+
خانه / شخصیت ها / مستشرقان / دیگر مستشرقان / زرتشت شخصیتی افسانه ای از نظر دارمستتر
زرتشت شخصیتی افسانه ای از نظر دارمستتر

زرتشت شخصیتی افسانه ای از نظر دارمستتر

به قلم مدیر سایت
ممکن است زرتشت یک شخصیت واقعی و حقیقی باشد اما ابهام در زندگی او به قدری زیاد است که او را در ردیف شخصیت های افسانه ای و خیالی برده است. پژوهشگر برجسته جیمز دارمستتر (درگذشت: ۱۸۹۴ م) او را افسانه ای و ساخته ی پندار مردمان معرفی کرده است.

یوگنی اردواردویچ برتلس چنین می‌نویسد: «ج. دارمستتر… زرتشت را یکی از پهلوانان افسانه یی و همراهان اهورامزدا برشمرده که ساخته و پرداخته ی پندار مردمان است». (تاریخ ادبیات فارسی از دوران باستان تا عصر فردوسی، ص ۵۳)

تاریخ ادبیات فارسی ص 53

تاریخ ادبیات فارسی ص ۵۳

شناسنامه تاریخ ادبیات فارسی

اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۴ نظر

 1. وقتی بررسی علمی جایش را به بولتن سازی می دهد لاجرم نویسنده بدون در نظر گرفتن سوابق و کلیت آثار یک محقق بر روی یک جمله که غیر مستقیم از او نقل شده مانور می دهد . اما جهت اطلاع آقای فاطمی دارمستتر دو دوره مشخص در اوستا و دین زردشتی تتبع کرد . قبل از سفرش به هند و بعد از اقامت در هند که منجر به بازنگری کتاب وندیداد و انتشار یشت ها و یسنا و خرده اوستا شد . در این دوره دارمستتر نگاهش به زرتشت را کاملا تغییر داد و سه فرضیه بسیار معروف ارایه داد :
  دوره زندگی زردشت سه دهه قبل از اسکندر بوده
  و اینکه امشاسپندان صفات و ظواهر عملی اراده اهور مزدا هستند
  و اینکه گاتها سرایش زردشت و وندیداد افزوده های موبدان و مغان است

  قبلا به تاکید گفته ام که به غیر از کلنز هیچ ایران شناسی زرتشت را غیر تاریخی و اسطوره نمی داند . اکنون هم با نقل با واسطه یک نظر از صدها نظر دارمستتر چیزی را ثابت نجی کنید وقتی بیش از یک سده است که نظریه او در مورد زمان زندگی زردشت مطرح است و هنوز هم یکی از معتبرترین نظریه هاست .

  این استناد شما مثل آن است که کسی با نقل دست نوشته های دوران تحصیل انیشتین او را مخالف نظریه نسبیت عام معرفی کند . قطعا کسی چنین ادعایی را نمی پذیرد و نقلش فقط موجب انبساط خاطر محققان است .

  • دارمستتر در کجا به وجود زرتشت اعتراف کرده است ؟ .
   آن کسی که بحث میکند و مدام دست خود را به تو میبرد و ساکت میشود تویی و نه محققان .

   • آخر بچه جان مگر تو کتابهای دارمستتر را خوانده ای ؟ اصلا میدانی چند کتاب نوشته در مورد چه نوشته به چه زبانی نوشته ؟ با این سوالات بچه گانه گمراهی خودت و دوستانت را بیشتر هویدا می کنی . در همین جا می شود بیش از ۱۰۰ صفحه از دارمستتر در تایید وجود زرتشت نقل کرد . سوادش را داری بخوانی ؟
    - Lastly, it cannot be denied that Zoroaster left books, which
    were, through centuries, the groundwork of the Magic reli-
    gion, and which were preserved by the Magi, as shown by a
    series of documents from the time of Hermippus.
    مقدمه زند اوستا صفحه ۱۹
    -found historical allusions to
    that schism both in the Avesta and in the Veda, pointed
    out curses against Zoroaster in the Vedas, and, in short,
    transformed, as it were, the two books into historical
    pamphlets
    همان ص ۳۰
    - The
    primitive Avesta, as revealed by Ormazd to Zoroaster and
    by Zoroaster to Vlstasp, king of Bactria,
    در اینجا ویشتاسب را هم شخصیتی واقعی و شاه باکتریا یا شرق خوانده
    همان ص ۳۲
    - نظراتش در مورد زادگاه زردشت : Bactria was only the first conquest of Zoroaster, it
    was neither his native place, nor the cradle of his religion.
    Although there are two different traditions on this point,
    both agree in pointing to Media ; according to the one he
    was born in Rai, that is in Media, properly so called ;
    according to the other he was born in Shiz
    همان مقدمه بخش سوم

 2. ادامه بخشی از تاییدات دارمستتر از شخصیت تاریخی زرتشت :
  - – در اینجا طوری سخن گفته که دیگر اصلا جای دبه و تخریف و تاویل و از این شامورتی بازیهای جماعت شما نگذاشته :
  Mazdeism has often been called Zoroaster’s religion
  in the same sense as Islam is called Muhammed’s religion,
  that is, as being the work of a man named Zoroaster, a view
  which was favoured همان کتاب ص ۲۶ بخش وندیداد
  مزداییسم اغلب دین زرتشت خوانده می شود درست همانگونه که اسلام دین محمد خوانده می شود . حاصل تلاش مردی که نامش زرتشت است . این همان نظری است که مورد توجه قرار گرفته است . دوباره بخوان تا در گوشت فرو رود : a man named Zoroaster, a view
  which was favoured

  جناب مدیر این مطالب مستقیما از کتاب دارمستتر و به نگارش خود او و در پاسخ آفر و همچنین ادعای غلط شما در نقل برتلس است . مطلب ادعایی برتلس در هیچ یک از کتب دارمستتر یا مقالاتش نیامده . بر شماست که در اثبات ادعای خود همانند من متن نوشته دارمستتر را مستقیما به مطلب خود اضافه نمایید
  مطالب نقل شده از دارمستتر کاملا بر خلاف ادعای شما و نشانگر تایید صریح شخصیت تاریخی زرتشت توسط دارمستتر است .

  • عکس صفحه و شناسه کتاب را بگذار .
   من نمیدانم تابحال باید منظور مرا از منبع متوجه شده باشی ، بارها سر همین قضیه بحث بیهوده شده است .
   نکند بازهم رفتی سراغ کتابهای بیهوده و مهمل بدون شناسه ؟ کتابی شناسه دار ، حال عکس صفحه شناسه و این صفحات را بگذار و یا حداقل عکس هم نگذاشتی میشود با نوشتن تمام مشخصات شناسه کتاب که شامل سال نشر و … خلاصه عین یک مشخصات کامل است کار همان عکس بشود اما بشرطی که کتاب قابل دسترسی در ایران باشد ، که در این مورد اگر نیست پس باید عکس را بگذاری .
   بچه آن است که تا هر چیزی بر وفق مرادش می بیند آنرا به حساب آبنبات چوبی گرفته و نقل میکند ، از این آبنبات چوبی ها زیاد است ، من منبعی موثق میخواهم .

 3. ببینیم این کتاب مهمل و بیهوده و بی شناسنامه که باز هم ابروی شما متقلبین و دروغ گویان را برد چیست و شناسنامه اش کجاست :
  https://archive.org/details/zendavesta01darm
  ناشر : کلارندون پرس – آکسفورد تاریخ چاپ ۱۸۸۰( در زمان حیات دارمستتر )
  تصویر در سایت آرشیو از روی نسخه کتابخانه دین شناسی دانشگاه پرینستون امریکا Princeton Theological Seminary Library
  این کتاب در مجموعه sacred book of the east نسخه ۴ چاپ شده توسط ماکس مولر است

  البته نسخه های چاپ بعدی هم وجود دارد ولی معتبر تر از این نداریم .
  عین همین مشخصات در حداقل ۳۰۰ کتاب مطرح فارسی چاپ شده در ایران آمده . در کتابخانه ملی در کتابخانه دانشگاه تهران ، مجلس شورای اسلامی ( به امضای خود دارمستتر ) ، کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی و کتابخانه یگانگی اصل نسخه چاپی این کتاب قابل دسترسی است .

  این همان کتابی است که موسی جوان با خامی و ترجمه غلط اش به اسم وندیداد در ایران چاپ کرد .

  مشکل از تو نیست وقتی دکانی باز شود کسانی که نه می دانند Sacred Book of the East چیست و حتی نمی توانند دو کتاب از دارمستتر نام ببرند مدعی نقد دین زرتشتیمی شوند چنین بی آبرویی ها هم بالا می آید .

  البته اگر برای محاجه باشد بنده حاضر هستم بیش از ده کتاب و بیش از صد صفحه مطلب مشابه این از دارمستتر در مخالفت با ادعای غلط سایت بیاورم . یعنی نظرات دارمستتر در این یک مورد اتفاقا ان قدر شفاف و روشن است که کسی نمی تواند زیرش بزند و اگر اینکار را بکند بی اعتباری خودش را نشان داده .

 4. جناب مدیر من کماکان منتظر پاسخ شما در ارایه سند نوشته دارمستتر از خود او هستم در مطلبی که شما نقل کرده اید نه تصویری از کتاب دارمستتر و نه صفحه و نه حتی عبارت نقل مستقیم او نیامده تا ببینیم دارمستتر چه ادعایی کرده که آقای برتلس چنین بازتابش داده !!!!

  قاعدتا اگر این رویه شما را بپذیریم مثلا من می توانم کتابی منتشر کنم و در ان ادعا کنم “جناب آقای فاطمی نوشته است که به دین زردشتی گرویده ” بعد هم چاپ کتابم را به عنوان سند ارایه دهم . قاعدتا اگر انطور که شما تیتر زده اید این حرف را واقعا دارمستتر نوشته خوب پس در جایی باید ثبت شده باشد ان هم وقتی که هزاران جمله در مخالفت این ادعا در کتب دارمستتر وجود دارد که مطالب بالا فقط مشتی نمونه خروار است .

  • این کتاب وندیداد دارمستتر نیست ، بلکه یک کتاب دیگر است و البته شناسه اش هم شبیه بقیه کتب معتبر نیست تا جایی که در چندین صفحه اول نویسندگان دارند بیان میکنند ، آمده اند و ترجمه دارمستتر را در آن آورده اند . توضیحات خودشان را دادند و در پارت یک این کتاب هم ترجمه وندیداد دارمستتر را آورده اند . صفحه اول و دوم کتاب را نگاه کن مخلوق عجیب .
   صفحه ۲۶ آن اصلا از دارمستتر نبود !!!! نمیدانم پس سندت کو ؟ نمونه فصل های آن :
   CHAPTER I.
   The Discovery of the Zend-Avesta.
   CHAPTER II.
   The Interpretation of the Zend-Avesta.
   CHAPTER III.
   The Formation of the Zend-Avesta.
   سه فصل فوق که تا صفحه Ivi [56] اند اصلا خبری از دارمستتر و نظریاتش نیست . نمیدانم به این اعجوبه چه بگویم .
   اصلا در صفحه ۲۶ خبری از نظر دارمستتر نبود … جاهل بازهم کذب گفتی ؟ . بعد از چند فصل که ترجمه وندیداد را می آورند آنرا در ابتدای کتاب گفته اند از دارمستتر آورده اند ، همین .
   بازهم آبنبات چوبی دید فکر کرد …
   من میگویم سند نظر دارمستتر بر میدارد یک کتاب ارائه میدهد و از خوشحالی پر میکشد ، چه بگویم ، ما فقط سند نظر دارمستتر را خواستیم . همین . عین هفت قرائت قرآن بازهم بحث را عوض کرد . اما … خودت … خودت … من احمق نیستم که بتوانی بحث را عوض کنی ، سند نظریه دارمستتر ؟ .
   خروار ؟ من نمیدانم به انسان کذاب و مهمل گویی و به حرفهایش میگویند … .
   بچه جان دیگر بحث را عوض نکنی ها … .

   • به دلیل زیاد شدن پیام های بازدیدکنندگان گرامی: پگی، offer و مدیوماه، و اشغال حجم زیاد از سایت، تا مدتی از عمومی کردن کامنت های آنها معذورم. می توانند بحث های خود را به وبلاگهای جناب offer یا مدیوماه انتقال دهند. سپاس و پوزش

  • سوشیانت به مدیوماه

   اگر یادتان باشد قبلا درباره نماز پارسیان هند از من پرسیده بودید.نیایش ها میتواند با هم متفاوت باشد.
   شما میتوانید برای خود بدون خوانش از اوستا و با زبان مادری خود نیایش کنید.
   نیایش رو بسوی نور است و با دستانی برافراشته
   همانند دعا یا قنوت در نماز مسلمانان
   و در میان تمام زرتشتیان یکسان است .
   حالا شما میتوانید ایستاده یا نشسته باشید .
   اجباری نیست.
   هموند گرامی بارها بیان شده که نیایش و نماژهایی که در انجمن گذارده میشود در همجا ۱۰۰در۱۰۰مانند ما نیست
   شاید در انجمنهای دیگر متفاوت باشد
   و بارها گفته شده که شما میتوانید با زبان مادری خود نیایش و نماژ بخوانید.

 5. دوست من شخصیت زرتشت را نمیتوان زیر سوال برد.بالاخره زرشت از اساطیر کشور ماست..

 6. لطفا آقای مدیوماه و offer آدرس وبلاگ خود را درج کنند.

 7. با سلام . آقای فاطمی ، شما گفتید در وبلاگ میتوان ادامه داد و آقای سوشیانت هم وبلاگ مرا ندارند ، پس با اجازه :

  offer13.blog.ir

 8. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست
  شاعر: عماد خراسانی
  پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست
  حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست

  اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است
  گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست

  هر کسی قصه‌ی شوقش به زبانی گوید
  چون نکو می‌نگرم حاصل افسانه یکیست

  اینهمه قصه ز سودای گرفتاران است
  ور نه از روز ازل دام یکی،دانه یکیست

  ره‌ی هرکس به فسونی زده آن شوخ ار نه
  گریه‌ی نیمه شب و خنده‌ی مستانه یکیست

  گر زمن پرسی از آن لطف که من می‌دانم
  آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار