خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / چند همسری / علت گرایش زرتشتیان هند به تک همسری از دید پروفسور بارتلمه

علت گرایش زرتشتیان هند به تک همسری از دید پروفسور بارتلمه

فرستنده: فرشید شرفی
کریستیان بارتولومه Christian Bartholomae پس از بیان تک همسری بودن زرتشتیان هند، در مورد دلیل آن، می نویسد:
«من تصور می کنم که دستور "یک همسری" در میان پارسیان هندوستان بیشتر بر اساس علل اقتصادی قابل توجیه است تا علل اخلاقی؛ زیرا هنگام مهاجرت به سواحل غربی هندوستان، پس از سقوط امپراتوری ساسانی، زرتشتیان ناگزیر بودند که اموال غیر منقول و از اموال منقول نیز گله ی خود را به جای گذارند.بدین ترتیب آنان به هیچ وجه با مال و مکنت زیادی به سرزمین جدید نرفتند. حرمت تعدد زوجات که نوعی تجمل محسوب می گشت، خود مولود چنین فشار اقتصادی بود و بعدا "حرمت عملی اقتصادی" تعدد زنان تغییر شکل به "حرمت مذهبی" داد».

منبع: زن در حقوق ساسانی، کریستیان بارتلمه (۱۸۵۵- ۱۹۲۵م)، ترجمه: ناصر الدین صاحب الزمانی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۳۷ ش، ص ۵۱ ـ ۵۲.

زن در حقوق ساسانی ص 51 ـ 52

زن در حقوق ساسانی ص ۵۱ ـ ۵۲

شناسنامه زن در حقوق ساسانیشناسنامه زن در حقوق ساسانی

مرداد ۱۳۹۷

همچنین ببینید

چند شوهری زنان زرتشتی و رد آن

به قلم مدیر سایت از آنجا که موبدان، ثروتمندان و درباریان در برگزیدن زنان متعدد، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code