خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / اعدام زن زرتشتی / استحقاق اعدام زنی که شوهر خود را نخواهد! / زنی که از شوهر نافرمانی کند حق خرجی ندارد / زنی که پسر زاید عزیزتر از زنی که دختر زاید!

استحقاق اعدام زنی که شوهر خود را نخواهد! / زنی که از شوهر نافرمانی کند حق خرجی ندارد / زنی که پسر زاید عزیزتر از زنی که دختر زاید!

به قلم فرشید شرفی
یکی از کتاب های زرتشتیان «روایات داراب هرمزدیار» است. طبق نوشته ی آن، اگر زنی چهار بار به شوهرش بگوید: «من تو را نخواهم و زن تو نباشم» و به مدت یک شبانه روز روی حرف خود باشد، مستحق اعدام است و جهنمی خواهد بود.
همچنین اگر از دستورهای مرد پیروی نکند، مرد می تواند به او خرجی ندهد. در اسلام هم گاهی بخاطر نافرمانی زن، حق خرجی ندارد اما نه نافرمانی در همه چیز بلکه در حد تمکین نکردن در مسائل جنسی متعارف و (طبق فتوای بیشتر فقیهان) بیرون رفتن از خانه بدون اجازه و در غیر ضرورت است.
و نیز در این کتاب آمده است که زن پوشیده، کم حرف و پسرزا، نزد شوهر مثل فرزندش خواهد بود. پس اگر زنی دختر بزاید، تا این مقدار عزیز نخواهد بود.

در کتاب «روایات داراب هرمزدیار»، جلد اول، صفحه ی ۱۸۹ ـ ۱۹۰ می خوانیم:
«هر زنی که چهار بار به شوهر خویش گوید که: "من تو را نخواهم و زن تو نباشم"، یک شبانِ روز هم بدین سخن باشد، مرگ ارزان (شایسته ی مرگ) باشد و دوزخی و هر زن که فرمان شوهر نبرد و آنچه شوهر فرماید نکند، او را بدان شوهر هیچ حق و بهری (بهره ای) نرسد که خواهد و گر (اگر) نان و نفقه ندهد، گناهش نباشد و چون زن مستور ]و[ کم سخن باشد و فرزند نرینه (پسر) بیشتر زاید باید که شوهر او را ماننده ی فرزند دارد و هیچ فرقی نباشد».

شبیه این مطلب در صد در بندهش نیز آمده است.

روایات داراب هرمزدیار ص 189 ـ 190

روایات داراب هرمزدیار ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰

روایات داراب هرمزدیار

تیر ۱۳۹۷

همچنین ببینید

به فرزندی گرفتن پسر از سوی مادر، مورد تشویق شایست ناشایست، برخلاف دختر!

به قلم مدیر سایت جای تعجب است که شایست ناشایست ـ کتاب دینی زرتشتی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code