خانه / شخصیت ها / پیامبر اسلام(ص) / پیشگویی ها در مورد پیامبر(ص) / بشارت بزرگمهر به آمدن پیامبر اسلام(ص) و کشته شدنش به دست انوشیروان

بشارت بزرگمهر به آمدن پیامبر اسلام(ص) و کشته شدنش به دست انوشیروان

به قلم مدیر سایت
با تشکر از دوستمان سهیل که این سوژه را در اختیار قرار داد.
بنا به نوشته ی تاریخ بیهقی (درگذشت: ۴۷۰ ق) بزرگمهر پس از دست برداشتن از دین زرتشتی و گرویدن به مسیحیت، آمدن حضرت محمد(ص) به عنوان آخرین پیامبر را پیشگویی کرد. انوشیروان عادل به دلیل تغییر دین او، دو سال او را در وضعیتی بسیار نامناسب زندانی کرد و پس از آن، چون دید بزرگمهر حاضر نیست به دین زرتشتی باز گردد، به فرمان او کشته شد.

بیهقی می نویسد:
«چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم از دین گبرکان (زرتشتیان) دست بداشت که دین با خلل بوده است و دین عیسى پیغمبر، صلوات اللّه علیه، گرفت، برادران را وصیت کرد که: "در کتب خوانده ام که آخر الزّمان پیغامبرى خواهد آمد نام او محمّد مصطفى، صلّى اللّه علیه و سلّم، اگر روزگار یابم، نخست کسى من باشم که بدو گروم، و اگر نیابم، امیدوارم که حشر ما را با امّت او کنند. شما فرزندان خود را همچنین وصیت کنید تا بهشت یابید."
این خبر بکسرى نوشیروان بردند. کسرى بعامل خود نامه نبشت که در ساعت چون این نامه بخوانى، بزرجمهر را با بند گران و غل بدرگاه فرست. عامل بفرمان او را بفرستاد…
چون بزرجمهر را بمیدان کسرى رسانیدند فرمود که همچنان با بند و غل پیش ما آرید. چون پیش آوردند، کسرى گفت: اى بزرجمهر، … از دین پدران خویش چرا دست بازداشتى و حکیم روزگارى، بمردمان چرا نمودى که این پادشاه و لشکر و رعیت بر راه راست نیست؟ غرض تو آن بود تا ملک بر من بشورانى و خاص و عام را بر من بیرون آرى، ترا بکشتنى کشم که هیچ گناهکار را نکشته اند، که ترا گناهى است بزرگ، و الّا توبه کنى و بدین اجداد و آباى خویش باز آیى تا عفو یابى، که دریغ باشد چون تو حکیمى کشتن و دیگرى چون تو نیست.
گفت: زندگانى ملک دراز باد، مرا مردمان حکیم و دانا و خردمند روزگار می گویند، پس چون من از تاریکى بروشنایى آمدم، بتاریکى باز نروم که نادان بى خرد باشم.
کسرى گفت: بفرمایم تا گردنت بزنند.
بزرجمهر گفت: داورى که پیش او خواهم رفت (خداوند)، عادل است و گواه نخواهد و مکافات کند و رحمت خویش از تو دور کند.
 کسرى چنان در خشم شد که بهیچ وقت نشده بود، گفت: او را بازدارید تا بفرماییم که چه باید کرد. او را بازداشتند. چون خشم کسرى بنشست، گفت: دریغ باشد تباه کردن این، فرمود تا وى را در خانه یى کردند سخت تاریک چون گورى…
دو سال برین جمله بماند. روزى سخن وى نشنودند. پیش کسرى بگفتند. کسرى تنگدل شد و بفرمود زندان بزرجمهر بگشادند و خواص و قوم او را نزدیک وى آوردند تا با وى سخن گویند، مگر او جواب دهد. وى را بروشنایى آوردند…
و آخر بفرمود تا او را کشتند و مثله کردند. و وى ببهشت رفت و کسرى بدوزخ.»

منبع: تاریخ بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (درگذشت: ۴۷۰ ق)، تحقیق: خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات مهتاب، چاپ چهارم، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۴۷۲ ـ ۴۷۵

تدوین: بهمن ۱۳۹۳

همچنین ببینید

یحیی بن ابی منصور دانشمند زرتشتی که مسلمانی را ترجیح داد

به قلم مدیر سایت ابوعلی یحیى بن أبومنصور فارسی از صاحب نظران در علم نجوم …

۲۲ نظر

 1. حقایقی از مسلمان شدن ایرانیان یمن:

  http://www.adyannet.com/news/12410

 2. با سلام این موضوع در کتب تاریخی قدیمی تر چون تاریخ یقوبی وتاریخ طبری ومروج الذهب مسعودی  نیامده است

  در کتب حدیثی معتبر اهل سنت چون صحیح بخاری وصحیح مسلم نیامده ودرکتب حدیثی معتبر شیعه چون اصول کافی ومن لایحضره الفقیه نیامده

  حضرت محمد به این موضوع طبق مدرک تاریخی ای اشاره نفرمودند ودر نامه به خسرو پرویز اشاره نکردند

  این مطلبی که شما اوردید خبر واحد است 

  وخبر واحدی است که درکتب قدیمی تر  نیامده است 

  • مدیر سایت

   اولا این قضیه ای که نقل کردیم، حدیث نیست تا انتظار باشه در کتاب های حدیثی بیاد

   ثانیا مخاطب زرتشتیها هستند. این همه وقایع قبل از اسلام که زرتشتی ها نقل می کنند مگر در کتاب های حدیثی و معتبر اومده؟ به هر دلیل که آن وقایع را قبول می کنند، این را هم باید بپذیرند.  زرتشتی ها طبق چه ملاکی خبری را می پذیرند یا رد می کنند تا براساس آن، صحت این خبر را بررسی کنیم.

 3. با سلام اگر چونین اتفاقی افتاده بود خود  حضرت محمد بدان اشاره میکردند واز بزرگمهر تجلیل میکردند 

  ودر نامه به خسرو پرویز به عنوان

  دلیل به آن استشهاد میکردند

  اما دلایل رد  سخنان شما این است که : 

  • مدیر سایت

   اولا همه ی سخنان پیامبر ص به ما نرسیده چه بسا تجلیل کرده باشد

   ثانیا معلوم نیست بزرگمهر شخصیت بسیار مهمی بوده که پیامبر ص بخواهد بو سیله ی او دین خود را نشر دهد

   ثالثا در نامه ی چند سطری به خسروپرویز نمی توان همه چیز را نوشت

 4. چون طبری ویقوبی ومسعودی وفردوسی که قبل از بیهقی زندگی میکردند وکتب تاریخی زرتشتیان چون خداینامه را خوانده بودند چونین واقعی نقل نکردند

  وسخن جناب بیهقی منبع قدیمی ندارد

  • مدیر سایت

   اگر بیهقی خبری را با همین کیفیت یعنی تنها او نقل کرده بود و در منابعی که نام بردید نبود ولی از زرتشت و شاهان باستان تجلیل کرده بود، حتما زرتشتی ها و باستان گراها می پذیرفتند. اینان به چیزهایی اعتقاد دارند که در قوطی هیچ عطاری نیست اما به اینجا که می رسه خیلی دقیق می شوند!

 5. از آن پس چنین گفت بوزرجمهر ** که ای رأی تو ، برتر از ماه و مهر
  نگه کردم این خواب را سر به سر ** تو اندر جوابـش ، شگفتـی نگر
  از این روز در ، تا چهل سال و بیش ** نهد مردی از تازیان پای پیش
  که در پیش گیرد ، ره راسـتی ** بپیـچد ز هر کژی و کاسـتی
  به هم برزند دین زردشت را ** به مه چون نماید سرانگشت را
  به دو نیمه گردد زانگشت او ** به کوشش نبیند کسی پشت او
  جهود و مسیحی نماند به جای ** درآرد همی دین پیشین زپای
  به تخت سـه پایه برآرد بلند ** دهد مر جهان را به گفتار پـند
  چو او بگذرد زین سرای سپنج ** از او باز ماند به گفتار گـنج
  پس از وی ز تو ، یک نبیره بود ** که با پیل و کوس و تبیره بود
  سپاهی بتازد بر او از حـجاز ** اگرچه ندارد سلیـح و جـهاز
  زتخت اندر آرد مر او را به خاک ** زگردان کند مر جهان جمله پاک
  بیفتد همه رسم جشـن سده ** شود خاکـدان ، جمله آتشـکده

  اتفاقا در شاهنامه فردوسی دکتر دبیرسیاقی پنجم ص ۲۱۷ اومده . انوشیروان خوابی میبینه و به اصرار بزرگمهر تعبیرش میکنه و اشعار بالا تعبیر خواب انوشیروان از زبان بزرگمهر هست

 6. خواب انوشیروان و فرو ریختن چهارده کنگره از ایوان وی و همچنین خاموش شدن آتشکده بزرگ ایران و مسائلی از این دست در شب تولد پیامبر را بسیاری از تاریخنگارانِ بزرگ ایرانی از جمله احمد بن ابى یعقوب بن واضح یعقوبى در قرن سوم هجری در تاریخ یعقوبی ج۱ ص۳۵۹ ، ابوعلی بلعمی (قرن سوم و چهارم) در تاریخ مشهور خود حمدالله مستوفی تاریخنگار ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری ص .۱۳۲ در «تاریخ گزیده» و «ظفرنامه» همچنین محمد بن جریر طبری جلد ۲ ص ۷۱۷ تاریخنگار ایرانی متوفای ۳۱۰ هجری در تاریخ مشهور خود. ابو بکر احمد بن حسین بیهقى متوفای ۴۵۸ ج۲ ۴۷۲هجری در «دلائل النبوه»، منهاج سراج تاریخنگار ایرانی متوفای ۶۵۸ هجری در «طبقات ناصرى»، ناصر الدین بیضاوى متوفای‏ ۶۵۸ هجری در «نظام التواریخ‏»، ابو سلیمان بناکتى‏ متوفای قرن هفتم هجری در «روضه اولى الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب»، شرف الدین فضل الله حسینى قزوینى در «‏المعجم فی آثار ملوک العجم‏» و محمد میرک بن مسعود منشى‏ متوفای قرن یازدهم هجری در «ریاض الفردوس» و… نقل کرده اند.

 7. با سلام دوست عزیز ایراد اصلی که من مطرح کردم مربوط به کشتن بزرگمهر توسط انوشیروان به خاطر بشارت آمدن حضرت محمد بوده است من گفتم چون در تاریخ یقوبی وشاهنامه فردوسی وطبری ومسعودی که قبل از جناب بیهقی هستند 

  نگفتند که انوشیروان بزرگمهر را به خاطر بشارت به امدن حضرت محمد کشته باشد این روایت از نظر تاریخی ضعیف است 

  منظورم روایت کشتن بزرگمهر بدست انوشیروان به خاطر مژده به ظهور حضرت محمد هست

  • جناب بخاطر بشارت پیامبری حضرت محمد ص کشته نشده اگرم انوشیروان بزرگمهر رو کشته به خاطر مسیحی شدن بزرگمهر هست . تاریخ بیهقی کتاب بسیار معتبر و ارزشمندی هست تحقیق کنید میبینید که اثری معتبر و بزرگ هست .

   بیهقی  در کتابش میگه)(  فکر کنم صفحات  717 اصلا دقیق خاطرم نیست) .من هرچه در این کتاب نوشتم یا در کتب معتبر قبلی خوندم یا از افراد موثق شنیدم وتا اطمینان پیدا نکردم  چیزی ننوشتم.

   درحالیکه طبری در کتابش با این همه آوازه میگه من هرچی شنیدم و خوندم  نوشتم و کاری به درستی و غلطی و تضاد  موضوعات ندارم و اگر وقایع کتابم با عقل جور درنمیاد تقصیر من نیست ؟؟!!!

   • سلام بله بیهقی انسان بزرگواری است ولی در زمان سلطان محمود غزنوی بسیاری از کتب زرتشتیان سوزانده شد در ان دوران برخی روحانیون تندرو سنی به شدت جو ضد ایران باستان داشتند

    همین که طبری قبل از بیهقی  بوده وهر روایتی که راست که دروغ را اورده نشان میدهد طبری خبر نداشته که انوشیروان بزرگمهر را کشته است 

    وهمین که مسعودی خبر نداشته که انوشیروان بزرگمهر را کشته است

    فردوسی خبر نداشته انوشیروان بزرگمهر را کشته است 

    یقوبی خبر نداشته که انوشیروان بزرگمهر راکشته است 

 8. با درود .اقا چرا تاریخ را تحریف میکنید؟ بزرگمهر اصلا بدست خسرو انوشیروان عادل و یا در زمان او کشته نشده .بزرگمهر در زمان خسرو پرویز حدودا ۵ سال پس از خسرو انوشیروان و بدستور خسرو پرویز کشته شده است (تاریخ قبل از اسلام نوشته حسن پیر نیا .بخش وقایع زمان خسرو پرویز )دوستان خواهشنا چیزی را که نمیدونید الکی نیاید و بیان کنید و روی اون هم جبهه گیری کنید

 9. مدیر گرامی!
  با یکی از اقوام خود که دکترای تارخ داشتند گفت و گو کردم
  وی معتقد بود انوشیروان بزرگمهر را نکشته بود بلکه وی بدست خسرو پرویز کشته شده است

 10. آقا من میخوام تاریخ تولد و درگذشت حکیم بزرگمهر با تاریخ هجری رو بدونم میخوام بدونم تو کدوم قرن ها بوده الان جواب بدید

 11. کسی نیس جواب بده یکن عجله کنید

 12. چند مورخ اروپایی ماه می سال ۵۹۰ میلادی را ذکر کرده اند هر چند با قطعیت نمی شود اعلام زمان کرد

 13. سلام.تاریخ ۵۹۰ میلادی به نظرم با شواهد تاریخی می سازد.چون آغاز سلطنت خسرو پرویز است که مسیحیت ستیز بود. ظاهرا گزارشی از دشمنی انوشیروان با مسیحیت( بجز چند مسیحی که در کودتای برادرانش در تیسفون مجازات شدند)نداریم. قبطیان و نسطوریان و دیگر مسیحیان حران و رها و انتاکیه و اسکندریه از او و آزادیهای عصرش به نیکی سخن گفته اند. نقل بیهقی هم در چاپ میر مسکو سه نسخه بدل مهم دارد:”خبر بکسری آوردند” و “بخسرو آوردند”(شش بار خسرو بدل کسری) و”بکسرای نوشیروان”(که یعنی خسرو فرزند یا فرزند زاده نوشیروان). خسرو دوم (پرویز) نوه خسرو اول(انوشیروان) است.

 14. پیامبر ما متولد ۵۷۰ میلادی در مکه است و در ۶۲۲ میلادی به مدینه هجرت کرد که آن را مبدا تاریخ هجری قمری و شمسی گرفته اند.

 15. بنظر میاد من دراوردیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code