خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / سرپرستی زن مطلقه در دست شوهر سابق! (۵) / واگذاری همسر سابق به مرد دیگر

سرپرستی زن مطلقه در دست شوهر سابق! (۵) / واگذاری همسر سابق به مرد دیگر

به قلم کامران احمدوند
در مادیان هزار دادستان، صفحه ۳۰۴ آمده است:
«چنانچه در رابطه با زن (خود) بگوید که: "او را به زنی به تو می دهم" آنگاه او بلافاصله باید (او را) واگذار کند».

با توجه به اینکه زنان زرتشتی مجاز به داشتن دو شوهر نبوده اند، این واگذاری زن به مرد دیگر، پس از طلاق بوده است و گویا بخاطر وضوح، به آن تصریح نشده است.
از اینکه مرد پس از طلاق می توانسته زن خود را به دیگری واگذارد، نتیجه می گیریم که شوهر سابق همچنان اختیاراتی نسبت به زن داشته است.

مادیان هزار دادستان ص 304

مادیان هزار دادستان ص ۳۰۴

شناسنامه مادیان هزار دادستان

اردیبهشت ۱۳۹۷

بیشتر بخوانیم