خانه / احکام / احکام اسلامی / تبعیض / آزاداندیشی زرتشتیان! / پوزش از هموطنان زرتشتی!

آزاداندیشی زرتشتیان! / پوزش از هموطنان زرتشتی!

به قلم مدیر سایت
زرتشتی ها مسلمان ها را زیر سؤال می برند که چرا به مخالفانشان اجازه ی انتقاد به اعتقادات اسلامی نمی دهند؟ چرا با کتب ضاله مبارزه می کنند؟
آنان با این سخنان، ژست آزاداندیشی به خود می گیرند. اما حقیقت، خلاف آن است و تا آنجا که قدرت داشته باشند، از نشر سخنان منتقدان دین زرتشتی جلوگیری پرویز رجبیمی کنند. وقتی که دکتر پرویز رجبی (درگذشت: ۱۳۹۰) در سال ۱۳۸۸ در مصاحبه ای باورهای زرتشتیان را زیر سؤال برد، با اقدامات زرتشتی ها، هر سایتی که آن مصاحبه در آن درج بود، فیلتر شد!
خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۱ مصاحبه ای با اینجانب انجام داد و انتقاداتی به دین زرتشتی مطرح کردم. خبرگزاری پس از چند روز نه تنها مصاحبه را