خانه / سایر مطالب / جنگ ایران و عراق / عالمان شهید پرور

عالمان شهید پرور

دوست دیرین، نویسنده ی دانشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین ناصرالدین انصاری قمی بیش از سی سال است در زمینه ی زندگینامه ی علما و روحانیون برجسته کار کرده است و تاکنون مقالات فراوان و کتاب های متعدد از ایشان در این موضوع به چاپ رسیده است.
بنا به درخواست اینجانب، ایشان بزرگوارانه زحمت کشیدند و اسامی روحانیونی را که فرزندانشان در جنگ ایران و عراق و در غائله ی کردستان  به شهادت رسیدند، در اختیارم قرار دادند، که به ترتیب الفبایی تقدیم می کنیم.
ایشان متذکر شد که جمع آوری اسامی تمام این روحانیون، کاری دشوار است و احتمال داد که لیست زیر، تنها یک دهم آنها باشد.
برای پرهیز از طولانی شدن، تنها به ذکر نام پدر و فرزند بسنده کردیم و زندگی نامه ی بیشتر آنها در اینترنت در دسترس است. با مراجعه به اینترنت خواهیم دید که تعداد زیاد از این پدران شهید، در زمره ی مجتهدان و علمای صاحب نام، مانند اعضای مجلس خبرگان رهبری، امامان جمعه و استادان برجسته ی حوزه ی علمیه، هستند.
قابل توجه است که نزدیک به همه ی این شهیدان عزیز، داوطلبانه راهی جبهه شده اند و به شهادت رسیده اند.

درخواست از بازدیدکنندگان گرامی
با توجه به اینکه بناست این نام ها در کتابی چاپ شود، در صورتی که بازدیدکنندگان گرامی، روحانیونی را سراغ دارند که فرزندشان در جنگ ایران و عراق و کردستان به شهادت رسیده اند اما نامشان در زیر نیامده، خواهشمندیم نام آنها و فرزند شهیدشان را ـ با ذکر آدرس سایت ـ در اختیار قرار دهند و نیز اگر در این لیست اشتباهی رخ داده یادآور شوند. سپاس فراوان.

پدر چهار شهید
جنیدی، شیخ احمد، پدر شهیدان نصرالله و رضا و محمد و عبدالحمید جنیدی

پدر سه شهید
ارومیان، شیخ علی، پدر شهیدان مهدی و رضا و محسن ارومیان
رحمانی، شیخ علی اصغر، پدر شهیدان علیرضا و حمیدرضا و غلامعلی رحمانی
صدیقی رهنانی، سید مهدی، پدر شهیدان سید علی اکبر و ابوالفضل و محمدعلی رهنانی
وکیلی ناطق، شیخ حسینعلی، پدر شهیدان احمد و محمود و هادی ناطق

پدر دو شهید
اعلمی، شیخ ابوالحسن، پدر شهیدان محمدباقر و مهدی اعلمی
امینی زنجانی، شیخ کریم، پدر شهیدان محسن و مهدی امینی
انصاری اراکی، شیخ محمدابراهیم، پدر شهیدان محسن و محمدعلی انصاری
دانش آشتیانی، شیخ محمدتقی، پدر شهیدان مهدی و صالح دانش
رازینی همدانی، شیخ جمال الدین، پدر شهیدان ضیاءالدین و بهاءالدین رازینی
رازینی، شیخ محمود، پدر شهیدان عباس و مجتبی رازینی
سعد آل کثیر، شیخ طعیمه، پدر شهیدان عبدالزهرا و علی سعد
سلیمی میانجی، شیخ موسی، پدر شهیدان احمد و محمود سلیمی
شاهینی شاهرودی، شیخ حسین، پدر شهیدان محمد و علی شاهینی و پدر همسر شهید آرش
صالحی حاجی آبادی، شیخ نعمت الله، پدر شهیدان مجتبی و محمدتقی صالحی
صحفی، سید مهدی، پدر شهیدان سید روح الله و سید محمدتقی صحفی
عبادی بیرجندی، سید مهدی، پدر شهیدان سید محمدعلی و سید محسن عبادی
فتاح الجنان نجف آبادی، شیخ اسدالله، پدر شهیدان مهدی و غلامحسین فتاح الجنان
قائمی، شیخ رحمت الله، پدر شهیدان محمد و زین العابدین قائمی
کلانتر شوشتری، سید احمد، پدر شهیدان سید کاظم و سید حسن کلانتر
کمیلی،؟؟؟؟، پدر شهیدان؟؟؟؟ و حسین کمیلی

مجتهدی بهبهانی، شیخ محمدحسین، پدر شهیدان محمدحسن و محمد مجتهدی
مدرسی قصیری، سید مصطفی، پدر شهیدان سید محسن و سید مسعود مدرسی
مرادی کوشکی، شیخ محمدحسین، پدر شهیدان ابوالفضل و عباسعلی مرادی
معلمی، شیخ علی، پدر شهیدان غلامعلی و غلامرضا معلمی
مقدم، شیخ ؟؟؟؟، پدر شهیدان صفت الله و جواد مقدم
موسوی ویری، سید عزیز، پدر شهیدان سید مهدی و سید مرتضی موسوی
ناطق اصفهانی، شیخ رضا، پدر شهیدان عباسعلی و محمدحسن ناطق و پدر همسر شهید امیرحسن صادقی
وشمگیر، شیخ محمد، پدر شهیدان بیوک آقا و احمد وشمگیر

پدر یک شهید
احمدلو ساوجی، شیخ علی حسین، پدر شهید ابوالقاسم احمدی تبار
احمدی میانجی، شیخ علی، پدر شهید جعفر احمدی
اسلامی جهرمی، شیخ محمدعلی، پدر شهید محمدرضا اسلامی
اسماعیلی چمگردانی، شیخ خیرالله، پدر شهید مهدی اسماعیلی و پدر همسر شهید محمدرضا زارعی
اسماعیلیان نجف آبادی، شید حسن، پدر شهید سید مهدی اسماعیلیان
افتخاری گلپایگانی، شیخ علی، پدر شهید محیی الدین افتخاری
اقبالی آرانی، شیخ سلیمان، پدر شهید محسن اقبالی
اکبری خورزوقی، شیخ اسماعیل، پدر شهید اکبر اکبری
امینیان، شیخ مختار، پدر شهید محمدتقی امینیان
انجم افروز، شیخ محمد، پدر شهید مصطفی انجم افروز
ایزدی نجف آبادی، شیخ عباس، پدر شهید احمد ایزدی
آل اسحاق زنجانی، شیخ محمد، پدر شهید ابوالحسن آل اسحاق
آل اسحاق، شیخ علی، پدر شهید محمدجواد آل اسحاق
آل طه سپیدانی، سید حسن، پدر شهید سید سعید آل طه
باریک بین، شیخ هادی، پدر شهید مرتضی باریک بین
باغانی، شیخ علی اصغر، پدر شهید ناصرالدین باغانی
باقری، شیخ غلامرضا، پدر شهید حسن باقری
باقری بنابی، شیخ جواد، پدر شهید محمدباقر بنابی
بدلا، سید حسین، پدر شهید سید محمدهادی بدلا
بروجردی، شیخ محمدابراهیم، پدر شهید محمد بروجردی و پدر همسر شهید غلامعلی معتمدی
بطحایی گلپایگانی، سید علی، پدر شهید محیی الدین بطحایی
بلاغت نیا، شیخ شکرالله، پدر شهید مصطفی بلاغت نیا
بیاتی، شیخ محمود، پدر شهید محمدکاظم بیاتی
پورمحمدی رفسنجانی، شیخ عباس، پدر شهید شیخ علی پورمحمدی و پدربزرگ شهید محمدسعید کشمیری
تسلیمی رهنانی، شیخ مهدی، پدر شهید عبدالکریم تسلیمی
توحیدی نیشابوری، شیخ علیرضا، پدر شهید مجتبی توحیدی
جمشیدی، شیخ محمدحسن، پدر شهید مهدی جمشیدی
حجت کوهکمری، سید حسن، پدر شهید سید مصطفی حجت
حججی، شیخ ابوالقاسم، پدر شهید محمدعلی حججی
حسینی کاشانی، سید محمد، پدر شهید سید محمدمهدی حسینی
حسینی مهری، سید علی، پدر طلبه شهید سید محمد حسینی مهری
حیدری کاشانی، شیخ علی، پدر شهید شیخ محمدرضا حیدری
خوشنویس، شیخ جعفر، پدر شهید محمدصادق خوشنویس
دلاوری، سید حیدر، پدر شهید سید منصور دلاوری
ربانی مازندرانی، شیخ اسدالله، پدر شهید محمدباقر ربانی
روحانی، سید مهدی، پدر شهید سید علی روحانی
زاهد نجفی اصفهانی، شیخ احمد، پدر شهید هادی زاهد
سپهر همدانی، شیخ محمدعلی، پدر شهید احمد سپهر
سرو، شیخ عبدالحسین، پدر شهید؟؟؟؟
سیادتی، سید مصطفی، پدر شهید؟؟؟؟
سیدحاتمی، سید ابراهیم، پدر شهید سید حجت سیدحاتمی و پدر همسر شهید محمدصادق افضلی فرد
سیدحاتمی، میراسماعیل، پدر شهید سید رسول سید حاتمی
شاه آبادی، شیخ محمدعلی، پدر شهید شیخ مهدی شاه آبادی
شاهچراغی، سید مسیح، پدر شهید سید حسن شاهچراغی
شرعی، شیخ محمدعلی، پدر شهید شیخ محمدتقی شرعی
شریعت فلاورجانی، شیخ صفرعلی، پدر شهید محمد شریعت
شریعتی، شیخ حسن، پدر شهید محمدحسین شریعتی
شفیعی اهوازی، سید علی، پدر شهید سید مرتضی شفیعی
شیخ شکرالله فهیمی قوچانی پدر شهید محمدجواد فهیمی
صاحب الزمانی، شیخ رحمت الله، پدر شهید علی مجلسی و پدربزرگ شهید احمد میری
صالح پرور، عبدالحمید، پدر شهید محمدمهدی صالح پرور
صالح غفاری سبزواری، شیخ محمدعلی، پدر شهید حسین صالح غفاری
صالحی (صالح شریعتی)، سید حسن، پدر شهید سید علی اصغر صالحی
صمصامی، عبدالحسین، پدر شهید محمدرضا صمصامی
طاهری اصفهانی، سید جلال الدین، پدر شهید سید محمدطاهر طاهری
طاهری گرگانی، سید حبیب الله، پدر شهید سید علی طاهری
طباطبایی، سید محمد، پدر شهید سید حسن طباطبایی
طباطبایی نجف آبادی، سید جعفر، پدر شهید سید محمد طباطبایی
طباطبایی نژاد، سید عباس، پدر شهید سید باقر طباطبایی نژاد
طباطبایی نژاد، سید یوسف، پدر شهید سید علی طباطبایی نژاد
طبایی، سید حسین، پدر شهید سید مجتبی طبایی
طبسی نجفی، شیخ محمدرضا، پدر شهید محمدصادق طبسی
طوبایی، شیخ محمدحسن، پدر شهید محمدصادق طوبایی
عبادی بیرجندی، سید احمد، پدر شهید سید عبدالکریم عبادی
عباسی گراوند، شیخ فرج الله، پدر شهید هادی عباسی
علم الهدی، سید مرتضی، پدر شهید سید حسین علم الهدی
غیوری نجف آبادی، سید علی، پدر شهید حسن غیوری
فاضل استرآبادی، شیخ محمد، پدر شهید شیخ محمدمهدی فاضل
فقیهی مازندرانی، شیخ بهاءالدین، پدر شهید محمد آموزگار
قدوسی نهاوندی، شیخ علی، پدر شهید محمدحسین قدوسی
کاردان، شیخ غلامرضا، پدر شهید؟؟؟؟
کبیر تهرانی، شیخ حسین، پدر شهید علامرضا کبیر
کبیری، سید علی، پدر شهید سید عبدالله کبیری
کرباسی نجف آبادی، شیخ محمدحسن، پدر شهید علی نقی کریمی نیا
کریمی قرطمانی، شیخ کرمعلی، پدر شهید محمد کریمی
کشمیری رفسنجانی، شیخ محمدجواد، پدر شهید محمدسعید کشمیری
کشمیری، شیخ محمدجواد، پدر شهید محمدسعید کشمیری
لطفی نیاسر، شیخ نعمت الله، پدر شهید محمدمهدی لطفی
متقی، شیخ محمد، پدر شهید مصطفی متقی
محسنی گرکانی، شیخ احمد، پدر شهید محمدمحسن محسنی
محقق تهرانی، شیخ محمدرضا، پدر شهید علی محقق
محقق قمی (معماریان)، شیخ حسین، پدر شهید؟؟؟؟
محققی رفسنجانی، شیخ محمد، پدر شهید سعید محققی
محمدی عراقی، شیخ مجتبی، پدر شهید محمدتقی محمدی عراقی
محمودی دشتی، شیخ عباس، پدر شهید  محسن محمودی
محمودی دشتی، شیخ علی اکبر، پدر شهید مصطفی محمودی
محمودی دشتی، شیخ مرتضی، پدر شهید  جعفر محمودی
محولاتی خراسانی (دانشمند)، شیخ جعفر، پدر شهید؟؟؟؟
مدرسی حیدری، شیخ محمدهاشم، پدر شهید؟؟؟؟
مدنی چهارسوقی، سید محمدتقی، پدر شهید سید سعید مدنی
مروّجی، شیخ ماشاء الله، پدر شهید محمد سربندی
مشکینی، شیخ علی، پدر شهید جواد مشکینی
مصطفایی نجف آبادی، شیخ ابوطالب، پدر شهید شیخ محمدجواد مصطفایی
معتمدی اصفهانی، شیخ مهدی، پدر شهید؟؟؟؟
معرفت، شیخ محمدهادی، پدر شهید شیخ علی معرفت
مقدم قوچانی، سید علی، پدر شهید سید مصطفی مقدم
ملک حسینی، سید کرامت الله، پدر شهید سید عبدالهادی ملک حسینی
ملکی، شیخ عباسعلی، پدر شهید مصطفی ملکی
موحدی کرمانی، شیخ محمدمهدی، پدر شهید علیرضا موحدی کرمانی
موسوی زنجانی، سید اسماعیل، پدر شهید سید محمدصادق موسوی
موسوی شالی، سید جواد، پدر شهید سید کمال موسوی
موسوی، سید مجتبی، پدر شهید سید محمد موسوی
موسوی، سید یعقوب، پدر شهید محمود موسوی
موسوی نهاوندی، سید محمد، پدر شهید سید رضا دستوریان
نجفی کاشانی، شیخ علی، پدر شهید مهدی نجفی
نصیری سمنانی، شیخ محمدتقی، پدر شهید محمدصادق نصیری
نوراللهی، شیخ محمدعلی صفر، پدر شهید علی نوراللهی
نورانی، شیخ سیف الدین، پدر شهید مصطفی نورانی
واعظی بحرانی، شیخ علیرضا، پدر شهید شیخ محمدتقی بحرانی
هاشمی نجف آبادی، سید حسن، پدر شهید سید محسن هاشمی
یوسفی غروی، شیخ محمدجعفر، پدر شهید شیخ محمدحسن یوسفی غروی

دی ۱۳۹۷

همچنین ببینید

سید حسن فاطمی موحد

پاسخ نامه به نقدنامه ی استاد آقایی (۱۲) / حضور در جبهه های جنگ

استاد آقایی: «به بنده بفرمایید تمسخر زرتشتیان به این بهانه که فقط دو شهید داوطلب …

۲ نظر

  1. این اسمها گوشه ای از روحانیون مسلمانه که فرزندانشان در جبهه شهید شدند من بعضی روحانیون را سراغ دارم که فرزندانشان در جنگ با عراق شهید شدند اما نامشان در بالا نیامده
    زرتشتی ها هم لطف کنند نام آن عده از موبدها را بگویند که فرزندانشان در راه دفاع از ایران شهید شدند
    انتظار نیست به تعداد روحانیون مسلمان باشند اما دست کم باید ده شهید داشته باشند با این همه ادعای ایراندوستی

    • مدیر سایت

      لطفا نام آن روحانیون و نام فرزند شهیدشان با لینک سایتی که در مورد آنها نوشته، در اختیار قرار بدید. تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code