خانه / احکام / احکام اسلامی / فتوایی قابل توجه در مورد غیرمسلمانان

فتوایی قابل توجه در مورد غیرمسلمانان

به قلم مدیر سایت
مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ در بیت آیت الله یوسف صانعی بودم که سخن از غیرمسلمانان پیش آمد. ایشان کسی را کافر می دانست که در عین پی بردن به حقانیت اسلام، آن را نپذیرد. وی قائل بود چنین افرادی درصد بسیار اندکی را تشکیل می دهند اما نپذیرفتن اسلام از سوی اکثر قریب به اتفاق غیرمسلمانان از روی عناد نیست. بنابراین آنان را نمی توان «کافر» خواند بلکه «غیرمسلمان» هستند.
ایشان اظهار داشت اگر آن درصد کم را کنار گذاریم، بقیه ی غیرمسلمانان در همه ی احکام شرعی با مسلمانان هیچ تفاوتی ندارند یعنی از جهت دیه، ارث، ازدواج، قصاص، طهارت و نجاست، دفن در قبرستان مسلمانان و… با مسلمانان همسانند. همچنین تفاوتی میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب نیست.

تدوین: اسفند ۱۳۹۱