پاداش ازدواج با محارم!

به قلم مدیر سایت
از آنجا که زرتشتی ها در برابر ازدواج با محارم، مقاومت می کرده اند، موبدان ناچار به فلسفه بافی و ذکر پاداش های فراوان و آثار نیکو برای این کار زشت بوده اند.
یکی از این موارد در دینکرد ـ کتاب کهن زرتشتیان ـ آمده است. نویسنده مدعی است که با خویدوده (پیش از آن با صراحت توضیح داده که مراد از آن، ازدواج با محارم است) دیوان آزار می بینند و ضعیف می شوند و در نتیجه کمتر توان آزار رساندن به مردم دارند و چنین ستیز با دیوان ثواب دارد.

در کتاب سوم دینکرد، دفتر اول، صفحه ۱۴۵ آمده است:
«من (= هیربد) می گویم که: دیوان، دشمنان مردمان اند؛ دیوان تباهی خواه هستند و در این تباهی خواهی بسی کوشای اند؛ اما اگر کسی خویدوده بورزد، آنگاه است که دیوان آن کردارِ اندازه شناسانه ی آغازین را به یاد خواهند آورد؛ همان کرداری که افزایشِ شمارِ مردمان از آن بود؛ و از آنجایی که دیوان دشمنِ <افزایشِ شمارِ مردمان> اند، بر آنان، <از خویدوده ورزی> بیم و رنج و دردی سخت در افتد؛ نیروی شان کاستی گیرد و نیز کمتر خواهانِ پتیارگی و گزند بر مردم شوند.
از این روی این مسلم است که: رنجور و دردمند و بیمناک کردن و ستیزش با دیوان ثواب دارد؛ این است آن راهی که ثوابکاران پاداش و مزد <ثواب> را از آنِ خویش می کنند».

کتاب سوم دینکرد، دفتر اول، ص 145

کتاب سوم دینکرد، دفتر اول، صفحه ۱۴۵

شناسنامه کتاب سوم دینکرد

دی ۱۳۹۷

همچنین ببینید

مدرکی در مورد ازدواج زرتشتی ها با محارم

به قلم مدیر سایت عبارتی از کتاب کافی، تألیف کلینی (درگذشت: ۲۳۹ ق) نشان می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code