خانه / شخصیت ها / اهل بیت(ع) / امام علی(ع) / فردوسی دشمن امام علی(ع) را حرامزاده می داند
فردوسی

فردوسی دشمن امام علی(ع) را حرامزاده می داند

اگر چشم دارى بدیگر سراى
بنزد نبى و على گیر جاى

گرت زین بد آید گناه منست
چنین است و این دین و راه منست

برین زادم و هم برین بگذرم
چنان دان که خاک پى حیدرم‏

دلت گر براه خطا مایلست
ترا دشمن اندر جهان خود دلست‏

نباشد جز از بى ‏پدر دشمنش
که یزدان بآتش بسوزد تنش

هر آن کس که در جانش بغض علیست
ازو زارتر در جهان زار کیست‏

خرداد ۱۳۸۹