خانه / دروغ پراکنی / همه چیز اسلام از زرتشت!

همه چیز اسلام از زرتشت!

به قلم مدیر سایت
برخی زرتشتیان به دلیل پاره ای مشترکات میان اسلام و زرتشتی ـ مانند اعتقاد به معاد و پل صراط و موعود ـ مدعی اند همه ی احکام و سفارش های اسلام از دین زرتشت گرفته شده است.

چند نکته:
یک) در ابتدا باید نشان داد که چه چیزی از زرتشت است، سپس ادعا کرد این امور در اسلام هم آمده است. در حالی که هیچ چیز را نمی توان اثبات کرد که از زرتشت باشد. تنها ادعا کتاب گات هاست و در جای خود گفتیم که اولاً، از کتابی پنجاه صفحه ای نمی توان این همه احکام و معارف را استخراج کرد و ثانیاً، انتساب این کتاب به زرتشت قابل اثبات نیست.

دو) اگر این ادعا را بپذیریم که اسلام همه چیزش برگرفته از دین زرتشتی است، بدین معناست که اسلام همان زرتشتی است. پس چرا این مدعیان، مسلمان نمی شوند؟ چرا دائم احکام و قوانین اسلام را زیر سؤال می برند؟
برخی دیگر می گویند: علاوه بر دین زرتشت، از ادیان دیگر نیز گرفته شده دلیلش شباهت های برخی احکام و داستان های اسلامی با احکام و داستان های مطرح در دیگر ادیان است.
باید توجه داشت که ادیان الهی در راستای هم هستند. هر کدام دین قبلی را تکمیل تر کرده نه اینکه دین قبلی را به طور کلی با همه ی افکار و احکامش نسخ کرده و کنار گذاشته باشد. لذا مشترکاتی میان آنها وجود دارد. اسلام هم ادعا نکرده که تمام احکامش جدیدند. بسیاری از احکام اسلام مثل احکام خرید و فروش و احکام حج و… قبل از اسلام بوده و اسلام آنها را پذیرفته است و این عیب نیست. هر