خانه / سایر مطالب / مدیر سایت / مصاحبه با سایت «شفقنا»
سید حسن فاطمی موحد

مصاحبه با سایت «شفقنا»

یک پژوهشگر علوم اسلامی در گفت و گو با شفقنا: اسلام آیین های ایرانی را حذف نکرد، بلکه آنها را تکمیل کرد(اینجا)

یک پژوهشگر علوم اسلامی با اشاره به اینکه آیین هایی مانند نوروز از ایران باستان تا کنون وجود داشته و نباید به دلیل باستانی بودن، آنها را حذف کرد گفت: برخی رفتارها مانند صله رحم یا حضور بر مزار اهل قبور در شب جمعه از رفتارهای ایرانی است که اسلام نه تنها آنها را حذف نکرده بلکه در برخی از آنها وارد شده و آنها را تکمیل کرده است.

سید حسن فاطمی موحد در گفت و گو با شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با اشاره به اینکه دستیابی به دیدگاه اسلام در مورد امور گوناگون، آسان نیست زیرا برخی روایات از جهت سند ضعیفند و برخی قوی و نیز بخشی از آنها با اینکه سند قابل قبول دارند اما در مقام تقیه گفته شده اند، اظهار کرد: گاهی روایات در واقع بی