+
خانه / احکام / احکام زرتشتی / ازدواج زرتشتیان با محارم / خدایی که زن و بچه دارد و با محارم ازدواج می کند!
خدایی که زن و بچه دارد و با محارم ازدواج می کند!

خدایی که زن و بچه دارد و با محارم ازدواج می کند!

به قلم عادل
دوستمان عادل در کامنت خود، با توجه به منابع زرتشتیان،  اعتقاد به زن و بچه داشتن اهورامزدا را نشان داده است. و جالب تر آنکه وی ازدواج با محارم نیز داشته است!

یک) در یشتها ۱۷/۱۶ (=ارت یشت بند ۱۶) سپندارمذ که دختر مزدا معرفی شده است ، زوجه ی اهورامزدا نیز هست.
دو) «ارت دختر اهورا مزدا خواهر امشاسپندان است»بند ۲ ارت یشت
سه) ارت یا”اشی” دختر سپندارمذ و اهورامزادا است .و سروش و رشن و مهر نیز پسران اهورامزدا و سپندارمذ هستند. بموجب دوم امشاسپندان دختران و پسران اهورامزدا و سپندارمذ هستند. ترجمه هاشم رضی ، اوستا ص ۴۳۰
چهار) «تو (=اشی) را پدر اهورامزداست و مادر سپنتا ارمئی تی . برادران تو سروش پاک و رشنوی بزرگوار و مهر دارنده ی دشتهای فراخ هستند و دئنای مزدیسنا تورا چنان خواهری است»
ترجمه استاد پورداود :
«ای ارت ، پدر تو است اهورامزدا ، که بزرگترین ایزدان که بهترین ایزدان است.مادر توست سپندارمذ، برادران تو هستند سروش نیک مقدس و رشن بزرگوار و مهر دارنده دشتهای فراخ» ارت یشت بند۱۶-..یشتها جلد۲ص۱۹۰

۲۱ نظر

 1. اگر برای نقد زردشتیان ازگاتها و اعمال وسخنان موبدان مطلب بیارین خیلی بهتره

  • گات ها مشتی سروده ی مذهبی بیش نیست که به چهل صفحه هم نمیرسد . اگر زرتشتیان فقط گات ها را قبول دارند چرا بخش های دیگر اوستا همانند وندیداد و یشتها را از ان حذف نمیکنند ؟؟؟؟؟؟ ژان کلنز عقیده دارد که گات ها هم متعلق به زرتشت نیست و از ان طریق به عدم وجود زرتشت اشاره میکند

   زرتشت، خالق و نویسنده گاتها نیست (ص۸)؛ در واقعیت داشتن اصلاحات دینی او تردید وجود دارد (ص۵) و سرایش گاتها کار یک گروه دینی بوده است که از دو مکتب گوناگون برخواسته بوده‌اند (ص۱۰۹ و ۱۱۲)؛ زرتشت نه یک شخصیت تاریخی که یک افسانه است و در گاتها هم نام او همواره با صیغه سوم شخص آمده است (ص۱۱۳)؛ نام پدر زرتشت، پوروشسپ نیست و در گاتها اشاره‌ای به نام او نشده است (ص۱۱۴)؛ مطالعه مزدیسنا، هنگامی به نتایج بسیار دست می‌یابد که خود را از دست وجود بنیانگذار یا پیامبر رها کند، این شخص پیوسته اسباب دردسر بوده و مانعی در راه مطالعات است. او چیزی جز زیان ندارد و محققان را به دنبال نخود سیاه فرستاده است (ص۴۱).

   ـــ اهورامزدا تنها خدای مزدیسنا نیست (ص۶۳)؛ ثنویت، پیش از توحید به وجود نیامده، بلکه محصول توحید و پس از آن پدیدار شده (ص۲۶) و نمی‌توان ثابت کرد که در گاتها، اهورامزدا بر دیگر خدایان تفوق و تقدم داشته باشد (ص۳۹).

   ـــ گاتها، سرودها و راز و نیازهای یک شخص با خدا نیست، بلکه آنرا برای اجرا در مناسک مذهبی سروده بوده‌اند (ص۳۹ و ۸۱ و۹۳)، همچنین هیچ نشانی از دعوت مردمان برای گرویدن به دین در آن نیست (ص۴۱).

   ـــ بعید است که در گاتها سخنی از اخلاقیات شده باشد (ص۳۹)؛ در گاتها هیچ شاهدی بر تضاد خیر و شر نیست (ص۱۴) و وجه معادی دین مزدایی مذکور در اوستا، تا حد انکار ناچیز است (ص۵)، چرا که هیچ کلمه‌ای بر ثواب و عقاب و داوری پس از مرگ در آن وجود ندارد (ص۲۳)؛ همچنین هیچ اشاره‌ای در گاتها در محکوم کردن خشونت و ستایش صلح طلبی وجود ندارد (ص۶۶).

   ـــ در گاتها منظور از سوشیانت کسی است که از راه قربانی کردن به توانگری برسد (ص۲۱) و نیز همه کسانی که در کار قربانی شریکند (ص۱۰۹)؛ وهومنه/ بهمن، نیرو و عاملی آیینی است برای آوردن گاو به قربانگاه و آماده کردن آن برای ذبح (ص۸۴ تا ۸۶)؛ منیو/ مینو، فعالیتی است که مؤمنان بتوانند مناسک مذهبی را اجرا کنند (ص۹۴)؛ پیروان دروگه/ دروج، بد آیین‌هایی هستند که بجای روز در شب نیایش می‌کنند و نمونه‌ای از آنان جم/ جمشید است (ص۹۸)؛ چینود پل، نام کسی است که با چیدن سنگ‌ها بر روی هم، گذرگاهی می‌سازد (ص۲۳ و ۱۲۲)؛ اشی، به معنای سهم یا هر چیز تقسیم شدنی، و منظور از مگه/ مغ، اندام زنانگی است (ص۲۳).

   ـــ در گاتها، گشتاسپ نام یک شاه نیست، بلکه نام پسر زرتشت بوده (ص۱۰۵) و به احتمال شاعر هم بوده است (ص۱۰۹)؛ فرشوشتر و جاماسپ نیز وزیران گشتاسپ نبوده‌اند (ص۱۰۶)، بلکه اثر خلاقیت نویسنده‌ای متفنن هستند تا نام‌هایی واقعی (ص۱۱۴)؛ پوروچیستا دختر زرتشت نیست، بلکه بندی در گاتها که به او اشاره شده و دارای رنگ ملایم شهوانی است، به معنای شخصی است که مورد توجه کسان بسیاری واقع می‌شود (ص۱۱۶).

   ـــ اعمال نیایشی گاتهاخوانان، برگزاری مراسم نیایشی در روشنایی روز بوده و نیایش‌های شبانه عمل دیوان دانسته می‌شده است (ص۹۲)، در مراسم گاتهاخوانان، نه تنها آزار رساندن به گاو نهی نشده است، بلکه گاو را قربانی و ذبح می‌کرده‌اند (ص۹۲).

   ـــ بحث در باره زرتشتی بودن یا نبودن هخامشیان نادرست است، چرا که در آغاز باید بدانیم دین زرتشتی چیست (ص۳۸) و آیا اصلاً چنین دینی وجود داشته است؟ (ص۴۰)، آگاهی‌های ما از دین هخامنشیان- علیرغم کمبود- بیشتر از دین زرتشتی است (ص۴۰).

   کلنز معتقد است که مترجمان گاتها- به دلیل پی نبردن به مفهوم واژگان دشوار آن- اصطلاحات و معانی آنها را آنطور که پیش زمینه‌ای در ذهن خود داشته‌اند، نوشته‌اند تا بتوانند جمله‌ای معنادار بدست دهند (ص۴۱). او می‌گوید: باید پذیرفت که ما قادر به شناسایی هیچیک از خصوصیات اصلی مزدیسنای گاتها نیستیم (ص۴۰).

 2. چه جالب..خخخخخخخخ

 3. اردویسر اناهیتا

  خدای شما چرا ازدواج نکرده ؟
  ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺟَﺪُّ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔً ﻭَﻟَﺎ ﻭَﻟَﺪًﺍ
  ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ زنی ﮔﯿﺮﺩ ﻭ
  ﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺩﺍﺭﺩ … (جن ۳)

  • معلوم هست چی میگید شما ؟؟؟؟؟ خدایی که زن و بچه داشته باشد که خدا نیست یه موجود ی است همانند دیگر موجودات خدای ما یکتاست که نه زن دارد و نه بچه و نه شریک .. خدایی که ازدواج کند یعنی اینکه یک نیاز دارد نیازمند است نیاز به شهوت رانی و ادامه نسل .. در حالی که خدایی خدا است که به هیچ چیز نیازی نداشته باشد

 4. اردویسر اناهیتا

  اینکه خدای ادیان ابراهیمی زن و فرزند ندارد دلیل بر این نیست که توصیف ماوراطبیعه و منطقی داشته باشد ، این مساله مربوط به جایگزینی نظام مادرسالار به نظام پدرسالار میشود . خدای ابراهیم مردی به نام پدر یهوه بود !
  دین زرتشت و فرهنگ اعراب بدوی مربوط به دوران مادر سالاری بود ، در این ادیان زنان ارزش و حقوق فراوانی داشتند ، فررندان مادر تبار بودند ، زن صاحب خانه بود ، زن خودسرانه خواستگاری میکرد ، مثل خواستگاری خدیجه و لیلی خطیم بن عدی از محمد … از بین چهار بت بزرگ عرب سه تن زن و یکی مرد بود ، هبل زن و دو دختر داشت .
  ما میبینیم که خدای زن ستیز چگونه ضمن اظهار مردانگی خود زنان را تحقیر میکند و پایه های نظام مادر تباری را متلاشی میکند :
  * ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺩﺍﺭﺩ … ‏(ﺟﻦ ۳)
  صاحبه به معنی همسر مونث است ، مقابل همسر مونث یک مرد هست !
  *ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ (سوره نجم ۲۲)
  چند شوهری ازاد بود و بعد ها توسط محمد تحریم شد و چند زنی و تجاوز به کنیزان و صیغه جایگزین ان شد !
  در باب مرد بودن خدای اسلام میتونم اثبات کنم و کار ساده ای هست اما در مورد زن و فرزند نداشتن یک ضعف برای او نشانه گرایش او به نظام پدر سالاری هست .

  • سلام

   اولا خدایی که ازدواج کند و بچه مچه داشته باشه خدا نیست و فردا پس فردا بین بچه هاش سر خدایی ممکنه جنگه بشه

   ۲- در مورد زن سالاری یا مادر سالاری در زمان زرتشت . باید بگم تو زرتشت کسی اصلا زن رو داخل ادم حساب نمیکرد و اونو مخلوق اهریمن و همردیف حیوانات موزی میدانستن . تا جایی که او را دیو فاحشگر میدونستن .

   در متن پهلوی زرتشتی «بندهش» آمده است که اهورامزدا چون از یافتن موجودی که بتواند زاییدن انسان (= مرد) را به عهده بگیرد، ناتوان شد؛ دیو فاحشه‌گری را برای اینکار انتخاب کرد. این دیو دختر اهریمن بود و «زن» یا «جَهی» نام داشت.

   برای آگاهی بیشتر بنگرید به: فرنبغ دادگی، بندهش، ترجمه مهرداد بهار، چاپ دوم، تهران، انتشارات توس، ۱۳۸۰، بخش نهم، در باره چگونگی زنان.

   میتونید به کتاب نیکی بدی جنسیت نوشته دکتر جمشید گرشاسب چوکسی از زرتشتیان هندی هم مراجعت کنید

   نظام مادر سالارانه چه ربطی به هوس رانی خدای زرتشت دارد . در ضمن در نزد ادیان ابراهیمی خدا مرد نیست و همه میدانیم که خدا در ادیان ابراهیمی نه جنسیت دارد و نه جرم و نه ماده محسوب میشود ..

   در مورد چند شوهری هم باید بگویم اینها که میگوئید فحشای دسته جمعی بوده است همانگونه که اکنون (متاسفم از ذکر مثال) چند رفیق جمع میشوند خرج یک فاحشه را میدهند و او را متعلق به خود میکنند … همکو.ن چنین چیزی موجود است

  • اولا در نزد اعراب خدایان و بت های فراوان بود . ۲ – خدایی همانند هبل که جنسیت داشته باشه باید همخوابگی کنه و بچه دار شه و این یعنی شرک و خنده دار بودن . ۳ – اعراب الله را میشناختند و مطلع از حضور وی بودند از زمان حضرت ابراهیم ولی چون دین ان پیامبر بزرگ تحریف شد بعدها اعراب بت ها را نمایندگان الله میدانستند . بتی برای ستارگان بتی برای دریاها بتی برای اسمان ها و غیره . هبل هم بتی بود برای زنان زنانی که مشکلات زنانگی داشتند همانند نازایی و غیره .. حتی دزدان هم بتی داشتند .. جمعا ۳۶۰ بت در کعبه بود که الحمدلله با ورود اسلام به مکه جملگیه انان شکسته شدند … و وجود هبل ربطی به مادرسالاری که شما میگویی ندارد .. جد اندر جد در نزد اعراب ان مهم است و تبار بوده که که پدر باشد نه مادر تا جایی که وقتی به جد اعراب میرسیم مینویسند یعرب بن قحطان بن هود .

 5. همه منابع یک دین اصالت ندارند وخود ما هم این را قبول داریم ونمیشود کلیت یک دین را با این نگاه رد کرد. متون زرتشتیت بسیار قدیمی هستند وخود زرتشتیان هم نمیگوند هر چه که دارند از اشوزرتشت است وممکنست برخی تحریف باشند. خود اسلام هم که نزدیکترین دین به ماست و اساس انهم بر پایه کتابت و نقل است از گزند مطالب ناسره مصون نمانده. در مورد همین بحث -تجسم خدا – درکتب روایی معتبر اسلامی نزد اهل سنت جایی امده که خدا در شکل یک مرد جوان ریشوی مو فرفری! مجسم شده. حالا ایا میشود گفت چون این مطلب در منابع مورد قبول اکثریت مسلمان امده پس مسلمانان قایل به تجسیمند؟

 6. ازین گذشته وقتی درحال حاضر خود زرتشتیان معترف به توحیدند وخدای واحد یگانه را که جسم ندارد خدای خود میدانند چه اصراریست که اینطور القا کنیم که نه! عقیده شما توحیدی نیست وعقیده شما همانیست که ما میگوییم! ایا این با اصل دعوت به توحید که هدف اصلی ماست منافات ندارد؟ چرا ما باید گروهی را که خود معترف توحیدند بخاطر امیال خود متهم به ثنویت کنیم؟ بقول مولانا – توبرای وصل کردن امدی نی برای فصل کردن امدی-اگر ما توان دعوت به اسلام را نداریم لااقل با این حرفها دیگران را از اصل توحید دور نکنیم و بگذاریم این باور در ذهن پیروان سایر ادیان جا بگیرد که موحدند واندیشه انان را تا حد امکان به اندیشه اسلام نزدیک کنیم. توحید حد فصل ایمان وشرکست و متهم کردن والق ورواج شرک در ذهن بندگان خدا قطعا نا بخشودنیست.

 7. داخل گاتاها ضمایر جمع خدارا فرد کرده اند .یعن اصلا توحید درگاتاها هم نیست.برفرض اینکه توحید باشه درگتاها اوستا وکلامه موبدا وزردشتیان الانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن.
  بازهم باید دید چه توحیدعجیب وغریبیه.!
  توحید اسلام باتوحید زردشتیان فرقش از طبقهی ی هفتم زمینه تا اسمان هفتم یکم اون طرفترش
  http://bardashtdoroghtarekh.blogfa.com/post/2

 8. هرچند سخنان شما به کل بی ارزش است اما امشاسپندان یک شخص نیست! و مزدا هم اهورا مزدا نیست! مزدا درو اقع همان میتراست . همه اینها افسانست مانند افسانه های یونان و هندو و غیره…. این وسط تنها اعراب افسانه ندارن زیرا افسانه های انها شده واقعیت! اما فرزندان ادم هم ازینکارا کردند دوست عزیز اگه نگی با اجنه ازدواج کردن حتما میدونی که نسل فقط از طریق پدر منتقل نمیشه و پدرو مادر یکسان تاثیر دارن پس حتما شما از نسل جن و فرشته نیستی

 9. فعلا که میبینیم امشاسپندان یک شخصیت است و باردار میشود و ازدواج میکند … و اهورامزدا نامش به خوبی در کنارش دیده میشود .. حال اگر شما این چیزها را میخواهید افسانه بنامید باید کل زرتشت را افسانه بنامید چون کل زرتشتیت بدینگونه است
  ……………………….. اسلام برای کتب ماقبل خود احترام قائل است و انها را تا حدودی قابل اعتماد دانسته است همانند عهد عتیق و عهد جدید .. برای اولاد ادم . باید بگویم غیر از ادم در ان هنگامی موجوداتی همانند انسان که گاه انها را نسناس و یا غیره مینامند وجود داشتند که قابیل بعد از کشتن برادرش به نزد انان رفت و با زنی از انان ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام خنوخ شد … برگشت به سفر پیدایش از عهد عتیق

  • دوست عزیز بله من همه اینها را افسانه سودمند میدونم و افسانه های شما را غیر سودمند داستان ادم و هوا افسانه ایست مربوط به اقوام سامی وقتی نمیتوانستند بدانند از کجا امده اند . من هم خودم را جای انها بزارم این داستان بصورت غریزی در ذهنم پدیدار میشود . همانند ان را اقوام ایرانی -هندی داشتند که زمان بوجود امدنشان قبل از قوم یهود بوده است دوست گرامی این تفکرات از ایران به قوم یهود منتقل شده فقط نیاز به تفکر و مطالعه بیشتر دارد البته تا وقتی از درون یک کادر خاص به هر موضوعی بنگرید نمیتونید ازادانه بیندیشید

 10. یک بار با پدرم درباره مسیحیت بحث می کردم . اومعتقد بود که مسیحیان کنونی یکتاپرستند(با توجه به صحبت فلان ارمنی که خود را یکتاپرست می دانست) و من با توجه به مطالعاتم و آیات قرآن ، این نظر را رد می کردم.
  از قضا کتاب عهد جدید در کتابخانه اش را برداشتیم و تصادفی باز کردیم اول صفحه از جلا دادان خدا به فرزندش ذکر شده بود.
  گفته زرتشتیان مهم نیست ، مهم متن اوستای امروز است که علما می گویند خلاف توحید است : اهورامزدا ، اهریمن ، زروان(اگر اشتباه نکنم) و…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتسئوفروش ویلا و اجاره ویلاسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلافروش ویلا