خانه / شخصیت ها / پیامبر اسلام(ص) / دکتر زرینکوب جواب می دهد / زندگی پیامبر(ص) در هر دو شهر مکه و مدینه

دکتر زرینکوب جواب می دهد / زندگی پیامبر(ص) در هر دو شهر مکه و مدینه

به قلم دکتر زرینکوب
بعضی قائل به رفتار دوگانه ی پیامبر اسلام در قبل و بعد از هجرت هستند. آنها پیامبر را تا پیش از هجرت شخصیتی رؤوف و مهربان ترسیم می کنند اما وقتی در مدینه به قدرت رسید، او را انسانی خشن معرفی می کنند.

دکتر عبدالحسین زرینکوب در این زمینه می گوید:
«کسانی که در سیرت او خواسته اند محققانه سخن برانند شیوه ی زندگی او را که در مدینه داشت با سیرتی که در مکه نشان می داد تفاوت نهاده اند. البته در مدینه که وی عنوان رهبر و پیشوای امت داشته است شیوه ی زندگی اش با روش زندگی مردی که در مکه عرضه ی جور و استخفاف مخالفان بوده است تفاوت داشته است لیکن این نکته را نمی توان نشانه ی دوگونگی احوال روحانی او دانست.
با تفاوتی که در زندگی مکه و زندگی مدینه ی او هست در هردو جا سیرت وی برپایه ی پاکی و درستی بوده است. درهر دو جا رفق و مدارا و جوان مردی و شفقت دستور کارش به شمار می آمده است. باری سیره ی او سرمشق واقعی نیکی و پاکی بود.»

منبع: بامداد اسلام، ص ۵۵.

زرین کوب

درج: تیر ۱۳۹۱

همچنین ببینید

پذیرش اختیاری اسلام، با استناد به «دو قرن سکوت»

به قلم مدیر سایت الف) بنا به گفته ی دکتر عبدالحسین زرین کوب تا پایان دوره …

یک نظر

  1. من هم تا حدود زیادی با زنده یاد زرینکوب موافقم……توضیح مطلب اینکه محمد در مکه ابزار قدرت و امکانات فراخی در دست نداشت تا رفتار مکه او نیز همانند رفتار مدینه اش باشد…..وقتی یک شخص دولتی تشکیل میدهد (و عنوان رییس دولت نیز بدو اختصاص میابد) بدون شک کنش ها و واکنش های جدیدی را هم طلب میکند چون این دولت دوستان و دشمنان متعدد و متفاوتی خواهد داشت………..به اقتضای قدرت در سایر ابعاد زندگی شخصی و اقتصادی و اجتماعی افراد(خود و جامعه) ممکن هست تغییراتی حاصل شود که ما شاهد بعضی تغییرات در رفتار پیامبر و جامعه اسلامی بودیم مانند تعدد زوجین پیامبر(البته در تعدادی از جهات رفتار محمد تغییری نکرد) یا توسعه جامعه اسلامی با پی بردن و وقوف به تاثیر سریع تر شمشیر نسبت به موعظه(البته منکر تاثیر آموزه های محمد بر جسم و روان پیروان و جذب افراد نیستم ولی یک سری ازین آموزه ها در خصوص قتال بود که با توجه به اثرگذاری سریعی که بر پیشرفت اسلام گذاشت موجب تشویق و تحریض مسلمانان به امر قتال شد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code