خانه / ایران / ایران پرستی / این شعر از زبان کیست؟ / اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ـ از آن به که کشور به دشمن دهیم

این شعر از زبان کیست؟ / اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ـ از آن به که کشور به دشمن دهیم

به قلم مدیر سایت
بیت زیر را فراوان از شاهنامه با افتخار نقل می کنند با این تصور که از زبان یکی از پادشاهان یا سرداران ایرانی است:
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

در حالی که:
اولا، این بیت در شاهنامه چاپ مسکو و چند نسخه ی دیگر به صورت زیر است:
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
به آید که گیتى به دشمن دهیم

ثانیا، این بیت از زبان دشمنان ایرانیان است. سپاه افراسیاب ـ شاه توران و دشمن ایرانیان ـ برای ترغیب و تشویق او به جنگ با رستم، این سخن را بر زبان آوردند. بنابراین جمله ای نیست که ایرانیان بتوانند به آن افتخار کنند.

در شاهنامه می خوانیم:

چنین گفت لشکر به افراسیاب
که چندین سر از جنگ رستم متاب

تو آنى که از خاک آوردگاه
همى جوش خون اندر آرى بماه

سلیحست بسیار و مردان جنگ   
دل از کار رستم چه دارى بتنگ

. . .

همه سر بسر تن بکشتن دهیم
به آید که گیتى بدشمن دهیم

چو بشنید افراسیاب این سخن
فراموش کرد آن نبرد کهن

بفرمود تا لشکر آراستند
بکین نو از جاى بر خاستند

آذر ۱۳۹۶

۱۷۱۵

همچنین ببینید

جهانگیر اوشیدری

فردوسی شیعه بود

دکتر جهانگیر اوشیدری ـ رئیس سابق انجمن موبدان تهران ـ به تشیع فردوسی تصریح کرده …

۳ نظر

 1. ایرانی وطن دوست خداپرست

  سلام
  انظر الی ماقال ولاتنظر الی من قال
  دفاع از کشور دربرابر دشمن افتخار است برای همه کس و همه جا و صحبتی در ان نیست استاد عزیز

  • مدیر سایت

   سخن در این نیست که این حرف خوبه یا بد.  بلکه خواستم بگم که از زبان پادشاه یا سردار ایرانی نیست

 2. استاد بزرگوار ابوالفضل خطیبی سخنی بسیار شیرین درباره ابیات زیر خاصه دوبیت معروف
  چو ایران نباشد تن من مباد/ بر این بوم و بر زنده یک تن مباد
  همه سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم
  چنین گفت موبد که مردن به نام/ به از زنده، دشمن بدو شادکام
  اگر کشت خواهد همی روزگار/ چه نیکوتر از مرگ در کارزار

  این دو بیت توسط روزنامه ملی گرای ایران ما در سرلوحه نخستین شماره در زمان اشغال ایران توسط متفقین درج گردید . به ظن قریب به یقین این ابیات که هفتاد درصد ان تماما از شاهنامه برگرفته شده و رنگ و بوی فردوسی و اندیشه هایش را دارد توسط حبیب الله نوبخت شیرازی به این شکل تغییر یافته است .
  این نویسنده و شاعر پرشور ایرانی از بزرگترین مخالفان متفقین و انگلیسی ها در مجلس شورای ملی در زمان جنگ دوم جهانی بود و شاهنامه ای سروده است در صدهزار بیت با عنوان شاهنامۀ نوبخت یا پهلوی نامه، مشتمل بر روبدادهای ایران از پایان شاهنامۀ فردوسی، یعنی حملۀ اعراب تا دورۀ رضاشاه
  این دو بیت صرف نظر از اینکه در شعر فردوسی دست برده شده و از دو جای مختلف شاهنامه کنار هم قرار گرفته، به لحاظ صورت و محتوا بسیار خوش­ساخت، سخته و استوار و آفرینشی نو است و حس مهرورزی به وطن و جانفشانی در راه او را نیک القا می کند و به همین سبب چنان در ذهن و ضمیر ایرانیان جا خوش کرده است که تا ایران و ایرانی هست، هیچگاه از یادها نمی رود و از همین رو، گذشته از فردوسی، باید به سرایندۀ خوش‌ذوقی که این دو بیت را بدین­سان کنار یکدیگر سامان داده است، آفرین­ها گفت .
  آفرین بر چنان ذوق و قریحه و همبستگی با شاهنامه که دشمنان بینش و کلام فردوسی با همه توش و توان نخواهند توانست شور و عشق ایرانیان هنگامی که این ابیات را می خوانند فرو نشانند و این ابیات بیش از هر کلام و سخن و شعر و حدیثی در ایران گفته و شنیده شده و بیشتر از این هم گفته و شنیده خواهد شد .
  تا کور شود هر انکه نتواند دید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code