا عطار نیشابوری، فردوسی را زرتشتی می دانست؟    218
آیا فردوسی عرب ستیز و نژادپرست بود؟    219
چه شعرهایی را به فردوسی نسبت می دهند اما در شاهنامه وجود ندارد؟    220
شعرهای منسوب به فردوسی که در شاهنامه نیست آیا در بخش های مفقود آن نیست؟    223

بخش نهم: برده و برده داری
آیا در عصر هخامنشی برده داری در ایران بوده است؟    227
آیا پیش از اسلام در عصر ساسانی، میان زرتشتیان برده داری بوده است؟    227
در عصر ساسانی یک انسان چگونه به بردگی در می آمد؟    230
تفاوت برده داری در اسلام با برده داری میان زرتشتی ها و غرب چیست؟    231
اسلام برای آزادسازی بردگان، چه تدبیری اندیشیده است؟    233
آیا قرآن در مورد رفتار انسانی با بردگان و آزاد ساختن آنها سفارش کرده است؟    235
اجازه ی اسلام به آمیزش با زنی که به اسارت در آمده (کنیز)، آیا به معنای اجازه به آمیزش با زنان…     236
آیا نبودن واژه ی برده در گات ها به معنای این نیست که برده داری مورد تأیید دین زرتشتی نیست؟    237

بخش دهم: حیوانات
خْرَفْسْتْرَ یعنی چه؟    241
زرتشتیان با حیوانات چگونه رفتار می کردند؟    241
آیا توضیح موبد شهزادی در مورد فلسفه ی بها دادن به برخی حیوانات و کشتار برخی دیگر…    243
فرق کشتار حیوانات در عید قربان با کشتار حیوانات از سوی زرتشتی ها چیست؟    245
آیا در منابع زرتشتی سخنی از قربانی گوسفند شده است؟    245
آیا زرتشتی ها در زمان ما نیز قربانی می کنند؟    246
برای اذیت و آزار سگ، چه مجازات هایی در اوستا مطرح است؟    246
به جز مجازات ها برای کشتن و آزار دادن سگ، چه کارهای دیگر حکایت از قداست دادن افراطی…     249
از نظر زرتشتیان، اهمیت انسان بیشتر بوده است یا سگ؟    249
اسلام چه برخوردی را با حیوانات سفارش کرده است؟    251
چه حدیث هایی رعایت حقوق حیوانات و ترحم به آنها را سفارش کرده اند؟    251

بخش یازدهم: مردگان
دخمه چیست؟    261
از کجا خوراندن اجساد انسان به لاشخورها، به دلیل اعتقادی خرافی است؟    261
با توجه به اینکه آب دهان لاشخورها، ویروس ها و میکروب ها در بدن اموات را از بین می برند…     262
چه فرق است بین اینکه بدن انسان، خوراک پرنده شود یا طعمه ی مار و عقرب در زیر خاک؟    262
جسد انسان مرده، بی ارزش است؛ مثل ناخن و مو. چرا باز هم به آن حساسیت نشان دهیم؟    262
آیا سگ دید کردن مرده برای این نبوده که سگ، زنده بودن شخص را تشخیص دهد؟    262
امروزه زرتشتیان با امواتشان چه می کنند؟    263
بهترین راه برای از بین بردن جنازه ی انسان چیست؟    264
حکم اسلام و زرتشتیان هنگام تماس با مرده چیست؟    265
شخص خطاکار در ارتباط با مردگان، چه مجازات هایی در انتظارش بود؟    266
آیا گریه برای اموات، شایسته است؟    268
آیا تأخیر ازدواج برای اموات، کاری شایسته است؟    269

بخش دوازدهم: گوناگون
چگونه امام رضا(ع) از زرتشتیان حمایت کرد؟    273
آیا موبدان در عصر ساسانی به فساد کشیده شدند؟    273
موقعیت مالی موبدان در گذشته، چگونه بود؟    274
آیا زرتشتیان دو شهید داوطلب در جنگ با عراق داشتند؟    276
توجیه زرتشتی ها برای حضور نیافتن داوطلبانه در جنگ با عراق چیست؟    277
عامل اصلی در نقش داوطلبانه ی کم رنگ زرتشتی ها در جنگ ایران و عراق چیست؟    278
آیا می توان زرتشتیان را موحد و یکتاپرست دانست؟    279
آیا دینی که زرتشت آورد، ثنوی بود یا بعداً در اثر انحراف، ثنوی شدند؟    282
چرا زرتشتیان برای زندگی در کشور آبا و اجدادی شان، باید به حکومت اسلامی جزیه بپردازند؟    282
با توجه به کتاب های کهن زرتشتی، چه جرم هایی موجب اعدام بود؟    283
زرتشتیان به چه روش هایی شکنجه و اعدام می کردند؟    287
جمعیت زرتشتیان چقدر است؟    289
آینده ی جمعیت زرتشتیان هند چقدر پیش بینی می شود؟    290
آیا اهریمن همان شیطان است؟    292
زرتشتیان با کسانی که از دین زرتشتی دست بر می داشتند (مرتدان)، چه می کردند؟    292
چه فرق است بین کفاره ی گناهان از نظر اسلام و زرتشتیان؟    294
چرا برخی به دین زرتشتی تمایل پیدا کرده اند؟    296
منابع    299

شناسنامه راه راستیدرج در سایت: خرداد ۱۳۹۶

۱۴۹۰

همچنین ببینید

معرفی کتاب راه راستی در سایت های مختلف

به قلم مدیر سایت پس از انتشار کتاب «راه راستی» به قلم اینجانب، سایت های …

۳ نظر

 1. چرا به خود اجازه میدهید که ادیان دیگر را نقد کنید و از کاه آنان کوه بسازید
  ولی کسی جرأت نقد اسلام را نداشته باشد ؟
  آیا میتوانید مجوز سایت ،، گفتگو با مسلمانان ،، و نقد اسلام و قرآن را بدهید؟
  مشخص هست که نمیدهید چون اولا کتاب قرآن اجازه آنرا نداده
  و دوما در مدت کوتاهی بجرم برهم زدن امنیت ملی و توهین به مقدسات اسلام و بقیه برچسبها
  به اعدام محکوم میشویم ، پس ضعیف کشی نکنید و دم از راه راستی نزنید …..

 2. باسلام وعرض ادب خدمت مدیریت محترم سایت.و نویسنده کتاب راه راستی و تمامی عزیزان
  من کتاب (راه راستی) را خواندم. راه راستی کتابی کامل وجامع و اینکه قابل فهم برای هرکسی با هر سطح معلوماتی میباشه بشرطی که مطالعه کنندگان عزیز دیده تعصب وعادت رابسته و با نظر انصاف و علم و منطق مطالعه کنند و مجادلات و تعصبات قومی را کنار بگذارند
  باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code