خانه / شخصیت ها / زرتشت / بیش از پنجاه دیدگاه در مورد زمان زندگی زرتشت!

بیش از پنجاه دیدگاه در مورد زمان زندگی زرتشت!

به قلم مدیر سایت

در صورتی می توان از پیامبری پیروی کرد که آموزه ها و دستورهای او از راهی اطمینان بخش به دست پیروانش برسد. اگر نتوان به تاریخ زندگی او، دست یافت، نمی توان به هیچ سخن و دستور و آنچه به عنوان زندگی نامه ی او نقل می کنند، اعتماد کرد.

اگر اختلاف نظر در مورد یک پیامبر، ده سال و حتی بیست سال باشد، ایرادی ندارد اما چند هزار سال اختلاف، به معنای عدم دسترسی به آموزه های اوست و در نتیجه قابل پیروی نیست.

نگارنده با بررسی کتاب های فراوان به بیش از پنجاه نظریه به عنوان زمان زندگی زرتشت دست یافته است. از پانصد سال پیش از میلاد مسیح تا نه هزار سال! این اختلاف نظرها به قدری زیاد است که امکان دسترسی به تاریخ واقعی را محال ساخته است.

ناگفته نماند که بعضی از این تاریخ ها تقریبی و برخی دقیق و قابل جمعند. اگر تعداد این نظریات را نصف کنیم باز هم زیاد است.

تاریخ هایی که نگارنده به آنها دست یافته، بدین قرارند:[۱]

۹۰۰۰ سال پیش از میلاد،[۲]

۸۰۰۰ سال پ. م،[۳]

۶۶۰۰ سال پ. م،[۴]

۶۵۰۰ سال پ. م،[۵]

۶۴۸ سال پ.م،[۶]

۶۴۲۰ سال پ. م،[۷]

۶۳۴۷ سال پ. م،[۸]

۶۱۸۴ سال پ. م،[۹]

۶۱۰۰ سال پ. م،[۱۰]

۶۰۰۰ سال پ. م،[۱۱]

۴۵۰۰ سال پ. م،[۱۲]

۳۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پ. م،[۱۳]

۲۳۰۰ سال پ. م،[۱۴]

بین ۲۳۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پ. م،[۱۵]

۲۰۰۰ سال پ. م،[۱۶]

بین ۱۸۰۰ تا ۹۰۰ سال پ. م،[۱۷]

۱۷۶۸ سال پ. م،[۱۸]

بین ۱۷۰۰ تا ۱۴۰۰ سال پ. م،[۱۹]

بین ۱۷۰۰ تا ۱۰۰۰ سال پ. م،[۲۰]

۱۷۰۰ سال پ. م،[۲۱]

۱۶۰۰ سال پ. م،[۲۲]

بین ۱۴۰۰ تا ۱۲۰۰ سال پ. م،[۲۳]

نیمه ی دوم قرن ۱۳ پ. م،[۲۴]

۱۲۰۰ سال پ. م،[۲۵]

بین ۱۲۰۰ تا ۱۱۰۰ سال پ. م،[۲۶]

۱۱۰۰ سال پ. م،[۲۷]

۱۰۸۰ سال پ. م،[۲۸]

هزاره ی دوم پ. م،[۲۹]

هزاره ی اول پ. م،[۳۰]

اواخر هزاره ی دوم و اوایل هزاره ی اول پ. م،[۳۱]

بین قرن های ۱۱ و ۶ پ. م،[۳۲]

بین قرن های ۱۰ و ۶ پ. م،[۳۳]

۱۰۰۰ سال پ. م،[۳۴]

بین ۱۰۰۰ تا ۹۰۰ سال پ. م،[۳۵]

۹۰۰ سال پ. م،[۳۶]

۷۸۴ سال پ. م،[۳۷]

پیش از قرن ۸ پ. م،[۳۸]

قرن ۸ پ. م،[۳۹]

۶۶۰ سال پ. م،[۴۰]

قرن ۷ پ. م،[۴۱]

اواسط قرن ۷ پ. م،[۴۲]

نیمه ی دوم قرن ۷ پ. م،[۴۳]

۶۵۰ سال پ. م،[۴۴]

۶۴۰ سال پ. م،[۴۵]

۶۳۰ سال پ. م،[۴۶]

۶۲۸ سال پ. م،[۴۷]

۶۱۸ سال پ. م،[۴۸]

۶۰۰ سال پ. م،[۴۹]

نیمه ی قرن ۶ پ. م،[۵۰]

۵۶۹ سال پ. م،[۵۱]

۵۶۰ سال پ. م،[۵۲]

۵۸۹ سال پ. م،[۵۳]

۵۵۸ سال پ. م،[۵۴]

۵۰۰ سال پ. م[۵۵].

به گفته ی ابراهیم پورداود: «در این خصوص (زمان زرتشت) روایات به اندازه ای مختلف است که ابداً صلح و سازشی میان آنها نمی توان داد».[۵۶]

و نیز به گفته ی او: «هنوز هیچ یک از مستشرقین و دانشمندان تاکنون موفق نشده که زمان پیغمبر ایران را با دلایل تاریخی ثابت کند».[۵۷]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱]. برخی از این تاریخ ها تصریح به تقریبی بودن شده اما با توجه به اینکه چنین ارقامی معمولا تقریبی است از تکرار کلمه ی «حدود» خودداری شده است.

[۲]. مقدمه ی گاتاها سروده های اشو زرتشت، ص ۱۷ و ۱۹.

[۳]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۸.

[۴]. کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۳۰.

[۵]. کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۵؛ دانشنامه ی مَزدَیسنا، ص ۳۳؛ زمان زرتشت، ص ۱۹.

[۶]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۹؛ مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۶.

[۷]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۹۰.

[۸]. مقدمه ی یسنا، ج ۱، ص ۹۴.

[۹]. مقدمه ی یسنا، ج ۱، ص ۹۴.

[۱۰]. مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۷؛ زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۹۰.

[۱۱]. تاریخ ایران باستان، ج ۴، ص: ۲۸۸۴؛ دانشنامه ی مَزدَیسنا، ص ۳۳؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، ص ۲۵۳.

[۱۲]. فرهنگ جامع تاریخ ایران، ج ۱، ص ۴۲۱.

[۱۳]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۸؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۵.

[۱۴]. مقدمه ی یسنا، ج ۱، ص ۹۷؛ مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۷.

[۱۵]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۹۰.

[۱۶]. تاریخ ایران باستان، ج ۴، ص: ۲۸۸۴؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۴؛ تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۴۸۷؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، ص ۲۵۳.

[۱۷]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۳؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۳.

[۱۸]. کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۲، مقدمه ی گاتاها سروده های اشو زرتشت، ص ۱۷.

[۱۹]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۷؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۶.

[۲۰]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۷.

[۲۱]. کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۵.

[۲۲]. تاریخ ایران باستان، ج ۴، ص: ۲۸۸۴؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، ص ۲۵۳.

[۲۳]. اسطوره زندگی زردشت، ص ۲۲.

[۲۴]. مقدمه ی یسنا، ج ۱، ص ۸۸.

[۲۵]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۹۱؛ راهنمای دین زرتشتی، ص ۳؛ اسطوره زندگی زردشت، ص ۱۹.

[۲۶]. اسطوره زندگی زردشت، ص ۲۲.

[۲۷]. ؛ اسطوره زندگی زردشت، ص ۲۱.

[۲۸]. مقدمه ی یسنا، ج ۱، ص ۸۰، مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۶؛ راهنمای دین زرتشتی، ص ۳؛ اسطوره زندگی زردشت، ص ۱۹.

[۲۹]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۵.

[۳۰]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۶ و ۸۸؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۳.

[۳۱]. اسطوره زندگی زردشت، ص ۲۰ و ۲۲.

[۳۲]. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج ۶، ص ۳۰۹.

[۳۳]. تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۴۸۷.

[۳۴]. خداشناسی زرتشتی، ص ۱۵؛ اسطوره زندگی زردشت، ص ۲۲؛ تاریخ ایران، ج ۱، ص ۱۳۷.

[۳۵]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۲.

[۳۶]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۸۱ و ۸۶؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۵.

[۳۷]. اسطوره زندگی زردشت، ص ۲۰.

[۳۸]. مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۴۲.

[۳۹]. تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۴۸۹.

[۴۰]. مقدمه ی یسنا، ج ۱، ص ۱۰۷؛ مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۸ و ۲۹ و ۳۶؛ زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۷۹؛ پیشگفتار اوستا، دوستخواه، ص یازده.

[۴۱]. تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، ص ۲۵۳.

[۴۲]. تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۴۸۷.

[۴۳]. تاریخ ایران باستان، ج ۴، ص: ۲۸۸۵.

[۴۴]. دیدی نو از دینی کهن، ص ۱۲۴؛ زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۷۹.

[۴۵]. تاریخ ایران، ج ۱، ص ۱۳۷.

[۴۶]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۷۹ و ۸۱؛ اسطوره زندگی زردشت، ص ۱۶.

[۴۷]. اسطوره زندگی زردشت، ص ۱۶.

[۴۸]. اسطوره زندگی زردشت، ص ۱۶.

[۴۹]. مقدمه ی گاتاها سروده های اشو زرتشت، ص ۱۷.

[۵۰]. مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۷.

[۵۱]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۷۹؛ اسطوره زندگی زردشت، ص ۱۷.

[۵۲]. تاریخ ایران باستان، ج ۴، ص: ۲۸۸۴.

[۵۳]. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج ۶، ص ۳۰۹.

[۵۴]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۷۹؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، ص ۱۲۲.

[۵۵]. زرتشت مزدیسنا و حکومت، ص ۷۹ و ۸۰.

[۵۶]. مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۲۶.

[۵۷]. مقدمه ی گات ها کهن ترین بخش اوستا، ص ۴۴.

بهمن ۱۳۹۷

همچنین ببینید

تعیین آرامگاه زرتشت با تحریف تاریخ

به قلم مدیر سایت ابهام های اساسی در مورد زرتشت، مانند تاریخ حیات او، به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code