خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام آوردن ایرانیان / زور شمشیر سبب پیشرفت قرآن نشد

زور شمشیر سبب پیشرفت قرآن نشد

به قلم گوستاو لوبون (درگذشت: ۱۹۳۱م)
«زور شمشیر موجب پیشرفت قرآن نگشت؛ زیرا رسم اعراب این بود که هر کجا را فتح می کردند مردم آنجا را در دین خود آزاد می گذاردند.

و اینکه مردم مسیحی از دین خود دست بر می داشتند و به دین اسلام می گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادری خود انتخاب می کردند بدان جهت بود که عدل و دادی که از آن عرب های فاتح می دیدند مانندش را از زمام داران پیشین خود ندیده بودند و برای آن سادگی و سهولتی بود که در دین اسلام مشاهده می نمودند و نظیرش را در کیش قبلی سراغ نداشتند.

تاریخ این مطلب را ثابت کرده که ادیان به زور شمشیر پیشرفت نکرده است. روزی که نصاری اندلس را فتح کردند عرب های آن سرزمین کشته شدن و آوارگی را بر ترک دین خود ترجیح دادند و به هیچ وجه زیر بار مذهب دیگری نرفتند.

باری قرآن به وسیله ی شمشیر پیشرفت نکرده بلکه تنها به وسیله ی دعوت و تبلیغ بود و همین تبلیغ بود که ملت های ترک و مغول را پس از ظهور اسلام هنگامی که بر سر اعراب مسلط شدند با اینکه اعراب مغلوب آنها بودند مسلمان کرد.

قرآن در هندوستان که فقط عبور عرب بدانجا افتاد، چنان پیش رفته که هم اکنون زیاده از پنجاه میلیون مسلمان در این مملکت وجود دارد و با اینکه دولت انگلستان که در وقت کنونی مملکت مزبور مستعمره ی آنها است با وسائل بسیار مجهز و فرستادن کشیش های مسیحی مشغول به تبلیغ مذهب مسیح گشته اند، روز به روز بر تعداد مسلمانان این سرزمین افزوده می شود.

و همچنین در مملکت پهناور چین که عرب حتی به یک وجب زمین آنجا نیز حمله نبرد پیشرفت قرآن کمتر از هندوستان نبوده… و هم اکنون متجاوز از بیست میلیون مسلمان دارد.

منبع: تمدن اسلام و عرب، ص ۱۴۵ ـ ۱۴۷

تمدن اسلام و عرب، ص 145تمدن اسلام و عرب، ص ۱۴۵

تمدن اسلام و عرب، ص 146تمدن اسلام و عرب، ص ۱۴۶

تمدن اسلام و عرب، ص 147تمدن اسلام و عرب، ص ۱۴۷

photo_2017-10-19_17-43-52

مهر ۱۳۹۶

۱۲۵۰

همچنین ببینید

پرویز رجبی

دلیل نشر سریع اسلام در ایران

از زبان دکتر پرویز رجبی اگر از من بپرسند نظر تو (در باره ی گسترش …

۹ نظر

 1. ای کاش باستانگراهای نژاد پرست
  سر عقل میامدند و و عینک تعصب را از چشم عقلشان برمیداشتند
  البته همین منطقی که در اسلام وجود دارد
  به مدد الهی به زودی آن را جهانگیر خواهد کرد.

 2. دکتر معین” در کتاب “مزدیسنا و ادب فارسی” می آورد:
  “اعراب شهرها را با خاک یکسان و بسیاری از آتشکده ها را به آتش کشیده و موبدان را از دم تیغ گذرانده و کتب فضلای اُمت اعم از آنچه در مطلق علوم نوشته شده بودند یا تاریخ و مسایل مذهبی ، همه را نابود کردند.
  ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺯﺭﯾﻨﮑﻮﺏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :
  ﺍﺳﺘﯿﻼﯼ اسلام ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﻭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﯿﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﯿﻞ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮔﺸﺖ . ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺩﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ. ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻭ ﺍﻧﻔﺎﻝ ﻧﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ. ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺒﺎﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ. ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻪ ﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺯﮔﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﺝ ﻭ ﺳﺎﻭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺰﻭﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﺰﯾﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ . ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻭ ﺗﺎﺯﯾﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ . ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﯾﺎﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﺣﺪ ﻭ ﺭﺟﻢ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻭ ﺣﺮﻕ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﺮﺏهای مسلمان ﺑﻬﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﻣﯽﺩﺍﺩند .
  دو قرن سکوت ص ۷۳ ـ ۷۲

  • مدیر سایت

   شماره صفحه ی کتاب اول را ننوشتید و آنچه از کتاب دو قرن سکوت نقل کردید، در آن نبود. بعید نیست در چاپ اول بوده که زرینکوب در چاپ دوم اصلاحات انجام داد و توبه نامه اش را در آغاز کتاب آورد:

   http://www.raherasti.ir/311

 3. در بخش « حملات اعراب و نتایج آن » در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی
  نوشته دکتر محمد معین ص ۸ ـ ۷
  اتفاقأ آن مطلب از کتاب دو قرن سکوت پس از باصطلاح توبه نامه بحث برانگیز
  دکتر ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺯﺭﯾﻨﮑﻮﺏ هستش با این تفاوت که چاپ قبل از انقلاب هست .
  شما هم طوری از نفوذ اسلام در ایران حرف میزنید انگاری جنگهای قادسیه و نهاوند و جلولا افسانه بوده اند
  و یا در خاک حجاز اتفاق افتاده اند .
  نه خیر، آن جنگها در پشت حریم ایران و به سبب تجاوز به خاک و مردم ایران صورت گرفته بودند
  و این دفاع لشگر ساسانی بود که دفاعی مقدس بود .​……

 4. چرا تقیه میکنید ؟
  اولأ شماره صفحات را که گفته بودم
  دومأ این مطلب در چاپ بعد از انقلاب هم وجود دارد :
  در فهرست > آتش خاموش > رفتار فاتحان
  خوانندگان علاقه مند خودشان میتوانند دانلود کنند .
  سوما اگر زور شمشیر نبود ، اسلام در خود شبه جزیره عربستان هم شکلی نمیگرفت
  چه رسد به ممالک دیگر .
  در ۱۳ سال رسالت مکه که اسلام زور شمشیری نداشت ، چرا پیشرفتی هم نداشت ؟
  و چرا بعد از درگذشت پیمبر اسلام ، تقریبأ تمامی مردم حجاز بجزء آن دسته یی که در مدینه
  از برکت کاروانزیها و غنائم به نون و نوایی رسیده بودند ، احساس آزادی کردند و از اسلام برگشتند ؟

  در جنگهایی که بعد از رحلت اتفاق افتاد و به جنگهای ارتداد یا ردّه معروف شدند ،
  چند هزار عرب کشته شدند تا دوباره اسلام به سرزمین حجاز بازگشت ؟

  کشتار کسانی که بعد از رحلت پیمبر اسلام از دین اسلام برگشتند:
  آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند ” علی” و” خالد بن ولید” همه را بکشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند.
  (تاریخ طبری .جلد ۴ . صفحات ۱۳۸۰.۱۴۶۴)

 5. با سلام ؛ خوب است بدانید به گواه تاریخ ، مردم طبرستان (شمال ایران الآن – مازندران – ) قبل از این که اعراب آنجا را فتح کنند مسلمان شدند . والله لا یهدی القوم الجاهلین . همیشه برخی یکطرفه به قاضی میروند ، آنهم چه قاضی ! هرکسی که حرف دلشان را بزند .

 6. با سلام ؛ پیشرفت سریع اسلام نسبت به تمام ادیان دیگر :

  http://www.adyannet.com/fa/news/16802

  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/

  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/

  https://edition.cnn.com/2017/03/16/world/islam-fastest-growing-religion-trnd/index.html

  http://www.bbc.com/news/av/world-39279631/islam-the-world-s-fastest-growing-religion

  https://www.youtube.com/watch?v=-But7VUveAc

  https://www.huffingtonpost.com/entry/islam-fastest-growing-religious-group_us_58e6c7fee4b0cdad578e6071

  https://www.indy100.com/article/music-goosebumps-some-people-science-research-emotions-psychology-study-harvard-7926781

  کامنت یکی از بازدید کنندگان از یکی از این سایت ها که خود را افسر سرشماری انگلیسی معرفی میکرد جالب بود ، او میگفت رقم واقعی مسلمانان در انگلستان بیشتر از سرشماری است و ما – احتمالا اشاره به مسیحیان دارد – گذشته را از دست دادیم .
  اما زرتشتیان … کمتر از سه میلیون و رو به زوال . در این سرشماری ها و بررسی هایی که انجام شد نامی از زرتشتی ها نبود ، با این که از بودایی ها که اصلا الهی نیستند و هندوها که بت پرستند آمار منتشر شده بود .
  ۱ : کسانی که انگلیسی بلد نیستند این کامنت را نفی نکنند .
  ۲ : مؤسس pw از مؤسسات معتبری است که حتی سایت های دیگری نیز بوده که خبر سایت pw را نشر داده و استناد میکردند.
  ۳ : هرکسی با استناد به ویکی پدیا میتواند حرف بزند – به روباه گفتند شاهدت کیست ؟ گفت دمم ! .
  ۴ : بحث فلسفی افزایش مسلمانان در اروپا و دنیا که بیشتر سایت ها روی زاد و ولد زیادتر و نسبی مسلمانان و جوان تر بودن جمعیت آنها اشاره دارند در این جا مطرح نیست . البته تغییر مذهب و گرایش به اسلام نیز بی تأثیر نیست .
  ۵ : بر خلاف عده ای که خود بی دین بوده و بی دینان را میخواهند بیشتر کنند برخی از معتبرترین منابع پیش بینی جلو زدن اسلام حتی از مسیحیت را کردند ، بی دینی جایی نداشته و ندارد . شاید عین زرتشتیان اندکی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code