خانه / شخصیت ها / موبدان / اردشیر خورشیدیان / آیا موبدان در طول تاریخ به حداقل درآمد بسنده می کردند؟
موبدان ـ زرتشتیان

آیا موبدان در طول تاریخ به حداقل درآمد بسنده می کردند؟

به قلم مدیر سایت
دکتر اردشیر خورشیدیان ـ رئیس انجمن موبدان تهران ـ می نویسد:
«روحانیون زرتشتی هیچگاه پول یا درآمد موظف برای خود از بهدینان طلب نکرده اند و در طول تاریخ به اشوداد راضی بودند و سعی می کردند با حداقل درآمد و اکونومی و پاکی و پارسائی زندگی نمایند.» (جهان بینی اشوزرتشت، ص ۱۰۶)

اما مورخ برجسته دکتر عبدالحسین زرین کوب، در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، صفحه ۱۵۹ وضعیت موبدان در دوران ساسانی را اینگونه توصیف می کند:
«درین ایام سراسر مراسم دینی جز (غیر از) محدودیتها و تشریفات نبود. از آغاز تشکیل دولت ساسانی هر روز آتشگاه و موبد غنی تر و حریص تر می شدند. اهتمام کسانی مانند شاپور سوم و یزدجرد اول و قباد برای جلوگیری ازین توسعه طلبی آتشگاه پیشرفتی نیافت. مغان که از خاندانهای توانگر بودند بجز حکومت دینی حکومت دنیوی را نیز باضیاع و عقار فراوان در دست داشتند. این قدرت و ثروت البته آنها را به فساد می کشانید و چنان می شد که از روحانیت بویی نیز نزد آنها نمی ماند.»

جهان بینی اشوزرتشت ص 106

جهان بینی اشوزرتشتی ص ۱۰۶

تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 159 تاریخ ایران بعد از اسلام، ص ۱۵۹

شناسنامه جهان بینی اشو زرتشت

شناسنامه تاریخ ایران بعد از اسلام

تدوین: مرداد ۱۳۹۶

همچنین ببینید

آیا تهمت نیست؟!

به قلم مدیر سایت دکتر اردشیر خورشیدیان ـ رئیس انجمن موبدان تهران ـ چنین می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code