خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / نژادپرستی در دینکرد / برتری نژاد ایرانیان
نژادپرستی ـ هیتلر

نژادپرستی در دینکرد / برتری نژاد ایرانیان

به قلم مجید
یک) در ابتدای “کرده” از کتاب سوم “دینکرد” – که نزد زرتشتیان، کتاب فقهی و دینی می باشد – تحت عنوان “یگانگی و جدایی” چنین دستوری آمده است:
«باید یگانه شد با ایرانیان تا خوی ایرانی ایشان را طلب کرد! و باید بیگانه و جدا شد از اَنیرانیان [= ملل غیر ایرانی] تا از خوی اَنیرانی [=غیر ایرانی] ایشان در امان بود!»(۱)

دو)در کتاب پنجم “دینکرد”، عنوان صریح “کرده” یا فصل ۴، چنین است: «در برگزیدگی و برتری نژاد ایرانیان!» که در این فصل، تصریح شده به اینکه این “برتری نژادی” از ایرانیان جداشدنی نیست و پیوسته با آنها خواهد بود!(۲)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱) “کتاب سوم دینکرد”، ترجمه و پژوهش: فریدون فضیلت، انتشارات مهر آیین، تهران ۱۳۸۴ش، ص۱۰۳و۱۰۴.
۲) “کتاب پنجم دینکرد”، ترجمه و پژوهش: احمد تفضلی ـ ژاله آموزگار، انتشارات معین، تهران ۱۳۸۵ش، ص۳۶ و۳۷؛ به ویژه بندهای ۶ و ۷، که تاکید دارند بر جدا ناشدنی بودن این فـَرَّه و شکوه برتری نژادی از ایرانیان!

همچنین ببینید

جام زرین مارلیک

ایرانیان قبل از آریایی ها / ایرانیان پیش از آریایی ها متمدن بودند اما تنها به آریایی ها چسبیده ایم!

به قلم رضا اشکوری آنقدر آریایی آریایی کردیم که ایرانیان اصیل تر را به فراموشی …

۳ نظر

 1. “عنوان صریح کرده “که فرموده اید در هیچ کجای دینکرد نیامده و مترجم برداشت خودش را از متن به صورت عنوان نوشته و اصل متن فاقد عنوان است .
  در قسمت دوم هم عین ترجمه صحیح کتاب : ” …این چنین فره بزرگ و نیکویی که از این نژاد جدا نشدنی است ، اکنون نیز آشکارا پیداست ” عبارتهای “برتری نژادی ” و “پیوسته با آنها خواهد بود ” در هیچ کجای متن پهلوی و هیچ کجای ترجمه استاد آموزگار و مرحوم تفضلی نیامده است . جنابعالی متن بند ۶ را در بند ۷ وارد کرده اید .
  این امر مصداق تحریف است .
  اما خلاصه این کرده در مورد دلایل ظهور زرتشت در میان ایرانیان است و نویسنده دلیل اینکه ایزد مردم ایران را برای رسالت زرتشت برگزید بیان می کند.

  درمورد انیرانیان نیز به معنی غیر ایرانی نیست بلکه در اکثر کاربردها به معنی بیگانه به کار رفته و صفت انیریه در پهلوی به معنی سفلگی و پستی می باشد .

  این خلط مبحث شما که مفهوم ایرانی در ۱۳۰۰ سال پیش را با مفهوم ناسیونالیستی امروزش یکی می کنید جای تعجب دارد اصلا ناسیونالیسم به معنای امروزینش امری مدرن است و قدمتی ۳۰۰ ساله دارد . همین مفهوم در شاهنامه هم آمده و خاصه لغت انیران برای دشمنان ایران به کار می رود .

 2. دورود بر مدیوما

 3. نژاد(به معادل race) مفهومی مدرن است و هرگز در ایران باستان و هیچ تمدن باستانی دیگری وجود نداشته.
  در انتخاب لغات دقت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code