خانه / شخصیت ها / موبدان / اردشیر خورشیدیان / نسبت دادن شعری به فردوسی از سوی موبد موبدان
فردوسی شاهنامه

نسبت دادن شعری به فردوسی از سوی موبد موبدان

به قلم مدیر سایت
دکتر اردشیر خورشیدیان ـ به عنوان بالاترین مقام زرتشتی در ایران و رئیس انجمن موبدان تهران ـ از پراشتباه ترین زرتشتیان است. این مشکل زمانی اهمیت بیشتر پیدا می کند که در پیام کتبی باشد.
وی در یکی از پیام های خود، شعر زیر را به فردوسی نسبت داده در حالی که در نرم افزار شاهنامه که جامع تمامی نسخه های آن است، دیده نمی شود و با اطمینان می توان گفت که از فردوسی نیست.
می نویسد:
«بیش از هزار سال پیش روانشاد فردوسی بزرگ، شاعر گرانمایه و ایرانشناس بی نظیر، از زبان شخصیت های اسطوره ای فرمود:

در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود
وزآن کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیششان
گنه بود آزار کس پیششان

همه بنده ی ناب یزدان پاک
همه دل پر از مهر این آب و خاک

به یزدان که این کشور آباد بود
همه جای مردان آزاد بود

بزرگی به مردی و فرهنگ بود
گدائی در این بوم و بر ننگ بود

پدر در پدر آریایی نژاد
ز پشت فریدون نیکو نهاد» (دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص ۲۲۰)

دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص 220<