خانه / احکام / احکام زرتشتی / اعدام های وحشتناک زرتشتیان در عصر ساسانی
اعدام و کشتن وحشتناک

اعدام های وحشتناک زرتشتیان در عصر ساسانی

به قلم آرتور کرستین سن
ــ آمیانوس حکایت می کند (کتاب ۲۳، بند ۶، فقره ۸۰)، که «از عادات ایرانیان این بود، که تمام یا قسمتى از پوست بدن مجرمین را مى کندند.
ــ و پروکوپیوس (جنگ ایران، ۱/ ۵) روایت مى کند، که پوست یک سردار ارمنى را کنده، از کاه انباشتند و بر درختى بسیار بلند آویختند.
ــ در زمان تعقیب عیسویان گاهى بزرگان مسیحى را رجم می کردند (لابور، ص ۶۱).
ــ در زمان یزدگرد دوم دو راهبه مسیحى را مصلوب کرده، همچنان بر دار سنگسار کردند (ایضا، ص ۱۲۷).
ــ چند نفر از عیسویان را زنده در دیوار نهادند (ایضا، ص ۱۱۲).
ــ مجازات باستانى مبنى بر ساییدن تن مجرمین در زیر پاى پیل (فیل)، که نمونه هایى از آن در ازمنه اسلامى نیز دیده شده، در عهد ساسانیان رواج داشت (هوفمان، ص ۵۳؛ طبرى، ص ۱۰۱۲، نلدکه، ص ۳۰۷)…
ــ براى ترسانیدن متهمین آلات و ادوات مختلف شکنجه را در برابر چشم آنها مى گستردند (هوفمان، ص ۵۳).
ــ زندانیان را گاهى با انگشت بنصر (انگشت میان انگشت وسط و کوچک) مى آویختند. و گاهى واژگون و گاهى با یک پا سرنگون بر دار مى کردند و با تازیانه هایى بافته از پى گاو می زدند. (ایضا، ص ۲۵) در زخمها سرکه و نمک و انقوزه میریختند (ایضا، ص ۲۹).
ــ اندام آن بى نوایان را یک یک قطع مى کردند و پوست سرشان را مى کندند. گاهى پوست چهره را از پیشانى تا چانه برمى داشتند و گاهى پوست دست و پشت آنها را مى بریدند (لابور، ص ۱۱۰) و سرب گداخته در گوش و چشم می ریختند و زبان را مى کندند. گردن یکى از شهداى عیسوى را سوراخ کردند و زبان او را از آن سوراخ بیرون کشیدند (لابور، ص ۶۱)
ــ جوال دوز در چشم و در تمام بدن فرو مى کردند (هوفمان، ص ۵۵) و دائم سرکه و خردل در دهان و چشم و منخرین (دو سوراخ بینی) آنها می ریختند تا مرگ فرا رسد (هوفمان، ص ۵۶).
ــ یکى از ادوات کثیر الاستعمال شانه آهنین بود، که گوشت تن محکوم را با آن مى کندند. براى افزایش درد و شکنجه بر استخوان هایى، که نمایان شده بود، نفت مى ریختند و آتش مى زدند. شکنجه چرخ و اعدام بر روى خرمن هیزم که بر آن نفت ریخته و مهیاى آتش گرفتن بود، در ردیف شکنجه هاى ایران مذکور است و از آن گذشته اکثر این شکنجه ها را در حقوق جزاى هند باستانى مى توان دید (ر ک matiracaR mukA, caD snI dnaD ترجمه میر، لیپزیگ، ص ۳۶ و ما بعد).
ــ دهشتناک ترین شکنجه ها شکنجه معروف به «نه مرگ» بود، که تفصیل آن از این قرار است: جلاد به ترتیب انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینى و عاقبت سر را قطع می کرد (هوفمان، همانجا؛ لابور، ص ۶۱).
ــ اجساد اعدام شدگان را نزد حیوانات وحشى می افکندند (لابور، ص ۶۲).
ــ گاهى محبوسین عیسوى را بوعده آزادى یا استرداد اموال مضبوطه وادار باعدام هم کیشان خود مى کردند (ایضا ص ۶۱ و بعد)…
یادآوری: باید دانست، که این مجازات ها مخصوص سیاست هاى مذهبى بوده و بنابراین آن بی رحمی ها نتیجه اختلاط تعصب و غیرت دینى با مفاسد شهوانى است، که در اعمال محاکم مذهبى اروپا نیز در چند قرن پیش مکرر مشاهده شده است.

منبع:
ایران در زمان ساسانیان، آرتور کرستین سن (درگذشت: ۱۹۴۵ م)، ترجمه: رشید یاسمى‏، تهران، دنیاى کتاب‏، چاپ ششم، ۱۳۶۸ ش، ص: ۴۱۴ ـ ۴۱۷

تاریخ تدوین: خرداد ۱۳۹۴

همچنین ببینید

ازدواج اجاره ای (استقراضی) میان زرتشتیان (اجاره دادن زن خود به مرد دیگر)

به قلم مدیر سایت از رفتارهای زشت زرتشتیان در عصر ساسانی ـ که متأسفانه برخی …

۷۲ نظر

 1. خب آمیانوس که یونانی بود ، پروکوپیوس که رومی بود ، ایضا و هوفمان و طبری هم که عرب بودند ، همگی دشمن ایران و فرهنگ ایرانیان باستان که نوشته های ضد ایرانی را یا جعل میکردن یا  از روی هم کپی میکردن.

  شما هم که خوب آب به آسیاب دشمنان ایران میریزید.

 2. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  یکم- اینها همگی نقل قول دشمن است و هیچ کدام اعتبار و وجاهت سند و مدرک بودن ندارند.

  دوم- سند باید از درون خود باورها و نوشته های دینی زرتشتی باشد.

  سوم- رطب خورده منع رطب چون کند؟ در تاریخ اسلام کم است از این بر دار کردنها؟ کم است از سنگسار کردنها؟ کم است از آتش زدنها؟ حلاج به چه جرمی بر دار شد؟ پوست سهروردی به چه جرمی کنده و پر از کاه بر دار شد؟

  آقا فاطمی اینکه یک شاه یا یک موبد و همیگونه یک آخوند یا خاخام یا کشیش کاری کرده است، ربطی به آن دین ندارد.

  اگر بخواهیم به روش شما کار کنیم داعش و طالبان و …… تا بکوحرام سند هستند که چه جنایت هایی با نام اسلام و با اسم عظمای الله انجام میشود.

   

  آقای فاطمی این روش شما نادرست است. بیایید به آموزش قرآن گوش دهید و رفتار کنید که میگوید بیایید به آنچه که میان ما و شما مشترک است بپردازیم.

  آقای فاطمی گفتن از زشت رویی دیگران نشود باعث نکو رویی

  آقای فاطمی

  دوستی با مردم دانا نکوست                 دشمن دانا به از نادانِ دوست

  دشمن دانا بلندت میکند                       بر زمینت میزند نادان دوست

 3. خب پس بالاخره تاریخ طبری رو قبول دارین یا نه ؟؟؟؟
  اگه قبول دارین ، پس اینم از صدا و سیماتون پخش کنید :

  سعید ابن عاص لشگری راهی گرگان نمود. مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس صد هزار درهم خراج و گاه دویست هزار درهم خراج به اعراب میدادند. لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند  و به سختی با سپاه اسلام نبرد کردند .

  سعید ابن عاص” شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار ( امان ) خواستند، به آن شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد، لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند .در این کشتار عبدالله پسر عمر – عبدالله پسر عباس – عبدالله پسر زیبر – حسن بن علی ( امام حسن ) – حسین بن علی ( امام حسین ) در راس لشگر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ی ۲۱۱۶

 4. این جنایت ها فقط به دین زرتشتی اختصاص ندارد ،تقریبا هر جا روحانیون به قدرت رسیدند ملحدین را شکنجه میکردند ، مثلا ازین زنده زنده پوست کندن ها و نمک به زخم پاشیدن ها در عصر تشیع صفوی کم نیست ، همینطور در قرون وسطا که داخل مقعد و واژن لواط کاران و زنان فاحشه یک وسیله شکنجه هولناک به نام گلابی غمگین میگذاشتند ، یا به شکلی دیگر دهان یا مقعد طرف پاره میکردند ، یا داخل گاو برنزی کبابش میکردند یا پوستش را میکندند ، دورانی که کمونیست های بیخدا به قدرت رسیدند از همه بدتر …
  این یه جور عقده روانیه که دینداران نسبت به بی دین ها دارند ، یعنی دینداران زورشان میاد خودشان در بند شرعیات باشند و دیگران ازاد باشند به همین دلیل نسبت به انها مرتکب خشونت میشن به همین دلیل مسایل دینی و اعتقادی نباید در قانون و جزا وارد شود !

  • مدیر سایت

   ما فقط مدافع اسلام شیعی هستیم و حتی اگر شیعیانی خطا کردند ما پاسخگو نیستیم

   • ما از حق دفاع میکنیم ، علت این همه کشت و کشتار و خشونت بین شما همین طرز فکر غلطه که فقط از اعتقادات خودتان دفاع میکنید ، اگر شما از شیعه دفاع کنید سنی از سنت و مسیحی از مسیحیت … پس این وسط تکلیف حق که همان خداست چه میشود ؟
    خدا هدف نیست ؟ اگر همه مردم فقط دنبال حقیقت بودند پس از مدت کوتاهی به یک نتیجه مشترک میرسیدند اما حالا با این نظری که شما دادید من کاملا از شما ناامید شدم .

    • مدیر سایت

     ما هم از حق دفاع می کنیم اما حقیقت را در تشیع می بینیم

     • اقای فاطمی!! من بیش از ده منبع اوردم شما میگید جدیده و معتبر نیست!
      ان وقت شما از ارتور کریستن سن سند میاورید؟؟
      نکند ارتور کریستن سن داداش طبری بوده؟

      • مدیر سایت

       وقتی که سخنان افرادی مثل کریستن سن و شریعتی و زرینکوب را میارم نه بعنوان منبع تاریخی بلکه چون گاهی مخالفها به حرف این قبیل افراد استناد می کنند من نیز حرف اینهارو نقل می کنم

 5. پس لطفأ این سایتتان را ببندید ، چرا باید خطاهای احتمالی زرتشتیان باستان را، زرتشتیان امروز پاسخگو باشند در صورتی که شما نه تنها خطاها و جنایات اعراب مسلمان و سلسله مستبد صفوی بلکه خطاهای سیستم قضایی و کشوری امروز ایران را هم نمیخواهید پاسخگو باشید ؟

 6. سوال از خانم آناهیتا

  خانم آناهیتا آیا شما زبان عربی بلد هستید؟

 7. سلام

  من چند سوال از مدیر سایت داشتم.

  آیا شما شیعه هستید؟

  اگر شیعه هستید می شود بگویید تفاوت تشیع با اسلام چیست؟

  اگر تشیع و اسلام هیچ تفاوتی ندارند می شود بگویید چرا بجای استفاده از کلمه اسلام که خداوند متعال برای نامیدن دین محمد مصطفی (ص) و همچنین واقعیت تمامی ادیان پیشین انتخاب نموده، از لفظ شیعه و تشیع استفاده می کنید؟

  • مدیر سایت

   روشنه که مسلمان یعنی کسی که قرآن و پیامبری حضرت محمد(ص) را پذیرفته اما شیعه کسی است که علاوه بر آن، قائل به خلافت بلافصل حضرت علی(ع) نیز هست. 

   • جناب فاطمی ، نظرتون در مورد حکومت سوسیالیستی اسلامی چیه ؟ از خودم در نیاوردم ، کتابای ایت الله مطهری و شریعتی خوندم این شکل اقتصاد اسلامی میدونستن ، نظرتون در مورد نظام سرمایه داری (کاپیتالیستی) چیه ؟ کدوم یک اسلامی ترند ؟
    میتونید دیر جواب بدید ولی جوابتون برام مهمه !

   • "روشنه که مسلمان یعنی کسی که قرآن و پیامبری حضرت محمد(ص) را پذیرفته اما شیعه کسی است که علاوه بر آن، قائل به خلافت بلافصل حضرت علی(ع) نیز هست."

    آیا منظور شما این است که شیعه چیزی را به اسلام اضافه کرده است و این اضافه کردن باعث تمایز شده است؟! من با این جمله شما مخالف هستم، بسیاری از علمای دین اسلام که به مفهوم امامت به عنوان اصل دین نگاه نمی کنند همصدا با علمایی که امامت را اصل دین می دانند حضرت علی (ع) را بر امر خلافت بعد از پیامبر (ص) محق می دانند و این جزئی از اسلام است.

    مسئله نامگذاری صرفا برای ایجاد تمایز است! کسانی که تفرقه بین امت واحده اسلام می اندازند فقط برای منافع و قدرت شخصی این کار را انجام می دهند. دین حق نزد خدا اسلام است اگر کسی به حقانیت خود اعتقاد دارد نباید نام دیگری برای خود انتخاب کند یا پسوند و پیشوند به لفظ مبارک اسلام اضافه کند.

    کسانی که الگوی خود را حضرت علی (ع) می دانند باید از ایشان پیروی کرده و به خود فقط و فقط مسلمان و به دین خود فقط و فقط اسلام بگویند.

    سوره انعام، آیه ۱۵۹:

    إِنَّ الَّذِینَ فَرَّ‌قُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُ‌هُمْ إِلَى اللَّـهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ

     

    سوره روم، آیه ۳۱ و ۳۲:

    مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِ‌کِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّ‌قُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا ۖ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِ‌حُونَ

    من را بعنوان برادر کوچکتان بپذیرید، این حرفها که زدم از نظر من بحق نزدیکتر می باشد و به این خاطر مطرح کردم. ان شا الله هرچه زودتر تمام امت اسلامی از تفرقه رهایی یافته و زیر پرچم واحد جمع بشوند.

    • مدیر سایت

     تشیع چیزی را اضافه نکرده. شیعه میگه خلیفه پس از پیامبر ص، حضرت علیه اما سنی ها میگن ابوبکره

     بحث اضافه و کم کردن نیست

    • امیر جان بحث بر سر لفظ نیست، بر سر عقیده است، کلمه ی شیعه در قرآن در جاهای دیگر هم آمده، در جایی به معنای پیرو و دوست پیامبر، چنان که در داستان موسى آمده:

     «فَوَجَدَ فِیها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ » (15 قصص)

     و جایی دیگر به معناى پیرو و نگهدار مکتب و اعتقاد حق، آنجا که خداى تعالى حضرت ابراهیم را به راه و روش و اعتقادى توحید نوح معرفى میکند:

     «وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ » (83 و ۸۴ صافات)

     و بد نیست این را هم بدانیم که اولین بار خود پیامبر (ص) از کلمه شیعه علی استفاده کرده است.

 8. باید قبول کنیم که تمام مکاتب چه دینی چه غیردینی مرتکب خطا و جنایت شده اند و همچنین محاسن و نیکویی هایی هم داشته اند…..لطفا سیاه و سفید به مسایل و موضوهات نگاه نکنید ….هم نکات مثبت را ببینید هم نکات منفی….در ضمن محمد طبری یک مورخ ایرانی بود.

  • مدیر سایت

   در بحثهای اعتقادی باید آعتقادات یک دین بررسی شود نه رفتار پیروان آنها

  • طبری مسلمان که بوده.پس ایرانی نیست…ایرانی یعنی زرتشتی.کسی که به زبان عربی نماز خواند و با خدا به زبان عربی حرف زد عرب است… امروزه چیزی به نام ایران وجود نداره.ایران بعد از یزدگرد سوم نابود شده فقط منطقه ای هست که حکام عرب یا ترک بر اون حکمرانی میکنند

 9. سوال ازمدیر سایت: آیا شیعه، کمونیستها و حکومتهای کمونیستی شبیه روسیه، چین،ونزوئلا را شایسته میداند؟( میدانید که کمونیستها اعتقادی به دین و خدا ندارند و دین را افیون ملتها میدانند)

 10. درسته هم اصل اعتقادات باید بررسی بشه هم کنش ها و واکنش های معتقدان چون تعدادی رفتارها با اینکه بنام مکتب هست ولی در حقیقت فقط نام ایدئولوژی رو یدک میکشه و خالی محتوای مکتب هست.

 11. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  دوستان گرامی شما از هر دری سخنی میگویید در نتیجه اصل سخن از دست میرود.

  من از شما دوستان یک سند محکم و قابل استناد در باره نوع، اندازه و تاریخ جنایاتی که زرتشتیان مرتکب شده اند خواسته ام. خب چیزی که اصلش هنوز ثابت نشده چگونه این اندازه در باره آن سخن گفته میشود؟

  • پاسخ به موبد غیبی

   با سلام موبد بزرگوار جناب موبد مهران غیبی این فرمایش شما کاملا صحیح هست که  سخن شخص درباره دشمنش را میتوان بدون تحقیق پذیرفت ولی دقت فرمایید در مقاطعی از دوران حکومت ساسانیان ونه در تمام دوران حکومت ساسانیان 

   چونین جنایاتی رخ داده است  وما حرف دشمن ساسانیان را به این دلیل قبول میکنیم که همین دشمنان در موقعی که مسیحیان در ایران در زمان ساسانیان ازاد بودند از ازادی انها حرف زدند وچون همین دشمنان ساسانیان از محاسن انوشیروان سخن گفتند  ومثلا همه گفتند یزدگرد اول با مسیحی ها مهربان بود

  • پاسخ به جناب موبد غیبی

   با سلام موبد بزرگوار جناب موبد مهران غیبی این فرمایش شما کاملا صحیح هست که  سخن شخص درباره دشمنش را میتوان بدون تحقیق پذیرفت ولی دقت فرمایید در مقاطعی از دوران حکومت ساسانیان ونه در تمام دوران حکومت ساسانیان 

   چونین جنایاتی رخ داده است  وما حرف دشمن ساسانیان را به این دلیل قبول میکنیم که همین دشمنان در موقعی که مسیحیان در ایران در زمان ساسانیان ازاد بودند از ازادی انها حرف زدند وچون همین دشمنان ساسانیان از محاسن انوشیروان سخن گفتند  ومثلا همه گفتند یزدگرد اول با مسیحی ها مهربان بود

   وحتی برخی صحبت از مسیحی بودن برخی شاهان ساسانی میکنند 

  • پاسخ به جناب موبد غیبی

   ببینید جناب موبد بزرگوار جناب استاد موبد مهران غیبی شادروان سعید نفیسی یک شخص ملی گرا بود وزرتشتی ها را هم خیلی دوست داشتند ولی ایشان کتابی دارند بنام مسیحیت در ایران از آغاز تا صدر اسلام  

   که به شما توصیه میکنم این کتاب را بخوانید http://www.iketab.com/books.php?Module=SMMPBBooks&SMMOp=BookDB&SMM_CMD=&BookId=88233

   ایشان در این کتاب موارد مربوط به کشتار مسیحیان را تائید میکنند 

   ودورانهایی هم که مسیحیان در زمان ساسانیان در ایران ازاد بودند را تائید میکنند 

    

   • پاسخ به جناب موبد غیبی

    ببینید جناب موبد غیبی من نمیگویم که فقط چون اقای سعید نفیسی  گفتند این کشتارها شده پس این کشتارها شده 

    من میگویم همین دشمنان همانطور که جنایات ساسانیان در حق مسیحیان را گفتند دوران ازادی مسیحیان را هم گفتند پس چرا حرف انها را درباره جنایات نپذیریم

 12. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  آقای فاطمی درود

  پس از ۳۵ سال کتاب خواندن آن اندازه دروغ در تاریخ دیده ام که راستش برایم سخت است پذیرفتن سخن آقای نفیسی..

  به هر روی به نوشتارهای اینترنتی به هیچ روی اعتماد ندارم.

  سخن آخر

  شما این کتاب را خود خوانده اید؟ شرح این جنایات چه بوده؟ ربطش به دین زرتشتیی و یا موبدان زرتشتی چیست؟

  خود بهتر میدانید که شاهان همواره دین را فدای مصلحتهای سیاسی کرده و خواهند کرد. مگر رییس جمهورهای خودمان هم چنین نکرده اند؟

  چند درصد اعدامهای آیت الله خلخالی مورد تایید اسلام امروزین است؟

  آیت الله منتظری که زمانی تا نیابت امام هم پیش رفت امروزه کجاست؟

  گروهی آقای هاشمی رفسنجانی را آیت الله میخوانند و گروهی خائن

  اینها را نوشتم نه برای انتقاد بلکه برای اینکه اگر میخواهید با رفتار چند شاه یا موبد ساسانی در باره دین زرتشتی و تاریخ و ووووو داوری کنید حواستان باشد که عدل یکی از اصول مذهب شماست و شما خود را پیرو امامی میدانید که جز حق کاری و اندیشه ای نداشت.

 13. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  آقای فاطمی

  من هنوز چشم به راه سندهایی هستم که اعدام، نوع، دلیل و اندازه اعدام را در میان زرتشتیان به من نشان دهد. با توجه به عکسی که در این جستار گذاشته اید باید (و باید وگرنه حق الناس کرده اید) به من سندی نشان دهید که چنین اعدامهای وحشتناکی بوده است.

  • مدیر سایت

   ادعا نکردم که این عکس مربوط به زرتشتیانه

   ـ حمل مرده به تنهایی این مجازات مرگ در انتظارش بود:
   او را در خشک ترین زمین که از نزدیکی آن چارپایان و ستوران و مردان مقدس عبور نکنند و نزدیک آن آتش مقدس و گیاه برسم نباشد، زندانی می کنند و بدترین خوراک ها را به او می دهند و بدترین لباسها را به او می پوشانند.
   آنگاه که پیر یا خشکیده منی شد او را شخصی نیرومند بر بلندی می برد و از پهنا پوست کله ی او را می برد. (گلو را از عرض می بریدند تا رگ ها و خرخره قطع شود یا اینکه منظور سر بریدن است) سپس جنازه را رها می کند تا لاشه خواران آن را بخورند. (وندیداد، ج ۱، ص ۳۵۶ ـ ۳۵۷.)

 14. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  آقای فاطمی

  یکم – مطلبی که نوشته اید از وندیداد است. این کتاب تنها در زمان ساسانیان رواج داشته است.

  دوم- جنایتش کجاش هست و ربطش به وحشتناک بودن و آن تن تکه تکه برای القای وحشتناک بودن کرده اید چیست؟

  سوم- هنگامی که قانونی گذاشته شده و همگی از آن قانون آگاه هستند، خب جنایشت کجاست؟

   

  یک نمونه، سازمان حقوق بشر و سازمان ملل ایران برای اعدام قاچاقچیان به نقض حقوق بشر محکوم کرده است. همین چند روز پیش دوباره گزارش حقوق بشر وووو در باره ایران موضوع اخبار بود.

   

  خب پرسش من

  کسی که میداند عواقب قاچاق چیه، خب چرا باید قاچاق کند؟

  قاچاق به کدام آزادی بنیادین انسان زیان میرساند؟

  آیا ادعدام قاچاقچی و جلوگیری از قاچاق، سبب میشود که در راه رسایی مردم به سوی خداوند مانعی ای پدید آید؟ آیا قاچاق به مردم سود میرساند یا زیان؟ آیا اعدام قاچاقچی به مردم سود میرساند یا زیان؟

   

  اینک خواهش میکنم با رعایت دادگری (عدالت) و راستی (حق) واژه قاچاقچی را با واژه «کسی که مرده را به تنهایی حمل میکند» جایگزین کنید.

  خب این جنایتش کجاست؟

   

  • مدیر سایت

   یک) فرمودید: «من هنوز چشم به راه سندهایی هستم که اعدام، نوع، دلیل و اندازه اعدام را در میان زرتشتیان به من نشان دهد. » پس صحبت از دین زرتشتی نیست بلکه رواج میان زرتشتیانه و وندیداد قوانین زرتشتی ها رو بیان می کنه

   دوم) بدترین خوراک خوراندن و بدترین پوشاک پوشاندن و سپس سر شخص را بریدن، وحشتناک نیست؟

   سه) کجا صحبت از جنایت کردم؟

   چهار) وقتی قاچاقچیان مواد مخدر، با انتشار چنین موادی ، انسانهای فراوان را به وادی هلاکت می کشانند، کارشان جنایت نیست؟ نباید از زمین برداشته شوند تا دیگران را از زمین بر ندارند؟

   • پاسخ به موبد غیبی

    در قانون کنونی ایران اعدامی تروریست ویا اعدامی قاچاق مواد مخدر را هم قانون اجازه نمیدهد بدترین لباس را تن او کرد یا اینکه بدترین خوراک را به او خوراند 

 15. پاسخ به موبد غیبی

  سلام استاد غیبی در بخش پزشکان جواب سوالات شما را دادم 

  در زمینه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر این مسئله رو سربسته میگویم : در بین فقهای شیعه وفقهای اهل سنت ودانشمندان سایر مذاهب اسلامی در زمینه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اختلاف وجود دارد وبسیاری حکم اعدام قاچاقچیان را قبول ندارند 

  مدیر سایت ایرادش به اعدام نیست به نحوه اعدام است خب تروریستهای داعش هم در یک جنایت معاذ الکساسبه را زنده در اتش سوزاندند با این منطق شما کار داعشی ها عیبی نداشته در صورتی که فطرت میگوید این کار داعشی ها ضد فطرت هست

 16. سوالاتی درباره دین زرتشتی

  سلام جناب موبد غیبی در گاتها صحبتی درباره همجنس بازی وازدواج همجنس بازان نشده است وطرفداران قانونی شدن ازدواج همجنس بازان میگویند این گرایش یک گرایش طبیعی است واز بدو تولد با برخی افراد همجنس باز هست وبرخی دیگر میگویند این گرایش در اثر تربیت والدین ومحیط اینجوری شدند ولی این موضوع طبیعی است شما به عنوان یک موبد زرتشتی به نظر شما براساس گاتها قانونی شدن ازدواج همجنس بازان مطابق گاتها هست یا خلاف گاتها هست؟

  اگر میگویید ازدواج همجنس گرایان مطابق عقل هست 

  پس جواب شما به طرفداران قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان چیست؟

  • با درود .دوست گرامی همجنس بازی کثیف ترین و …کاری هستش که یک انسان میتونه انجام بده و باعث انحطاط نسل بشر میشه خداوند دانا در قران فرموده که حکم لواط کار مرگه و در جایی دیگر خوندم که خداوند میفرمایید این کار پایه های عرش را میلرزاند. در اوستا هم خوندم که مردی که با مرد دیگر کون مرزی کند باید کشت .حالاتورات و یا انجیل را من اطلاع ندارم ولی مطمئن هستم که در تمام ادیان این کار بسیار ناپسند و زشت هستش .ما انسانیم و از نظر شعور و دانایی به اصطلاح اشرف مخلوقات هستیم .شما در بین میلیونها گونه حیوانی و جانوری حتی یک مورد هم پیدا نمیکنید که هم جنس با هم جنس جفت گیری کند ولی انسانها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    

   • دوست گرامی به نظر من هم قطعا در قرآن همجنس بازی خلاف قران است ولیکن مجازات اعدام برای لواط کاری در قران نیامده است ودر قران هم نیامده عرش الهی میلرزد 

    در هیچ کجای قران مجازات اعدام نیامده است 

    هرچند به نظر من طبق قران این کار حرام است 

   • در ضمن  در میان حیوانات همجنس بازی وجود دارد 

    ولیکن این دلیل حلال بودن این کار نیست

    این کار حرام است چون قران گفته حرام است 

 17. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  خانم / آقای سوالاتی در باره دین زرتشتی

  اشوزرتشت در هات ۵۳ آموزش داده که برای بهسازی جامعه،  ازدواج دختر و پسر پس از گزینش آزادانه و چندین شرط دیگر پس از ازدواج از شرطهای بنیادین است. از این روی هر روش دیگر نادرست است. …

  چون این جستار در باره اعدام است، پس بیشتر از این شایسته نیست که سخن بگویم

  • موبدیار مهران غیبی

   به یاری هستی بخش دانا

   درود

   من نمیخوام از وندیداد دفاع کنم ولی سخن شما نیز تنها بازی با واژه هاست.

   این که مرده ای را به تنهایی بغل کنی و جابجا کنی، این نکته چه حقی برای انسان است و به راستی چه نیازی است که چنین کنند؟

   اینکه جسد مرده سبب بیماری طاعون میشود و چند هزار سال پیش کدام بیمارستان تخصصی برای درمان طاعون بوده ووووو را چرا در نظر نمیگیرید و تنها با با گذاشتن عکس یک تن تکه تکه شده و یا آوردن مثال داعش و سوزاندن ووووو وارد وادی سفسطه میشوید؟

   • پاسخ به موبد غیبی

    استاد موبد غیبی اصل اعتراض به حکم اعدام نیست به نحوه اجرای حکم اعتراض بیشتری هست مثلا داعش را همه ما یک گروه تروریست میدانیم ودر حقیقت هم تروریست هست واعمالش محکوم ولی داعش خلبان اردنی رو زنده زنده سوزاند وتوجیه داعش که توجیه غلط ومحکومی است این بود که این خلبان هم اعضای ما را سوزاند ولی بر اساس منطقی که شما بیان میکنید عمل داعش توجیه پذیر است 

 18. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  آقای فاطمی

  نام این جستار شما هست اعدامهای وحشتناک در میان زرتشتیان با آن عکس که به راستی وحشتناک است. دوستان هم یادداشت در باره قتل عام و ووو گذاشته اند. من برای این همه وحشت سند خواستم.

  وندیداد یک کتاب قانون است و این که جرم و مجازات آن جرم همخوانی دارد یا نه دارد یه بحث حقوقی است و ربطی به دین ندارد.

  به هر روی باز هم میگویم که چه اجباری هست که جسد مرده را به تنهایی بغل کرد و جابجا کرد؟

  این چه حقی از حقوق بشر است؟

  این که یه نفری نباید جسد را بغل کرد و اینکه باید دو نفری جسد را حمل کرد چه مانعی ای در زمینه رسایی به سوی خداوند ایجاد میکند؟ چه زیانی به جامعه میرساند

  • مدیر سایت

   این را باید از زرتشتی هایی پرسید که چنین قوانینی گذاشته اند.

   یادتان باشه که بحث ما در مورد وجود چنین قوانینی میان زرتشتیانه نه دین زرتشتی

   • موبدیار مهران غیبی

    به یاری هستی بخش دانا

    درود

    آقای فاطمی من این پرسشها را از شما پرسیدم.

    در مقام دفاع از یک قانون مدنی چند هزار سال پیش برآمدم که برای جلوگیری از بیماریهای مردم کشی چون طاعون وضع شده بودند. از شما پرسیدم که آن قانون که از دید شما جنایتی وحشتناک است، حتی امروز با کدام حق انسانی منافات دارد؟

    چرا باید کسی که میداند جزای یک جرم چیست، آن را انجام دهد؟

    یادتان باشد که پوست شیخ شهاب الدین سهروردی را زنده زنده کندند و پر کاه کردند ووو

    چه کسی این کار را کرد؟

    یاد باشد که خلفای عباسی با ابن مقفع و ابومسلم خراسانی چه کردند ووووو

 19. مدیر محترم سایت وجناب موبد غیبی ودوستان عزیز من به شما وکل دوستان درود میفرستم من در خانواده ای شیعه مذهب بدنیا امدم البته خانواده من زیاد مذهبی نبودند من خودم معتقد هستم که اکثریت مردم شیعه از اکثریت مردم اهل سنت منطقی هستند وبهتر خود را با دنیای مدرن تطابق دادند ولی من با تحقیق تا اینجا به عقیده سنی معتزلی رسیدم ودر این لحظه سنی معتزلی هستم ولیکن به عنوان معتزلی مذهب که عقل در دید ما جایگاه بالایی دارد گاتها کتابی عقلانی است وبه نظر من نویسنده گاتها همان نویسنده قران کریم وهمان الله سبحانه وتعالی است

  وهر مطلب ضد عقلی را باید رد کرد هر مطلبی که در وندیداد ضد عقل باشد حتما ضد دعوت وتعلیم گاتها هست ومردود میباشد 

 20. ودر وندیداد هر حرفی مطابق با علم وقران وگاتها را به عنوان یک حرف علمی میتوان پذیرفت ولی حرف دینی نیست 

  • موبدیار مهران غیبی

   به یاری هستی بخش دانا

   درود

   آقای معتزله

   عقل به تنهایی نمیتواند راه گشا باشد. اگر راهنمایی خدایی (هدایت الهی) نباشد، عقل به بیراهه خواهد رفت. عاقلان جهان را ببین که چگونه با عقلشان راه های مردم خواری را پیدا میکنند وووووو

   • مدیر سایت

    آفرین. ما هم همینو میگیم. وقتی میگیم: تنها شعار “اندیشه و گفتار و کردار نیک” برای هدایت بشر کافی نیست، همکیشان شما میگن: با عقل خودمون تشخیص میدیم که چه کنیم و شما جواب آنها را دادید

   • با درود موبد غیبی منظور من از عقل همان خرد هست وخرد از دیدگاه من عقل متکی به فطرت هست وعقل متکی به فطرت تطابق کامل با وحی دارد از نظر من 

 21. موبدیار مهران غیبی

  به یاری هستی بخش دانا

  درود

  آقای فاطمی

  در گاتها دین و راهنمای خدایی جداست، ابزار بیرونی برای انسان نیز خرد است. خرد هم دو دسته است یکی آسنیده خرد که همان فطرت است و دیگری گوشو سرود خرد که آموختنی است. در گاتها مفهوم «دوش خرتوش» دارای خرد بد هم هست. یعنی کسی که خرد بد دارد. خانم/آقای معتزله خرد یک واژه اوستایی است و عقل یک مفهوم و واژه عربی. راستش من هنوز نتوانسته ام با خرسندی عقل و خرد را یکی بدانم. چون تعریفها و کارکردهایشان با هم تفاوت دارد. در عربی به ریسمانی که پای شتر را میبندند و ریسمانی که دور سر میبند تا دشداشه نیافت هم «عقال» میگویند.از دید من در عربی عقل یعنی با دوربینی محدود کردن. این که دو دو تا کنیم و ببنیم چی خوب و چی بد است در فرهنگ گاتها دین نام دارد. دین از ریشه دیدن و به معنای بینش و تشخیص نیک از بد است. همین واژه در زبان عربی وارد و با معنای داوری (قضاوت) بکار گرفته شده است.

 22. إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ۳۳
  استاد الهی قمشه‌ایسزای کسانی که با [ دوستداران ] خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند ، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این ، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت
  سوره مائده ایه ۳۳بود ترجمه الهی قمشه ای طبق این ایه کسانی که بادوستداران خدا وپیغمبر به هر نحوی میجنگند باید دست چپ یا پای راست وپای راست ودست چپشان قطع شود …………….امیدوارم شماهایی که ایراد میگیرید بدانید خدای ما مسلمانان هم حکمش خیلی خیلی ………..

  • مدیر سایت

   این آیه در مورد محاربانه یعنی کسانی که در جامعه باسلاح ایجاد ناامنی جانی می کنند. در عین حال بار دیگر روشهای اعدام که در این پست آوردم مرور و مقایسه کنید

 23. خب اگه زرتشتی ها در زمان باستان این جنایت ها رو می کردند در زمان حال هم مسلمانان جنایت های بدتری می کنن مثل داعش و ….
  ولی دلیل نمیشه همه افراد یک دین مثل هم باشه
  توی این سایت فقط سعی بر تخریب چهره دین زرتشت و ایران باستان هست
  آقای فاطمی با تخریب ایران باستان نمی تونید جایگاه اسلام را بالاتر ببرید
  کجای قران اومده که به ملت ها توهین کنید
  شما اصلا ایرانی هستید
  افکار و گفتارتون خیلی شبیه عرب های متجر هست

 24. ایندکار بسیار ناپسندی هست ک میخواهید با تخریب یک دین، یک دین دیگر را بزرگ کنید…
  چرا ماها همیشه میخایم جنایات پیروان یک دین رو به خود دین بدیم؟ همونطور ک امروز می‌بینیم امثال شهوترانی برای توجیه خودشون مساله اهل بیت رو وسط میارن که چندین زن داشتند

  • مدیر سایت

   سخن شما درسته اما این که از جنایات زرتشتی ها سخن میگم نوعی مقابله به مثله چون اونها جنایتهای مسلمان ها را بپای اسلام می ذارن

 25. مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران معترف است که مسیحیان در اکثر دوره ساسانی در انجام امور مذهبی آزاد بوده اند و کشمکش های حکومت با مسیحیان عمدتا سیاسی و ناشی از تبعیت مسیحیان از دشمن امپراتوری ساسانی یعنی رومیان بوده .
  یه گواه تاریخ مسیحیان پیش از مسیحی شدن امپراتوری روم از شدت ظلم رومیها به ایران پناه می اوردند و تا زمان مسیحی شدن امپراتور روم هیچگونه “تاکید می کنم ” هیچگونه نمونه ازار و اذیت مسیحیان در ایران مشاهده نمی شود .
  تمام آنچه بعدا اتفاق می افتد ناشی از توطیه رومیها در ایران و استفاده از رعایای مسیحی ایران برای کشور گشایی و جنگ و جاسوسی از ایران بوده . نمونه امر مسایل ارمنستان است که با توطیه رومیها دایما محل نزاع ایران و روم بود در حالیکه پادشاهان مسیحی ارمنی قرنها تحت حمایت شاهان اشکانی و ساسانی بودند

 26. سلام.ایران زمان ساسانیان خوب بودند مردم پرست بودند ،هرکی دین عوض کرده اذیتش کردن یا خیانت اعدام شدن به نظر شما الان هرکی دین عوض کنه یا خیانت کنه. اعدام نمیشه. چرا چون ساسانیان با اعراب مسلمان جنگ کردن باید بگیم بد بودند چیزی ندیدم ، ایران کتاباش اتش زدن ما بد شانسی تاریخ ندار یم ،الان دروغ میگن با اینقدر پیشرفت شایعه زیاد تهمت وای به حال ۱۴۰۰سال پیش به ایران احترام بذاریم این خاک خونه داده خیلی ،شهدای جنگ قادسیه،جنگ پل ،و نهاوند و غیره، هرکی بخواد بد بگه به ایرانیان تاریخ پس خیانت کرده به ایران .حاضرم خون بدم برای این خاک ،در جنگ با اعراب انتقام بگیرم از پدرانمان .درود بر ایرانی و ایرانی پرست.

  • مدیر سایت

   اگر امثال شما اهل خون دادن در راه ایران بودید، در جنگ ایران و عراق کوتاهی نمی کردید:
   http://www.raherasti.ir/2009

   • مطمئن باشید که هر کی در جنگ ایران و عراق رفت و جنگید به خاطر ایران بوده نه به خاطر آخوندهای مسلمان و اسلام و دین و از این جور چیزهای الکی

    • اینا اجنبی ها که الان به ایران حکومت میکنند، از اون بزرگشون تا این مدیر اجنبی سایت مکار و دروغگویند ، جنگ رو خودشون راه انداختن تا جوونهای مردم رو به کشتن بدن و شهید شهید راه بندازن تا اذهان مردم رو از دزدیها و جنایاتشون در کل خاورمیانه منحرف کنن.
     اولش با تقیه و وعده نویدهای دروغ و فریبکاری میان سرکار ، بعدش میرن تو کار آیات مدنی و سرکوب و زندان و شکنجه و خرافات پراکنی …….

 27. بعد با این همه جنایت تو کتاب درسی از فتح نصف جهان حرف میزنن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code