خانه / سایر مطالب / آزار دهندگان زرتشتیان در گذشته

آزار دهندگان زرتشتیان در گذشته

به قلم مدیر سایت

متأسفانه در گذشته ای نه چندان دور، هموطنان زرتشتی بسیار مورد اذیت و آزار مسلمان ها قرار می گرفتند. آزارهایی چون: اجبار به پوشیدن لباس به رنگ خاص، پوشیدن لباس تحقیرآمیز ، ممنوعیت سوار شدن بر چارپا، کتک زدن و…

روشن است که اسلام اجازه ی چنین رفتارهایی با زرتشتیان را نداده است. قرائن و شواهدی نشان می دهد که مسبب اصلی این رفتارها مردم عوام و اوباش و گاه روحانیون کم سواد بوده اند نه مجتهدان و مراجع تقلید.

به چند نمونه که نشان می دهد، علمای برجسته و مجتهدان، مخالف این آزارها بوده اند توجه کنیم:

یک) پژوهشگر زرتشتی رشید شهمردان در کتاب «فرزانگان زرتشتی» در پاورقی صفحه ی ۱۹ این خاطره را نقل می کند که در سال ۱۳۳۳ق برابر ۱۲۹۴ ش تعدادی از مسلمان ها در یزد به منزل مجتهد بزرگ این شهر حاج سید یحیی می روند (ظاهرا منظور آیت الله سید یحیی موسوی یزدی است که در سال ۱۳۰۶ش از دنیا رفت و مزار او اکنون در یزد و در جوار امامزاده جعفر، زیارتگاه است.)

از او می خواهند فتوا دهد که زرتشتی ها لباسی شبیه لباس مسلمان ها نپوشند. اما ایشان با عصبانیت جواب می دهد: اگر مسلمانی به لباس است، لباس عرب ها را بپوشید چون پیامبر اسلام(ص) لباس عربی می پوشید. سپس آنها را از خانه اش بیرون می کند.

دو) مرجع تقلید بزرگ آیت الله العظمی محمدکاظم خراسانی معروف به «آخوند خراسانی» در جواب استف