خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / ازدواج نیابی یا ازدواج ابدال / مردگان زرتشتی که فرزنددار می شدند! (۳) / اعدام مخالف

ازدواج نیابی یا ازدواج ابدال / مردگان زرتشتی که فرزنددار می شدند! (۳) / اعدام مخالف

به قلم دکتر سعید عریان
در نامه تنسر از نوعی ازدواج به نام «ابدال» سخن رفته که هم دارای ویژگی های «یک زنی» است و هم دارای ویژگی های «ستورزنی». در این خصوص در نامه تنسر آمده است:
«معنی ابدال به مذهب ایشان آنست که، چون کسی از ایشان را اجل فراز رسیدی، و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی آن زن را به شوهر دادندی و از خویشاوندان متوفی که بدو اولی تر و نزدیک تر بودی، و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این هیچ دو نبودی، از مال متوفی زن خواستندی و به خویشان اقرب او سپرده و هر فرزند که در وجود آمدی، بدان مرد صاحب ترکه نسبت کردند، و اگر کسی به خلاف این روا داشتندی بکشتندی. گفتندی تا آخر روزگار نسل آن مرد می باید بماند».
منبع: مادیان هزار دادستان، ترجمه: سعید عریان، ص ۱۰۶ (یادداشت مترجم)

مادیان هزار دادستان ص 106

یادداشت مترجم مادیان هزار دادستان، ص ۱۰۶

شناسنامه مادیان هزار دادستانفروردین ۱۳۹۷

همچنین ببینید

زن در زمان ساسانیان شیء به حساب می آمد نه شخص

به قلم کریستیان بارتولومه Christian Bartholomae «در امپراتوری ساسانی، بنا بر قوانین متداول از قدیم، زن …

۵ نظر

 1. و اما عجایب در چنین نقل هایی که استاد عریان تنها از نامه تنسر نقل کرده و گفته چنین جیزی در آن کتاب ذکر شده است . اما در اینجا یک کلمه کوچک و بی اهمیت از قلم افتاده . اینکه تمام متن نقل شده نه از نامه تنسر پهلوی که از نامه تنسر فارسی و اضافات مترجمین به کتاب پهلوی اصلی است . این سخن بنده نیست سخن مترجم و مدون کتاب نامه تنسر استاد مینوی است :

  ۱- نامه تنسر مورد اشاره کتابی است به زبان پارسی و مولفش شخصی است مسلمان به نام بهاء الدین محمد که به صراحت کتاب را از نسخه عربی نامه تنسر ترجمه شده از پهلوی که منتسب به عبدالله ابن مقفع است به پارسی برگردانده و در تلخیص و اضافه بر کتاب اصلا به متن وفادار نبوده است . نامه تنسر اصلی به زبان پهلوی و ترجمه عربی اش از بین رفته و نسخه ای از آن نمانده .
  ۲- این کتاب در اوایل قرن هفتم تالیف شده است ولی خود تنسر موبدی بوده است که بسیار در قدرت یافتن اردشیر به او یاری رسانده .
  ۳-استاد مینوی در دیباچه نامه تنسر که خود تصحیح و منتشر کرده به دلایل بسیار قوی بر عدم وفاداری مترجم مسلمان نامه تنسر به اصل متن سخن گفته و دلایل اش بسیار است . یکی اینکه عبدالله ابن مقفع به صلاحدید خود هرچه خواسته به کتاب افزوده و برای انکه انرا مطبوع طبع مسلمانان سازد در جای جایش از تورات و انجیل و پیامبران ابراهیمی شاهد و دلیل آورده و البته در متنش انرا جدا کرده بوده ( نامه تنسر – مینوی دیباچه صفحه ۱۲) اما نکته حیرت آور مطالب متن نامه تنسر فارسی است از قران و سخنان امام علی و اشعار عربی(همان صفحه ۱۳) و ابیات شعرای پارسی دری !!!! (مثلا مراجعه کنید به صفحه ۴۷ نامه تنسر پارسی یا آیه قرآن نوشته شده در نامه تنسر همدوره اردشیر بابکان!!!!در صفحه ۵۸ ) که قاعدتا در زمان تنسر هنوز نه خبری از اسلام و قرآن بوده و نه حضرت علی !!!! و نه شعر پارسی دری اینها اضافاتی است که مولف بعدی در قرن هفتم افزوده است و متاسفانه از متن اصل هم جدا نکرده . نهایتا مینوی می گوید که مولف مسلمان قرن هفتم این چنین نامه تنسری بزرگتر از انچه بوده ساخته و پرداخته است .(ص ۱۳ دیباچه نامه تنسر )
  ۴- در نتیجه استاد مینوی مجبور شده در ازای ۷۰ صفحه نامه تنسر ۱۳۰ صفحه شرح اضافات ابن مقفع و بها الدین محمد را به دقت بیان کند که از جمله همین بند مورد اعتنا و پررنگ شده جناب استاد فاطمی است . در صفحه ۱۰۰ کتب نامه تنسر مینوی به صورت دقیق و بدون ذره ای ابهام می گوید : “ص ۶۷ س ۱۵ تا ص ۶۸ س ۶ توضیح معنی ابدال از اضافات ابن مقفع است “

  • مدیر سایت

   روشن است که اضافاتی به نامه ی تنسر شده اما در خیلی موارد، تشخیص نامه از اضافات معلومه

   نظر مینوی آن است که قسمت مورد نظر ما، از اضافاته اما دلیل خود را بیان نکرده چه بسا صاحب نظر دیگری، خلاف آن را بیان کند و صرف اینکه مینوی بدون دلیل ادعایی را مطرح کند قابل قبول نیست

   نظر بنده اینه که در چنین کتابی که مطالب مخلوط شده، اگر عبارتی را ندانیم از اصل است یا اضافات، نمی توان به نویسنده ی اصلی نسبت داد.

   بهرحال این نوشته در سایت باقی می مونه با این امید که توضیحی درخور توجه ارائه شود

   به فرض که این عبارت برای تنسر نباشه، بالاخره نقلی تاریخی است که زرتشتی ها چنین برنامه ای داشته اند

 2. ۵- سبک نگارش کتاب مولف قرن هفتمی اینگونه است که نخست نقلی از نامه تنسر می کند و سپس به روشی که امروزه در پانوشت و توضیحات درج می شود ، شاهد و مثال و توضیح عبارات را در ادامه می آورد مثلا همین مطلب نقل شده در پاراگراف اولیه که اصلا در نوشته مدیر سایت نیامده ذکر اردشیر و بنیان گذاری نوعی ازدواج را کرده است . اما مطالب برجسته شده جناب مدیر در بند دوم (ص ۶۷ سطر ۱۵ تا ص ۶۸ سطر ۴ یعنی همان که مینوی صراحتا از اضافات کتاب می داند ) و توضیحات نویسنده مسلمان امده ” معنی ابدال به مذهب ایشان …… ” ذکر ایشان مشخص است که نویسنده در مورد مذهب خودش سخن نمی گوید بلکه در مورد مذهب اردشیر و تنسر سخن می گوید و مرجع ضمیر ایشان تنسر و اردشیر و زردشتیان هستند . در ادامه همین بند اما سخنی می گوید که سستی دعوا و تعریفش را هم ثابت می کند : ” و در تورات جهودان چنین است که برادر زن برادر متوفا را بخواهد ” !!!!!! و بعد از اتمام بند می آورد : ” دیگر انچه یادکردی که ……” مینوی برای اینکه کسی به خطا نیفتد به درستی نقل هایی را که معتقد بوده از نامه تنسر اصلی است در گیومه آورده و در دیباچه هم توضیح داده که این نقل ها داخل گیومه از کجاست .
  ۵- شاهد دیگر ذکر بخش هایی از کلیله و دمنه در کتاب است که به صورت حکایت آمده مثلا حکایت بوزینگان پنجه تنترا را آورده در حالیکه پنجه تنترا را برزویه طبیب در روزگار بعد از تنسر به پهلوی برگردانده و البته وقتی صراحتا در این کتاب دهها آیه قرآن آمده این شواهد فقط برای محک نمودن دعوی بنده است .یا ذکر حکایت جهتل قدری که از حکایات عربی پس از اسلام است .

  و نهایتا در انتها ما می مانیم و مطلب دیگری از جناب فاطمی که باز هم ایشان زحمت مراجعه به متن اصلی را به خود نداده اند و به محض مشاهده مطلبی که مناسب ذایقه خود دیده اند انرا در سه مقاله مکرر درج فرموده اند و دعاوی مسلمانان را با تیتر اعدام مخالفان رنگ و بویی ویژه بخشیده اند بدون ذکر اینکه این دعاوی نه توسط زرتشتیان که به وسیله مترجمین مسلمانی که با نهایت جهد و تلاش کتاب را به آیات قرآن و حجت های اسلامی مزین نموده اند بیان شده .

 3. جناب مدیر قرار نیست از ابهامات معنایی نوشته بنده برداشت دیگر فرمایید سایت شما سرشار از این ابهامات معنایی است . بنده گفتم مینوی نقل قول های اصلی را داخل گیومه اورده و اگر به کتاب مراجعه کنید مینوی در چاپ کتاب هر جا که متن را از نسخه اولیه دانسته با علامتی مشخص کرده . در ادامه به همین هم بسنده نکرده هم در دیباچه اضافات را توضیح داده و هم در بیش از صد صفحه تمام الحاقات را مشخص کرده .
  اما اینکه فرمودید دلیل الحاقات را بیان نکرده اگر دیباچه و مقدمه همین بخش الحاقات را بخوانید متوجه می شوید که بدون دلیل نبوده . توضیح اینکه مینوی یکی از ریز بین ترین و دقیق ترین تدوین گران کتب پارسی معاصر بوده و در این پایه حتی افرادی چون آشتیانی و دهخدا از او یاد کرده اند و او را ستوده اند و خود نام مینوی دلیل صحت و دقت نظر اوست . اما بیشتر از این هم در مقدمه الحاقات و دیباچه می گوید هر جا استناد و شواهد از تورات و انجیل و اشعار عربی است از ابن مقفع است . در اینکه الحاقی است به این شواهد استناد کرده .
  دیگر اینکه این چند صفحه نامه تنسر را ابن اسفندیار در مجموعه بزرگتر تاریخ طبرستان تدوین کرده و زبان ترجمه و تدوینش در دو کتاب مشابه بوده . لذا شاهد دیگر مینوی شباهت عبارات بوده .
  دیگر اینکه بخشی از نامه تنسر ابن مقفع در فارس نامه ابن بلخی و ما للهند بوریحان ذکر شده با نگاره افزونگی و کاستی این دو نسخه بسیار الجاقات و کاستی ها مشخص شده .
  در مورد این بند مدعای شما هم در انتهای بند که شما در متن نیاورده اید استناد به تورات و انجیل و مقایسه این نوع ازدواج با مذهب جهودان امده و همین شاهد الحاقی بودن مطلب است . لذا این مطالب نوشته ابن مقفع مانوی مذهب مسلمان شده و یا ابن اسفندیار مسلمان است نه یک زردشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code