خانه / شخصیت ها / مستشرقان / آرتور کریستن سن / ازدواج با محارم میان زرتشتیان از زبان آرتور کریستن سن
آرتور کریستن سن

ازدواج با محارم میان زرتشتیان از زبان آرتور کریستن سن

به قلم آرتور کریستن سن
وی در مورد ازدواج زرتشتی ها با محارم چنین می نویسد:
«اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده یکی از صفات بارزه ی جامعه ی ایرانی به شمار می رفت، تا بحدی که ازدواج با محارم را جایز می شمردند و چنین وصلتی را خویذو گدس (در اوستا خوایت ودث) می خواندند.
این رسم از قدیم معمول بود، حتی در عهد هخامنشیان، اگر چه معنی لفظ خوایت ودث در اوستای موجود مصرح نیست، ولی در نسک های مفقود مراد از آن بی شبهه مزاوجت با محارم بوده. در بغ نسک و ورشتمان سرنک اشاره به اجر این عمل رفته، مثلا اینکه مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله ی فره ی ایزدی روشن می شود و دیوان را به دور می راند. نرسی برزمهر مفسر ادعا کرده، که خویذو گدس معاصی کبیره را محو می کند…
وهرام چوبین خواهر خود گردیگ (گردیه) را گرفت و مهران گشنسپ نیز پیش از گرویدن به کیش نصاری، بنابر عادت ناشایست و ناپاکی که این گمراهان آن را قانونی و به حق می پندارند، خواهرش را عقد کرده بود. (هوفمان، ص ۹۵) به طریق ماربها همعصر انوشیروان در کتاب حقوق سریانی که راجع به ازدواج است، گوید: "عدالت خاصه پرستندگان اوهرمزد به نحوی جاری می شود، که مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت کند"؛ و مثالهایی آورده است، که زردشتیان برای تأیید و تقدیس این امر روایت می کرده اند. (زاخو، کتب حقوقی سریانی، ج ۳، ص ۲۶۵)
با وجود اسناد معتبری که در منابع زردشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده می شود، کوششی که بعضی از پارسیان جدید برای انکار این عمل، یعنی وصلت با اقارب می کنند، بی اساس و سبکسرانه است….
باید دانست که ازدواج با اقارب به هیچ وجه زنا محسوب نمی شده، بلکه عمل ثوابی بوده، که از لحاظ دینی اجری عظیم داشته است. محتمل است، که قول هیون تسیانگ چینی در اوایل قرن هفتم میلادی «5»، که گوید ازدواج ایرانیان عصر او بسیار آشفته است (بیل، آثار بودایی عالم غربی، ج ۲، ص ۲۷۸)، ناظر بهمین رسم باشد «6»

منبع:
ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستن سن (درگذشت ۱۹۴۵ م)، ترجمه: رشید یاسمی‏، ۱۳۶۸ ش، ص ۴۳۳ ـ ۴۳۵.

ایران در زمان ساسانیان ـ شناسنامهایران در زمان ساسانیان ص 433ایران در زمان ساسانیان ص 434ایران در زمان ساسانیان ص 435

 

 

 

مرداد ۱۳۹۴

همچنین ببینید

مقایسه ایران در بعد و قبل از اسلام

بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۸۷ «اعتقاد راسخ و جازم و علمی …

۷ نظر

  1. پیش از اسلام، زنان ایران در شرف تحصیل حقوق و استقلال بودند و رفتار مردان ایرانی با زنان همراه با نزاکت بود، در بسیاری از مسائل حقوقی زنان از مردان آگاهی بیشتری داشتند و میتوانستند داوری کنند. سپس با سلطه اسلام در ایران، مسلمین تمام این حق و حقوقی را که زنان ایرانی برای خود حفظ کرده بودند را با خشونت تمام از بین بردند.
    کریستین سن ​؛ ایران در عصر ساسانیان ص ۳۵۴

  2. سال ها و بلکه قرن هاست که دشمنان تاریخ فرهنگ ایران از عهد یونانیان تا روم و اعراب و اخیرا برخی مستشرقین ناآگاه این مزخرفات را به زرتشت نسبت میدهند.حتی به ایرانیان.هرودوت نبشته که خشایارشا بر رود فرمتن داد تازیانه بزنند.خردمندی که میداند ایرانیان آب باد خاک و آتش را گرامی میدانستند آیا این یاوه را بر میتابد؟فیل هلن که روی سکه های اشکانی نبشته شده را مستشرقین به دوستدار یونان ترجمه کردند.حال هر نادانی میدانست که اشکانیان با خون خود ایران را از یونانیان و سلوکیان پس گرفته و شهید و کشته هر ساله ده ها هزاران تن در این راه میدادند مگر دیوانه بودند خود را دوستدار یونان بنامند.الان مشخص شده که هلن منظور از خور و مهر و ماه و میترا نامی دیگر بوده و مراد مهر پرستیست .حال خُواَاِ ت وَدَتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست معنیش دستگیری از بینواست.و در دعای یتا اهو روزی چند بار از سوی زرتشتیان خوانده میشود.این بد ترجمه و تعبیر شده و همه اش از سوی تازیکان و دشمنان ایران هر که باشد است از یونانی تا تازی که بر ایران بون چیره شدند و هدفشان از توجیه کردن آدمکشی و برده کردن مردم بوده است.اگر این درست بود پارسیانی که ۱۴۰۰ سال پیش به هند رفتند این رسم را ادامه میدادند حتی مخفیانه.زیرا هند مهد آزادی و عقاید بوده و هر عقیده و مرامی در هند جای داشته.پس چرا چنین نبوده و نیست>همین دلیل لین ادعا های یاوه گویان است .کهمیخواهند مغرض باشند نه بی طرف و حق بین.در ثانی زرتشت به عنوان رهبر این دین اگر این رسم ازدواج با دختر و مادر انقدر خوب بوده چرا خودش دخترش را به غریبه شوهر داد؟ها لین جوابی دندان شکن است.گات ها سخن میگوید که زرتشت دخترش را به جاماسپ فرزانه با همپرسگی خرد خود داد.نه زور نه اجبار.جاماسپ از خاندان هوگوه و زرتشت از خاندان اسپیتمان.پس سخن کوتاه باید وسلام به گفته این و آن و فلان مستشرق و بهمان استاد نادان یا دشمن یا مغرض یا طرفدار باطل نگه مکن به گفنتر و کردار خود زرتشت و زرتشتیان امروز بنگر.

  3. من زرتشتی نیستم.اما اگه باز متولد میشدم،به زرتشت،اوستا و اصالتم،می گرویدم.
    زرتشتی یعنی یک ایرانی واقعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code