خانه / قرآن و حدیث / حدیث / واژه «عجم» در روایات / عجم در احادیث به معنای ایرانی است
سید حسن فاطمی موحد

واژه «عجم» در روایات / عجم در احادیث به معنای ایرانی است

این مقاله به قلم اینجانب در مجله حوزه، شماره ۸۳، آذر و دی ۱۳۷۶ به چاپ رسید.

بیش تر واژه (عجم) را در روایات به (غیر عرب) معنى مى کنند لیکن از پاره اى روایات استفاده مى شود که (عجم) تمام غیر عرب را در بر نمى گیرد. به عبارت دیگر تمام انسانها به دو گروه عرب و عجم تقسیم نمى شده اند و عجم تنها به گروه خاصّى از غیر عربها گفته مى شده است. روایات زیر به روشنى گویاى آن است:

* پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:

(یا ابا الحمراء! انطلق فادع لى مائه من العرب وخمسین رجلاً من العجم وثلاثین رجلاً من القبط وعشرین رجلاً من الحبشه… ثمّ قال(ص): یا معشر العرب والعجم والقبط والحبشه…)۱

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(یا هشام! النبط لیس من العرب ولامن العجم.)۲

اى هشام! نبط نه از عرب است و نه از عجم.

* امام على(ع) مى فرماید:

(یسیر المهدى حتّى ینزل بیت المقدّس وتنقل الیه الخزائن وتدخل العرب والعجم واهل الحرب والروم وغیرهم فى طاعته.)۳

حضرت مهدى(ع) حرکت مى کند تا در بیت المقدس منزل مى کند و خزینه ها به سوى او سرازیر مى شوند و عرب و عجم و جنگاوران و اهل روم و غیر آنها سر بر فرمان او مى نهند.

* هنگامى که پیامبر اسلام(ص) خودرا به عدّه اى از یهودیان (رسول ربّ العالمین) معرّفى فرمود آنان پرسیدند:

(الى من؟ الى العرب ام الى العجم ام الینا؟)۴

به سوى چه کسى فرستاده شده اى؟ به سوى عرب یا عجم یا ما؟

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(لایحبّنا من العرب والعجم وغیرهم من النّاس الاّ اهل البیوتات والشرف و….)۵

عرب و عجم و غیر آنها از مردم ما را دوست ندارند مگر شخصیتهاى برجسته و شریفان و….

عجم کدام گروه غیر عرب هستند؟

روایات گذشته نشان داده که به همه غیر عربها (عجم) گفته نمى شده است. پس از جست وجو احادیثى را یافتیم که نشان مى دهد آن گروه ایرانیانند و به روایتى بر نخوردیم که به جز ایرانیان (عجم) اطلاق گردد:

* (انّما سمّت العجم شهورها بآبان ماه و آذرماه و غیرهما….)۶

عجم ها ماههاى خود را آبان ماه و آذر ماه و غیر آنها نامیده اند.

روشن است که در بین ایرانیان ماهها آبان و آذر و… نامیده مى شوند.

* معلّى بن خنیس مى گوید: امام صادق(ع) به من فرمود:

آیا با نوروز آشنایى دارى؟

عرض کردم:

فدایت گردم این روز روزى است که عجم آن را بزرگ مى شمارد و در این روز به یکدیگر هدیه مى دهند.)۷

* در پایان روایت بالا امام صادق(ع) مى فرماید:

(ما من یوم فیروز الاّ ونحن نتوقّع فیه الفرج لأنّه من ایّامنا وایّام شیعتنا حفظته العجم وضیّعتموه انتم.)

هیچ نوروزى فرا نمى رسد مگر این که در انتظار فرج هستیم; زیرا این روز از روزهاى ما و شیعیان ماست که عجم آن را حفظ کرده ولى شما آن را از بین بردید.

روشن است که تنها ایرانیان نوروز را بزرگ مى شمارند و آن را حفظ کرده اند.

* در جنگ احزاب هنگامى که پیامبر اکرم(ص) با مهاجران و انصار رایزنى فرمود سلمان گفت:

(انّ العجم اذا حزبها امر مثل هذا اتّخذوا الخنادق حول بلدانهم وجعلوا القتال من وجه واحد.)۸

هرگاه براى عجم چنین مشکلاتى پیش آید پیرامون شهرهاى خود را خندق مى کنند و از یک سوى مى جنگند.

دور است که تمام غیر عربها هنگام جنگ همین شیوه را به کار بسته باشند. وقتى سلمان فارسى مى گوید: عجم چنین مى کنند مراد او ایرانیان است.

* یک روز عمر با نگرانى و هراس بر منبر رفت و گفت: اهالى همدان اصفهان رى قومس۹ و نهاوند هم پیمان شده اند تا عربها را از سرزمین خود بیرون کرده به جنگ ما بیایند. سپس از حاضرین نظر خواست. هر کس نظر خود را اظهار کرد و امیرالمؤمنین(ع) ضمن سخنانى فرمود:

(امّا بعد فانّک ان اشحضت اهل الشّام من شامهم سارت الرّوم الى ذراریهم وان اشحضت اهل الیمن من یمنهم سارت الحبشه الى ذراریهم… وامّا ذکرک کثره العجم ورهبتک من جموعهم فانّا لم نکن نقاتل على عهد رسول اللّه(ص) بالکثره….)۱۰

اگر اهل شام را از شام احضار نمایى رومیان آهنگ فرزندانشان مى کنند و اگر اهل یمن را از یمن احضار کنى اهل حبشه به فرزندانشان باز مى گردند…. و امّا در مورد فراوانى عجم و ترسیدن از جمعیت ایشان که سخن گفتى باید بگویم: ما در زمان رسول خدا(ص) با تکیه به فراوانى نیرو نمى جنگیدیم….

* (من بنى فى ارض الاعاجم فعمل بنیروزهم و مهرجانهم فهو منهم.)۱۱

هرکس در سرزمین عجم ها بنایى بسازد و به نوروز و عید مهرگان۱۲ عمل کند از عجم ها به شمار مى آید.

* پیامبر اسلام(ص) مى فرماید:

(ابشروا یا بنى فروخ! فلو کان الایمان معلقاً بالثریّا لاتناله العرب لنا له العجم.)۱۳

بر شما بشارت باد اى فرزندان فرّوخ! اگر ایمان به ستاره ثریا آویزان باشد عرب به آن دست نمى یابد امّا عجم به آن خواهد رسید.

با توجه به این که واژه (فرّخ) فارسى و به معناى فرخنده است و این که مضمون این حدیث بارها از جانب پیامبر(ص) درباره ایرانیان گفته شده مى توان گفت: مراد از (بنى فرّوخ) ایرانیان هستند.۱۴

عجم در کلام محدّثان

از عبارات دو تن از محدّثان استفاده مى شود که به ایرانیان (عجم) گفته مى شده است.

۱ . شیخ صدوق مى نگارد:

(لعبد المطلب عشره اسماء تعرفه بها العرب وملوک القیاصره وملوک العجم وملوک الحبشه….)۱۵

عبدالمطلب ده نام داشت که عرب و قیصرها و پادشاهان عجم و پادشاهان حبشه… به آن نامها او را مى شناختند.

۲ . علامه مجلسى در بحار جلد ۲۰ صفحه ۳۷۷ عنوان یکى از بابها را این گونه نگاشته است:

(باب ۲۱ مراسلاته(ص) الى ملوک العجم والروم وغیرهم.)

در بحار جلد ۴۸ صفحه ۳۰۵ قسمتى از کلام امیرالمؤمنین(ع) درباره قیام حضرت مهدى (ع) آورده شده است:

(کأنّى اسمع صهیل خیلهم وطمطمه رجالهم.)

گویا شیهه اسبهاى آنان [یاوران حضرت مهدى(ع)] و طمطمه مردان را مى شنوم.

از آن جا که در یکى از کتابها کلمه (طمطمه) واژه اى عجمى معرّفى شده علاّمه مجلسى نتیجه مى گیرد که یاران حضرت مهدى(ع) به فارسى سخن مى گویند. بنابراین علاّمه مجلسى عجم را ایرانیان مى دانسته است.

نتیجه:
از کاربردهاى گوناگون واژه (عجم) چنین بر مى آید که در روایات هر جا واژه (عجم) بدون قرینه اى به کار رفته باشد نمى توان عجم را تمام غیرعرب دانست بلکه ذهن به ایرانیان انصراف پیدا مى کند. چنانچه در مجمع البحرین (عجم) به (فُرْس) معنى شده است. از آنچه گفتیم روشن مى شود که (عجم) در روایات زیر ظهور در ایرانیان دارد:

* امام باقر(ع) مى فرماید:

(اصحاب القائم ثلاثماه وثلاثه عشر رجلاً اولاد العجم.)۱۶

اصحاب حضرت قائم(ع) ۳۱۳ تن ایرانى هستند.

* امام على(ع) مى فرماید:

(کأنّى بالعجم فساطیطهم فى مسجد الکوفه یعلّمون النّاس القرآن کما انزل.)۱۷

گویا خیمه هاى ایرانیان را در مسجد کوفه مى بینم که قرآن را همان گونه که نازل شده یاد مى دهند.

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(لو انزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب وقد نزل على العرب فآمنت به العجم فهذه فضیله العجم.)۱۸

اگر قرآن به ایرانیان نازل مى شد عرب به آن ایمان نمى آورد ولى بر عرب نازل شد و ایرانیان به آن ایمان آوردند. این فضیلتى است براى ایرانیان.

* پیامبر اکرم(ص) فرمود:

(معاشر قریش! تضربون العجم على الاسلام هذا واللّه لیضربنّکم علیه عوداً.)۱۹

اى گروه قریش! شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر مى زنید. به خدا سوگند آنان در آینده شما را براى بازگرداندن به اسلام با شمشیر مى زنند.
مراجع

پى نوشتها:

۱ . (بحارالانوار) علامه مجلسى ج۱۰۸/۳۸.

۲ . همان مدرک ج۲۷۷/۵.

۳ . (کنز العمال) ج۵۸۹/۱۴.

۴ . (امالى) شیخ صدوق ۱۸۷/.

۵ . (بحارالانوار) ج۱۴۹/۲۷.

۶ . همان مدرک ج۱۵۰/۱۴.

۷ . همان مدرک ج۹۲/۵۶.

۸ . همان مدرک ج۳۲/۱۸.

۹ . از نواحى ایران.

۱۰ . (ارشاد) شیخ مفید ج۲۸/۱ ـ ۲۰۹.

۱۱ . (کنزالعمال) ج۴۰۸/۱۵.

۱۲ . مهرگان یکى از عیدهاى باستانى ایرانیان است.

۱۳ . (تاریخ اصبهان) ج۴/۱ ۵۱.

۱۴ . (ایرانیان مسلمان در صدر اسلام)/۴۸ .

۱۵ . (بحارالانوار) ج۱۲۷/۱۵.

۱۶ . همان مدرک ج۳۶۹/۵۲.

۱۷ . (میزان الحکمه) محمد محمدى رى شهرى ج۳۵۵/۱ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

۱۸ . همان مدرک ج۲۳۹۱/۳.

۱۹ . (نفس الرحمن فى فضائل سلمان) تحقیق: جواد قیومى۱۹۹/.

همچنین ببینید

منابع تحریف گستر در حادثه عاشورا

مقاله ای از اینجانب، چاپ شده در مجله ی «کتاب های اسلامی»، شماره ۱۷، تابستان …

۳۶ نظر

 1. مسلمان ضد داعشی های داخلی

  ابن بلاگ از شدت نفرت پراکنی و دروغ گویی در مورد دین زرتشت و پیامبر مورد احترامش موج می زند. به عنوان یک مسلمان از این نوشته های بچگانه، لجوجانه و مغرضانه شرمنده شدم و از هموطنان زرتشتی عذر می خوام. کسی که ذره ای شراف و غیرت در وجودش باشه اینطور به نیاکان و پیامبر باستانیش توهین نمی کنه. صدرحمت به داعش. شماها فرصت پیدا کنین هزار بار بدتر از داعشید. من موندم بعد از انثلاب چه کردند که شماها اینطور از هویت ایرانی تهی شدید و هر دروغی رو به گذشتگانی که مورد احترام بسیاری از تاریخ دانان و بزرگان ادب و فرهنگ هستند توهین می کنید. وای بر ما از آینده ای که شما داعشی های اسلام در اون نقشی داشته باشید. من خدا رو به پیامبر آخرش محمد قسم میدم شمایی که به یکی از بزرگترین و شریفت ترین و اخلاقی ترین مردان تاریخ یعنی زرتشت توهین کردید از جهت توهین به یکی از پیامبران به نحوی که صلاح میدونه اصلاح و تادیب کنه. من مطئنم شما مسلمان در روز قیامت به شمرده نمیشید زیرا یکی از پیامبران الهی رو مورد توهین و تهمت های ناروا قرار دادید که دشمنانش از زدن این خضعبلات خام و کور و نفرت انگیز ابا داشتند.

 2. جناب فاطمی شما به طور مستقیم وغیر مستقیم به پیامبر باستانی ما ودینی که کهن است ولی هرگز کهنه نمیشود توهین کردید دینی که پیروانش هموطنان خودمونن !.
  دینی که در سال ۲۰۰۳ سازمان جهانی یونسکو سال اشو زرتشت نامگذاری کرد وموجب افتخار کسانی است که به ایران عشق میورزند.
  من هم از این عزیزان (زرتشتیان عزیز) عذرخواهی میکنم .
  اقای فاطمی شما اصلا عادلانه ومدبرانه این سایت را راه اندازی نکردید وجز تهمت ودروغ در مورد دین زرتشت چیزی در این سایت ندیدم هرچند جای تعجب ندارد ما مسلمانان ایران به طور غریزی عادت داریم اونچیزی که مال خودمونه رو بزنیم تو سرش و پایین بیاریم و اونچیزی که مال دیگرانه و به فرهنگ ایران ربطی نداره دست بالا بگیریم و بجاطر همین همیشه از دنیا عقبیم و تا زمانی که خودمونو باور نکنیم درهیچ کجا جایگاهی نداریم .
  آقای فاطمی دوسال پیش آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه رمضان ضیافتی را برای مسلمانان وهموطنای خودش ترتیب داد وبا این کارش به دنیا فهماند که هموطنای من در هر دینی برای من قابل احتراما ولی ما ایرانیان جز اینکه خودمون و هموطنانمون در هر دین ومذهبی سرکوفت کردیم کاری از پیش نبردیم ما نتنها با اقلیتها بلکه با مسلمانان سنی که هموطن خودمونن سر ناسازگاری داریم .
  آقای فاطمی به ایران عشق بورز.

 3. افتتاح همین سایت یک توهین آشکاره من نمیدونم بین این همه ادین چرا زرتشت ؟! آیا منفعتی برای شماداره ؟!

  • مدیر سایت

   اگر سراغ بهائیت میرفتم می گفتند: چرا بهائیت؟ و همینطور مسیحیت و …
   من به تنهایی نمی تونم به همه ادیان بپردازم. شماها بجای اینکه با روش های مختلف منو از بحث منصرف کنید، برای ایراداتی که به دین زرتشتی مطرح می شه جواب پیدا کنید. در عصر اینترنت اگر من نگم کسی دیگه خواهد گفت

  • افتتاح این سایت جوابیه به توهین های آشکار عده ای خیالباف و دروغگو که با وجود بی سوادی میخوان تاریخ اسلام رو با تاریخ نه چندان درخشان ایران قبل از اسلام مقایسه کنند و مواردی هست که باید بهشون یادآوری بشه تا جایگاه خودشون رو بدونن و اکاذیب بین مردم رواج ندن .چه عیبی داره کمی با تاریخ و شخصیت های ایران قبل از اسلام بدون بزرگنمایی آشنا بشیم ؟؟ شما هم به حقیقت عشق بورز نه به توهم و تخیل برای سرپوش گذاشتن روی کمبودها و شکست هایی که واقعیت تاریخی هستن .

   • مهتاب خانم، همون آقای اوباما از اسراییل بخاطر کشتن مردم غزه، از کشتن زن و کودک حمایت میکنه،آدم نباید ساده باشه، باید فرق دورویی و ریا رو از صداقت و راستی تشخیص بده.ضمنا این سایت برای این ساخته نشده که بخواهیم پیامبر الهی زرتشت رو بکوبونیم،همونطور که آقا سهیل گفت جوابیه ای به توهین ها و دروغ هایی که باستانگراهای افراطی ضد دین، به اسلام عزیز میزننده، وگرنه زرتشتیان واقعی، همان مسلمانان این مرزو بوم هستند، چون همان خدایی که زرتشت رو برای هدایت مردم فرستاد، پیامبر بزرگ اسلام رو بعنوان خاتم پیامبران برای هدایت بشریت مبعوث کرد، و اسلام رو بعنوان آخرین دین به جهانیان هدیه داد.

 4. باسلام خدمت دوستان .
  آزاد اندیش عزیز در بالا دوست نا محترم شما بطور غیر مستقیم دین مقدس زر تشت را توهم ودروغ معرفی کرده !
  حضرت زرتشت در جهان اولین پیامبری بود که بصورت مکتوب از جهان معنوی سخن گفت ، ویکتا پرستی را از ایران به تمام دنیا صادر کرد دین زرتشت یک دین وارداتی نیست چه کسی گفته زرتشتیان واقعی مسلمانان این مزوبوم هستند ؟!!! پس حتما مسلمانان واقعی هم زرتشتیان ومسیحیان این مرزو بومن !!! حرفی بزنید که عقلتون زیر سوال نره .
  آیا کسانی که رو دست دین اسلام بلند شدند زرتشتیان هستند ؟! آیا شما تحقیق کردید که زرتشتی هستند آیا از گذشته اونایی که برای تخریب اسلام خودشونو زرتشتی معرفی کردند میدونید ومطمئن هستید ؟! آیا یک مسلمان واقعی کسی نیست که با دلیل ومدرک معتبر باید حرفی رو بزنه ؟! آیا مسلمانی این گونست ؟! شما ومن وهمه مسلمانان سرتاسر جهان میگوییم که محمد (ص) خاتم پیغمبران است حتی من از زرتشتیان هم همین حرف را شنیدم ولی از مسیحیان هرگز نشنیدم !
  اونا روح القدوس عیسی مسیح (ع) را خاتم پیغمبران میدانند پیغمبری که مادرش تنها دختر قدیسه در دنیا بود دختری که هیچ مردی لایق نبود پدر عیسی(ع) باشد ومردی هرگز مادرش را لمس نکرد وبعد از عیسی (ع) معتقد هستند که هیچ پیغمبری مبعوث نشده !
  جناب فاطمی عزیز شما استاد من هستی که تازه با شما آشنا شدم برای من ی درده که مسیحیان پیامبر من را ی پیامبر دروغ بدونن (حضرت محمد) اگه این حرف را از زبان زرتشتیان شنیده بودم قبول میکردم اگه براتون مقدوره ممنون میشم با مسیحیان هم وارد بحث بشیم.

 5. با سلام به مهتاب خانم گرامی، اگر شما مسلمانید نباید اینجور دوست عزیزمان را مورد خشم میگرفتید، فرضا که این دوست عزیز اشتباهی کرده، شما اگر زرتشتی باشید این خشم شما قابل توجیه، ولی اگر مسلمانید باید با ادبیات نرم تر برادر مسلمان خود را هدایت میکردید. در اینکه زرتشت یا همان پیامبری که به زرتشت مشهور شده، پیامبری الهی بوده شکی نیست، چون حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) و امامان دیگر او را پیامبری الهی دانسته و پیروانشان را اهل کتاب خوانده، در اینکه دین این پیامبر هم دچار تحریفات فراوان شده، شکی نیست، حدیثی از امام علی(ع) شنیدم به این مضمون که یکی از شاهان ایرانی بر زرتشتیان خشم گرفت و بزرگانشان را کشت و کتابهایشان را از بین برد، نمیدونم سندش چقدر معتبره.دین زرتشت یک دین وارداتی است را از کجای حرفم چنین استنتاجی کردی، منظورم از این حرف این بود که زرتشت هم از طرف خدا بود، و همان خدا پیامبر بزرگ اسلام رو بعنوان آخرین پیغمبر فرستاد، کمی تعقل، و کمی صبر همیشه لازمه.

 6. نظر بنده را که با زحمت نوشته بودم هنوز منتشر نکرده اید. اگر نظر بنده منتشر نشود دیگر به سایت شما سر نخواهم زد و اعتباری برایتان قائل نخواهم بود چراکه معلوم می شود نظرات مخالف را سانسور می کنید

  • مدیر سایت

   بارها گفته ام که کوتاه بنویسید. نوشته ی شما را نخوندم تا ببینم مخالف نوشتید یا موافق

   • بیایید این هم کوتاه شده اش

    دوست عزیزم، می دانید که با توهین به زرتشت (ع) تنها شیطان را خوشحال می کنید و بسیاری از ایرانیان و عقلا و اخلاق گرایان را از اسلام دور می کنید.

    چه کسی است که به پیام آور نیکی از جانب خدا توهین کنه و تهمت بزنه و دروغ های آشکار به او نسبت بده جز پیرو شیطان؟
    مسلمان گرامی بیدار شوید که مرگ همین نزدیکی هاست.
    آیا می شود به خاطر دفاع از یک پیامبر و دینش(محمد ص و اسلام) به پیامبر دیگر و دینش و پیروانش دروغ های شاخدار بست و خود را خداپرست نامید؟
    آیا این سخن زرتشت را نشنیدید که فرمود:” نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه” چرا برای بالا بردن پیامبری دیگر یکی از مردان بزرگ تاریخ و پیامبری الاهی را تخریب می کنید؟
    آیا اگر شما را همدست شیاطین بپنداریم درست نیندیشیده ایم؟نقد کجا و دروغ نسبت دادن کجا؟

    چه زیبا خداوند در قرآن فرمود که “کسی نجات مییابد که قلب سلیم داشته باشد”. همانطور که پیش از آن زرتشت عزیزمان از جانب خدا فرمود “شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباش”. عزیزم چرا هموطنانت که علاقمند یا پیرو یک دین الاهی است را آزار می دهی؟ چرا یکی از پیامبران خدا را آزار می دهی؟ زرتشت چه هیزم تری به شما فروخت جز آنکه فرمود اندیشه و گفتار و کردار نیک را راهتان کنید؟

    به دوستان نازنینم که زرتشت را نه تنها به خاطر ملیتش، بلکه به حاطر افکار الاهی زیبایش دوست دارند هم می گویم که زرتشت پاک فرمود : آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید. ناراحت نباشید مردم عاقل می دانند که گزافه و دروغ چیست و مردان و زنان و نیک از سه اصل دست نمی کشند چرا که بنیان همه ادیان است.

    و به مسلمانان شناسنامه ای که افکاری ندارند جز تخریب و توحش و تعصب و جمود و تهجر و در واقع به قول دوستمان نماینده وطنی طالبان و داعش هستند، هم می گویم که زرتشت پاک فرمود:
    کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.
    ای شما که تنفس نفس های اماره تان، حال هر انسان نیک خواهی را متهوع میکند. انسان شوید و به خاطر یک پیامبر، دیگر پیامبران و پیروانشان را تخریب نکنید.
    نقد کنید و ابتدا از اسلام شناسنامه ای و پوچتان شروع کنید که به قول علی ع “کسى که خود را محاسبه کرد سود برد، و هر که از خود بى خبر ماند زیان دید.”
    و علی فرمود:”آنچه را نمى دانى مگو، بلکه هرچه را هم مى دانى به زبان نیاور، که خداوند پاک برنامه هایى را بر اندامت واجب نموده که در قیامت به همان ها بر تو احتجاج خواهد کرد.”
    وای از شما به خاطر نادانی هاتان و دروغ ها و تهمت های که بستید. وای بر شما که زرتشت پاک را آتش پرست دانستید؛ لابد باید مسلمین را سنگ پرست نامید ؟
    وای بر شما که این مرد الاهی را با حداکثر توان و برای رضای قدرتمندان تخریب می کنید.
    وای بر شما که بزرگترین حامی ظهور مهدی موعود در همه تاریخ و اولین حامی سوشیانت در میان مردمان را لگدمال تهجر و تعصبتان می کنید. ای نادان ها می دانید که ظهور سوشیانت جزو اصول دین زرتشت پاک است؟ آیا می دانید دروغ بزرگترین گناه در این دین است؟

    وای بر شما که پیامبری از پیامبران الاهی را به ازدواج به محارم متهم می کنید؟
    چطور جواب خدا را خواهید داد؟
    اگر قیامتی در کار باشد چطور در چشمان پاک زرتشت نگاه خواهد کرد همو که فرمود “خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند.”

    شما که همه تاریخ ایران را لگد مال تعصب عربی می کنید ایرانی هستید؟

    من همانطور که دوست عزیزم فرموده شما را مسلمان نمی دانم و نه هیچ آیت الله و … که زرتشت ع را تخریب کند چراکه در حدیثی از امام صادق(ع) مى‏خوانیم:
    “ کسى که تعصب به خرج دهد یا براى او تعصب داشته باشند پیوند ایمان را از گردن خویش برداشته است”

    شما جز پیروان شیطان نیستید که می خواهید با زدن زرتشت همه نیکی ها را از بین ببرید. اسلام دروغینتان ارزانی خودتان . روزی خدا شما را به میدان محاسبه خواهد برد و رسوا خواهید شد.
    اسلام محمد امین بری از جهالت و جمود و تعصب عربی است.

    • مدیر سایت

     حد اکثر چهارپنج سطر بنویسید

     • خندیدیم به بچگیهای شما

      چرا؟ چون نتونن درست و کافی استدلال کنی و بتونی بگی نتونستن جواب بدن؟!
      اگر دنبال حقیقتی! که نیستی و تمام وجوت از جهالت عرب صدر اسلام و الان و عرب پرستی و کینه و نفرت به ایران و ایرانی پره و اگر جرات داری بگذار همه حرف ها بیان شه و قد ر و اندازش رو هم خود مردم بلدن تعیین کنن. نیاز نیست جنابعالی قد و وزن تعیین کنی با این استدلال های بچگانت

 7. جناب حق جو ابتدا منابع این جملات قشنگی که از زرتشت ذکر کردیدوبفرمایید تا خدایی نکرده مثل جملات کوروش کبیر از اینو اون سرقت نرفته باشه ؟؟؟ دوما تهجر نه ، تحجر درسته (الان دوره هخامنشیان و انوشیروان عادل نیست که از اشراف و بزرگان تا مردم زیر دست بیسواد باشند مدرسه و نهضت سواداموزی داریم ) همین موارده که باعث میشه بعضی ها از مردم سواستفاده کنند . بعدهم نشون بدین چه کسی شخص زرتشت رو به ازدواج با محارم متهم کرده . اگر داعشی بودن یعنی اینکه پته ی خالی بندهارو روی اب بریزی باید داعشی ها به خودشون افتخار کنند . چرا همش باید تاریخ بعداز اسلام زیر ذره بین باشه ؟؟ذره ای هم با شخصیت های قبل از اسلام اشنایی داشتن چه عیبی داره.اکثر مطالب اقای فاطمی از کتب و موبدان زرتشتی هست تا نظرات عالمان دین اسلام درباره زرتشتیان

  • خندیدیم به بچگیهای شما

   شما قبل از اظهار نظر متن رو به خوبی بخون تا حرفهای بیربط نزنی… حرف ایشون معلومه. میگه کسی که به خاطر حمایت از یک پیامبر، بخواد دین و پیامبر دیگه ای رو به استهزا و دروغ و تهمت ببنده،بی شک مسلمان نیست. منم موافقم شما داعشی هستید.
   این سایت پلیدترین، دروغ گو ترین و زشت ترین سایتی هست که تا به حال دیدم. ذره ای تعقل و خرد و استدلال در اون جایی نداره. صرفا می گردید یک چیزی رو پیدا کنید بگین زرتشت و دینش عیب دارن.
   نادان، بی سواد، متحجر، داعشی، عرب پرست، بر شاخه نشستی و بن می بری! دین زرتشت بنیان راه راست رو ریخته! اینقدر که راه راست راه راست می کنی و صدبار در نمازت می خونی صراط مستقیم این رو زرتشت خواست به شما نادان ها بیاموزه و از تحجر و حماقت و عقب ماندگی و بدویت و توحش دورتون کنه و نتونست…
   زرتشت اگر فرو بریزه همه ادیان دیگه هم فرو میریزن.نادان بفهم چه میکنی، این دفاع از اسلام نیست زدن اسلامه.. کاش کمی عقل داشتین.
   تنها سایتی که دیدم مثل شما سایت شیطان پرست های کلیسای شیطانه… بیچاره ها آخرت خودتون رو مثل حیوان های پست و فرومایه شیطانی دارین تخریب می کنین.
   خدا به محمد فرمود: باید به تمامی پیامبران پیش از خودت ایمان بیاری و هر کس چنین نکنه مسلمان نیست.و.. تکلیف شما طالبانی ها که معلومه..
   حالا هی دروغ بنویسید.
   خدا میدونه اکثر افرادی که سر می زنن اونقدر مطالبتون بی محتوا و بی ارزشه که جواب هم نمیدن.
   حالا دلتون خوشه یه چیزی پیدا کنین بگین زرتشت معیوب بود ، محمد خوبه.
   آره محمد خوبه، اسلام خوبه، بقیه بدن، زرتشت بد بود شما ها خوبین، داعش و طالبان خوبه، دست و پا بریدن و سنگسار خوبه، توحش مرتدکشی عرب بیابانی خوبه و …
   میخواین چندتا منبع از آدمای روان پریش عرب زده ضد ایرانی بدم که اونجا هم چندتا فحش و فضیحت به زرتشت و دینش گفتن تا چاپ کنین دلتون خنک شه؟
   می خواین چندتا مسلمون بی ریشه، غرب دیده، عاشق صدر اسلام و جهاد طالبانی مثل شریعتی معرفی کنم که اون هام از شدت بی ریشگی و از خود بیگانگی به ایران و ایرانی و تمدنش فحش بسته باشن چاپ کنین و موفقیت حساب کنین؟
   بعدشم اسمش رو بگذارین نقد؟
   میخواین چندتا کتاب فقهای سنی و شیعه ضد ایرانی بگم مطالبش رو درباره پستی و بندگی ایرانی ها و آقایی و برتری اعراب چاپ کنین؟
   هیهات ازین از خودبیگانگی، از این روان پریشی، از این خودنشناسی، از این بی غیرتی که گریبانباگیر بعضی ها شده…
   ارزش شما به اندازه اون عربی که به ایران حمله کرد هم نیست چون اون با تمام حماقتشت به عظمت ایران و تمدن و دینش معترف بود.
   ارزشتون و عقلتون در همین اندازست.
   نادانی تا کجا. بزرگ شین. از بچگی در بیاین.
   حقا که نادانی را پایانی نیست…
   ادامه بدین.. آفرین

   • نمیدانم اینقدر عصبانیت برا چیه، میگویید زرتشت اگر فرو بریزه همه ادیان دیگه هم فرو میریزن، شما کجا بودید آنزمان که دوستان باستانگرای شما سخیف ترین تهمت ها رو با بی ادبانه ترین ادبیات به پیامبر اسلام میزدند، آیا شما که اینقدر دلتان برای دین میسوزد این توصیه هارو به آنها هم کرده اید، تهمت های ناروا زدن به آخرین پیامبر آزاد ولی نقد دین زرتشت ممنوع، گرچه من هم با تهمت زدن به پیامبران کاملا مخالفم، ولی نقد ادیان هیچ ایرادی نداره، چون دین در طول زمان ممکنه دچار تحریف بشه و از اصل خودش دور بشه.
    حقا که نادانی را با دانستن پایان است…

    • خندیدیم به بچگیهای شما

     من عصبانی نیستم دوست من. صرفا آنچه می کنید را بیان کردم. من دوست باستانگرا و.. ندارم بزرگوار. اگر هر کس به هر دلیلی و با هر هدفی، ادیان و پیامبرانش رو مورد تمسخر، تحقیر، دشنام، تهمت، دروغ و افترا قرار بده مسلما کاری اهریمنی و شیطانی انجام داده و در پیشگاه خدا مسئوله.
     از نظر من چه حضرت زرتشت به عنوان پیام آور سه اصل جاودان الاهی و چه حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر محترمند و اگر نقدی هست بایستی با رعایت اخلاق صورت بگیرد.
     من هر فردی که مطالب توهین آمیز و نه نقادانه، نسبت به یک دین یا آیین یا اندیشه یا ایدئولوژی بیان کنه رو به همین صورت مورد خطاب قرار میدم.چون بیهوده باعث تفرقه و دشمنی و کینه و نفرت میشه.چرا ما یاد نمی گیریم که برا ی بالا بردن خودمون، ملتمون، کشورمون، قوممون، دینمون، مذهبمون، فکرمون و .. نباید دیگران رو پایین بکشیم؟
     با لجن مال کردن حضرت زرتشت و ایران باستان ، حضرت محمد امین بالا نمیره بلکه باعث شرمساری او خواهیم شد. چرا که با زبان بی زبانی میگیم محمد ص شخصی کوچک و پیامبری دروغین بود که برای بالا بردنش باید دیگران رو تخریب و لجن مال کرد و الا اگر دیگران رو تخریب نکنیم وی حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
     اندیشه و فلسفه ایرانیان باستان یکی از بنیان های خداشناسی و عرفان و فلسفه است و کوبیدن افرادی چون زرتشت (بازهم تاکید می کنم نقد فرق داره) نه تنها تخریب انسانیت و تفکر است بلکه تخریب و دشمنی با میراث نیاکان است. کدوم ملت در دنیا نیاکان خودش رو تخریب و لجن مال می کنه؟ کی باید این رو بفهمیم که احترام والدین(نه فقط والدین فعلی) بلکه تمامی نیاکان جزو اسلام و کسی که چنین نمی کنه مسلمان نیست؟ آیا تا به حال هیچ آلمانی، انگلیسی و فرانسوی دیدید که به خاطر حضرت عیسی، نیاکان و بزرگانش رو تخریب کنه؟ ما کاری که هیچ دین شناس منصف دنیا نمی کنه رو در این سایت ها انجام میدیم و به یک پیامبر پاک که تنها حرفش نیکی کردن بوده، دروغ و تهمت می بندیم که چی؟آخرش بگیم محمد و اسلام خوبن؟این عقلانیه؟ این منصفانست؟ این نقده؟
     ما به چی حمله می کنیم؟ به ریشه و بنیان ملیت و شرف و اخلاق خودمون؟ مگه از بته سبز شدین ؟
     نکته آخر اینکه من هم موافقم هر دینی در گذر زمان تحریف میشه و بایدبا نقد دین تحریف ها رو از اون زدود تا مسیر به سمت خدا برای رسیدن به کمال مطلق باز شه اما نقد دین با تخریب شخصیت پیامبران و بزرگان متفاوته. نقد دین با دروغ بستن متفاوته . با حرف های بچگانه مانند اینکه اوستا وجود خارجی نداره یا زرتشتی ها یکتا پرست نیستن متفاوته. من پیشنهاد می کنم گفته های سهروردی درباره ایران باستان و فلسفه نور رو بخونید. هرچند شما کاملا مسئول این رفتار هتاکانه و مخرب نیستید، سیستم آموزشی که شما رو تربیت کرده که هویتی ندارید و از خود بیگانه اید و نمی دونین که بودید و این ملت باستانی از کجا به اینجا رسیده مسئول اصلیه.
     هویت ما رو از ما گرفتند همونطور که داعش داره این کار رو می کنه. این خبر رو بخونید:

     http://fararu.com/fa/news/204648/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

     در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است…

 8. شهید دکتر شریعتی:
  ((فریادزدندکه افسوس مسلمانان امدند وتمام کتابخانه هاراازبین بردندوتمامی کتابهامان نابود شد وحتی نام هانیزنماند دردنیامغزشویی کردند که هرچه فکر میکنیم کسی به یادمان نمی اید جز بزرگمهر حکیم.خوشبختانه ازقرن هجدهم اروپایی ها هم اثار ونسخه هایی راکه وجودداشت به خصوص از فرهنگ پهلوی اوستایی وزرتشتی جمع کردند کتیبه های اوستایی وپهلوی اشکانی وپهلوی ساسانی رابه دقت خواندند وبه زبان های فرانسه وانگلیسی یاالمانی وهلندی برگرداندند وحالاانهمه به زبان فارسی نیز ترجمه شده است ونتیجه این:حسرت مان همه این که چرا ازبین رفتند واکنون حسرتمان همه اینکه چراماندند.))
  تاریخ ادیان , جلد دوم , ص۳۲۹

  • مدیر سایت

   ممنون جالب بود

  • مدیر سایت

   لطفا در صورت امکان، تصویر این عبارت از کتاب دکتر شریعی و شناسنامه کتاب را برای ما ارسال کنید. تشکر

  • این جملات هم از شریعیتیه:

   “روستا مثل‌ همه‌ی‌ جامعه‌های‌ بزرگ‌ بشری‌ یک‌ بافت‌ سه‌گانه‌ی‌ ژاندارم‌ ـ آخوند ـ خان‌، داشت‌ که‌ این‌ سه‌ نفر حکومت‌ می‌کردند… آن‌ وقت‌ پسر همین‌ آدم‌]آخوند[ می‌آمد و با همین‌ روحیه‌ و با همین‌ رابطه‌ درس‌ می‌خواند، بعد می‌شدثقه‌الاسلام‌، حجت‌الاسلام‌، آیت‌الله‌ و بعد می‌شد آیت‌الله‌العظمی‌؛ شخصیتش‌بالا می‌رفت‌ اما همان‌ رابطه‌ای‌ را که‌ بابایش‌ به‌ عنوان‌ ملای‌ ده‌ با خان‌ داشت‌،همان‌ رابطه‌ را با مملکت‌ با خان‌ مملکت‌ دارد.» ”
   شریعتی‌ دامنه‌ی‌ اعتراضاتش‌ به‌ روحانیت‌ را چنان‌ گسترش‌ داد که‌ گرایش‌ جهانی‌ به‌اسلام‌ را نشانه‌ی‌ بی‌نیازی‌ به‌ روحانیت‌ دانست‌. او می‌گفت‌: «من‌ از وقتی‌ امیدوار شدم‌ که‌اسلام‌ به‌ جایی‌ رسیده‌ که‌ از انحصار روحانیت‌ خارج‌ شده‌ است‌. ببینید الا´ن‌ درست‌ است‌که‌ هنوز قدرت‌ اساسی‌ و زیاد باز دست‌ روحانیت‌ رسمی‌ است‌، دست‌ همین‌ مراجع‌است‌، ولی‌ اسلام‌ از درون‌ نسل‌های‌ غیر رسمی‌ و فداکار و فداییان‌، واقعاً عاشقانی‌ پیداکرده‌ که‌… الا´ن‌ می‌بینیم‌ که‌ چهره‌ی‌ اسلام‌ را در سطح‌ جهانی‌ عوض‌ کرده‌اند و با مرگ‌روحانیت‌ رسمی‌ ما، اسلام‌ خوشبختانه‌ نخواهد مرد.»

   • مدیر سایت

    همه ی حرفهای شریعتی رو تایید نکردیم

   • وی در یکی از نوشته‌هایش چنین می‌نویسد:
    من غیر ازاینکه اساساً اصطلاح «روحانیت» را یک اصطلاح اسلامی و شیعی نمی‌دانم و معتقدم این اصطلاح اخیراً از مسیحیت گرفته شده و در متون اسلامی ما چنین کلمه‌ای بدین معنی نیامده‌است، بلکه دراسلام بجای روحانی و جسمانی، ما عالم داریم و متعلم و بنابراین باید بجای روحانی گفت «عالم اسلامی». و اما راجع به علمای اسلامی، این را می‌خواهم ادعا کنم و ده‌ها قرینه و نمونه عینی بر اثبات آن دارم. که ازمیان نویسندگان و سخنرانان وحتی علما و فضلای اسلامی معاصر، هیچکس (البته درحد امکانات و نوع کار و کاراکترخودش) به اندازه من افتخار دفاع جدی و موثر عملی و فکری از این جامعه گرانقدری که امید بزرگ و سرمایه عزیز مااست، نداشته‌است.
    همچنین شریعتی در کتاب اجتهاد و نظریه انقلاب دائمی در مقایسه‌ای بین روشنفکر و روحانی نکته‌ای را متذکر می‌شود که چه بسیار روشنفکرانی که به مملکت خویش خیانت کرده‌اند وزیر قراردادهای استعماری را امضا کرده‌اند ولی هیچ جا نمی‌توان حتی یک امضای عالم روحانی را درچنین قراردادهای خائنانه‌ای دید.
    من نمیخام بگم همه ی سخنان شریعتی درسته که اگر اینطور بود که جزو معصومین به حساب میامد، هر سخنی قابل نقده و انسان با تحقیق و دلیل و مدرک باید درستیه مطلب رو پیدا کنه.

    • مدیر سایت

     اینکه اصطلاح «روحانیت» در گذشته و در اسلام نبوده درسته بلکه «عالم» بوده. اما نمی توان به روحانیت خرده گرفت هرچیز جدیدی عیب نیست مگر اینکه به دین نسبت داده بشه که همان بدعته. کسی نگفته واژه «روحانیت» از اسلام گرفته شده است

 9. شما علی شریعتی را یک روشنفکر میدونید؟ تنها بخش روشنفکری شریعتی آن بخشی است که با روحانیون سنتی و اسلامگرایی سنتی مخالف بود. نظرات شریعتی در مورد ایران باستان و بخشی از شیعه گری نه تنها از روی روشنفکری نیست بلکه جاهلانه است.

  • آدم که نباید گوینده ی حرف رو ببینه، باید خود حرفو ببینه که چیه، بعد حق رو با عقلش بپذیره، اینکه هرچی به نفع آدمه اگرچه درست نباشه رو بپذیریم و هرچی به ضرر آدمه هر چند درست باشه رو نپذیریم عین بی عقلی و تعصبه.

 10. عبدالله این حرف شریعتی بی معنیه اگه اینجوریه منم خیلی چیز ها میتونم بگم ایشون واسه خودشون حتمن میگگن که ای کاش این متون ترجمه نمیشد وعلن هیچ کس از ترجمه این متون ناراحت نمیشه در ضمن بخاطر جهالت اعراب بخش اعظمی از کتاب ها و آثار ما از بین رفتند و به لطف اعراب چیز زیادی از گذشته ندادریم و بیشتر اطلاعات از ایران باستان از متون غربی اومده.