خانه / احکام / احکام زرتشتی / قطعه هایی از کتاب دبستان مذاهب

قطعه هایی از کتاب دبستان مذاهب

به قلم سید محمد ناطقی
در کتاب دبستان مذاهب و در بخش احوال زردشتیان آن، از قول دستور شاهزاده، این آیین را شهری صد در معرفی کرده و هر یک از درهای آن را شرح می دهد که برخی از این درها نکاتی قابل توجه درباره این آیین دارند:
دستور شاهزاده، در نامه صد در گوید که: «دین از زردشت پیغمبر بن پورشسپ بن پیترسپ بن حنجرسپ بن جحوس بن اسفتتمان است، و ایزد استاو ژند بدو عنایت فرمود و هر چه از ازل تا ابد هست، همه را به علم الهی دریافت و این شهری است صد در که از جهان حقیقت که کتاب آسمانی است، وا کردند.
«بزرگان ز استا و پازند و زند
مر این صد درش را بیرون کرده اند

زراتشت بنگر چه دین پرور است
که در شهر دینش ره از صد در است»

در ادامه درهایی از این صد در را مرور می کنیم:

ناپاک بودن غیر زرتشتی:
در چهل و دوم: از غیر همدین باید پرهیزی و همکاسه با او نشوی، اگر کاسه برنجی را بی دین بیالاید، سه بارش باید شست، و اگر سفالین باشد، پاک نشود.

بیچاره زنی که در عادت ماهیانه باشد:
در چهل و پنجم: زن دشتان – یعنی حائض – به سوی آسمان و ستارگان و آتش و آب روان و مرد اشو – یعنی بهشتی – ننگرد و آب از ظرف غیر سفالین آشامد، و بر دست آستین پیچد و بر سر سراگوشی، و آنگاه نان خورد.

بخشش زنا با زن شوهر دار به عهده شوهر آن زن:
در چهل و ششم: از همیال پرهیز کند که آن بهتان و خیانت و زنا است، زیرا که اگر زانی را شوهر زن گناه نبخشد، با همه کرفه روی بهشت نبیند.

کشتن مگس و مور و…:
در چهل و هفتم: باید خراستر – که موزیات باشند – بکشند، و از آن که وزغ آبی و مار و کژدم و مگس و مور باشد، کشتن او ثواب است.

توجیه دبستان مذاهب درباره در چهل و هفتم:
اما در کیش بهدینان یزدانی – یعنی آبادی – هرچه جانور کش است و جاندار آزار، کشتن آن پسندیده است و «چه جانور آزار نیست، کشتن ناروا و کشنده آن ستمگر واجب الجزا. یزدانیان گویند اگر در کلام بزرگی، حیوانی بی آزار کشتن آمده باشد، رمز خواهد بود. (براستی کشتن مورچه، رمزش چیست؟، این چطور دینی است که بزرگانش به رمز می نوشتند و امر می کردند؟ یعنی چه که فرمان به کشتن مورچه بدهند و بعد یک نفر بعد از چندین سال بیاید و بگوید رمز بوده است؟)

زن شیئی برای شوهر:
در شصت و پنجم: زنان را نیایش کردن نفرموده اند، جز اینکه روزی سه بار نزد شوهر شوند و رضای ایشان جویند و از فرموده شوهران روز و شب تجاوز ننمایند که عبادت ایشان همین است.

مجازات دزد:
در هفتادم: چون کسی مال شخصی دزدد، اگر یک درم است، دو درم، از او گرفته، دو نرمه گوش او برند، و ده چوب بر او زنند ویک ساعت در زندان داشته، بگذارند، و اگر بار دیگر این کار کند، اگر یک درم برده، دو درم گرفته، گوشش برند و بیست چوب زده، دو ساعت در زندان دارند، و اگر سه درم یا دو دانگ دزدد، دست راست او قطع کنند، و اگر پانصد درم دزدد، از گلوش برکشند.

بیچاره زنی که در عادت ماهیانه باشد:
در هفتاد و پنجم: باید چشم دشتان – یعنی حائض – بر آتش نیفتد و در آب نشیند و به خورشید نگاه نکند و با مرد سخن نگوید و دشتان با هم نخوابند و نظر به آسمان نیفگند، به ظرف سرب چیز خورند و دست به نان نرسانند و نیمه ظرف را از آب کند و لبالب نسازد و باید بر دست آستین پیچیده به ظرف دست رساند و در آفتاب ننشیند، اگر کودک داشته باشد، طفل را نیز با خود غسل دهد.

لغت پهلوی را موبد نباید برای غیر فرزند خود بگوید:
در صدم: موبد را باید لغت پهلوی، غیر را نیاموزاند، چه یزدان به زردشت گفته است که: «این علم را به فرزندان خود تعلیم کن».

منبع: دبستان مذاهب، جلد اول، صفحات ۱۰۱ الی ۱۱۱

دبستان مذاهب دبستان مذاهب دبستان مذاهب دبستان مذاهب دبستان مذاهب دبستان مذاهب دبستان مذاهب دبستان مذاهبشناسنامه دبستان مذاهباردیبهشت ۱۳۹۷

همچنین ببینید

خارپشت

مجازات شلاق در کتاب های زرتشتی / بیش از هزار ضربه شلاق برای یک کار کوچک

به قلم مدیر سایت مجازات شلاق برای بعضی گناهان از جمله مجازات هایی است که …

۷ نظر

 1. کتاب دبستان مذاهب ، کتابی منحرف و مطالبش جعلی و بی ارزش است . در این مورد به نوشته های مرحوم استاد پورداود در مخالفت با این کتاب و شارستان چار چمن مراجعه فرمایید .
  در بین علمای شما هم کتاب های اینگونه بسیار است . مانند کتاب اسرار الشهاده ملای دربندی که همه مطالبش جعل و تحریف و دروغ است . و مورد تایید علمای بزرگ شیعه نیست . یا کتاب مفتاح الجنان که ادعیه و تعویذاتش بسیاری بی سند و جعلی است و داد شیخ عباس قمی را درآورده.
  اگر به حجت قرار دادن کتب متاخر قرار گذاشته شود اینقدر مسیحی و یهودی و مسلمان کتاب خرافی و دروغ نوشته اند که دبستان مذاهب در این بین گم است .
  چون مانند شما مایل به بیان خرافات اعتقادی مسلمانان نیستم فقط نام کتابها را بردم . مطالب این کتب واقعا بازی با شعور آدمی است .

  • با سلام ؛ قبل از گذاشتن کامنت بیشتر فکر کنید :
   ۱ : دبستان مذاهب کاملا بی اعتبار نیست .
   ۲ : در تأیید حرفهایش درباره آیین زرتشت کمی در این سایت می گشتی سندهای دیگری پیدا میکردی .
   ۳ : و اما خرافات در دین :
   الف : در کتاب اصلی دین باشد .
   ب : اکثر پیروان آن دین به ان عمل کنند .
   در اسلام این چنین خرافاتی میان شیعیان نیست . این که در کتاب احکام دینی [ شایست ناشایست و … ] و یا در کتاب اصلی دین [ اوستا : وندیداد ] خرافات باشد ، کاملا فرق دارد تا این که در کتابی که روایات را فقط جمع اوری کرده است [ حلیه المتقین ] که نه به ان عمل میشود و نه صحت برخی از روایات آن به معصوم باطل است ، کاملا فرق دارد ، روایات خرافی را علما قبول نکردند که این حرفهای بیهوده را میزنی ، اما موبدان بزرگ ساسانی وندیداد و شایست ناشایست را کاملا قبول داشتند ، بی دقتی تا چه حد ؟ ، خرافات یعنی این .
   خرافات اعتقادی ؟ میفهمی چه میگویی ؟ چطور شد قبول داشتن گاتهای بیست صفحه ای نامفهوم و تحریف شده و از هم پاشیده خرافات نیست ، آن وقت قرآن کامل و روایاتی به این محکمی شدند خرافات ؟ .
   امثال کسانی چون شما هیچ گاه مفهوم خرافات را نخواهید فهمید .

   • مهم این است که زرتشتی ها امروز هیچ رفتار خرافی و احمقانه ندارند اما شما ؟
    قمه زدن ، زنجیر زدن ، سگ شدن ، گل مالی کردن سر و لباس ، سینه خیز رفتن در حرم ها ، روضه های خرافی و غلو آمیز مانند عروسی قاسم ، نامه انداختن در چاه جمکران ، خوردن خاک تربت ،
    شما هر روز رفتار خرافی جدیدی هم اختراع می کنید مثل اختراع جدید ضریح گردانی و توسل مردم به ضریحی که هنوز به مزار و حرم هم نرسیده
    زرتشتیان به خرافات وارده در دینشان آگاه شده اند و شما هنوز بر عقاید خرافی خود پافشاری می کنید . فرق شما با هم در این است .
    اگر جن در کتاب شما نبود و در کتاب زرتشتی ها بود همه جا را پر می کردید ولی الان چیزی نمی گویید . بگو جن وجود دارد ؟ تا همه بفهمند خرافاتی کیست ؟
    کتاب مفاتیح شما پر از تعویذ ضد دیو و اجنه است و فرقی با وندیداد ندارد هر وقت مثل زرتشتی ها شجاعت اعتراف به انحرافات دینت را داشتی سخن بگو و الا از نظر اکثر مردم شما از موبدان ساسانی ها عقب افتاده ترید

    • مدیر سایت

     بعضی گفته های شما درست است اما بخشی از آنها خیر

     فرق است میان آنچه بعنوان خرافه از کتاب وندیداد نقل می شود با آنچه در مفاتیح الجنان آمده

     وندیداد، منتسب به زرتشت نیست بنابراین اگر چیزی در آن آمده باشد که نتوانیم صحت آن را درک کنیم نمی پذیریم و بحساب خرافه می گذاریم. اما مطالبی که در مفاتیح آمده و صحتشان را درک نمی کنیم، اگر از قرآن و سخن معصوم(ع) باشد، از آنجا که حقانیت آنها در جای خود به اثبات رسیده، نمی توان بحساب خرافه گذاشت. این قضیه مثل سخن پزشکی ماهر و متعهد باشد که به دستورات او عمل می کنیم هرچند دلیل آن را بدرستی درک نکنیم

    • با سلام ؛ و اما بعد :
     زرتشتیان امروزه نماز خواندن روبه آتش را هم دارند و البته بستن پنام و … که عین خرافات است . و البته نمود آتش پرستی اما حتی منکر گاتهایشان هم شدند [ آذر فروزان اهورامزدا !!!! چه آنکه کریستین سن توضیح میدهد یکی از انواع آتش آتشی بوده که در نزد اهورامزدا میسوخته است و این دقیقا همان بندهایی است در گاتها که مؤید این ادعاست ؛ مراد از آذر آتش بوده است ، همواره ، چه آنکه آذر را در گاتها جزء امشاسپندان هم حساب نکرده اند با اینکه نامش آمده است و اشه را امشاسپند مربوطه و نگهبان آتش خوانده اند این بخاطر این است که مراد از آذر آتش بوده است و این ایزد که در یسنه میشود پسر اهورامزدا ، نمادش آتش بوده است ، همواره ، اما زرتشتیان منکر این میشوند ولی در عین حال وندیداد را هم خرافه نمیدانند ] اینها یعنی خرافات .

     بله جن وجود دارد . اگر بنظر شما این خرافات است پس بهتر است بگویید فضا هم از هیچ چیزی تشکیل نشده است و خلإ محض است . تا آنوقت خرافات شما آشکار شود.

 2. شما اول حقانیت کتابی مثل قرآن را که در سوره جن آیات ۸ و ۹ ،
  « جنها در آسمانها به استراق سمع می نشینند تا اینکه مورد تیر شهاب سنگها از سوی الله
  قرار میگیرند » به جهانیان ثابت کنید تا برسد به حقانیت مفاتیح الجنان و
  حلیه المتقین و ۱۱۰ جلد بحارالانوار با صدها هزار روایات جعلی

  شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمیده و منتظر آغوش شماست،
  خود را به کاری سر گرم نکنید و زمان را طول ندهید مبادا همسرتان به خواب رود،
  چرا که زنی چنین کند تا بیداری شوهر همواره مورد نفرین فرشتگان است.
  پیامبر اسلام ، همان ص ۱۷

  کسیکه زوجه اى کمتر از ۹ سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه زوجه دائمى چه منقطع ،
  و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد
  هر چند شیرخواره باشد . مسئله ۱۲ کتاب نکاح تحریر الوسیله آیت الله خمینی

  • مدیر سایت

   در مورد حقانیت قرآن به بخش «قرآن» در همین سایت مراجعه شود: 

   http://www.raherasti.ir/category/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85/ 

   در آیه نگفته «شهاب سنگ». مضمون این آیه در سوره حجر آیه ۱۸ نیز آمده و در تفسیر نمونه (ج ۱۱ ص ۴۰ به بعد) در توضیح آن به تفصیل سخن گفته که اینجا گنجایش آن را ندارد و می توانید به خود تفسیر مراجعه کنید.

   متوجه نشدم ایراد حدیثی را که ذکر کردید چیست؟

   مسئله ای را که ذکر کردید، آیه یا حدیثی در مورد آن نداریم و برداشت امام خمینی از مجموع احادیث و احکام شرعی بوده و لذا آیت الله صانعی چنین چیزی را قبول ندارد. بنابر این نمی توان چنین حکمی را از مسلمات اسلام دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code