خانه / خداشناسی / ثنویت / ثنویت در سخنان موبد میستری
خجسته میستری

ثنویت در سخنان موبد میستری

از زبان موبد خجسته میستری
محقق و موبد برجسته خجسته میستری ـ از پارسیان هند ـ در سفر به قم، مصاحبه ای با مجله ی هفت آسمان (ش ۳۹، پاییز ۱۳۸۷) داشته که عبارتهایی از آن را در اینجا می آورم. (ص ۳۱ ـ ۳۳) او در پاراگراف آخر می گوید: ما معتقد به یک خدا هستیم. اما از سخن او در پاراگراف نخست به دست می آید که مراد او از «خدا» آفریننده‌ی خوبیهاست و این منافات با این ندارد که معتقد به آفریننده‌ی شرور هم هستند.

«می توان گفت که [فقط] اسلام قائل به monotheism یعنی یکتاپرستی و یک خدا به طور مطلق است حتی مسیحیان هم یکتاپرست نیستند چون قائل به تثلیث هستند. بنابراین اگر توجه کنید فقط اسلام است که قائل به برتری مطلق الله است. در دین زرتشت نباید به henotheistic فقط بسنده کرد بلکه باید ماهیت شیطان را هم توضیح داد. ما معتقدیم که شیطان تحت اراده ی اهورامزدا نیست؛ چرا که در غیر این صورت هرچیز بدی که اتفاق می افتد را باید به خدا نسبت داد. در چنین شرایطی اراده ی اهورامزدا قابل فهم نخواهد بود و شما نیز نمی توانید از اهورامزدا سؤال کنید. اهورامزدا در آیین زرتشت متعال و مطلق نیست بلکه نسبی است. به همین دلیل اهورا مزدا نمی تواند مطلق باشد؛ چراکه غیرمطلق نمی تواند با مطلق در ارتباط باشد. این عقیده ی دین زرتشت است….
ما معتقدیم اهورامزدا قدرتمند و تواناست اما قادر مطلق نیست. اینچنین نیست که همه ی نیروها در دست او باشد. کلید مسئله دقیقا همین است. دین زرتشت ماهیت شر را با دوآلیسم قابل فهم می سازد. این بدین معنا نیست که ما دو خدای هرمزد (خیر) و اهریمن (شر) را ستایش می کنیم. ما فقط یک خدا را می پرستیم و با اهریمن می جنگیم….
دین زرتشت معتقد به henotheistic است که شامل یکتاپرستی می باشد. ما معتقد به یک خدا هستیم. اهورامزدا را به عنوان موجود متعالی ستایش می کنیم و او را به عنوان خالق می نگریم اما به سبب نابسامانی هایی که در عالم وجود دارد او را قادر مطلق نمی دانیم.»

آذر ۱۳۸۹

همچنین ببینید

خجسته میستری

تفاوت روحانی مسلمان و روحانی زرتشتی / دخالت روحانیون زرتشتی در آموزه های دینی

به قلم مدیر سایت روحانی های مسلمان و زرتشتی، به حراست و ترویج دین خود …

۳۰ نظر

 1. این سوال همچنان در ادیان جای بحث دارد که آفریننده بدیها کیست ؟ چرا در مذاهب و ادیان مختلف تفاسیر متعددی از خالق بدیها میشود ؟چرا ادیان موضع خودشون رو مشخص نمی کنند ؟

 2. ایشان تا میزان زیادی نظر زرتشتیان هند را ارایه داده
  گروهی از زرتشتیان به توحید افعالی ( قادر مطلق ) باور ندارند ولی خدای یکتا را می پرسند .(زرتشتیان هند ) یعنی می گویند خداوند خالق خوبی هاست و فقط او را می پرستیم
  گروهی از زرتشتیان اصلا برای بدی هستی قایل نیستند و می گویند بدی یعنی نقصان در خوبی
  پس بدی به صورت یک صفت واقعیت دارد و مبدع این صفت خداوند نیست اما در هستی خداوند نوری است مطلق که تابیده نشدن او به بخشهایی از هستی یا وجود آدمی در قیاس با هستی مطلق موجب بدی می شود .
  این تفسیر با داستان تمثیلی خلقت آدم و حوا هم مطابقت دارد .
  به نظر من همه ادیان به صورت جامعی این سوال رو پاسخ داده اند و موضع آنها در مورد خوبی و بدی مشخص است .
  گروهی از مسیحیان هم henotheistic هستند و بخشی از یهودیان هم قبلا henotheistic بوده اند .

 3. همه ادیان خداوند را بعنوان خالق خوبیها قبول دارند و پرستش میکنند اما درمورد بدی یا خلقت آن یا چگونگی تشکیل آن نظرات و تئوریهای مختلفی دارند که با هم یکی نیست درصورتیکه همه انسانها فارغ از دیندار یا بی دین یا خداپرست یا آتئیست یا پیروان هر مسلک یا آیینی متفقند که در دنیا تضاد و دوگانگی وجود دارد اما منشاء و چگونگی این تضاد و چرایی آن نامشخص است که اگر مشخص بود قطعا تفاسیر مختلفی از ان وجود نداشت

  • در یکی از برنامه های شبکه History مرگان فریمن در جستجوی پاسخ این سوال ادیان ابراهیمی و هندو و … را کنکاش می کند . از پرستش اجنه و خدایان بد توسط هندوها تا اعتقاد ادیان ابراهیمی به شیطان و اجنه ، نهایتا در اتشکده ای در امریکا با یک موبد و یک محقق غیر زرتشتی سخن می گوید دو نکته جالب در این سخنان است :
   اول شیطان در ادیان ابراهیمی اولین بار در دین یهود نمایان شده و از عقاید کهن یهودیان نبوده ، یهودیان مفهوم شیطان را پس از کوچ به بابل از ایرانیان اموختند و در عهد قذیم وارد شد . مفهوم شیطان در ادیان ابراهیمی این چنین تولد یافت و از دین یهود به اسلام راه یافت طوریکه حتی لغت شیطان در این سه دین از یک ریشه است
   دوم زرتشتیان امروز معتقدند که نیکی و بدی مفهومی در ذهن آدمی است و خارج از ذهن انسان وجود ندارد . لذا مفهوم شر واجد ذات مستقل از انسان نیست . لذا انسان خدا را در فطرت درونی خویش و نیکی و بدی را نیز در درون خویش باید بیابد .
   فکر می کنم این پاسخ ، پاسخ منطقی و مدرنی از مفهوم شر باشد ،
   در اسلام این مفهوم پیشرفته تر از ادیان دیگر ابراهیمی با لفظ نفس اماره ذکر شده ، اما خرافات مربوط به شیطان در باور بخشی از مسلمانان هنوز وجود دارد . کما اینکه هنوز بخشی از زرتشتیان هند به زروان باور دارند .

   • برنامه های آقای فریمن رو گاهی دنبال میکنم ، مردی است در جستجوی حقیقت بدون تعصب و برداشتهای آزادی رو هم در پایان به عهده فهم بیننده وامیگذارد ، این مفهومی مدرن از شر و بدی است که ریشه ای قدیمی در ادبیات ایرانی دارد چنانکه :
    از درون سیه توست جهان چون دوزخ
    دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت ، صائب تبریزی
    یا داریم :
    درصومعه و مدرسه و دیر و کنشت
    ترسنده زدوزخ اند وجویای بهشت .
    آنکس که زاسرار خدا با خبر است
    زین تخم در اندرون خود هیچ نکشت . (حکیم عمر خیام )

 4. با سلام ؛ این سخن اشتباه است ، Henotheism اصطلاحی ابداع شده و مربوط به قرون اخیر است و نه چند هزار سال پیش ، بنابراین واضح است که گاتها و اوستای جدید Henotheism ندارند . زرتشتیان از پس برهان شر برنیامده و برای حل آن دست به کاری زدند که صد برابر از برهان شر بدتر است ، برهان جهل بی خدایان به ایشان وارد است .
  با دیدن وندیداد متوجه میشویم که اهریمن و … شاید چیزی جز یک حیله برای سرکیسه کردن مردم نبوده است اما وقتی الآن این سخنان را میگویند یعنی ایشان در برهان شر درجا میزنند . اینکه گفته است اهورامزدا قادر مطلقی نیست اشکالات اساسی فلسفی و منطقی را به سرتاپای دینشان وارد میکند ، ضمن اینکه اگر قادر مطلق نیست پس خالق کل نمیتواند باشد [ خالق کل هستی قادر کل هستی هم است اما وقتی چیزی همچو شیطان را خلق نکرده باشد پس قادر بر او و بر قسمتی از هستی هم نیست ] ، اگر خالق کل نیست پس هستی در گرو او نیست [ هستی اگر در گرو او باشد بی اذن او جنبنده ای حرکت نمیکند چه رسد به شیطان ، اما وقتی شیطان ربطی به وی ندارد یعنی هستی در گرو او نیست ] و اگر هستی در گرو او نیست پس جایی وجود دارد که اهورامزدا بر آن تسلط نداشته باشد و این در بسیاری از مسائل دیگر آیین زرتشت را ابطال میکند .
  اما درباره فریمن :
  این فرد کسی نیست که فردی بتواند حتی یک کلمه از وی نقل کند :
  پای این فرد را در مراسم عاشورا می بینیم :
  https://www.aparat.com/v/2kyBJ … در جایی دیگر در مستندی برای نشان دادن فرگشت می آید و سخن میگوید و در پایان قضاوت را بر عهده خواننده میگذارد ( علی الظاهر ، چنانچه فرگشت از اساس باطل است و اینکه فردی چیز باطل و پوچی را در اثباتش سخن بگوید یعنی بی اعتباری گوینده ) و در The Story of God with Morgan Freeman ( داستان خدا با مورگان فریمن ) انسان را پس از مرگ میخواهد به بیننده در بین ادیان مختلف نشان دهد … سپس در فیلمی که به نوعی تمسخر داستان حضرت نوح (علیه السلام) را نیز میتوان در آن دید ظاهر شده بعنوان روح القدس و میگوید من خدا هستم ( چنانچه در عقیده اکثر مسیحیان روح القدس و خداوند و حضرت عیسی (علیه السلام) یک وجود اند ) … در جایی دیگر نیز :
  https://www.mashreghnews.ir/news/858502
  اینکه چطور شده است به سخنان یک بازیگر مبهم الحال استناد میشود باید گفت برای این است که ایشان چیزی برای گفتن ندارند .
  درباره اثر پذیری تورات از تمدن سومر باید گفت این اثر پذیری نیست ، نشانگر تاریخی بودن مسائلی همچون طوفان نوح (علیه السلام) است :
  https://hawzah.net/fa/article/view/5968
  هنتوئیسم یعنی پرستش یک خدا بدون رد کردن وجود خدایان دیگر ، در نتیجه : اولا چرا خدایان دیگر را نمی پرستید ؟ . دوما این خدای شما چکاره است که او را می پرستید و خدایان دیگر را رها کردید ؟ . سوما خدایان دیگر در این دنیا چکاره اند ؟ . چهارماً این طبق متن صریح قرآن شرک محض است ، به قول دکتر ذاکر نایک ، بی خدایان نیمی از اسلام را رفته اند یعنی لا إله … [ هیچ خدایی نیست … ] .
  این نیز که موبد میسری گفته است تنها نباید به henotheistic بسنده کرد برای این است که در henotheistic ماهیت اهریمن معلوم نیست و تنها یعنی میتواند اهریمن وجود داشته باشد بدون تعیین ماهیت آن . زرتشتیان ساسانی برای حل اینکار زروان را پدر اهورامزدا و اهریمن نامیده بودند اگرچه وجود زروان در گاتها مبهم است .

 5. سوال :
  آیا صفت مکار بد است یا خوب ؟ آیا صفات بد میتوانند مثبت تلقی شوند ؟ مثلا صفات قهار و مکار خداوند ؟
  و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین .
  آیا صفات شیطانی متعلق به نفس اماره ما هستند ؟ آیا این صفات متعلق به شیطان توصیف شده در ادیان ابراهیمی هستند ؟ قسمت آزاد شده ما و اختیار ما متعلق به کیست ؟
  مگر نه اینکه کل قضیه متعلق به خداست
  بعضی زرتشتیان برای بدی هستی قایل نیستند درصورتیکه اگر بدیها از نقصان و کمبود خوبی هم بوجود امده باشند پس در زمانی بسیار اندک از نیست بودن به هست شدن و لمس شدن و دیده شدن و شنیده شدن و درک کردن تبدیل شده اند و اصولا چون اینها وجود دارد ما میتوانیم فلسفه رنج را توضیح دهیم اما اگر بدیها هست نبودن رنجی هم در دنیا وجود نداشت
  این قضیه تضاد همچنان مبهم است .
  مرگان فریمن هم مانند تمامی آدمها تجربیاتی دارد که میشود انرا با همه به اشتراک گذاشت مانند بسیاری از آدمها ، حتما انسانهای اطرافمان نباید در دین ، مذهب یا عقیده با ما مشترک باشند ، خیلی اوقات از بعضیها تجربیاتی منتقل میشود که راهی باز میکند هر چند ما با بعضی گفتارهایشان یا عقایدشان در مورد بعضی موضوعات تجربیات یکسان نداشته باشیم . اگر تفاوت بد بود خدااجازه وجود تضاد نمیداد . تضادها معنی دارند .

  • با سلام ؛ اینکه شما به پژوهش و تحقیق و البته منطق بیگانه اید شکی نیست و اکثر اوقات سخنانی میزنید که آدم را به سمت مرتد بودن ادمین پایگاه باستانگرا می برد .
   ۱ : از زبان رهبر معظم انقلاب :
   روزهای دهه‌ی فجر، فرصت خوبی است که فرزانگان ما، آگاهان ما، جوانان ما، آحاد ملت ما به ارزیابیِ کاری که در این سی و چند سال کرده‌اند، بپردازند؛ ببینند پیشرفتهای خودشان را؛ ببینند تلاش موفق خودشان را؛ ببینند کمکهای الهی را؛ ببینند ضعفِ مکرِ دشمنان را؛ که «و مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر الماکرین».( سوره آل عمران آیه ۵۴ ) این شد یک دستورالعملِ کلی برای ما که ببینیم راه آینده‌مان را چگونه باید انتخاب کنیم. شما در نیروی هوایی با همین نگاه، با همین جهتگیری حرکت کنید؛ پیش بروید. بخشهای مختلف کشور، آحاد ملت، مسئولان کشور با این نگاه حرکت بکنند. ۱۹/۱۱/۱۳۹۱
   دشمن میخواست کشور را متلاطم کند، میخواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد؛ درست بعکس، خدای متعال در مقابل کید دشمنان آنچنان تقدیری کرد که «و مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر الماکرین». ملت به برکت دفاع مقدس، از آنجائی که بود، جلوتر رفت؛ آمادگی‌اش بیشتر شد. این توطئه‌ی دشمنان مستکبر و گرگهای آدمیخوار هم در مقابل ملت ایران اثری نکرد. ۲۴/۰۷/۱۳۹۱
   خیر الماکرین در مقابل مکر دشمنان است نه مکر به تنهایی ، باستانگرایان عین فردی می مانند که میگوید قرآن گفته است به نماز نزدیک نشوید پس نباید نماز خواند ، نه زبان عربی میدانند و نه آیات قرآن را در نظر میگیرند و نه … کلا هرچیزی که خودشان میخواهند را می بینند .
   متن آیه بهمراه ترجمه :
   وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ ﴿۵۴﴾ سوره آل عمران .
   از تفسیر نمونه ، جلد دوم ذیل آیه :
   پس از شرح ایمان حواریون، در سومین آیه اشاره به نقشه های شیطانی یهود کرده، می گوید : “آنها (یهود و سایر دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش ) نقشه کشیدند و خداوند ( برای حفظ او و آیینش ) چاره جویی کرد، و خداوند بهترین چاره جویان است ” .
   بدیهی است نقشه های خدا بر نقشه های همه پیشی می گیرد، چرا که آنها معلوماتی اندک و محدود دارند و علم خداوند بی پایان است،آنها برای پیاده کردن طرحهای خود قدرت ناچیزی دارند در حالی که قدرت او بی پایان است .

   مکر”در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز از آن می فهمیم تفاوت بسیار دارد”در فارسی امروز مکر”به نقشه های شیطانی و زیان بخش گفته می شود،در حالی که در لغت عرب هر نوع چاره اندیشی را”مکر”می گویند که گاهی خوب و گاهی زیان آور است.
   در کتاب مفردات”راغب”می خوانیم:المکر صرف الغیر عما یقصده:”مکر این است که کسی را از منظورش باز دارند”(اعم از اینکه منظورش خوب باشد یا بد).
   در قرآن مجید نیز گاهی “ماکر” با کلمه “خیر” ذکر شده مانند: “والله خیر الماکرین” (خداوند بهترین چاره جویان است) و گاهی “مکر” با کلمه سیئ آمده .
   بنا بر این منظور از آیه مورد بحث و آیات متعدد دیگری که”مکر”را به خدا نسبت می دهد این است که دشمنان”مسیح”با طرحهای شیطانی خود می خواستند جلو این دعوت الهی را بگیرند اما خداوند برای حفظ جان پیامبر خود و پیشرفت آیینش تدبیر کرد و نقشه های آنها نقش برآب شد و همچنین در موارد دیگر .
   [ آنچه که در این آیه است این است که کلمه ” مکر ” بهمراه ” خیر ” آمده است نه سیئ ] .

   • همانطور که گفتید من فرزانه و آگاه و دانا نیستم پس با شمایی که دانشمندید و آگاه بیگانه ام .
    مکر ، مکر است چه با دوست چه با دشمن ، جواب من اینها نبود .
    سوال ساده ای پرسیدم که آیا صفات بد میتوانند متغیر باشند ؟ فقط مکر نیست ، جبار ، قهار ، منتقم …
    یکی از معانی مکر چاره اندیشی است ولی اگر به دایره لغت بقیه نگاه کنید چه میگویید ؟
    شما جواب من را ندادید .
    اینقدر عربی بلدم که کارم را بیفتد
    خداوندا بر ما شعور و معرفت بیشتر ببار

    • با سلام ؛ دایره لغت مکر این بود :
     مکر”در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز از آن می فهمیم تفاوت بسیار دارد”در فارسی امروز مکر”به نقشه های شیطانی و زیان بخش گفته می شود،در حالی که در لغت عرب هر نوع چاره اندیشی را”مکر”می گویند که گاهی خوب و گاهی زیان آور است.
     برای تأکید :
     که گاهی خوب و گاهی زیان آور است.
     مشکلی برای شما پیش می آید و چاره میکنید ، در عربی این یعنی مکر ، این کجایش بد بود ؟ .
     « اینقدر عربی بلدم که کارم را بیفتد »
     با همین ندانستن معنی مکر اینقدر عربی بلد هستید ؟ .
     « آیا صفات بد میتوانند متغیر باشند ؟ »
     بنده خدا ، مکر صفت بدی در زبان عربی نیست ، خوب شد توضیحات را گذاشتم.
     بقیه را هم متن آیه را بگذارید تا جواب بگیرید .
     کسی که فرزانه و آگاه نیست وارد بحث های تخصصی نمیشود .

  • ۲ : « بعضی زرتشتیان برای بدی هستی قایل نیستند … »
   اولا که این بر خلاف گاتهایشان است :
   جیمس دارمستتر – ماریان موله – پروفسور کریستین سن – هنینگ :
   وجود دو مینو در گاتها دال بر اهورامزدا و اهریمن در گاتها است [ ماریان موله و کریستین سن از آن برای وجود زروان نیز استفاده میکنند ] .
   دکتر ژان کلنز :
   وجود دو مینو دو حالت روان آدمی است اما خدای اشه و دروج نمود ثنویت گاتها است .
   دوماً که در عقیده زرتشتیان اختلاف به حدی است که :
   موبد خورشیدیان سخن از کتاب آسمانی میزند : ” کتاب آسمانی ما زرتشتیان گاتاها تمام و کمال بجا مانده … ”
   موبد نیکنام وجود کتاب آسمانی در میان زرتشتیان را رد میکند : ” زرتشت، نسک (کتاب) آسمانی ندارد … ” .
   و موارد دیگر . در اینجا سخن از موبد میسری است نه فرد دیگری چنانچه وجود اهریمن در بین زرتشتیان حل نشده است . #انحراف بحث توسط باستانگرایان .
   « اما اگر بدیها هست نبودن رنجی هم در دنیا وجود نداشت … »
   اینکه مسائلی همچون وجود خدا برای بی خدایان یا برهان شر برای شما حل نشده است به ما ربطی ندارد ، دلایل خود را اقامه کرده و کسی هم نتوانسته انرا رد کند . چه در اصول فلسفه و روش رئالیسم و چه در نقد فلسفه هیوم .
   موبد نیکنام نیز درباره بدی ها میگوید :
   … هرگاه مرتوگان (: انسان) با دانایی به سراغ چنین خدایی (اهورامزدا) برود وازاو یاری بخواهد، چنانچه برپایه هنجار راستی (: اشا) ومنش نیک (: وهومن) باشد، فرآورده آن نیکی، مهربانی، شادی، سازندگی، تازگی، خوشبختی، بهروزی وپیشرفت خواهد بود ولی هرگاه براندیشان با کارهای نادرست خویش که برگرفته از نادانی، حسادت، خودپسندی، کینه وخشم باشد از اهورامزدا (دانش بیکران) یاری بجویند. بدی هایی پدیدار خواهد شد که با جنگ وبیداد، یورش وکشتار، خرافه وپندار، واستفاده جنگ افزار همراه خواهد بود. بدین روی آفریننده بدی ها، انسان بداندیش وناآگاه است که اگربر روی زمین نباشد هیچگاه بدی پیش نخواهد آمد. برای اینکه دانشی درست پایدار گردد وبدی درهازمان (: جامعه) نباشد. دست به کارشویم تا دانایی راگسترش دهیم. از مزدا (: دانایی وآگاهی بیکران) یاری بجوییم.
   سؤال ۴۷ در سایت موبد نیکنام .
   در اینجا تـــــنــــــها ســـــخنان موبد میسری ملاک است نه کس دیگری . #انحراف بحث توسط باستانگرایان
   « مرگان فریمن هم مانند تمامی آدمها تجربیاتی دارد … »
   کدام تجربیات ؟ این فرد از قضا مشکلات عدیده ای دارد ، نه پژوهشگر ادیان است نه کس دیگری ، درباره وی در لینک ها توضیح دادم ، بازیگری که اتهام تجاوز جنسی را نیز دارد ، این فرد یک بازیگر است نه کس دیگری تنها هم برای اثر گذاری در فلان مستند می بینیم وی را ، ابایی هم از بازی کردن در فلان فیلم نداشته است .

   • اونو از بعضی زرتشتیان بپرسید که چرا برای بدی هستی قایل نیستید چون شما که ظاهرا باید میدانستید که چرا ؟ اگر مسایل حل نشده من بمن ربط دارد چرا جواب میدهید ؟! پس ظاهرا به شما مربوط بوده .
    اتهامش ثابت شده ؟ هر کسی میتواند به هر کسی هر اتهامی بزند . شنونده باید عاقل باشد .
    بازیگر آدم نیست ؟ نمی تواند تحقیق کند ؟!
    آقای فریمن چیزی از خودش در بحثها منتقل ، سفری به مذاهب و ادیان و آیینها دارد و از گروندگان آنها پرسش میکند و در آخر برداشت نهایی رو بر عهده بیننده میگذارد و همین زیبایی مستندی است که تهیه کرده .
    چرا همیشه متهم به کاری رو با انجام دادن کاری یکی میگیرید ؟
    چرا پیش داوری میکنید ؟ چرا قضاوت میکنید ؟ چرا قاضی بدون محاکمه هستید ؟
    ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید حجرات ۱۲

    • با سلام .
     ۱ : برای زرتشتیان ساسانی حل شده بود .
     ۲ : در اوستای زرتشتیان مشکلی از این بابت نیست .
     ۳ : مشکل از زرتشتیان الآن است که وجود اهریمن را میخواهند با توحید ظاهری حل کنند [ بر خلاف اوستایشان که توحیدی در آن نیست ، برای همین در توجیه اهریمن می مانند ، برخی منکرش میشوند ( اندیشه بد میخوانند ) و برخی ابلیس می خوانندش و … ] .
     ۴ : درباره فریمن توضیحات را گذاشتم براساس توضیحات سخن بگویید .
     ۵ : سخنانش در مستند واضح است … اینکه چیز باطلی را فردی بگوید و سپس بگوید قضاوت به عهده بیننده بی اعتباری گوینده را میرساند .
     ۶ : « اگر مسایل حل نشده من بمن ربط دارد چرا جواب میدهید »
     برای چه اینجا کامنت میگذارید ؟ برای چه به ثنویت زرتشتیان ربطش میدهید ؟ برای چه آیه قرآن در کامنت میگذارید ؟ این مسئله برای شما حل نشده است ، نه ربطی به قرآن دارد و اسلام نه ربطی به زرتشتیان و … . وقتی فردی می آید در اینجا در بوق میکند که این حل نشده است یعنی چه ؟ پس باید جواب بگیرد تا بداند تنها برای او حل نشده که مشکل از خود اوست نه بقیه .
     ۷ : « چرا پیش داوری میکنید »
     گفتم که :
     الف : بحث با اتکا به سخنان موبد میسری است نه زرتشتیان و … ، بنابراین تنها با اتکا به سخنان ایشان باید بحث میکردید نه اینکه ربط داده شود به مسائل دیگر .
     ب : پیش داوری نکردم سخنانم همگی مستند اند . سند هرکدام را میخواهید بگویید .

 6. ۱. من درمورد فقط مکر حرف نزدم درمورد صفات بد حرف زدم شما به سوال جواب ندادید
  منتقم ، مکار ، جبار ، قهار و …
  چرا سوال را نمی خوانید ؟
  به امروز و دیروز هم ربطی ندارد تمام لغات دایره محدودی دارن که ممکن هست ما امروز بعضی از انها رو استفاده کنیم اما با نگاهی به لغتنامه میشود همشان را یافت چه عربی شان چه فارسی شان .
  اتفاقا با دانستن مکر همین سوال را پرسیدم .
  شما از کسی انتقام میگیرید آیا این بد است یا خوب ؟
  شما که فرزانه اید چرا با من بحث میکنید ؟

  • در مورد مکر هم که گفتید در زبان عربی صفت بدی نیست این حرف شما متناقض با قران و هم متناقض با گفتارهای خودتان است که دقیقا منطبق بر گفتار من بود که گفتم صفات متغیرند و این بوضوح در صفت مکر دیده میشود
   مکر گاهی صفت مثبت شده گاهی منفی
   همینطور انتقام و …
   و مکر کردند (صفت بد ) و خدا مکر کرد ( در مقابل مکرشان چاره اندیشی کرد که بفکر آنان نرسید ) و او بهترین ماکرین است .
   دلیل متغیر بودن صفات .

  • با سلام ؛ سخنان شما بس عجیب و بدور از هرگونه پژوهشی است : در کتاب مفردات”راغب”می خوانیم:المکر صرف الغیر عما یقصده:”مکر این است که کسی را از منظورش باز دارند”(اعم از اینکه منظورش خوب باشد یا بد). گویا شما با زبان عربی میانه خوبی ندارید . شما مبتلا به فراموشی هستید ؟ مگر نگفتید : « صفات بد میتوانند مثبت تلقی شوند » و مکر را مثال زدید ؟ این در حالیست که مکر اصلا صفت بدی نیست که بخواهد خوب باشد کاملا کلی است . بد بودنش را از کجا درآوردید؟. وقتی میگویید صفت بد یعنی عین خسیس و جاهل که کلا بد است نه مکر که کلی است .
   « درمورد صفات بد حرف زدم شما به سوال جواب ندادید »
   من هم گفتم مکر صفت بدی نیست که خداوند در قرآن بیان کرده است بنابراین سخنان شما باطل میشود .
   « منتقم ، مکار ، جبار ، قهار و … »

   گفتم که آیه قرآن را بگویید تا جواب بگیرید .
   « تمام لغات دایره محدودی دارن که ممکن هست ما امروز بعضی از انها رو استفاده کنیم اما با نگاهی به لغتنامه میشود همشان را یافت »
   شما در کجا سیر میکنید ؟ من توضیح دادم که مکر لغت بدی در زبان عربی نیست و صفت بد حساب نمیشود . لغتنامه است که معنی مکر را مشخص میسازد در زبان عربی . نکند عالم زبان عربی هم شده اید که از خود سخن میگویید ؟ .
   « شما از کسی انتقام میگیرید آیا این بد است یا خوب ؟ »
   منتقم بودن صفت بدی نیست ، مکار در زبان عربی صفت بدی نیست . اینها توضیح دادن میخواهد ؟ سخن شما این بود:
   « آیا صفات بد میتوانند مثبت تلقی شوند ؟ » و مکر را مثال زدید در حالیکه اصلا مکر صفت بدی نیست . منتقم نیز . بنابراین وقتی در قرآن این چنین چیزی نیست [ صفت بدی که به خداوند نسبت داده شود ] هیچ ربطی ندارد به اسلام و سخن شما از اساس باطل بود .

   • جواب شما تکرار مکررات بود .
    آقای offer :
    اگر مکر همیشه در زبان عربی صفت خوبی هست در همین آیه و مکروا ( مکر کردند ) چرا خداوند در جواب این حرکت و فعل خوب برای آنهایی که مکر کردند چاره اندیشی میکند ؟
    بجای تیکه انداختن مداوم به افراد بفکر جوابتان باشید .
    نخیر من گفتم صفات متغیرند نگفتم صفت بد همیشه بد هست .
    پس وقتی شما انتقام میگیرید این مثبت است از دید شما .
    من نگفتم صفتی که به خداوند نسبت داده شود صفت بد است من درمورد صفاتی که در قران هم مطرح شده و گاهی مثبت و گاهی منفی است حرف زدم
    طبق معمول جواب ندادید
    ضمنا برخلاف شما من شما را ناآگاه در مورد مطالعات ادیان نمیدانم اما این دلیل دانستن همه سوالات نیست

 7. ۲. شما اهریمن را چه میخوانید ؟ شیطان .
  شما شیطان را که میدانید ؟ تضاد در طبیعت چرا وجود دارد ؟
  چرا صفات متغیرند ؟
  فریمن چه حرف باطلی را از خودش زده و چسبانده به بقیه مذاهب یا آیینها ؟ با ذکر منبع بنویسید
  رفته در هر دینی یه سری آدم معتقد به اونها پیدا کرده و ازشون سوال کرده و آدابشون رو نشون داده همین و از خودش هم پیش داوری نکرده و بحثو آزاد گذاشته و آخرش نتیجه گیری نکرده حتی چندین سوال متفاوت دربارش پرسیده .
  ۳. فردی می اید و سوال میکند خوب اگر مایلید جواب دهید سوال رو درست بخوانید و اگر میدانید جواب آن سوال را بدهید و حاشیه نویسی نکنید و اگر نمی دانید جوابی ندهید که به درستی نزدیکتر باشد .
  شما در مورد همه چیز و همه کس پیش داوری و قضاوت میکنید .

  • « شما اهریمن را چه میخوانید ؟ شیطان »
   http://www.raherasti.ir/4780
   http://www.raherasti.ir/3037
   چرا وقتی مطالعه ندارید اینطور پرسش و جواب از خودتان ارائه میدهید ؟ .
   « چرا صفات متغیرند ؟ »
   صفت مطلقاً بدی که به خدا نسبت داده شده است در قرآن ؟ وقتی سند خود را ارائه دادید سپس میتوانید بگویید آیا صفات بد همیشه بد هستند یا خیر .
   « فریمن چه حرف باطلی را از خودش زده … »
   الف : سخن از فرگشت باطلی میزند که ابطالش بر عاقلان روشن شده است اما برای او خیر : بنگرید به کتاب دنیس نوبل درباره منسوخ شدن فرگشت .
   ب : امام حسین (علیه السلام) را با حضرت عیسی (علیه اسلام) در نزد مسیحیان [ نه حضرت عیسی در اسلام ] یکسان پنداری میکند که سندیتی ندارد . امام حسین (علیه السلام) از طرف خداوند برای قربانی شدن فرستاده نشده بود هماننده گوسفند ( أعوذ بالله ) آنطور که مسیحیان راجع به حضرت عیسی فکر میکنند و دستمایه شیطان پرستان شده است .
   ج : عقاید دینی ندارد [ ظاهرا هیچ گونه باوری ندارد حتی در باور به خداهم درباره این فرد تردید دارم ] ولی در هرجایی سرش را می بینیم حتی در تجاوز به زنان ، با این چنین نگرشی به دین درباره ادیان سخن میگوید ؟ کسی درباره ادیان سخن میگوید که اولا خودش دینی داشته باشد [ ادیان را خرافی نداند ] و دوما مطالعاتش کافی باشد .
   « از خودش هم پیش داوری نکرده »
   اتفاقا پیش داوری هایش روشن است .
   « و اگر نمی دانید جوابی ندهید که به درستی نزدیکتر باشد »
   اینجا محل سؤالات فردی نیست ، محل سؤالات عمومی مرتبط با پست سایت است . #انحراف بحث توسط باستانگرایان . شما بحث را کلا میخواهید به حاشیه ببرید اما خیر نمیشود . ثنویت زرتشتیان در سخنان موبد میسری . بحث تنها همین است .

   گویا با فردی طرف هستم که دانش ابتدایی هم در آیین زرتشت و زبان عربی ندارد . هموند گرامی تان که مطالعه اش از شما بیشتر بود در قریب به بالای پانزده بحث چیزی برای گفتن نداشت ، شما که به اندازه نیمی از او هم [ اگرچه خود مجید خالقیان باشید که تنها یک مدرک ساده دارد و دریغ از یک ذره مطالعه ] مطالعه ندارید آنوقت آمده و در مبحثی به این شکل کامنت میگذارید ؟ مشکلی نیست ، سند من مفردات راغب اصفهانی بود ، سخنان موبد میسری و پژوهشگران برتر آیین زرتشت و اوستا و تاریخ ایران بود ، سند شما چیست ؟ فرضیه هایی بافته در ذهن خودتان .

   یکبار دیگر هم میگویم ، درباره برهان شر در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم ص ۶۰ به بعد توضیح داده شده است ، وقتی میتوانید بگویید حل نشده است که آنرا کامل بخوانید و نقدی برآن بگیرید و بگویید فلان جایش ایراد دارد ، نه وقتیکه اهل مطالعه نیستید و مدام میگویید حل نشده و حل نشده … راست میگویید ، رد علامه طباطبایی و شهید مطهری را بر برهان شر بخوانید بعد بگویید حل نشده است .

 8. ۱. اگر مطالعه نداشتم چرا سوال داشتم ؟ چرا اینقدر سقف گفتارتان را تنگ میکنید ؟ اینجا محل سوالات فردی است که سوالش عمومی است . اینجا محل مطرح کردن سوالاتی است که شاید کسی بتواند پاسخش دهد و شاید بی جواب بماند .
  اینجا محل گفتگوی یکطرفه نیست . اگر من نوعی با شما در همه موارد موافقم باشم چرا سایت زدید ؟ چرا دعوت کردید از بقول خودتان باستان گرایان ؟ من به مطالعات همه ادیان علاقه دارم اما چرا اینجا در این سایت هر از گاهی کامنت میگذارم :
  ۱. رفتار مدیر محترم سایت توام با صبر و شکیبایی و ادب است چیزی که من دوست دارم .
  ۲. سایت در مورد تمامی نظرات موافق و مخالف تا حد مقدورات سعه صبر دارد چیزی که من دوست دارم
  ۳. تبادل نظر بین افراد امکان دارد چیزی که من دوست دارم
  ۴. بعضی اوقات جواب ها بدرد من میخورد چیزی که من دوست دارم .
  در مجموع فضای این سایت جای آمدن دارد و تنگ و برای یک نفر نیست
  چرا باید دانش ابتدایی داشته باشم ؟ مجید خالقیان کیست ؟ شما حتی جنسیت مرا انکار میکنید ? شما بسیار قضاوت میکنید . من در بحثی که با شما داشتم و آزرده شدم تصمیم گرفتم با شما حرف نزنم اما گویا این سایتو خریدید !! !
  من نمی ایم که داشته هایم را به رخ بکشم بر خلاف شما ، من می ایم تا سوالاتم را بپرسم ( چون من خدا نیستم که همه چیز را بدانم )و نیز جواب برخی سوالات را بدهم . مطلب روشن شد ؟

  • محدودیت کامنت دارم و در اینجا جواب دو کامنت را میدهم ، انسانی که با پژوهش بیگانه بود :
   « اگر مکر همیشه در زبان عربی صفت خوبی هست در همین آیه و مکروا ( مکر کردند ) چرا خداوند در جواب این حرکت و فعل خوب برای آنهایی که مکر کردند چاره اندیشی میکند ؟ »
   به انسان عاقلی گفتم مکر صفت کلی است و ربطی به بحث ندارد . سندهم ارائه دادم ، تکرار مکررات را شما کردید که با مفردات راغب و زبان عربی بیگانه اید .
   « نخیر من گفتم صفات متغیرند نگفتم صفت بد همیشه بد هست . »
   کذب محض ، صفت بدی که خوب میشود ؟ سند ؟ . مکر و منتقم صفات کلی اند نه بد اند نه خوب .
   « من نگفتم صفتی که به خداوند نسبت داده شود صفت بد است من درمورد صفاتی که در قران هم مطرح شده و گاهی مثبت و گاهی منفی است حرف زدم طبق معمول جواب ندادید »
   اگر فارسی متوجه میشوید گفتم که کجای مکر بد است که به خدا نسبت داده شده است ؟ اگر فارسی متوجه میشوید گفتم کدام صفت بد است که به خدا نسبت داده میشود اگر فارسی متوجه میشوید پس اگر مکر صفت کلی است نه خوب است و نه بد هیچ ربطی به شر و ثنویت و موبد میسری و این پست ندارد .
   « اینجا محل مطرح کردن سوالاتی است که شاید کسی بتواند پاسخش دهد و شاید بی جواب بماند . »
   اینجا محل مطرح کردن سوالات مرتبط با پست است .
   اینجا محل مطرح کردن سوالاتی است که شاید کسی بتواند پاسخش دهد و شاید بی جواب بماند :
   سایتهای اسلام کوئست و پرسمان دانشجویی و … .
   « چرا دعوت کردید از بقول خودتان باستان گرایان »
   برای بحث درباره ایران باستان و آیین زرتشت و نه بحثی بی ربط .
   « چرا باید دانش ابتدایی داشته باشم ؟ مجید خالقیان کیست ؟ شما حتی جنسیت مرا انکار میکنید ? شما بسیار قضاوت میکنید . »
   همانی است که مطالبش را در کامنتهایتان کپی میکنید ، همانی است که در یک کامنت عیناً مطلب وی را کپی کردید از سایتش و فکر کردید ما نمی فهمیم .

   متن جواب کامنتم در این تاریخ را میخواهم :
   آبان ۲۷, ۱۳۹۷ در ۵:۰۷ ب.ظ
   شما از بحث بیرون افتاده اید . من سند میخواهم نه فرضیه بی اعتبار .

 9. ۱. شما نمی توانید به این سوال پاسخ دهید چون مفهوم خوبی و بدی نسبی و متغیر است چون :
  برخی معتقدند مفهوم خوبی و بدی در ذات افعالند و عقل ادمی به تنهایی قادر به درک خوبی و بدی هست
  برخی شرعیات را ملاک خوب و بد میدانند
  به تعبیر شایع و رایج میان اشاعره، اَلْحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَ الْقَبِیحُ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ؛ «خوب آن چیزی است که شرع آن را خوب بداند و بد آن است که شرع آن را بد بداند». بنابراین اگر خداوند به دروغ‌گویی فرمان دهد، دروغ‌گویی خوب خواهد شد و اگر از راست‌گویی نهی نماید، راست گفتن ناپسند و زشت می‌گردد.گفتنی است با توجه به اختلاف اهداف و اغراض آدمیان، حسن و قبح به این معنا، صفاتی نسبی خواهند بود مثلاً کشتن کسی از نظر دوستانش کاری زشت و ناپسند است زیرا خلاف مصالح و اهداف آنان می‌باشد، اما از دیدگاه دشمنانش کاری پسندیده و نیکوست ، زیرا با مصالح و اغراض آنان هماهنگی و سازگاری دارد.
  برای بهتر درک کردن پرسش من آیا میتوانید به این سوال بافقط یک پاسخ خوب یا بد جواب دهید :
  شما از کسی انتقام میگیرید یا شما کسی را بقتل میرسانید آیا این خوب است یا بد ؟ نمی توانید پاسخ این سوال را با یک خوب یا بد بدهید .
  و این در ( مکروا ) که در مفهوم بد بکار رفته هم دیده میشود .
  صفات همه کلی اند اما وقتی در مفهوم فعلیت قرار میگیرند به جزیی ترین شکل نمایان میشوند و ما انرا حس میکنیم
  ۲. ( به انسان عاقلی گفتم مکر … ):
  در راه طلب عاقل و دیوانه یکیست
  در شیوه عشق ، خویش و بیگانه یکیست
  ۳. بعضی پرسشها میرود در فلسفه ادیان و فلسفه آفرینش نه فقط دین اسلام از جمله همین سوالات ، پس بالطبع باید در جایی مطرح شود که همه نوع دیدگاهی موجود باشد .
  ۴. من مطلبی از سایت خردگان اوردم با ذکر سایت همانطور که مطلبی از سایت ادیان نت اوردم و نرفتم ریز به ریز نویسندگان انها را پیدا کنم ، اینها برای شما مهم است نه من .
  شاید شیوه من برای شما عجیب باشد همان موقع هم خودم گفتم و فهمدیدید خوب که چه ؟!
  بقیه مطلب تضاد در طبیعت و غیره را هنوز نخواندم .

  • با سلام .
   ۱ : اینها هیچ ربطی به ثنویت و شر نداشت ، هیچ ربطی . مکر هیچ ربطی نداشت .
   ۲ : به سخنان موبد میسری هم هیچ ربطی نداشت .
   ۳ : جواب کامنت اول من هم نبود . #انحراف بحث .
   ۴ : خیر ، در یکی از کامنتهایتان بدون ذکر منبع عینا سخنان بی اعتبار و دروغ مجید خالقیان را کپی کردید ، چون سخنانش درباره شرک کورش و هخامنشیان را در وبلاگ کاملا رد کردم به طرز فکر و تمام سخنانش تا حدی احاطه دارم . همین الآن هم در بحث ذوالقرنین سخنانتان بعضا اکثرش از آن سایت است . بنابراین مجید خالقیان به شما گفتن چیز دور از ذهنی نیست چنانچه این فرد با آی پی جعلی در فضای مجازی نیز فعالیت دارد و بعید نیست با نام مستعار در این سایت نیز کامنت بگذارد .

   بحث این است :
   ثنویت با اتکا به سخنان موبد میسری و عدم یکتاپرستی و خدای مطلق در آیین زرتشت بازهم با اتکا به سخنان موبد میسری و مشکل بزرگ هنتوئیسم در سخنان موبد میسری که در کامنت اول بدان پرداختم .
   شما از بحث بیرون افتاده اید .

   • جواب من اینها نبود و شما هم نتوانستید جواب بدهید و لزومی هم ندارد یه چیزی بنویسید که مطلقا ربطی به سوال من نداشت .
    بمن مربوط نیست که شما چه مشکلی با این اقا دارید شما مختارید هر فکری در این عالم خدا بکنید و بخوتان مربوط نیست نه به بقیه ، من هم نمی توانم جلوی خیالات شما را بگیرم ،اگر دقت کنید من در این پست و نه در پستهای دیگر با شما بحث نکردم ، این شمایید که با من بحث کردید نه من
    بحثی نکردم که بخوام تو بیفتم یا بیرون
    سوالی که بیجواب ماند اگر کسی جوابش را میدانست و دوباره این سایت امدم میخوانم

    • با سلام ؛ سخنان شما چه ربطی به سخنان موبد میسری داشت : هیچ ربطی .

     درباره مکر و مثال بیهوده ای که زدید نیز توضیح دادم که هیچ ربطی به شر و ثنویت نداشت … اصلا صفت بدی نبود … .
     اینجا محل بحث درباره سخنان موبد میسری و ماهیت شر در آیین زرتشت است که در کامنت اولم مفصلا بدان پرداختم ولا غیر … دریغ از یک جواب با سند مربوط به پست سایت از مجید خالقیان .

 10. تحقیق و نظر قطعی آقای رائفی پور درباره ذوالقرنین بودن کوروش ،، نام ذوالقرنین به عبری در آیات تورات هم درباره لقب کوروش موجود است ، بنگرید :
  https://www.aparat.com/v/KiFJ7/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4
  نظر آیت الله خامنه ای درباره کوروش بزرگ بنگرید :
  کورش و فرزندش با جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی خود، توحید را در بین‌النهرین و سومر و مصر و آتن گسترش دادند.

  http://www.asriran.com/fa/news/286882/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
  در کتاب تورات ( اشعیا ـ دانیال نبی ـ حزقیال ــ ارمیای نبی ) از او به عنوان حضرت مسیح ، فرستاده پروردگار، چوپان خدا، شکست دهنده فرعونیان، شاهین خدا، نجات بخش و دانشمند خدا نام برده شده است .

  آیت الله جوادی آملی : بت پرستی و الحاد در ایران قدیم وجود نداشت .
  این فخری است که نصیب مردم این سرزمین است، ابوریحان بیرونی از علمای یونان مانند سقراط و ارسطو و افلاطون تقدیر می‌کند که توحید را در کشور خود حفظ کردند و علمای هند را سرزنش می‌کند که نتوانستند توحید را حفظ کنند؛ اما درباره ایران چنین حرفی نمی‌زند، زیرا در ایران توحید وجود داشت.
  حضرت آیت‌الله جوادی آملی ابراز کرد: از شیخ اشراق نقل کرده‌اند که ما حکیم غیرموحد و غیرالهی در ایران نداشتیم، این شیخ اشراق از سهرورد است، یکی از روستاهای دورافتاده ایران، شما کمتر محل و شهری پیدا می‌کنید که مفاخر نداشته باشد، از دهی مانند سهرود این بزرگان برخاسته‌اند، توده مردم مشرک نبودند، بت‌پرست و ملحد در ایران نداشتیم، آیه ۱۷ سوره حج، مجوس را در برابر مشرکان قرار داد، گروهی در آن زمان به نام ثنوی پیدا شدند که حرف دیگری است.

  درصحف عزرای پیامبر (حضرت عزیر) آمده است:کورش فرمود خداوند به من دستور داده است تا خانه ای برای او در بیت المقدس بسازم.

  ابوریحان بیرونی (قرن ۴ هجری) و غیاث الدین خواند میر (قرن ۶ هجری در کتاب حبیب السیر، جلد یک، صفحه ۱۳۶) از او بعنوان بانی بیت المقدس و مسجد الاقصی (یا همان قبله نخست مسلمانان) نام می برند.

  در تفسیر قرآن ابوالفتح رازی آمده است: که خدای تعالی بر زبان بعضی پیغمبران امر کرد پادشاهی از پادشاهان پارس را نام او کورش و او مردی بود مومن.
  مسعودی در کتاب مروج الذهب،صفحه۶۰۶ می نویسد :
  این خبر در انجیل هست که کورش پادشاه، ستاره را که هنگام مولود عیسای مسیح طالع شده بود،دیده بود…وما تفصیل این قصه را با آنچه مجوس ونصاری در باره ی آن گفته اند…در کتاب«اخبارالزمان» آورده ایم.
  حاج میراز حسن فسائی (در کتاب فارسنامه ناصری صفحه ۳۰۱) می نویسد : « مشهد محل شهادت و قبر انبیاء و اولیاء و بزرگان دین را گویند و چون این بلوک را مشهد ام النبی گفتند و چون عجم حضرت سلیمان (ع) و جمشید را یکنفر و پیامبر دانسته اند آنرا مشهد مادر سلیمان نیز گفته اند.
  که در هر صورت (چه سلیمان نبی، چه مادر او، چه جمشید و چه کورش) نشان دهنده الهی و سپند بودن صاحب آرامگاه است.
  دکتر جمشید صداقت کیش در ویژه نامه فصلنامه فارس شناخت در نوشتار مسجدهای فارس در صفحه ۸۸ می نویسد : در روایتهای اسلامی هم از مقدس و آسمانی بودن این جایگاه سخن بسیار رفته است از جمله در کتابهای زیر :

  ۱ ـ مسالک و ممالک ( اصطخری به سال ۳۲۰ هجری ) صفحه*های ۱۰۹ و ۱۴۱

  ۲ ـ حدود العالم من المشرق الی المغرب ( نوشته شده به سال ۳۷۲ هـ ) صفحه ۱۳۱

  ۳ ـ اشکال العالم ( ابوالقاسم جیهانی به سال ۳۶۷ هـ ) صفحه*های ۱۱۳ و ۱۲۳

  ۴ ـ نزهت*القلوب ( حمداله مستوفی به سال ۷۴۰ هـ ) صفحه ۱۷۸
  در کتاب شیرازنامه نوشته زرکوب شیرازی ( سال ۷۴۰ هـ ) در صفحه ۱۴۴ آمده اس
  از جمله دیگر کتب و افرادی که کوروش کبیر را ذوالقرنین قرانی میدانند تا جایی که سرچ کردم :

  آیت الله میر محمد کریم علوی در تفسیر کشف الحقایق (با ترجمه عبدالمجید صادق نوبری)

  حجه الاسلام سید نورالدین ابطحی در کتاب ایرانیان در قرآن و روایات

  دکتر علی شریعتی در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی

  صدر بلاغی در قصص قرآن

  جلال رفیع در کتاب بهشت شداد
  منوچهر خدایار در کتاب کورش در ادیان آسیای غربی

  قاسم آذینی فر در کتاب کورش پیام آور بزرگ

  دکتر فریدون بدره ای در کتاب کورش در قرآن و عهد عتیق

  محمد کاظم توانگر زمین در کتاب ذوالقرنین و کورش

  آیت الله سید محمد فقیه استاد اخلاق، حافظ کل قرآن و نماینده مجلس خبرگان دوم

  استاد محیط طباطبایی

  حجه الاسلام شهید هاشمی نژاد

  سر احمدخان بنیان‌گذار دانشگاه اسلامی علیگر هند
  و
  مولانا ابوالکلام آزاد مفسر بزرگ قرآن و وزیر فرهنگ هند در زمان گاندی در تفسیرالبیان (با ترجمه دکتر باستانی پاریزی) ـ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ـ آیت*الله العظمی ناصر مکارم شیرازی و ۱۰ نفر از مفسران قرآن در تفسیر نمونه
  و نیز حجت اللاسلام دانشمند کوروش و داریوش را آزادیخواه هم میداند .

  این افراد هم سررشته ندارند ؟ ! ! کتب مقدس هم سررشته ندارند ؟

 11. فیلسوفان مسلمان در ابتدا می گفتند که خداوند قادر مطلق است ، در قدرت خداوند هیچ حد و حصری نیست اما با این تعریف سوالاتی طرح شد مثلا :
  آیا یک وجود قادر مطلق می‌تواند سنگی بسازد آن چنان سنگین که خودش نتواند آن را بلند کند؟
  پس فیلسوفان مسلمان گفتند قدرت خدا به اموری تعلق می‌گیرد که امکان تحقق داشته باشند حکمای مسلمان در پاسخ این و برای اینکه هر امری محقق شود لاجرم دو شرط باید :
  ۱- اینکه ظرفیت تحقق یافتن داشته باشد.
  ۲- موجودی برای تحقق بخشیدن به آن چیز باشد.
  همین عقب نشینی بر خاف نص صریح قرآن بود آنجا که می گوید وقتی خداوند ارده بر بودن چیزی می کند کافی است که بگوید باش پس تحقق می یابد . اما سوال اینجاست اگر در این آیه منظور از شی ، چیزی است با دو صفت بالا که یعنی ظرفیت تحقق یافتن داشته باشد و موجودی برای تحقق بخشیدن پس دیگر اراده خداوند برای ایجادش به چه کار می آید ؟
  دیگر اینکه خالق این ظرفیت تحقق یافتن چه کسی است ؟ اگر خدا است پس می تواند این ظرفیت را در شی ای که این ظرفیت را ندارد هم محقق کند .
  اگر خدا نیست پس خدا دیگر خالق مطلق نیست .
  حال بار دیگر این سوال را مطرح می کنم : اگر خداوند خالق مطلق است آیا می تواند سنگی ان چنان سنگین بسازد که خود ناتوان از بلند کردنش باشد ؟
  آیا خداوند می تواند دو دو تا را پنج تا کند ؟
  آیا خداوند می تواند بدون بزرگ کردن تخم مرغ یا کوچک کردن کل کائنات همه کائنات را درون یک تخم مرغ جا دهد ؟
  اگر جواب این سوالات منفی است پس خداوند چگونه قادر مطلقی است ؟

  تنها به عنوان یک اشاره کوچک : اینکه در دین زردشتی خداوند نمی تواند خالق بدیها باشد هم از همین نوع است خدایی که نمی تواند جهان را در تخم مرغی جا دهد و نمی تواند خالق بدیها هم باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code