خانه / شخصیت ها / اهل بیت(ع) / فردوسی ارادتمند اسلام و اهل بیت(ع)
فردوسی شاهنامه

فردوسی ارادتمند اسلام و اهل بیت(ع)

ابیاتی از فردوسی در شاهنامه چاپ مسکو:

منم بنده اهل بیت نبى            ستاینده خاک پاى وصى
حکیم این جهان را چو دریا نهاد            بر انگیخته موج از و تند باد
چو هفتاد کشتى برو ساخته            همه بادبانها بر افراخته
یکى پهن کشتى بسان عروس            بیاراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با على            همان اهل بیت نبى و ولى
خردمند کز دور دریا بدید            کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن            کس از غرق بیرون نخواهد شدن
بدل گفت اگر با نبى و وصى            شوم غرقه دارم دو یار وفی
همانا که باشد مرا دستگیر            خداوند تاج و لوا و سریر
خداوند جوى مى و انگبین            همان چشمه شیر و ماء معین
اگر چشم دارى بدیگر سراى            بنزد نبى و على گیر جاى
گرت زین بد آید گناه منست            چنین است و این دین و راه منست

همچنین ببینید

فردوسی شاهنامه

نسبت دروغ به فردوسی / چو ایران نباشد تن من مباد / پدر در پدر آریایی نژاد

به قلم مدیر سایت در فضای اینترنت شاهد اشعاری وطن پرستانه، از جمله شعر زیر …

۳ نظر

 1. ابیات قبل از آنرا هم درج میکردید چون
  احتمالا ابوبکر و عمربن خطاب و عثمان هم جزء اهل بیت بوده اند :

  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
  خداوند امر و خداوند نهی

  که خورشید بعد از رسولان مه
  نتابید بر کس ز ابوبکر به

  عمَر کرد اسلام را آشکار
  بیاراست گیتی چو باغ بهار

  پس از هر دوان بود عثمان گزین
  خداوند شرم و خداوند دین

  چهارم علی بود جفت بتول
  که او را به خوبی ستاید رسول

  آیا واقعا این ابیات زاده ذهن فردوسی ست ؟
  چون در ادامه این ابیات، دشمن علی را هم بی پدر مینامد ؛

  نباشد جز از بی‌پدر دشمنش
  که یزدان به آتش بسوزد تنش

  هر آنکس که در جانش بغض علیست
  ازو زارتر در جهان زار کیست

 2. جالبه ، از نظر شما مدح ابوبکر و عمر و عثمان جزء شاهنامه نیست
  ولی مدح علی و اهل بیت جزء شاهنامه ست ؟ :

  https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/aghaz/sh7/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code