خانه / احکام / احکام زرتشتی / احکام شرعی زرتشتی ربطی به زرتشت ندارد!

احکام شرعی زرتشتی ربطی به زرتشت ندارد!

پژوهشگر زرتشتی دکتر کتایون مزداپورر به بی ربطی احکام دین زرتشتی به پیامبر آن، اینگونه تصریح کرده است:
«نکته دقیق و روشن آن است که فقه زرتشتی اصلاً و اصولاً به خود زرتشت پیامبر مربوط نیست و گرچه کوشش شده است تا فقهی مبتنی بر اصول گاهانی فراهم آید، بی ‏گفت‏وگو (بی شک) در موارد بسیاری با آن هماهنگی ندارد.»
مصاحبه با مجله هفت آسمان، ش ۲۵، بهار ۸۴، ص ۱۲

یادآوری:
بنابراین آنچه امروزه به عنوان احکام شرعی در دین زرتشتی می شناسیم، ساخته و پرداخته ی موبدان است و ربطی به زرتشت ندارد. جای طرح این پرسش است: وقتی که چیزی ساخت بشر شد و ربطی به پیامبر نداشت و به عبارت دیگر الهی نبود، چرا باید دانشمندان امروز (با توجه به پیشرفت چشمگیر) را رها کنیم و به دنبال دستورهای انسان هایی در گذشته های دور باشیم؟

دی ۱۳۸۹

بیشتر بخوانیم