خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام آوردن ایرانیان / پذیرش اختیاری اسلام، با استناد به «دو قرن سکوت»

پذیرش اختیاری اسلام، با استناد به «دو قرن سکوت»

به قلم مدیر سایت

الف) بنا به گفته ی دکتر عبدالحسین زرین کوب تا پایان دوره ی اموی (۱۳۲ ق) اکثریت عالمان دین ایرانی بودند. اگر ترویج اسلام به زور شمشیر بود، چگونه این همه عالم دینی ایرانی بوجود آمد؟ وی می گوید:
«دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته ای برای خود بدست آوردند چنانکه در پایان دوره اموی بیشتر فقها بیشتر قضات و حتی عده ی زیادی از عمال از موالی (ایرانیان) بودند موالی بر همه شئون حکومت استیلا داشتند». (ص ۹۳)
وی از قول یکی از خلفای اموی چنین نقل می کند:
«از این ایرانیها شگفت دارم. هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی نیاز نشدیم.» (ص ۹۳)

ب) طبق آنچه دکتر زرینکوب نگاشته، عربهای فاتح، تلا