خانه / قرآن و حدیث / قرآن کریم / جهنمیان در قرآن
قرآن کریم

جهنمیان در قرآن

به قلم مدیر سایت
برخی منتقدان قرآن را کتابی دعوت کننده به خشونت معرفی می کنند. دوستمان آیت، کسانی را که از نظر قرآن به جهنم می روند معرفی کرده است. از مجموع این آیات بر می آید که قرآن در پی برقراری آرامش و امنیت در جامعه است. نه خشونت.
۱ـ ترک کنندگان اطعام به مساکین و فقرا. (مدثر، آیه ۴۴)
۲ـ ظالمان و ستمگران. (آل عمران، آیه ۱۵۱) (نساء، آیه ۱۶۸) و…
۳ـ کسانی که زکات نمی دهند. (فصلت، آیه ۷)
۴- مجرمان. (مریم، آیه ۸۶)
۵ـ طغیانگران و مستکبران. (نساء، آیه۱۷۳) و….
۶ـ پیروان شیطان. (اعراف، آیه ۱۸)
۷ـ تکذیب کنندگان آیات الهی. (بقره، آیه ۱۰) و…
۸ـ فراریان از جهاد. (انفال، آیه ۱۵ و ۱۶)
۹ـ بت پرستان. (احقاف آیه ۲۱)
۱۰ـ فسادکنندگان. (نحل، آیه ۸۸)
۱۱ـ انسان های شقی و خبیث. (انفال، آیه ۳۷) و…
۱۲ـ شیاطین و جن. (اعراف، آیه ۱۷۹ و مریم، آیه ۶۸)
۱۳ـ فاسقان. (اعراف، آیه ۱۶۵) و…
۱۴ـ کسانی که آخرت را به دنیا فروختند. (بقره، آیه ۸۶)
۱۵ـ کسانی که غرق گناهند. (بقره، آیه ۸۱)
۱۶ـ آشکارا گناه کنندگان. (احزاب، آیه ۳۰)
۱۷ـ ربا خواران. (بقره، آیه ۲۷۵)
۱۸ـ مترفین. (مؤمنون، آیه ۶۴)
۱۹ـ اعراض کنندگان از ذکر خدا. (جن، آیه ۱۷)
۲۰ـ مانعان کار خیر. (ق، آیه ۲۵)
۲۱ـ اصحاب شمال. (واقعه.۴۱)
۲۲ـ فراموش کنندگان آخرت و قیامت و جهنم. (اسراء، آیه ۱۰)
۲۳ـ پیروان ستمگران. (هود، آیه ۱۱۳)
۲۴ـ مسخره کنندگان آیات الهی. (کهف، آیه .۱۰۶)
۲۵ـ مانعان راه یابی مردم به حق و سدکنندگان راه خدا. (نساء، آیه ۵۵)
۲۶ـ مخالفان دستورات خدا و پیامبر. (.نساء، آیه. ۱۱۵)
۲۷ـ کسانی که از عقل و چشم و گوششان در راه یابی به حق استفاده نمی کنند. (اعراف، آیه ۱۷۹)
۲۸ـ کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارند و به دنیا راضی اند. (یونس، آیه ۷ و ۸)
۲۹ـ کسانی که به نعمتهای خدا کفر می ورزند. (ابراهیم، آیه ۲۸ و ۲۹ و ۳۰)
۳۰ـ دنیا پرستان. (اسراء، آیه ۱۸)
۳۱ـ زر اندوزان. (توبه، آیه ۳۴ و ۳۵)
۳۲ـ مرتدان. (بقره، آیه۲۱۷) و…
۳۳ـ آدم کشان. (مائده، آیه ۳۲)
۳۴ـ ترک کنندگان نماز. (مدثر، آیه ۴۳)
۳۵ـ کافران. (بقره، آیه ۹۰ و توبه، آیه ۳) و…
۳۶ـ همنشینان با اهل باطل. (مدثر، آیه ۴۵)
۳۷ـ مشرکان. (توبه، آیه ۱۷ و اسراء، آیه ۳۹) و…
۳۸ـ خورندگان مال یتیم. (نساء، آیه ۱۰)
۳۹ـ کم فروشان. (مطففین، آیه ۱)
۴۰ـ عیب جویان. (همزه، آیه ۱ ـ ۴)
۴۱ـ غیبت کنندگان. (همزه، آیه ۱ ـ ۴)
۴۲ـ اسراف کنندگان. (مؤمن، آیه ۴۳)
۴۳ـ منافقان. (نساء، آیه ۱۳۸ ـ ۱۴۰)
۴۴ـ تعدّی کنندگان از حدود الهی. (نساء، آیه ۱۴)
۴۵ـ دشمنان خدا. (فصّلت، آیه ۲۸)

همچنین ببینید

قرآن کریم

اعجاز قرآن

به قلم مدیر سایت از جهات گوناگون، معجزه بودن قرآن را می توان نشان داد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code