خانه / ایران / ایران پرستی / این شعر از زبان کیست؟ / اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ـ از آن به که کشور به دشمن دهیم

این شعر از زبان کیست؟ / اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ـ از آن به که کشور به دشمن دهیم

به قلم مدیر سایت
بیت زیر را فراوان از شاهنامه با افتخار نقل می کنند با این تصور که از زبان یکی از پادشاهان یا سرداران ایرانی است:
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

در حالی که:
اولا، این بیت در شاهنامه چاپ مسکو و چند نسخه ی دیگر به صورت زیر است:
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
به آید که گیتى به دشمن دهیم

ثانیا، این بیت از زبان دشمنان ایرانیان است. سپاه افراسیاب ـ شاه توران و دشمن ایرانیان ـ برای ترغیب و تشویق او به جنگ با رستم، این سخن را بر زبان آوردند. بنابراین جمله ای نیست که ایرانیان بتوانند به آن افتخار کنند.

در شاهنامه می خوانیم:

چنین گفت لشکر به افراسیاب
که چندین سر از جنگ رستم متاب

تو آنى که از خاک آوردگاه
همى جوش خون اندر آرى بماه

سلیحست بسیار و مردان جنگ
دل از کار رستم چه دارى بتنگ

. . .

همه سر بسر تن بکشتن دهیم
به آید که گیتى بدشمن دهیم

چو بشنید افراسیاب این سخن
فراموش کرد آن نبرد کهن

بفرمود تا لشکر آراستند
بکین نو از جاى بر خاستند

آذر ۱۳۹۶

۱۷۱۵

همچنین ببینید

اسفندیار

اسفندیار زرتشتی در جنگ کنیز گرفت!

به قلم سیاوش امیرشاهی از بس می گویند: مسلمانان در جنگ با ایران، زنان ایرانی …

۷۳ نظر

 1. ایرانی وطن دوست خداپرست

  سلام
  انظر الی ماقال ولاتنظر الی من قال
  دفاع از کشور دربرابر دشمن افتخار است برای همه کس و همه جا و صحبتی در ان نیست استاد عزیز

  • مدیر سایت

   سخن در این نیست که این حرف خوبه یا بد.  بلکه خواستم بگم که از زبان پادشاه یا سردار ایرانی نیست

 2. استاد بزرگوار ابوالفضل خطیبی سخنی بسیار شیرین درباره ابیات زیر خاصه دوبیت معروف
  چو ایران نباشد تن من مباد/ بر این بوم و بر زنده یک تن مباد
  همه سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم
  چنین گفت موبد که مردن به نام/ به از زنده، دشمن بدو شادکام
  اگر کشت خواهد همی روزگار/ چه نیکوتر از مرگ در کارزار

  این دو بیت توسط روزنامه ملی گرای ایران ما در سرلوحه نخستین شماره در زمان اشغال ایران توسط متفقین درج گردید . به ظن قریب به یقین این ابیات که هفتاد درصد ان تماما از شاهنامه برگرفته شده و رنگ و بوی فردوسی و اندیشه هایش را دارد توسط حبیب الله نوبخت شیرازی به این شکل تغییر یافته است .
  این نویسنده و شاعر پرشور ایرانی از بزرگترین مخالفان متفقین و انگلیسی ها در مجلس شورای ملی در زمان جنگ دوم جهانی بود و شاهنامه ای سروده است در صدهزار بیت با عنوان شاهنامۀ نوبخت یا پهلوی نامه، مشتمل بر روبدادهای ایران از پایان شاهنامۀ فردوسی، یعنی حملۀ اعراب تا دورۀ رضاشاه
  این دو بیت صرف نظر از اینکه در شعر فردوسی دست برده شده و از دو جای مختلف شاهنامه کنار هم قرار گرفته، به لحاظ صورت و محتوا بسیار خوش­ساخت، سخته و استوار و آفرینشی نو است و حس مهرورزی به وطن و جانفشانی در راه او را نیک القا می کند و به همین سبب چنان در ذهن و ضمیر ایرانیان جا خوش کرده است که تا ایران و ایرانی هست، هیچگاه از یادها نمی رود و از همین رو، گذشته از فردوسی، باید به سرایندۀ خوش‌ذوقی که این دو بیت را بدین­سان کنار یکدیگر سامان داده است، آفرین­ها گفت .
  آفرین بر چنان ذوق و قریحه و همبستگی با شاهنامه که دشمنان بینش و کلام فردوسی با همه توش و توان نخواهند توانست شور و عشق ایرانیان هنگامی که این ابیات را می خوانند فرو نشانند و این ابیات بیش از هر کلام و سخن و شعر و حدیثی در ایران گفته و شنیده شده و بیشتر از این هم گفته و شنیده خواهد شد .
  تا کور شود هر انکه نتواند دید .

  • تنها زمانی پیشرفت حاصل میشه که از تعصب کور کورانه خلاص بشیم.

  • براستی آیا فردوسی نمیتوانست این شعر را از زبان سپاه ایران بگوید؟ جدای از این بطور کل این شعر یک چیز است و شعر نوبخت چیز دیگری و تنها یک برداشت ساده از شعر فردوسی بوده است حالا اینرا آمده و این باستان ستای افراطی سمبل کرده گویی این شعر نماد وطن دوستی است! آن هنگام که متففین ایران را اشغال کردن آن کوروش دوستان باستانگرای دربار نشین چه غلطی میکردند که آن بلا بر سر ایران آمد؟ آن چه که ما می بینیم این است که آن مسی که قرآن خواند و شعر دین گفت جانش را برای وطنش داد اما آنکس که وطن وطن کرد و شعر نوبخت میخواند یک شهید داوطلب هم برای وطن نداد…

 3. تورانیان همیشه دلاور بودند

  • یکی از هشتاد میلیون

   تورانیان هر چه بودند، تورک نبودند! آیا از میان تمامی اسامی تورانی که در شاهنامه فردوسی موجود هست اسمی با ریشه ای تورکی را میتوانید پیدا کنید؟! اسامی تورانی تماماً از ریشه زبانهای هندو اروپایی بوده و هیچ ریشه ای در خانوادۀ زبانهای آلتایی که شامل زبانهای ترکی، مغولی و تونغوزی میشود، ندارند. … فریدون شاه را دو پسر بود به نام های ایرج و تورج. فریدون شاه ملک خویش را در زمان حیاتش به دو بخش تقسیم کرده و هر یک را به یکی از دو پسرش، ایرج و تورج واگذار کرد. بعدها سرزمینی که، ایرج شاه آن سرزمین شد، ایران (ملک ایرج، ایرجیان، ایران) نام گرفت و سرزمینی که تورج، شاه آن شد ،توران (ملک تورج، تورجیان، توران) نام گرفت. جنگ بین ایران و توران در واقع جنگ بین عموزاده ها بوده است.

   • یکی از هشتاد میلیون

    اصلاحی بر کامنت اخیرم در ارتباط با رابطۀ واژگان ایرج، تورج، ایران و توران بایکدیگر:
    پسوند “ان” در زبان فارسی معانی گوناگونی دارد و یکی از آنان به معنای مکان است. به تعبیری ایران به معنای مکان یا سرزمین ایر (سرزمین ایرج) بوده و بهمان نحو توران به معنای مکان یا سرزمین تور ( سرزمین تورج) است.

   • صحت خواب !
    مگه من نوشتم تورانیان تورک بودند که به شما فشار آمده !
    دلاوری تورکها در تاریخ اثبات شده است
    تورکها بودند که امپراطوری بیزانس را محو کردند !
    هرچند شاهنامه فردوسی هم که بهش افتخار می کنید
    خودتون میگید با وعده سکه های طلای محمود غزنوی تورک
    سروده شده !!

    • یکی از هشتاد میلیون

     شما بگو ف من میروم فرانسه! با توجه به شناختی که از شما جماعت پیدا کرده ایم و مشعشعات فراوان ذهنیتان که چند سالیست در همین محیط وب پراکنده و شاهد آن بوده ایم، لازم نیست حتماً صریحاً چنان چیزی بگویید، که آن نام کاربری به همراه آن کامنت، خبر میدهد از سرّ درون. از کجا میدانید که به من فشار آمد؟! خیر اتفاقاً باعث گشایش خاطرم شد که فرصتی مناسب بدست آمد مطلب خود را به مورد و بجا مطرح کنم. برخی از ترک زبانان، فردوسی را دشمن و فشاری میپندارند بر خود! به دلیل همان نام های توران و تورانیان که فراوان از آنان در شاهنامه ذکر بعمل آمده. با استفاده از فرصت فقط خواستم ریشۀ نام توران و ایران را به شما متذکر شوم شاید که قدری از دشمنی هایتان نسبت به آن شاعر حکیم و پرآوازه فرهنگ و تمدّن ایرانی و همچنین از فشارهای روحی و روانیتان که به واسطۀ شنیدن نام فردوسی و همچنین شاهنامه عارضتان میشود، کاسته شود. در ضمن چه وقت میخواهید دست از دروغ بستن و دروغ گفتن بردارید، نمیدانم! کِی و کجا ما گفته ایم که شاهنامۀ فردوسی با وعدۀ سکه های طلای سلطان محمود غزنوی سروده شده است؟! منبع موثق ذکر کنید. بنا به تاریخ مدوّن تاریخ شروع سرایش شاهنامه ۹۷۷ میلادی و تاریخ شروع سلطنت سلطان محمود غزنوی ۹۹۹ میلادی بوده است به عبارت دیگر فردوسی سرایش شاهنامه را ۲۲ سال قبل از شروع سلطنت محمود غزنوی، شروع کرد که با ادعای شما که سرایش شاهنامه به توسط فردوسی به طمع سکّه های طلای سلطان محمود بوده است، جور در نمیاید. ولی بنا بر روایت تاریخی که من خوانده ام، فردوسی در اواخر عمر به دلیل تنگنای معیشتی مجبور شد شاهنامه را در ازای دریافت صله به سلطان محمود هدیه کند. کامنت سابق من دلالت بر این نمیکند که ترکان دلآور نبوده اند. آنها نیز بطور حتم همچون اقوام دیگر دلآوریهای در طول تاریخ از خود بروز داده اند.

     • معمولا با ف میرن فرحزاد نه فرانسه !
      حالا دلیل علاقه شما به فرانسه چیه خدا داند !
      نام خانوادگی خیلی از تورکهای قشقایی ،
      قشقایی هست شما گویا طرفدار نیت خوانی هستید
      و الا در حالت معمول بر اساس نیت خوانی شخصی
      کسی را نقد نمی کنند !
      در متن قبلی گفتم که خودتون میگید( فارس زبانها)
      که محمود غزنوی به فردوسی وعده سکه طلا داده بود
      در مدارس معلمین زبان فارسی به ما میگفتند
      حالا اونها اشتباه کردند جای سوال داره !
      در این که من از فردوسی خوشم نمیاد شکی نیست
      و این را انکار نمی کنم !
      البته خودتون باز نوشتید در اواخر عمرش نگاهی
      به صله محمود غزنوی تورک داشته حالا اینجا
      من دنبال اثبات یا عدم اثباتش نیستم
      ولیکن این سایت با هدف نقد دین زرتشت و ایران
      باستان هست و پرداختن به موضوعات فرعی مثل
      پیامی که شما نوشتید و به قول خودتون دنبال
      فرصت مناسب بودید برای اینگونه بحث ها
      جای مناسبی نیست و وقت گرانبهای مدیر سایت
      و محققین که برای مطالعه اینجا می آیند گرفته میشه
      شما برای اینگونه بحثها تشریف ببرید به سایت هایی
      که مرتبط با موضوع مورد علاقه شما هست !
      البته قومی هم داشتیم که دوبار امپراطوریش توسط اقوام
      ضعیفتر از خودش از نظر قدرت نظامی بطور کامل از
      بین رفت !

      • یکی از هشتاد میلیون

       در ارتباط با فرحزاد و فرانسه به قول معروف میگویند در مثل جای مناقشه نیست، حال جنابعالی فرض کنید فرانسه نه، بلکه فرحزاد آیا در نتیجه تفاوتی میکند؟! (محل سکونت من ده فرحزاد است!)
       آنان که نقاد و نقد شناسند بخوبی تشخیص میدهند که کامنت اوّل بنده در حد نقد نبود ولی کامنت دوّم چرا.
       در ارتباط با اینکه خودتون میگید فلان… باید بگویم که خیر! ما هرگز اهل خودزنی نبوده ایم و نیستیم! و هیچگاه با چنان هجویاتی یکی از بزرگترین شعرای فرهنگ و تمدن ایرانی را زیر سؤال نمیبریم منتهی چه میشود کرد برخی اذهان متوهّم و اسیر گره های کور ذهنی، دوست دارند آنگونه بشنوند.
       اتفاقاً پرداخت ماهوی به واژگان تورانیان و ایرانیان و اینکه حقیقتاً تورانیان که بودند بطور حتم مرتبط هست به بحث ایران باستان (ایران پیش از اسلام) و در حوزۀ تحقیق در آنموضوعات میتواند مفید واقع شود.
       آن کامنت اوّلیۀ خودتان را به شما یادآوری میکنم و میگویم نگران وقت گرانبهای مدیر سایت نباشید! که اگر ایشان این موضوع مطرح شده به توسط بنده را نامرتبط تشخیص میدادند، آنرا از ممیزی رد نمیکردند.
       منظور شما از آن قومی که دوبار…کدام قوم هست؟! نیازی به درلفافه صحبت کردن نیست راحت باشید!… بهرحال، چندان تفاوتی نمیکند! هرقومی بوده اگر که هنوز پابرجاست باید بگویم که چه ریشه دار بوده است و چه سبقۀ تمدنی با پشتوانه ای داشته است آن قوم که با وجود دو شکست نظامی کامل، توانسته باز هم خود را احیا کرده و پابرجا بماند!
       با در نظری به کامنتهای قبلیتان سؤالی از شما میپرسم. آیا این احتمال هست که شما از آن دسته افرادی باشید که ملاک برتری انسانها و جماعات انسانی را بیش از آنکه در فرهنگ و آثار تمدنیشان بنگرید در زور بازو، گردن کلفتی و توان ویرانگریشان، ببینید؟!

 4. ایرانیان بدان مینازند چون فردوسی آنرا سروده و پدافند از میهن همواره ستودنیست.
  ولی گاهی تعصب بیجا خرد را کور میکند .

  • در مورد سوال شما هم بگم تمدنها از نظر داشته های تمدنی
   به دو دسته تقسیم می شوند
   اول تمدنهای چهل تکه که مثل لحاف چهل تکه هستند و داشته های فرهنگی
   اقوام مختلف و خودشان را یک کاسه کرده و به عنوان تمدن خود معرفی می کنند
   دوم تمدنهایی که بیشتر داشته های فرهنگیشون متعلق به خودشون هست مثل تمدن مصری ها
   از طرفی کشورگشایی با گردن کلفتی یکی نیست هر چند بعضی از همین تمدنهای چهل تکه
   به فتح پادشاهی های کوچک در تاریخشون افتخار می کنند و پادشاهشون را صلح طلب معرفی می کنند
   در صورتی که هیچ امپراطوری را نتوانستند فتح کنند !
   برتری انسانها به تقوای الهی است نه به تمدن و فرهنگ !
   خاصه تمدن چهل تکه ای که در آن ازدواج با محارم رواج داشته !

   • شما که به این بنده خدا میگید نیت خوانی نکن . هرچی هم که منظورت هست و همه هم اون نظر و رای رو میدانند داری میگی فقط اسم اشخاص و مکانها رو نمیگید . چرا در لفافه حرف میزنی اقاجان . خوب راحت حرفت رو بزن . اینکه یک نفر از تمدن ، فرهنگ و ماهیت یک مردمی خوشش نیاد که نه تازگی داره و نه جای تعجب ، مردم هم دیگه با رفتارها و عقاید شما خو گرفتن .تا زمانی هم که این رفتار تبعات بدی برای ملت و کشور نداشته باشه داره به عنوان صدای مخالف تحمل میشه . راحت باش ازادادنه حرف بزن ایرانیها یک خوبی داشته باشند در کنار صد تا بدی تحمل و سازگاری با مردمی هست که با انها زندگی میکنند . هزاران سال تحمل ، بخشایش و روا داری بوده که این ملت رو تا به امروز حفظ کرده به قول حضرت حافظ که فارس زبان هم هست اگر نارحت نشین: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/با دوستان مروت با دشمنان مدارا . راحت حرفت رو بگو راحت بشی بابا جان . حرص خوردن و خودخوری چیزه خوبی برای ارگانها درونی چون قلب و … نیست .

    • البته من در حرفهای ایشان نشانی از حرص خوردن ندیدم
     ولی وقتی شخصی میاد در مورد بحث و پیامهایی که مربوط به
     دو ماه قبل هست و پرونده اش بسته شده پیغام میگذاره
     مشخصه خیلی حرص خورده !!! اونم از نوع شدیدش !!!

 5. یکی از هشتاد میلیون اتفاقا من چندبار شنیدم که خلف وعده سلطان محمود غزنوی با
  فردوسی را که بجای سکه طلا تصمیم می گیرد به او سکه نقره می دهد را فارس زبانها نقل
  می کنند و به انتقاد از سلطان محمود غزنوی تورک می پردازند
  کاری به صحت یا عدم صحت این مطلب ندارم کافی است در اینترنت سرچ کنید
  واین مطلب را بارها شنیده ام پس خودزنی کرده اید ! و این را به گره کور و توهم غیرفارسها
  نسبت ندهید ! توپ را در زمین بقیه انداختن آسونه ! شما چه اصراری داری بگی این نقل از طرف
  غیرفارسها هست ، در صورتی که من از طرف فارسها شنیدم و اینجا دنبال اثبات آن نیستم
  کامنت اولیه من کوتاه بود و بصورت سوالی و نقد نبود ولی کامنت شما بصورت سوالی و نقد است
  پس این دو مقایسه اشتباه است ! بعد هم شما عادت به طومار نویسی دارید و طلب جواب می کنید
  در صورتی که مدیر سایت بارها گفتند کوتاه بنویسید از طرفی بنده هم علاقه ای به بحث
  با شما و پان ایرانیست ها ندارم که اگر قرار بود اراجیف پان ایرانیست ها را بخوانم بجای اینجا
  به سایت های آنها میرفتم ! اون افرادی که گفتم دوبار امپراطوریشون محو شد مجوسین بودند
  که بار اول یونانی ها و بار دوم مسلمانان عرب امپراطوریشون رو محو کردند
  البته گاهی قوم پیروز سعی بر نابودی ساختار سیاسی قوم مغلوب می کند
  گاهی هم قوم پیروز سعی در ریشه کن کردن هم ساختار سیاسی ، تمدنی و فرهنگی قوم مغلوب می کند
  یونانی ها و اعراب مسلمان به نابودی ساختار سیاسی مجوسین بسنده کردند البته اگر تخریب تخت جمشید
  توسط اسکندر را استثناء حساب کنیم پس بازیابی تمدنی و قدرت سیاسی کار دشواری نبوده !

  • یکی از هشتاد میلیون

   خودتان میگویید! من چند بار شنیدم! احتمالاً شما خود را در حد و پایه ای میبینید که به صرف آنکه مدّعی هستید “خودتان میگویید” و “من چند بار شنیدم” ، برای بنده و امثال بنده که احتمالاً این سطور را میخوانند باید بشود حجت! … من در رد ادعای اینکه شاهنامه به طمع سکه های سلطان محمود غزنوی نوشته شده است به باد هوا متوسّل نشدم بلکه به تاریخ مدون استناد کردم که هر فرد حقیقت جویی میتواند بدان مراجعه کرده و صحت و سقم آنرا دریابد. بازهم میگویم اگر ادّعایی دارید در اثبات آن ادّعا به جای حواله دادن به باد هوا منبع موثق و قابل استناد ذکر کرده و آن شنیده های کذب را من باب دلخوش کُنک هم که شده برای خودتان و امثال خودتان نگاه دارید. کامنت اوّل شما علی الظاهر نه نقد بود و نه پرسش ولی با بذل توجّه به سوابق درخشان امثال شما در همین محیط اینترنت که اخیراً با آن نگرشهای تنگ و تاریک و بی مایۀ قوم گرایانۀ خود، حتی اعتراض البته بسیار محترمانۀ بانوی اهل ترکیه را برانگیخته و باعث آبروریزی شده اید! چنان مطلبی را از جانب بنده طلب میکرد. استفاده شما از لفظ مجوس (آتش پرست) بجای ایرانیان باستان (پارسیان) برای بنده جالب به نظر رسید و حکایت از سوء نیت و کینه تان نسبت به هموطنان خودتان (ایرانیان) دارد! اینکه ایرانیانِ باستانِ پیروِ آئین زرتشت، حقیقتاً آتش پرست یا به قول جنابعالی مجوس بودند، جای بحث دارد و در صحت این ادعای جدیدتان هم شک کنید! براستی فکر میکنید آنزمانی که زرتشتیان در ایران باستان، نه آتش را بلکه اهورامزدا را میپرستیدند، و آتش تنها همچون قبلۀ آنان بود همانطور که برای ما مسلمانان، کعبه قبله ماست، ترک تباران چه آئینی داشتند؟ پاسخ این پرسش را واگذار به خودتان کرده و به باد هوا و شنیده های خود حواله تان نمیدهم! میتوانید در صورت علاقه، قدری در این باب تحقیق و مطالعه کنید… به هرحال این فضای اینترنت بجای خزعبل بافی و اشاعۀ تعصبات کور و بی مایۀ قوم گرایانه، میتواند در جهت مثبتِ تحقیق و مطالعه هم مورد استفاده قرار گیرد! در مورد فرمایش آخرینتان در باب علّت دوام ایرانیان یا بقول شما مجوسان! (-: ، پس از اشغال ایران به توسط یونانیان و چندصد سال بعد به توسط اعراب تازه مسلمان، در آنهم شک کرده و در آن مورد کمی بیشتر و دقیقتر مطالعه کنید! در طی دورۀ سلوکیه حتی خط و زبان رسمی کشور هم به یونانی تغییر داده شد… اگر شعرایی چون فردوسی و جامی نبودند زبان رسمی ایران در زمان حاضر فارسی نبود بلکه همچون آنچه که بر مصریان و سوریها (سریانی ها) واقع شد، به زبان عربی تکلّم میکردیم …
   برخی افراد سرشتشان اینگونه است که هر قدر هم مستدل و برمبنای واقعیات با آنان سخن گویی، آنان، چنان سخنانی را ارجیف میشنوند، چه میشود کرد؟! تعصبات کور، تنگ و تاریک و بی مایۀ قوم گرایانه، اذهان آنان را چنین کرده است! اینکه این گفته های بنده اراجیف بود یا خیر، عاقلان و صاحبان خرد دانند و خود آنان قضاوت کنند. شما هم خود را همچنان بجای اراجیف امثال من به سخنان حکیمانه و پندآموز پانتورکها، دلخوش و سرگرم سازید! (-: و در پایان به عنوان حسن ختام: خداوند جان و خرد،خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ی ماه و ناهید و مهر، خداوندی که زنام و نشان و گمان برتر است، خداوندی که نگارندۀ برشده گوهر است، خداوندی که نه اندیشه یابد بدو نیز راه،خداوندی که او برتر از نام و از جایگاه… همگی ما را براه راست و صواب هدایت کرده و در سلک حق و حقیقت رهنمون فرماید. آمین یا ربَّ العالمین

   • یکی از هشتاد میلیون

    در تکمیل کامنت قبلیم: به پیوست حملۀ اسکندر مقدونی و اعراب تازه مسلمان به ایران، حمله خانمانسوز و ویرانگر مغولان را فراموش کردید. وسعت و عمق فجایعی که با حملۀ مغولان به ایران صورت گرفت در تمام طول تاریخ این سرزمین بی نظیر است.

   • یکی از هشتاد میلیون چه طوماری نوشتی فکر حوصله و چشم بقیه را هم بکن
    خب خودتون( فارس زبانها) نقل می کنید داستان سکه های طلای
    سلطان محمود غزنوی تورک و فردوسی را !
    شما گفتید سند نداره منم مخالفت نکردم گفتید که این حرفها حاصل گروه های
    کور ذهنی است و ما اهل خودزنی نیستیم !
    منم گفتم شما خودتون (فارس زبانها) این داستان را نقل می کنید !
    خوب نیست آدم مدام در توهم توطئه باشه !
    از خوانندگان این وب سایت کسانی هستند که این داستان رو شنیدن و فقط
    من نیستم ! این داستان هم که برای شما بد نبود فردسی را کردید یک آدم مظلوم
    و صادق و سلطان محمود غزنوی هم شده لولو که به قولش با فردوسی عمل نمیکنه
    البته معلومه که از این داستان کدوم جریان داره سود میبره !
    باز نوشتی که فردوسی در اواخر عمرش توقع صله از محمود غزنوی داشته
    منم گفتم دنبال اثباتش نیستم
    چندبار هم نوشتم دنبال اثبات داستان نیستم نظرات رو با دقت بخوانید
    تا نیاز به تکرار نباشه اگر میگی داستانه پس داستان بمونه !
    بانوی اهل تورکیه چه ربطی به این بحث داره اصلا کی هست ؟
    تورکها هرچی بودند زرتشتی خوشبختانه نبودند و ازدواج با محارم
    بینشون وجود نداشته خدا رو شکر !
    بعد شما کدام حقیقت را گفتی که بنده مخالفت کردم ؟
    کدوم سند و مدرک را ارایه دادی؟ فقط داستان فردوسی و سلطان
    محمود را نادرست خواندی که منم مخالفت نکردم !
    کدوم اندیشه بی مایه قوم گرایانه ؟ اینجا جنابعالی حرف از برتری انسان
    بر اساس برتری فرهنگی تمدنی زدید که منم گفتم برتری انسانها به تقوای الهی است
    نه به فرهنگ و تمدن چهل تکه عاریتی که در اون ازدواج با محارم رواج داشته !
    دست پیش رو گرفتی پس نیفتی ؟
    قبل از اسلام مگه در ایران مجوس نبودند؟ غیر از اینه ؟
    اگه مجوس نبودند پس این سایت در مورد چیه ؟
    شما اسم مجوس رو شنیدی چه حرصی خوردی !
    در آخر هم که دعای وقت وداع را نوشتی که دعای خیر ما هم بدرقه راهت !
    حالا با ف برو فرانسه !

   • راستی قبل از اینکه با ف بری فرانسه یک مطلب دیگه بگم
    در پیام قبلی یادم رفت بنویسم در زمان سلوکیه زبان دربار و دبیران یونانی بوده
    نه زبان رسمی ! آن زمان چیزی به اسم زبان رسمی وجود نداشته !
    زبان دربار هم که روی رعیت اثری نداشته !
    در مورد زمان تسلط اعراب مسلمان هم لازم هست بگم
    که زبان والیان عرب بوده و برای نامه نگاری با مدینه یا بغداد باید عربی می نوشتند
    جز در عبادت آن هم خواندن نماز و قرآن اصراری بر زبان عربی نبوده و نیست
    هرچند زبان فارسی امروزی پر از کلمات عربی است و ساختار نگارشی آن مثل
    اجزای جمله ، ترکیبات اضافی و وصفی بسیار شبیه زبان عربی است
    پس زبان عربی اثر خود را روی آن گذاشته ولی نه در حد مصری ها و سوری ها !
    حالا این زبان فارسی با فارسی پهلوی چقدر شبیه بهم هستند رو باید محققین
    بیان کنند

 6. درود بر همگان
  امثال پان ترکهای تجزیه طلب مانند ایگید و همفکرانشان که در سکوت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به سادگی در خود تارنماهای مجاز کشور مانند همین تارنما افکار خیانت کارانه و تجزیه طلبانه ی خودشان را تبلیغ می کنند و از توهین و تحقیر به فرهنگ و اصالت ایران باستان کوتاهی نمی کنند و زبان به مدح و تمجید از یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ محمود غزنوی جنایتکار که دست ناپاکش به خون میلیونها انسان بی گناه آلوده می باشد می کند نباید توقع حمایت از کیان و یکپارچگی ایران بزرگ داشت .
  اینان از ریشه ی ترک های عثمانی و از نژاد مغولان می باشند و از عزیزان آذری ایران که از نژاد اصیل إریایی هستند کاملا متمایز می باشند .
  به امید برخورد قاطع نهادهای مسئول با جماعت تجزیه طلب خائن
  چون در همه ی کشورهای جهان افکار تجزیه طلبانه مستوجب برخورد قانونی شدید می باشد .

  • خانم کیان دخت شما دوباره پیدا شدی جالبه !
   هر وقت من پیام میگذارم شما پیداتون میشه !
   خیلی جالبه اتهام و انگ به بقیه میزنید اونم بخاطر ناتوانیتون در بحث !
   البته هویت شما جریان های آریاگرا که ضدیت با اسلامه مشخصه !
   هویت شخص شما هم در پیامهای قبلی شما مشخصه !
   تورکها مسلمان بوده و به مسلمان بودنشون افتخار می کنند
   خاصه تورکهای قشقایی که شهدای زیادی برای حفظ اسلام تقدیم کردند
   از افتخارات قشقایی ها تقدیم ۴ شهید مدافع حرم هست
   اگر تصور کردید می توانید به دوران آریاگرایی رژیم منحوس پهلوی برگردید
   سخت در اشتباهید اینجا یک کشور اسلامی است و اسلامی هم خواهد ماند
   من ماندم امثال خانم کیان دخت و چهره های ضد اسلام چطور به راحتی پیام میگذارند
   با امثال شما باید برخورد بشه تا سعی در ایجاد تفرقه در کشور اسلامی نکنید

  • سرکارخانم کیاندخت اصیل آریایی
   چهره واقعی شما در پیامتان کاملا مشخصه !!!
   شما قبل از دست به قلم گرفتن کمی فکر کنید
   تا کمتر منجلاب فکریتان برای خوانندگان مشخص بشه
   لااقل چهارتا کشور خارجی سفر کن یا از دوستانتان که
   در خارج از کشور زندگی می کنند سوال کنید
   حرف از نژاد و برتری نژادی زدن در کشورهای جهان
   امروزه امری زشت و ناهنجار است
   و افرادی مثل شما که افراد را بر اساس نژاد خطاب می کنید
   جزو افراد ناهنجار در همه جوامع به حساب می آیند
   و باهاشون برخورد قانونی میشه !
   امثال خانم کیاندخت در هر جامعه ای باعث ایجاد تفرقه شده
   و با آنها برخورد می شود !!!
   خانم کیاندخت بهتر بود لااقل بجای مطالعه در مورد تاریخ پر از جعل ایران باستان
   کمی آثار نویسندگان اخلاق گرای جهان را مطالعه میکردید شاید برای شما مفید فایده بود
   شمایی که تحمل نظرات مخالف را ندارید و ادعای روشنفکریتان می شود
   از استاد فاطمی یاد بگیرید که تمام نظرات را در سایتشان چاپ می کنند
   چطور است وقتی بعضی افراد در اینجا نظر ضد اسلام میگذارند و به مسلمین توهین می کنند
   از شما خبری نیست ؟ و شما تقاضای برخورد نهادهای امنیتی با دشمنان اسلام را ندارید ؟؟؟
   اما اگر از ایران باستان انتقادی شود آه از نهاد شما بلند می شود
   خواستار برخورد با آنها می شوید ؟؟؟
   خانم کیاندخت اتفاقا شخصی که باید نهادهای امنیتی با او برخورد قاطع کنند
   شما هستید که با کوبیدن بر طبل نژاد آریایی سعی در ایجاد اختلاف
   در کشور چند قومی و نژادی ایران دارید !!!
   کاملا مشخصه به کدام آیین و جریان منحط وابسته هستید !
   به قول دوستانتان مهربان کیاندخت !!!
   درود خداوند بر همه اقوام مسلمان

   • دلخوش به این مقدار نباشید که فقط گرانی می آوریم، اعتیاد را همگانی میکنیم. دزدی را گسترش میدهیم.
    فحشا را توسعه میدهیم. نا امنی ایجاد میکنیم. فقر را به همه جا می کشانیم.
    دزدی را به طور صحیح سازماندهی میکنیم. تجاوز ها را گروهی میکنیم. بیکاری را همه گیر میکنیم.
    دلخوش به این مقدار نباشید. اسلام پشتیبان شماست.

 7. درود بر همگان
  منطق دو مسلمان افراطی خیلی جالبه …
  وقتی از اصل نژادشان که از ریشه ی تورک و مغول و … برایشان یاداوری می کنید رگ گردنشان باد می کند مخصوصا از جنایتکار ترک تباری همچون محمود غزنوی جانی یاد شود …
  و شما را متهم به نژادپرستی می کنند .
  ما آریایی ها افتخار می کنیم به فرهنگ و گذشته مان
  بحث اصلی ام درباره ی تفکرات تجزیه طلبانه و ضد ایرانی اینگونه مسلمان های افراطی است .
  در هر کشوری با اینگونه افکار جدایی طلبانه به شدت برخورد می کنند .
  از نگاه این جماعت متحجر همه انحرافی و کافر هستند جز تعداد معدودی از خود و همفکرانشان
  ایران متعلق به ایرانی های اریایی است نه مهاجران اشغالگر آن

 8. کیان دخت پس با زبون خودت باهات حرف میزنم
  پیام های قبلی شما در وب‌سایت موجود هست و شما از اقیلت دینی هستید
  اولا که من نگفتم نژادپرستی خودت اعتراف کردی نژادپرستی !
  هر کسی هم پیامهات را بخوانه میفهمه نژادپرستی !
  در ثانی من خودم قبلا گفتم تورکم و خیلی هم خوشحالم شما چطور خیال کردی
  رگ گردن من باد کرده ؟ شما در حال انفجاری من رو با خودت قیاس نکن !
  من حاضرم آفریقایی باشم ولی افکارم مثل تو انسان متوهم نباشه !
  شما همان شخصی هستی که وقتی می خواستی از دانشمندان قبل از اسلام در ایران نام ببری
  از فیروز قاتل عمربن خطاب که صنعتگر بود به اسم دانشمند نام بردی !
  و کلا از نظر شما صنعتگران جزو دانشمندان هستند !
  که نشان دهنده بیسوادی شماست !
  از نظر ما مسلمانها زمین ملک خداست و به نژادخاصی تعلق نداره
  هزار و چهارصد سال قبل رزمندگان مسلمان این سرزمین را فتح کردند
  و شمشیر اسلام بساط مجوسین رو جمع کرد و اینجا جزو سرزمینهای اسلام هست !
  تورکها خاصه قشقایی ها برای حفظ این نظام و انقلاب شهدای زیادی تقدیم کردند
  و با نیت مغرضانه تو و بحث های نژادیت از ارزش تورکهای قشقایی کم نمیشه
  به قول معروف آب دریا با پوزه سگ نجس نمیشه !
  ما تورکها پشت انقلاب و نظام ایستادیم و می ایستیم تا کشور اسلامی باقی بماند
  و دست افراد نااهل و آریاگرا و ضد اسلام مثل تو نیفته !
  انشاءالله پرچم این حکومت هم به دست امام زمان(عج) خواهد رسید
  و امثال تو باید خواب حکومت نژادپرست آریایی را ببینند
  یادت باشه این کشور متعلق به مسلمانان هست و تو به عنوان اقلیت مذهبی
  اجازه نداری با بحث نژادی بین مسلمین اختلاف بندازی !
  از مهربانی مسلمانان سواستفاده نکن و از خطوط قرمز رد نشو !
  جا داره با تو قاطع به عنوان یک شخص ضد اسلام که دنبال تفرقه بین مسلمین هست
  برخورد بشه !

  • درود بر بانوی آزاده ایرانی کیاندوخت
   ناراحت نشو از اینکه چقدر مسلمان بی نزاکت تو این سایت پرسه میزنه
   پوزه سگ یک مجوس شرف داره به صد تا مسلمان مثل اینا
   این جناب سیدعرب مدیرسایت که از انتشار حرفهای رکیک هم قماشهایش ابایی نداره .

   به امید اهورامزاد بعد از ساقط شدن رژیم تون نوبت خود اصل اسلامه
   که به زادگاهش پس فرستاده میشه .
   ۱۴ کنگره های خاموش انوشیروان سال دیگه روشن خواهند شد .

   • مدیر سایت

    ۱۴ کنگره خراب شد نه خاموش. کنگره روشن شدنی نیست ساختنیه
    گویا معنای کنگره را نمی دانید

    • ثریا جان
     شما که نمیدونی کنگره یعنی چی و خیال میکنی چراغه، شما که نمیدونی راحل را چجوری مینویسن، لطفا ژست پروفسورهارو بخودت نگیر. حرفای گنده تر از خودت نزن

     • خب خواستم یه آیه مثل قرآن بیارم ؛
      چطور وقتی قرآن به ستاره ها میگه چراغ ،
      کوته فکرایی مثل شما شروع میکنن به صغرا و کبری چیدن و معجزه تراشی ؟
      سوره ملک آیه ۵
      و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین گردانیدیم ……
      حتما قسمت دومش که این چراغها مایه طرد شیاطینه ، شاهکار ادبی قرآنه ؟

      • چه ایرادی داره به ستاره چراغ گفته بشه؟ نکنه خیال میکنی ستاره ها نورشونو مثل ماه از خورشید میگیرن؟
       اگر تفسیر آیه را در لینک زیر پیگیری کنی (مخصوصا تفسیر آخر) معلوم میشه که این تعبیر شاهکار قرآنه:
       https://www.pasokhgoo.ir/node/23165

      • ثریا در مورد قسمت دوم آیه که نوشته
       مایه طرد شیاطین است یک شاهکار علمی است !
       البته برای انسانهای مدبر نه انسان لجوج و لجباز !
       ابتدا بهتر هست توضیحی در مورد کلمه شیطان بدهم
       خیلی از افراد تصور می کنند شیطان فقط شامل
       ابلیس است ، یعنی همان موجوی که در
       مقابل خدا ایستاد اما شیطان معنی گسترده ای دارد
       شیطان شامل طیفی از موجودات و عواملی است
       که می تواند برای بشر خطرناک باشد و هم می تواند
       به حیات معنوی و هم حیات دنیوی او آسیب بزنند
       کلمه شیطان طیف متنوعی شامل ابلیس ،
       بعضی انسان ها ، بعضی از اجنه ، و حتی موجوداتی
       که برای سلامتی و زندگی بشر مضر هستند مثل
       بعضی میکروب ها را شامل می شود
       مثلا در حدیثی داریم از ظرف شکسته و دارای ترک
       آب نخورید که دارای شیطان است
       که امروزه ثابت شده محل شکستکی و ترک
       در ظروف باعث تجمع عوامل بیماری زا می تواند باشد
       و سلامت افراد را به خطر بیندازد
       لذا چون برای بشر قدیم میکروب و خیلی از عواملی که
       امروزه میشناسیم که برای حیات بشر خطرناک هستند
       ناشناس بودند
       از کلمه عمومی شیطان استفاده شده است
       تا بشر از آنها دوری کند
       اما در مورد کلمه شیطان در آیه ای که به آن
       اشاره شد حتما لازم نیست شیطان را به ابلیس و افرادش تعبیر کرد شیطان در این آیه می تواند
       خرده سیارک ها و حتی اثرات منفی طوفان خورشیدی هم تعبیر گردد برخورد آنها به زمین می تواند
       به زندگی جمعی بشر اثرات منفی بگذارد
       لذا وجود سیارات و ستارگان مانند سپری
       دفاعی در این جهان با عظمت هستند که با
       جذب خرده سیارک ها و نابودی آنها از تعداد آنها
       کم کرده تا خطر کمتری زمین را تهدید کند
       همچنین وجود نیروی گرانش بین ستارگان
       که اثرات مهمی در این جهان داشته و دارند
       البته این مبحث پیچیده ای است و من سعی کردم بصورت فشره توضیح دهم امیداوارم نکته رو
       گرفته باشی !

      • مدیر سایت

       اگر در واتساپ یا ایتا باهم صحبت کنیم ممنون میشم

      • اشکالی که نداره به ستاره بگی چراغ چون از نظر شما الله که اشتباه نمیکنه . یاد کلاس دیکته افتادم که معلم به ما دیکته میگفت بعدش غلط گیری میکرد .
       حالا مسلمونها با هزاران سایت اینترنتی مدام دارن اشتباهات کتاب الله ، خالق هفت آسمان و هفت دریا رو میگیرن و شدن سخنگوی الله .
       وقتی از کتابی نقد و انتقاد میشه ، باید خود نویسنده پاسخگو باشه ، نه طرفداران کتاب . مگر اینکه نویسنده از دنیا رفته باشه ، ولی الله از نظر شما که تا ابد زنده ست . پس به الله بگید خودش پاسخگوی کتابش باشه و آپ دیتش کنه ، البته اگه تهدید به عذاب جهنم وقول و زنجیر نمیکنه ،

       یا حداقل در آیه ۴۳ سوره نور حواسشو کمی جمع کنه
       که تگرگ هم مثل بارون از ابرها سرازیر میشه و سنگریزه نیست که از کوههایی در آسمان بریزه پایین.
       وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِیهَا مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ یَشَاءُ یَکَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ
       البته بعدش گفته که هر کسی رو دوست داشته باشه با تگرگ بهش آسیب میزنه، و هر کسی را هم بخواد نمیزنه ،
       و در آخر هم گفته ؛ نزدیک هست روشنی برق تگرگ چشمها را ببرد .

      • مدیر سایت

       غل و زنجیر نه قول و زنجیر
       معنای آیه واضحه و ابهامی درش نیست آیه میگه: تگرگ را از آسمان از سمت کوه ها نازل کردیم
       تگرگهای زیان آور معمولا در مناطق کوهستانیه و ادامه آیه نشان میده منظور تگرگهای زیان آوره چون سخن در خسارت تگرگه. بله در شهر قم که کوهستانی نیست به ندرت تگرگ میاد اما تگرگی نیست که خسارت بزنه
       قبل از تگرگ سخن از ابر است و اینکه میگه برق آن چشم را میزنه منظور برقی است که از ابر پدید میاد.
       اگر فرض کنیم کسی قرآن را جعل کرده و به خدا نسبت داده هرچه کودن باشه اینقدر سرش میشه که برق تگرگ چشم را آزار نمیده و اصلا تگرگ برقی نداره
       ادامه نوشته شما چون موضوعات متعدد بود، حذف شد. عرض کردم در هر کامنت یک موضوع و یک آیه را مطرح کنید تا بشه در موردش صحبت کرد

    • ثریا هم نگاه جنسی بد داره وهم سواد درست وحسابی نداره
     با کامنت گذاشتنهاش آبرو خودشو که میبره هیچ وشاید مهم نباشه اما آبروی همفکرانش راهم میبره

    • هر چی میخوام هیچی نگم ، مدیر سایت شروع میکنه به خدشه گرفتن
     در قدیم بر سر کنگره های قصرها مشعل هم روشن میکردند ، اگه نمیدونی حالا بدون .
     منظور منم از روشنی کنگره ها ، بیرون آمدن از تاریکی و جهل اسلامه
     که ۱۴۰۰ ساله بر ایران زمین سایه افکنده و با دروغ و جنگ افروزی و خدعه و تقیه میخواد
     سعادت آن دنیا رو پیشکش همگان کنه .
     حالا کار به اینجا کشید ، یک سوال از قرآن و الله که به همه چیز آگاهست . …

     • مدیر سایت

      خدشه کردن نه خدشه گرفتن
      ممکنه بگی فرق نداره اما فرق داره. اگر کسی بجای اینکه بگه «آب ریخت» بگه «آب افتاد» غلط صحبت کرده
      نکنه خیال میکنی کنگره ها برای این بوده که روی کنگره ها مشغل روشن میکردن؟! کنگره ها ربطی به روشنایی نداشت. میخواهی اشتباهت در مورد کنگره ها را درست کنی، بدتر میشه.
      هروقت در مورد آیه ای خواستید اشکالی مطرح کنید علاوه بر آدرس آیه، متن عربی آیه را هم بیارید. من فرصت ندارم هرکه در مورد قرآن و حدیثی حرفی میزنه بدنبالش بگردم. قبلا هم در مورد نهج البلاغه همین را گفته بودم بشما

      • امان از مسلمانان هزار چهره
       متن عربی رو میخوای کجات بزاری وقتی آدرس سوره و آیه رو میدم ؟
       تو اگه جربزه داشتی حقایق رو سانسور نمیکردی ،
       و اینقدر سوزنت رو کنگره گیر نمیکرد .
       وقتی جوابی نداشتی بدی به اون قسمت سانسور شده ، به حاشیه پراکنی میپردازی .

      • مدیر سایت

       زشته آدم به کسی بگه اینو میخوای کجات بذاری مخصوصا خانمی به آقا بگه! اینم نمیدونی؟!!
       پیام بعدی شما بدلیل اینکه متن آیات را نیاوردی حذف شد. من بیکار نیستم که شما اشاره به مطلبی کنی و من بگردم آن را پیدا کنم و نیز در یک کامنت چند ایراد مطرح کردید

      • به اکبر کورکانی ؛
       فایده نداره جوابت رو بدم ، سانسور پشت سانسور .
       تا بخوای میتونید تومار بنویسید و متلک بندازید ،
       مدیر سایت نظرات هم قماشیهاشو به بهانه زیاد نوشتن نه قیچی میکنه ،
       نه آدرس و سند میخواد . نه ازت متن عربی میخواد . پس خیالتون راحت .
       مدیر سایت متن عربی میخواد پاشه بره زادگاه اجدادش براش متن عربی بفرستم
       من از زبان بیگانه عربی حالم بهم میخوره ، یا بالا میارم یا نزیکه خون گریه کنم .

      • مدیر سایت

       همفکرانم طرف بحثم نیستن و من نمیخوام بگردم دنبال مطلبشون برای جواب دادن تا ازشون متن عربی بخوام

      • با سلام.
       دقت کرده اید خانم ثریا چرا متن عربی را نمیتواند بگذارد؟ وقتی کسی خودش به اشکالی رسیده باشد متن عربی و فارسی آن اشکال را براحتی قرار میدهد اما وقتی کسی از سایتهای ضد اسلام کپی پست کرده باشد در نتیجه اصلا نمیداند فلان کتاب چیست که تازه بخواهد متن عربی آن را پیدا کند. مدیر سایت با این کار به آن کاربر می فهماند در حوزه ای که ذره ای آگاهی ندارد پس بهتر است وارد نشود. اگر خانم ثریا آگاهی کافی داشت، کاری که نداشت متن عربی را براحتی قرار میداد.

      • مدیر سایت

       هدفم از خواستن متن عربی این نبود که بخوام مچ کسی را بگیرم اما خیلی از این ترجمه ها که از سایتهای معاند گرفته میشه، با متن عربی مطابق نیست و حتی یکی از اینها که ادعا میکرد بحارالانوار را خوانده، نام کتاب را به صورت بهارالانوار نوشته بود. گویا خیال کرده بود بحار به معنای فصل بهاره

     • ای بابا ، نشد ما یه مطلب بزاریم یا قیچی نشه یا کلا حذف .
      اتفاقا نویسنده قرآن کودن نبوده ، خیلی هم باهوش بوده ولی در سطح زمان خودش .مگر همین یه مورد اشتباه در قرآنه ؟ از نظر شما هزاران مورد غلط و مبالغه در قرآن ، ابهامی نداره ولی حتی یک مورد هم در قرآن نمیتوانید پیدا کنید که کمی جلوتر از زمان خودش باشه. از زمان گذشته هم که هیچ ، فقط افسانه های توراتی و قوانین حمورابی و رسومات خود اعراب بدوی مثل خمس و قصاص و دیه و مناسک حج و قربانی کردن برای خشنودی خدایان و چهار ماه حرام در سال و وجود الله و شیطان و اجنه و فرشته های عبری جبرییل و میکائیل و عزرائیل، که اسلام کاشف آنها نبوده و همگی قبل از اسلام رایج بوده و همچنان در اسلام هست .
      پس اعراب قبل از اسلام اگر جاهل بودند ، بعد از اسلام جاهلیت شان الهی شد .
      بله ، قبل از تگرگ سخن از ابر هست باضافه باران که اینو همه میدونستن . ولی در قسمت بعدی سخن از تگرگ هست باضافه ” جبال فیها ” کوههایی در آسمان .
      اصلا چرا قرآن اینهمه از کوه حرف زده ، هیچ اشاره ایی به اینهمه کوههای آتشفشانی در دنیا نکرده ولی از تگرگ گفته ؟ خب معلومه ، چون نویسنده قرآن نه کوه آتشفشانی دیده بود نه از کسی شنیده بود .

   • درود بر بانو ثریای عزیز
    این جماعت افراطی و تندخو و بی ادب هیچ اعتقادی به فرهنگ ایران باستان و کشور مقدس ٱریایی ندارند .
    دفاع از اشغال ایران توسط اعراب اشغالگر و قتل و عام ایرانیان تا دفاع از شخصیت های قسی القلب و جنایتکاران غزنوی در باور و اعتقاد این جماعت موج می زند .
    عقده ٬ کینه و دشمنی این جماعت عرب پرست با شاعر نامی ایرانی حکیم فردوسی بزرگ که جای خود دارد .
    و جالبه هنگی انان مبتلا به تئوری ( توهم توطئه ) هستند و مخالفان فکری خودشان را عامل انگلیس و استکبار می دانند !¡!!!!!!
    به امید شکوفایی دگرباره ی ایران آریایی

    • کیاندخت مگه دروغ گفتم مگه تفرقه انداز نیستی مثل انگلیس
     کشور مقدس آریایی ؟ جدیدا آریایی ها مقدس هم شدن؟

    • اتفاقا ثریا من با مدیر سایت هم فکرم
     از شما قبلا پرسیدم که
     از لحاظ روح و روان اوکی هستی ؟
     بنده خدا صلاح ندید سوالم رو منتشر کنه
     باز ازت می پرسم انشاالله که مدیر سایت سانسور نکنه این بار
     ثریا از لحاظ روح و روان اوکی هستی ؟
     البته لطف کن بعدش فحش نده چون بی ادبی

     • حالا باید به حرفهای خاله زنکی تو هم جواب داد ؟
      بیچاره من چند تا دونه آیه انتقادی از قرآن گذاشتم که سانسور شد
      مثل تو که نخواستم اهانت کنم .
      دفعه آخرت باشه به بانو کیاندخت متلک میندازی
      حرف زدن بلد نیستی ، ساکت بمون
      اینجا ظاهرا هر مرد مسلمانی به زنی توهین کنه که زشت نیست
      ولی اگه زن جواب بده ، زشت محسوب میشه .
      البته تعجبی هم نداره ، اسلام شماها رو اینطوری بار آورده
      که زنها مطیع مردهای جاهل باشند و اگر نشدند کتک بخورند.

      • ثریا اندیشیدم که گویا شما باید ناخوشی روانپزشکی
       داشته باشید اون کیاندخت هم که جایگاه خودش
       را فراموش کرده بود باید به او یاد آوری می شد
       متلک هم بخشی از زبان فارسی است
       و دارای ارزش نگارشی است
       ما باید به دشمنان اسلام همچون شما و
       کیاندخت پاسخ دهیم
       شما نوشتار بی ادبانه خویشتن را نمی بینید ؟
       همه اینجا به این مورد رسیده اند که شما
       انسان بی ادب و بی تربیتی هستید
       ( تا جایی که توانستم سعی کردم فارسی سره
       بنویسم تا شما بالا نیارید یا خون گریه نکنید)
       خخخ

      • باز این offer سفسطه گر سروکله ش پیدا شد . حالا با متن عربی هم میزارم تا ببینم دیگه چه بهونه ایی داری . اتفاقا با متن عربی هم سانسور میشه .گفتم اگه جزبزه داشتین مطالب رو سانسور نمیکردین اینهمه کتاب و سایت قرآنی هست ، وقتی اسم سوره و آیه رو بگی دیگه پیدا کردنش کاری نداره اینم یکیش ولی شماها دنبال حاشیه پراکنی هستین ؛
       http://www.parsquran.com/book/
       آخه اون قرآن ۱۴۰۰ سال پیش چی توش داره که کسی بخواد پیست کنه ؟ اصلا خود قرآنتون کپی پیستای تورات و انجیل و دین زرتشت و شاعرای عرب و رسومات خود بت پرستاست. اون قسمتش هم که تو مدینه گفته شده ، فقط بدرد تبدیل شدن به داعش میخوره .

 9. این اراجیفا چیه این خانم کیاندخت میگه؟
  خانم کیاندخت ضد مسلمون دهنت را ببند
  حق تهمت زدن به بقیه رو نداری
  حنات رنگی نداره ، عقده ای نژادپرست
  تو ضد اسلام و ضد مسلمان هستی
  تقرقه انداز هستی مثل انگلیس ملعون
  باید باهات برخورد کنند

 10. درود بر همگان
  از دیدگاه من ایرانی آریایی گذشته ی پدرانم مقدس بوده و برایم افتخار آمیز است .
  از دیدگاه شما جماعت عرب پرست هم تاریخ ۱۴۰۰ سال اشغالگری و کشت و کشتار و تجاوز اعراب اشغالگر جانی به سرزمین ایران مقدس و مهم است .
  البته ساحت پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان از اینهمه جنایت و تجاز و آدم کشی بری و منزه می باشد و جالب تر اینکه همین بزرگواران به دست همین اعراب بدوی جانشان را از دست داده اند .
  این جماعت به هم کیش و هم دین و هم نژاد خودشان رحم نکرده اند چه برسد به دیگران
  و بعد از این همه جنایت و کشتار ، برخی به اصطلاح ایرانی بازهم از این قوم ظالم حمایت می کنند .
  ای کاش قدری تعصب و علاقه به کشور و فرهنگ خودشان داشتند تا فرهنگ بدوی اعراب اشغالگر

  • مدیر سایت

   ما کاری به عربها نداریم سخن ما در مورد اسلامه

   • کاری به عربها ندارن اما پول مردم ایران تو لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و یمن و سودان و نیجریه خرج میشه . چون عربن و دولت عربهاهستن . اونوقت کارگر مستضعف ایرانی برا چندل غاز حقوق معوقه، بجرم اعتراض و ضد انقلاب و اهانت به مقدسات باید بره زندان . صنعت ملی نفت فقط اسمش ملیه ، در واقع انحصاریه.
    بعدش یه مشت دروغ سرهم میکنن که همش تقصیر دشمنه و هرکسی هم اعتراض کنه همدست دشمنه .از قدیم گفتن اگر دروغی بگی برای توجیه آن مجبور میشوی دروغ بزرگتری بگویی و تا آخرش باید همینطور دروغ سرهم کنی . حالا چرا در جوامع اسلامی دروغگویی یه امر عادی و روزمره شده ، چون ریشه و اعتقادات ملتهای اسلامی یک دین دروغه .

    • مدیر سایت

     چندرغاز یا شندرغاز نه چندل غاز
     شما که هنوز در ابتدائیات موندی، روت میشه از قرآن ایراد بگیری؟!! چه اعتماد بنفسی!!

     • جناب ملا لغتی ، چندرغاز یا شندرغاز , زبان عامیانه کوچه بازاری slang یا street language هستش و در فرهنگنامه لغت وجود نداره. پس هرکس هرجور بنویستش ، قابل فهمه . بهتر نبود معلم دیکته میشدی تا اینکه حقوق بگیری که تفرقه بندازی بین اقلیتها ؟
      اگه کسی بنویسه سابون بجای صابون ، همه میفهمن منظور همون صابونه ، ولی در قرآن تگرگ از کوههایی در آسمان بریزه پایین ابهامی نداره ؟
      مثل اینه که بگی هواپیما به ابر برخورد کرد و سقوط کرد. در صورتیکه ابر و کوه چه در فارسی چه عربی حتی یک حرف مشترک هم ندارند .

 11. برادران و خواهران مسلمان چند روزی هست
  بحثی در مورد آیه ۴۳ سوره نور در جریان است
  و ممکن است در ذهن شما سوالاتی ایجاد کرده باشد
  قبل از هر چیز لازم است بگویم کتب ادیان آسمانی
  و قرآن کریم در درجه اول برای هدایت بشر آمده اند
  و قرار است انسان را به سعادت برساند و الله متعال
  در بعضی از آیات به مباحث علمی پرداخته است
  تا مهر تاییدی بر آسمانی بودن این کتاب مقدس باشد
  در آیه ۴۳ سوره نور که به نزول تگرگ از آسمان اشاره دارد
  و یک شاهکار علمی است که در زمان معاصر
  حقایق آن با علم بشر امروزی مشخص گردیده
  الله متعال به دو کد علمی اشاره می کند
  ۱- کوه های در آسمان ۲- روشنی برق در آنها
  اولا که کوهی از جنس سنگ در آسمان وجود ندارد
  آنچه الله متعال بیان کرده است تشبیه پدیده ای به کوه است
  چنانکه تشبیهات دیگری هم در قرآن کریم وجود دارند
  اما این پدیده چیست ؟
  این کوه در آسمان ابری است به اسم کومولونیمبوس
  که رشدی عمودی زیادی دارند و می توانند تا مرز لایه اول
  و دوم اتمسفر هم برسند و مانند کوه هایی سر بفلک کشیده در آسمان هستند
  این ابرها ایجاد تگرگ می کنند و خطرناکترین ابر در هوانوردی شناخته می شوند
  که می توانند باعث یخ زدگی بدنه هواپیما شوند !
  در مورد روشنی برق هم که در این آیه آمده است
  تگرگ ها در ابر کومولونیمبوس باعث می شوند در بخش پایینی ابر بار منفی
  ایجاد شود واین الکترسیته منفی بصورت نور قوی تخلیه و آزاد شود
  که اگر خلبان به آن ها نگاه کند چشم او را اذیت خواهد کرد
  این مبحث را سعی کردم بصورت خیلی فشرده توضیح بدهم

 12. به جاده خاکی زدید ، الان قرن بیست و یکمه ، این تفاسیر خیلی نخ نما شدن .
  ای کاش فقط همین یک آیه بود . اونوقت منم مسلمون باقی مونده بودم .
  ابر کومولونیمبوس ؟ خوب شد غربیها پیشرفت کردن و این اسامی را روی اشکال گوناگون ابرها گذاشتن.
  یعنی برای الله اینقدر سخت بود که بجای کوه بگه ابر ؟ پس چرا ادعا میکند کتابیست روشن ؟
  حداقل اگه میگفت ، کمثل الجبال ، شاید میشد صافکاریش کرد .
  اتفاقا برعکس، قرآن برخلاف آنچه که اعراب در مغز مردم کشورهای تسخیر شده وارد کردند ،
  یک کتاب گمراه کنندست که انعکاس عادی بودن دروغگویی مسلمانان و خشونت و عقب ماندگی
  آنرا در همه جوامع اسلامی از بنگلادش و پاکستان و افغانستان گرفته تا ایران و عربستان و
  عراق تا مراکش بوضوح میشود مشاهده کرد.
  یک نمونه دیگه :
  وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَهً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ.
  و در دامها قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در [لابلاى] شکم آنهاست،
  از میان سرگین و خون شیرى ناب به شما مى ‏نوشانیم . سوره نحل آیه ۶۶
  نویسنده باهوش قرآن وقتی دیده پستان گاو و شتر نزدیک معقد حیوان قرار داره ،
  گمان کرده که شیر از لابلای آنها عبور میکند و سپس دوشیده میشود .
  ولی در کتاب علوم سوم دبستان خوانده ایم که در سینه پستانداران غدد تولید شیر وجود دارد
  که باعث تولید شیر میشود .
  از اون گذشته ، این سوره نحل یا زنبورعسل ۱۲۸ تا آیه داره ، اونوقت فقط دوتاش راجب زنبوره ؟
  مثل اینه که کسی بخواد یک مقاله بنویسه با تیتر اشعار فردوسی ، ولی توش از همه چی حرف بزنه بغیر از شاهنامه .

  • با سلام ؛ موتور دیزل هجده سیلندر جام کرد وقتی این سخن را دید :

   نویسنده باهوش قرآن وقتی دیده پستان گاو و شتر نزدیک معقد حیوان قرار داره ،
   گمان کرده که شیر از لابلای آنها عبور میکند و سپس دوشیده میشود .

   …؟؟؟!!!

   از تعجب شاخ در نیاورده اید؟ این بنده خدا فکر کرده غدد تولید شیر از روی هوا شیر تولید میکنند و نمیداند از غذایی که در داخل معده هضم شده و سپس جذب خون شده و از آنجا بوسیله رگ ها به غدد تولید شیر میرسد این شیر تولید میشود.
   شما در کلاس سوم دبستان نخوانده اید که با نامی مستعار و جعلی کامنت نگذارید ؟ شما در سوم دبستان نخوانده اید که سخنان سایتهای ضد اسلام را که پیشتر جواب داده شده اند در اینجا کپی پست نکنید ؟ شما چه چیزی در سوم دبستان خوانده اید ؟ گــــــاو و گــــــاو داری خوانده اید؟ .

   بنابراین دو مورد شد :
   از میان غذای هضم شده ای که جذب خون شده است…
   خب پس سرگین چیست ؟ :
   لغتی که آنرا سرگین معنا کرده اند « فرث ( بر وزن عقل ) » است اما معنای این لغت سرگین [ یا غذای هضم شده ] داخل شکمبه حیوان است و نه سرگین و مدفوع داخل روده بزرگ حیوان :

   «فَرْثٍ» به غذاى هضم شده‌ى درون معده گفته مى‌شود = تفسیر نور ، نکته های آیه ۶۶ سوره نحل .

   یعنی از آنچه که در معده هست مثل سرگین و خون. = ترجمه مفردات راغب اصفهانی ، ذیل واژه فرث ، مترجم : غلامرضا خسروی حسینی .

   و اما اشکال بعدی که این بنده خدا گرفته یعنی اینکه چرا نام سوره نحل است ولی کل سوره درباره نحل نیست ، سخنی است مضحک و عجیب، اینکه خداوند بیاید و یک سوره درباره زنبور عسل سخن بگوید میدانید در آن صورت خدای ثریا میشد حشره شناس ، نام سوره چه ربطی به این دارد ؟ مگر قرآن أعوذ بالله مجله علمی فرهنگی است که بیاید یک سوره درباره زنبور عسل سخن بگوید ؟ نام سوره مشخص است و فحوای کلی سوره را هم تفاسیر مشخص کرده اند ، بعنوان مثال سوره عنکبوت به سستی تار عنکبوت و این همانی آن با لانه های مشرکین می پردازد که خب در اینجا یقینا نام عنکبوت یک عنوان است برای تعیین محتوا و خط کلی سوره .

 13. اتفاقا اونی که در جاده خاکی هست شمایی ثریا !
  کسی که این همه غلط املایی داره و در خاطرات کتاب علوم
  سوم دبستان سیر میکنه !
  این دیگه بدشانسی تو هست که علی رغم میلت
  تمام ویژگی هایی که در آیه ۴۳ سوره نور وجود دارد
  یعنی ۱- ایجاد تگرگ ۲- ظاهر کوه مانند ۳- روشنی برق
  امروزه با ابر کومولونیمبوس همخوانی دارد !!!
  البته کسی که این همه غلط املایی دارد ازش توقعی نیست
  که در مورد آرایه های ادبی که در قرآن کریم وجود دارد
  مثل تشبیه یا استعاره شناختی داشته باشد !
  اتفاقا آیاتی که در قرآن است و در باب مسایل اخلاقی است
  کاملا آیات روشنی است !!!
  ولی آیاتی که جنبه احکامی و علمی دارد نیاز به تفسیر دارند
  گویا شما خیال کردی وقتی میگه کوه در آسمان واقعا کوهی از جنس سنگ
  در آسمان هست ؟ این استعاره است !
  اگر کسی بگه خاک بر سرم خیال میکنی واقعا قراره خاک بر سرش یریزه ؟؟؟
  اتفاقا این آیه چون قرار بوده برای آیندگان حجت علمی باشد
  بهترین تعبیر رو کرده که بجای ابر از کوه در آسمان نام برده !
  در علم جوی در مبحث مربوط به ابرها وقتی میخواهند ابر کومولونیمبوس
  را تشبیه کنند با توجه به رشد عمودیش بهترین مثالی که می توانند بزنند
  این هست که مثل کوهی در آسمان است !

 14. در مورد آیه ۶۶ سوره نحل در قسمت
  مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ
  باز زدی به جاده خاکی اینجا بحث در مورد
  محل خروج شیر یا مراحل تولید شیر نیست
  بلکه الله متعال اشاره می کند در بدن چهارپا
  که دو نجاست یعنی خون و سرگین تولید می شود
  مایعی مفید و طیب یعنی شیر را تولید می کند
  که برای انسان مفید است بی آنکه در مراحل تولید و خروج
  شیر در بدن چهارپا با سرگین و خون ترکیب شود !
  در مورد سوره نحل هم گویا شما توقع داری که الله متعال
  تمام سوره را به زنبور عسل اختصاص دهند
  کل سوره بقره در مورد گاو ، و سوره عنکبوت در مورد عنکبوت کلا توضیح دهد
  قرآن قرار نیست کتب زیست باشه ! قرآن کتابی است برای هدایت !!!
  آدرس رو اشتباه رفتی !

 15. offer ظاهرا ادمین گروههای فیسبوکی هستی که هر کی هر چی بگه کپی پیسته ,
  ولی اظهارات جنابعالی نتیجه سالها تحصیل در مراکز خرافه اندوزی حوزه هاست .
  حتی تا بحال یه نگاه به اسم خودت نینداختی که ببینی چه کسی با اسم مستعار جعلی نظر میده مستر offer .

  گفتید سخنی است مضحک و عجیب، اینکه خداوند بیاید و یک سوره درباره زنبور عسل سخن بگوید
  میدانید در آن صورت خدای ثریا میشد حشره شناس ؟
  خب پیامبر شما بلد نیست از جانب خدا حرف بزنه ، ایرادشو بمن میگیری ؟
  مگه من سوره نحل رو سرهم کرده ام ؟
  معلومه وقتی فقط ۲ تا آیه از ۱۲۸ تا آیه راجب زنبوره، مضحک و عجیبه .
  حتی اون دو تا آیه هم که در باره زنبور عسل گفته غلط و اشتباهه که بعدا به آنهم خواهم پرداخت .
  مگه غلطهای قرآنی یکی دوتاست ؟
  میتونست یه سوره درست کنه بنام حشرات ، بعد توش راجب زنبور و عنکبوت و مگس و پروانه آیه نازل کنه .

  الله شما باید حشره شناس و همه چیزشناس باشد ، در غیر اینصورت خدا نیست
  نتیجه اینکه کتاب قرآن ساخته و پرداخته ذهن کم سواد بشر ۱۴۰۰سال پیش هست .
  پس اگر دین دارید ، لا اقل کوردل نباشید .
  حتی اگر یک مورد از هزاران تناقض و ایراد را در قرآن میدیدید ، اونوقت برا سرگین فلسفه بافی
  نمیکردید و کمی علمی برخورد میکردید .
  https://youc.ir/how-mammals-make-milk/
  پس اگر جواب قانع کننده ایی ندارید ، بهترست از اینی که هست خرابترش نکنید ،
  وگرنه با انبوهی از مغلطه های قرآنی رو سرتون خراب میشم .

  اینم آیه من ؛ از میان کیسه های شیرساز در سینه ها، ، شیری گوارا به شما مینوشانیم .
  حالا این از میان سرگین و خون بهتر نبود ؟

  از بخت بد شما من یک زن کوردم که آرزوش این بود در کنار زنان و دختران کوبانی بر علیه
  مسلمونهای داعشی بجنگه . زنانی که تاریخ بروی خودش ندید و خیلی زود فراموش شدند .
  زنانی که از سوی مسلمانان ترکیه و ایران و ارتش شان یاری نشدند .
  چون ارتش مسلمان ترکیه و ایران و سوریه ترجیح میدادند برای اعراب ۱۴۰۰ سال پیش گریه کنند
  و مدافعان حرم سنگی و آجری تربیت کنند و دایه مظلومیت آنها را جار بزنند
  تا اینکه به کمک دختران مبارزی بروند که حجابشان را رعایت نمیکنند .

  ببخشید کمی طولانی شد ولی خواهشا سانسور نکنید .

  • افرادی که جنازه مرده هاشون رو با توبوتی که روی آن با پارچه منقوش به ستاره سرخ
   پوشیده شده به قبرستان می برند و کمونیست و سوسیالیست بجای اسلام عزیز تبدیل به کیششون شده
   نباید از ارتش های مسلمان توقع یاری کنند

  • نتیجه جواب سخنان ما این بود :
   ۱ : نام بنده را کسانی که در این سایت سابقه دارند همگی میدانند شما هم اگر کمی دقت کنید متوجه میشوید :
   http://www.raherasti.ir/?s=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C
   خب، شما چه کسی هستید ؟.
   ۲ : و اما برسیم به جوابی عجیب تر از سخنان قبلی اش :
   « معلومه وقتی فقط ۲ تا آیه از ۱۲۸ تا آیه راجب زنبوره، مضحک و عجیبه »
   جواب شما را دادم : نام نحل تنها فحوا و خط کلی سوره را مشخص میکند ، قرآن کتاب حشره شناسی نیست آمده است تا انسان را هدایت کند .
   « offer ظاهرا ادمین گروههای فیسبوکی هستی که هر کی هر چی بگه کپی پیسته , »
   وقتی تک تک کلماتتان موجود در سایتها و گروه های ضد اسلام و بعضا چندین سال پیش بیان شده است وجود دارد ، چیزی جز کپی پست است ؟ البته شاید هم شما از همفکرانتان چند سالی عقب تر هستید .
   « میتونست یه سوره درست کنه بنام حشرات ، بعد توش راجب زنبور و عنکبوت و مگس و پروانه آیه نازل کنه »
   البته ، اگر در همین سوره اکثرش را راجع به زنبور عسل حرف میزد یقینا نیاز به کتاب حشره شناسی بود نه این کتاب که برای هدایت بشر آمده است .
   « الله شما باید حشره شناس و همه چیزشناس باشد ، در غیر اینصورت خدا نیست »
   علمی که انسان بتواند به آن برسد علمی نیست که خداوند در کتابی بیان کند که قرار است تا قیامت مایه هدایت انسان باشد .

  • « اینم آیه من ؛ از میان کیسه های شیرساز در سینه ها، ، شیری گوارا به شما مینوشانیم »
   بنده خدا ، اولا که من معنای لغوی «فرث» را بیان کردم تا دیگر خیالبافی و معنا تراشی برای خود نکنید و دوماً اینکه شیر از کیسه شیر می آید خب چه چیز مهم و قابل گفتنی است و چه نکته ای در آن است ؟ خب کیسه شیر است و شیر تولید میکند اما از کجا ؟ از کجا این شیر تولید میشود ؟ جز از آن غذای هضم شده ای که جذب خون شده و سپس جذب کیسه های شیر میشود ؟ این نشانه خداوند است که از یک مشت علف هضم شده و از لابلای خون ، شیر سفید و گوارا تولید میکند. اگر بنا به این طرز گفتن شما بود که خداوند دو معادله لاپلاس معکوس در قرآن میگذاشت تا دهان شما بسته شود و البته قرآن تا چند دهه گذشته هم بیشتر شگفتی نداشته باشد و پس از حل کردن این معادلات بوسیله بشر قرآن میشد کتابی تاریخ گذشته .
   « از بخت بد شما من یک زن کوردم که آرزوش این بود در کنار زنان و دختران کوبانی بر علیه … »

   ۱ : زنان کردی که از آمریکای مولد داعش جایزه میگیرند :
   http://fa.jamekurdi.com/news/%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-14-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html

   ۲ : زنان کردی که برای آلمان یک کشور جنایتکار حامی داعش و از فروشندگان تسلیحات به عربستان احترام نظامی و البته استقبال میکنند :
   https://www.mashreghnews.ir/news/487720

   ۳ : و اما رفتار شیعیان نسبت به زنان کرد :
   https://www.mashreghnews.ir/news/921935

   ۴ : زنان کرد ایرانی مدافع انقلاب بوده اند :
   https://www.mashreghnews.ir/news/756398

   سخنان شما خانم ثریا با واقعیات بهیچ عنوان تطابق ندارد .

   • اون لینکهای مزدورای داخلی روجای دیگه کپی پیست نکنی ،
    چون بدجوری دچار لعن و نفرین مردم قرار میگیری .
    یعنی امثال شماها و اون رژیم سفاکتون خیلی از آمریکا و اروپا بهترید ؟
    قبایل بی تمدن جنگلهای آمازون به همه حکومتهای زامبی پرور اسلامی ارجحیت داره .
    حداقل اونها به دزدی و دروغگویی و خدعه و تقیه و خون مردم رو تو شیشه کردن عادت و مظلوم کشی ندارند.

 16. ثریا چه تهدید بزرگی ! حالا نه اینکه خیلی ایرادات منطقی گرفتی !!!
  هر چی که گفتی یک جواب داشته !
  البته بعد میگی نخ نما هست یا سفسطه !
  جالبه کسی که فارسی نوشتنش پر از غلطه حالا شده
  مترجم زبان عربی اونم در حد مفسر قرآن !
  چطور از مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ
  نتیجه خاص خودت رو گرفتی !!!
  در بدن چهارپا که دو نجاست یعنی خون و سرگین تولید می شود
  مایعی مفید و طیب یعنی شیر را تولید می کند
  که برای انسان مفید است بی آنکه در مراحل تولید و خروج
  شیر در بدن چهارپا با سرگین و خون ترکیب شود
  برای همین است که خداوند از آن به عنوان عبرت نام برده است
  و برای تولید شیر اگر در بدن چهارپا سرگین و خون وجود نداشته باشد
  تولید شیر متوقف خواهد شد
  یعنی درک این موضوع اینقدر سخته ؟
  هنوز گیر اسم زنبور روی سوره هستی؟
  البته شما که دمت به گروهکهای کرد که مبنای فکریشون
  اندیشه های مادی گرا هست وصله قطعا همه چیز رو مادی خواهی دید
  و توقع دارید قرآن یک کتاب زیست و علوم تجربی باشه فقط !!!
  در صورتی که اساس کار قرآن بحث روی مواردی است
  که برای سعادت بشر لازم است و قرآن یک کتاب تربیتی است

 17. تو و اون مستر offer همیشه اینقدر کج فهمین یا خودتونو به کج فهمی میزنید ؟
  حتما با همین هوش تون سخنگو و پاسخگوی الله شدید.
  وقتی از کتاب علوم سوم دبستان چیزی میگم ، یعنی نویسنده قرآن متاسفانه در حد
  کتاب علوم سوم دبستان هم سواد نداشته ، شیرفهم شد ؟
  بگذریم ، زورتونو زدید که کوه رو بکنید ابر و سرگین و خون رو ربطش بدید به هضم غذا.
  حالا بعد از حشره شناسی و اندام شناسی قرآن ، قدری بپردازیم به نجوم شناسی قرآنی :

  آیات ۸ و ۹ از سوره جن ؛
  وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا ﴿۸﴾
  وَأَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿۹﴾

  و ما بر آسمان دست‏ یافتیم و آنرا پر از نگهبانان توانا و تیرهاى شهاب یافتیم (۸)
  و در [آسمان] براى استراق سمع به کمین مى ‏نشستیم ،
  [اما] اکنون هر که بخواهد به گوش باشد تیر شهابى در کمین خود مى‏ یابد (۹)

  اولا در این دو آیه معلوم نیست چه کسی حرف میزند ، اجنه یا الله یا شخص دیگری ؟
  قطعا نویسنده قرآن، که هم نقش جن را بازی میکند و هم نقش الله را .
  ثانیا این شهاب سنگها که شبها ناگهان در فضا رویت میشن ، الله داره اونارو بسمت اجنه
  پرتاب میکنه که تو فضا حرفهای فرشته هارو استراق سمع نکنن ؟؟؟

  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/20/1966394/
  مشابه این آیات بسیار شریفه را در سوره صافات هم می بینیم ؛

  لَا یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ ﴿۸﴾
  دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿۹﴾
  إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَهَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾
  نمى‏ توانند به انبوه [فرشتگان] عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سوى پرتاب مى ‏شوند (۸)
  با شدت به دور رانده مى ‏شوند و برایشان عذابى دایم است (۹)
  مگر کسى که [از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع کند که شهابى شکافنده از پى او مى‏ تازد (۱۰)

  عالم بالا کجاست ؟ به کجا پرتاب میشوند ؟
  چه جوری وقتی اجنه نمیتوانند از عالم پایین به عالم بالا استراق سمع کنند ، ولی به یکباره این کار را میکنند ؟
  اصلا فرشته ها چی برا همدیگه در فضا تعریف میکنند که اینقدر برای اجنه جذابیت داره ؟
  و آیا بدلیل این اطلاعات منسوخ شده قرآنی ست که آخوندها را علماء خطاب میکنند ؟

 18. ببین ثریا قطعا ما از تو باهوش تریم
  کسی که در آسمان دنبال ابر سنگی میگرده
  و نمیدونه استعاره با واقعیت فرق داره ضریب هوشیش کاملا مشخصه
  در چه حدیه !!! در مورد سوالاتی که پرسیدی خوشبختانه جواب علمی
  براشون وجود داشت چقدر سختت بود که با علم امروزی در تضاد نبودند!!!
  تو هنوز نمیدونی جای بحث کامل و مشروح زیستی
  در کتب هدایتی و تربیتی نیست ؟ و اگر قرار باشه
  کسی بحث کامل زیستی رو در کتاب تربیتی بیاره باید در عقلش شک کرد!
  بله شهاب سنگ پدیده جدیدی برای ما نیست که تو لینک گذاشتی
  همانطور که در کتب ادیان ابراهیمی الله متعال از بلایای طبیعی جهت
  عذاب بعضی از اقوام استفاده کرده استفاده از شهاب سنگ هم
  هیچ تعارضی با دیگر آیات نداره
  قبل از کپی کردن سوالات بقیه لااقل کمی آیات را مطالعه میکردی تا
  دستت رو نشه ! تو متوجه نشدی آیه ۸ سوره جن را الله متعال از زبان اجنه
  بیان می کنه؟؟؟ یعد نگران ضریب هوشی ما هستی ؟!!!
  در مورد آیاتی که در مورد اجنه گذاشتی راه را اشتباه رفتی
  چون پیش زمین بحث در مورد اجنه این هست که طرف به ماورا الطبیعه
  باور داشته باشه مثل پیروان ادیان ابراهیمی
  اما چون شما به ماورا الطبیعه اعتقادی نداری و اندیشه مادی گرا داری
  لذا نمی توان در این زمینه به شما اطلاعاتی داد
  اگر بخواهم مثالی بزنم هیچ زمان یک استاد ریاضیات یا یک استاد تاریخ
  نمی توانند بحث علمی کنند چون نقطه اشتراکی برای بحث ندارند !!!
  امیدوارم نکته رو گرفته باشی !

  • مدیر سایت

   در فارسی هم خیلی کلمه ها و جمله ها هست که معنای لغوی آنها را اراده نمی کنیم مثلا: زمین خورد (در حالی که کسی زمین را نمی خوره و به معنای زمین افتاد است)، دست شما درد نکنه (در حالی که اگر کسی بدون دست هم برای ما کاری انجام بده، همین جمله را میگیم)، همینطور جمله های فراوان: فلانی را دست بسر کرد، دست دست کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code