خانه / شخصیت ها / اهل بیت(ع) / امام حسین(ع) / ام کلثوم در کربلا
زن

ام کلثوم در کربلا

مقاله ای از مدیر سایت در مجله پیام زن، ش ۱۶۷، بهمن ۱۳۸۴.

مقدمه

در حادثه عاشورا از شخصیتی به نام ام کلثوم نام برده می شود. خبرهای فراوانی در مورد حضور او رسیده است؛ از جمله ابن اعثم (م ۳۱۴ ق) می نویسد:

… و أقبل الشمر بن ذیالجوشن ـ لعنه اللّه  ـ حتی وقف قریبا من خیمه النساء فقال لقومه: ادخلوا فاسلبوا بزیهن. قال: فدخل القوم فأخذوا کل ما کان فی الخیمه حتی افضوا إلی قرط کان فی أذن أم کلثوم ـ رضی اللّه  عنهم ـ فأخذوه و خرموا أذنها.(۱)

شمر بن ذی الجوشن ـ لعنه اللّه  ـ نزدیک خیمه زنان آمد و به لشکرش گفت: داخل شوید و زینتهای آنان را بگیرید. آنها نیز وارد شدند و هرچه در خیمه بود برداشتند حتی گوشواره ام کلثوم را کشیدند و گوشش را پاره کردند.

همین مض