خانه / احکام / احکام زرتشتی / مجازات شلاق در کتاب های زرتشتی / بیش از هزار ضربه شلاق برای یک کار کوچک
خارپشت

مجازات شلاق در کتاب های زرتشتی / بیش از هزار ضربه شلاق برای یک کار کوچک

به قلم مدیر سایت
مجازات شلاق برای بعضی گناهان از جمله مجازات هایی است که در منابع کهن زرتشتی آمده است. به تعدادی از اینگونه مجازات ها توجه کنیم:

دو هزار تازیانه برای کشتن خارپشت
ـ کشتن خارپشت: ۱۰۰۰ تازیانه اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۰، ف ۱۳، ش ۴)

شکستن پیمان
ـ شکستن پیمان قولی: ۳۰۰ ضربه شلاق محکم اسب رانی و ۳۰۰ ضربه با شلاق چرمین.
ـ شکستن پیمان دست فشردن: ۶۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با چارپایان بزرگ: ۷۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۷۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با یک ستور بزرگ: ۸۰۰ تازیانه با شلاق اسب رانی و ۸۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با یک بنده ی بزرگ سال: ۹۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۹۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با ده بزرگ خوب کشت: ۱۰۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه با شلاق چرمین. (وندیداد، ج ۱، ص ۴۵۵ ـ  ۴۵۶، ف ۴، ش ۱۱ ـ ۱۶)

زمین کشاورزی
ـ اگر در زمینی انسان یا سگی مرد (پس از بردن جسد) تا یک سال نباید کسی در آن زمین کشاورزی کند و بر آن آب روان کند. اگر کسی چنین کند به او ۲۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۲۰۰ تازیانه با شلاق چرمین زده می شود. (وندیداد، ج ۲، ص ۶۸۱ ـ ۶۸۲، ف ۶، ش ۴ و ۵)

دفن انسان و سگ
ـ دفن سگهای مرده و آدمهای مرده در زمین به مدت نصف سال: ۵۰۰ ضربه ی محکم تازیانه ی اسب رانی و ۵۰۰ تازیانه ی چرمین. (متن وندیداد، ج ۱، ص ۳۶۰، فرگرد ۳، ش ۳۶)
ـ دفن سگهای مرده و مردهای مرده که یک سال در زمین مانده باشد: ۱۰۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۱، ص ۳۶۰، فرگرد ۳، ش ۳۷)

پارچه کشیدن روی مرده
ـ کشیدن پارچه روی مرده هرچند ناچیز به اندازه جوراب: ۴۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۴۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۲، ص ۸۷۲، ف ۸، ش ۲۳)
ـ کشیدن پارچه روی مرده به اندازه ی یک شلوار که هردو پا را بپوشاند: ۶۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۲، ص ۸۷۲، ف ۸، ش ۲۴)
ـ کشیدن پارچه روی مرده به اندازه ی جامه (مثل لباسهای بلند عربی): ۱۰۰۰ ضربه ی اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۲، ص ۸۷۲، ف ۸، ش ۲۵)

کشتن سگ
ـ کشتن سگ نگهبان گله: ۸۰۰ تازیانه اسب رانی و ۸۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۲)
ـ کشتن سگ نگهبان ده: ۷۰۰ تازیانه اسب رانی و ۷۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۳)
ـ کشتن سگ شکاری: ۶۰۰ تازیانه اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۴)
ـ کشتن توله سگ: ۵۰۰ تازیانه تازیانه اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۵)

همچنین ببینید

نظام پادشاهی احمقانه ترین نوع حکومت

به قلم دکتر علی شریعتی «ایران (در زمان حمله ی مسلمانان) گرفتار حل چه مشکلی …

۱۵ نظر

 1. ولاش یا بلاش پادشاه ساسانی به دلیل ساختن گرمابه در شهر ها خلع شد و سپس او را کور کردند .چون در نقض قوانین زرتشتی میکوشید و میخواست در شهرها گرمابه بسازد .ایران در زمان ساسانیان ارتور کریستن سن ص ۳۱۹ زیر نویس

  این هم نمونه ای از خرد گرایی زرتشتی !!

  • مدیر سایت

   در صورت امکان تصویر این صفحه و تصویر شناسنامه کتاب را ارسال کنید

   • متاسفانه آقای فاطمی اصل کتاب رو ندارم اما در چاپ دوم  کتاب در زیر نویس این مطلب رو نوشته .من کتاب دیگری دارم  که چند مدل از رفتارهای بیمارگونه اون زمان رو نوشته و این هم نوشته بود

 2. ﺳﻼﻡ
  ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺯﺣﻤﺎﺗﺘﻮﻥ
  اﻣﻜﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻡ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴد? و ﻳﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻢ اﮔﺎﻩ ﺷﻪ.
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاﺭم

 3. ﺟﻨﺎﺏ اﻗﺎﻱ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻮ اﻳﻨﺴﺘﺎ ﭘﻴﺞ ﺩاﺭﻡ ﺳﻌﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺎﺯﻡ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ اﻭﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﻳﻨﺴﺘﺎ اﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺩﻭ ﺗﺎ اﻛﺎﻧﺖ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ اﺯﻡ ﺑﺮﻣﻴﺎﺩ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺳﺎﻳﺘﺘﻮﻥ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻢ.
  ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ

 4. اصلا کاری با زرتشتیان ندارم حیوان ازاری اصلا کار خوبی نیست کسی را می شناختم تعریف می کرد قدیما خار پشت هارا تو گونی می انداخته اتیش می زده تازه انیش نمی گرفتندً‍

 5. تفاوتی با منطق قرانی ندارد
  شما اگر نگاهی به عذاب های جهنمی قران بیندازید میبینید خدایتان به خاطر یک گناه بسیار کوچک مانند کفر یا شرک یا چه میدانم قتل مجازات هایی تعیین کرده که مو به تن ادم سیخ میکند و هیچ موبد ساسانی انها را نمیپذیرد :
  ¤کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب نار (آتش) و در «جاویدان» خواهند بود.(بقره ۲۹)
  ¤پشت سرش جهنم است و از آب چرک و خون به او بخورانند.جرعه جرعه آن را می‌نوشد و گوارای او نیست، مرگ از هر سو بر او می‌تازد، اما نمی‌میرد و عذابی سخت در انتظار اوست (ابراهیم ۱۶’۱۷)
  ¤ما براى ستم‏کاران آتشى آماده کرده‏ایم که سراپرده‏هایش آنان را فرا مى‏گیرد و اگر فریاد رسى طلب کنند با آبى چون گدازه فلز به فریادشان مى‏رسند که (گرماى آن) چهره‏ها را بریان مى‏کند، چه بد آشامیدنى و زشت جاى‏گاهى است (کهف ۲۹)

  • مدیر سایت

   اولا دنیا را نباید با آخرت مقایسه کرد بلکه باید مجازاتهای دنیایی قرآن را با اوستا مقایسه کنید. ثانیا باید دید این مجازاتها در برابر چه گناهانی وضع شده. بخاطر ظلم آن مجازاتها گذاشته شده نه بخاطر کشتن خارپشت

 6. تو اسلام و میلیونها انسانی که به دستورش جان دادن و میلیونها خانواده نامسلمانی که از هم پاشیدن و صدهاهزار زن و دختری که اصحاب پیامبر شما فروختن و ازدواج محمد با دختر ۷ ساله و رابطه در ۹ سالگیشو نمیبینی… حالا با بی منبعی میای چنین چیزی بیان میکنی؟ شرم کن…
  نمیدونم از کدوم منبع شیعه یا سنی پول میگیری
  ولی بهت پیشنهاد میکنم خودکشی کنی…

 7. با سلام ؛ کامنت سوم درباره رد کردن حرف زرتشتی های امروز مبنی بر این که هرکسی میتواند با عقل و خرد خویش راهش را پیدا کند :
  گات ها ، جایی برای حرف باقی نمیگذارند که در آیین زرتشت فقط کسی که زرتشتی شود به جاودانگی واقعی دست خواهد یافت :

  اینک سخن می گویم از آنچه {آن} «سپندترین» مرا گفت ؛ سخنی که شنیدنش مردمان را بهترین {کار} است.
  «آنان که آموزشهای مرا ارج بگزارند و پیروی کنند ، به رسایی و جاودانگی خواهند رسید و با کردارهای «منش نیک»، به «مزدا اهوره» {خواهند پیوست}.
  اوستا ؛ یسنه هات ۴۵ ؛ بند ۵
  نمی گوید منش نیک ، بلکه می گوید کردارهای منش نیک ، و قبل از آن می گوید آموزشهای من ، این ها سه پند نیستند بلکه منظور از آموزشهای من شرح و تفسیر اوستا از این سه پند است و چه خوب بقیه اوستا این سه پند را شرح دادند :
  از شرک و ثنویت تا وندیداد و خرده اوستا .
  بازهم می گویم دستور دهالا (دستور بزرگ پاکستان) وندیداد را قبول داشته است ولی آن چه که ما دیدیم این است که انگار زرتشتیان ایرانی فقط در وندیداد مردد هستند ، احکامی بدتر از وندیداد در میان هندوئیسم است ، این را نیز در نظر بگیرید که آیین زرتشت با هندوئیسم شباهت های زیادی دارد به علاوه این که برخی از فرشته ها هم در هندوئیسم بودند و هم در آیین زرتشت اما در آیین زرتشت به مقام همسری اهورا مزدا میرسند .

 8. گات ها جایی برای حرف باقی نمیگذارند که در آیین زرتشت فقط کسی که زرتشتی شود به جاودانگی واقعی دست خواهد یافت

  مغالطه رایج سور : با اضافه کردن سور به جملات می توان هر نتیجه ای در منطق سور گرفت
  مثال : زرتشت می گویدهرکس به آموزشهای من عمل کند به جاودانگی می رسد
  مغالطه : زرتشت می گوید هرکس ” فقط ” به آموزشهای من عمل کند به جاودانگی می رسد .

  مغالطه مصادره به مطلوب : از نتیجه استنتاج در مقدمه استفاده کنید و هر چه دلتان خواست ثابت کنید :
  مثال : زرتشت می گویدهرکس به آموزشهای من عمل کند به جاودانگی می رسد
  مغالطه : زرتشت می گویدهرکس به آموزشهای من عمل کند به جاودانگی می رسد پس مطابق نظر زرتشت کسی که زرتشتی شود به جاودانگی واقعی دست خواهد یافت.

  البته خداوند خود پاسخ کسانی که در شنیدن سخن حق لجاجت می کند خواهد داد نمونه عناد و دشمنی به جای استدلال سخنان بالاست که نه سندی دارد و نه بزرگترین دشمنان دین مزدیسنی تا به امروز چنین ادعایی کرده اند یعنی دینی که در ان هنوز بت و خدایان شر پرستیده می شوند را با یکتاپرستی زرتشت یکی دانستن اگر زرتشت نبود مردم ایران امروز مذهب هندوان را داشتند چرا که اسلام در ایران پذیرفته شد چون مردم ایران باور یکتا پرستی داشتند ولی در میان هندیان با وجود استیلای چند قرنی مسلمانان اسلام پیشرفت شایانی نکرد .

 9. اونوقت رفتار و حرفهای قران حکیمانس؟؟؟
  دین با دین فرقی نداره، همه باعث جنگ و بدختیه و بس.

  • مدیر سایت

   مجازات و تنبیه مجرمان نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوبه

   نباید منکر اصل مجازات شد بلکه جرم و مجازات باید هماهنگ باشه

   مجازاتهای قرآن مثل این قبیل مجازاتها که در کتابهای زرتشتی آمده، نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code