خانه / ایران / ایران باستان / ساسانیان / جنایت پوست مخالف را کندن و پوست پر از کاه را از دروازه آویختن به دستور پادشاه ساسانی

جنایت پوست مخالف را کندن و پوست پر از کاه را از دروازه آویختن به دستور پادشاه ساسانی

به قلم مدیر سایت
در مورد اینکه مانی کیست و چه افکاری داشت و به دست کدام پادشاه ساسانی کشته شد، سخنان گوناگون مطرح است. از آنجا که فردوسی مورد احترام و پذیرش عموم باستان ستایان است، به نقل او در شاهنامه بسنده می کنیم.
بنا به گفته ی فردوسی، مانی نقاشی زبردست بود که از چین وارد ایران شده نزد شاپور رفت و ادعای پیامبری کرد.
شاپور نه تنها پیامبری او را نپذیرفت، بلکه دستور داد تا پوست او را بکنند و در آن کاه بریزند و بر دروازه آویزان کنند.

درخور ذکر است در عین اختلاف در تاریخ مانی، اما در اینکه پوست او به دستور شاه ساسانی کنده و در آن کاه ریختند و از دروازه آویزان کردند، مورد اتفاق تاریخ است.

بیامد یکی مرد گویا ز چین
که چون او مصوّر نبیند زمین

بدان چرب دستی رسیده بکام   
یکی بر منش مرد مانی بنام

بصورتگری گفت پیغمبرم
ز دین آورانِ جهان برترم

ز چین نزد شاپور شد بار خواست
به پیغمبری شاه را یار خواست

سخن گفت مرد گشاده زبان
جهاندار شد زان سخن بد گمان


زمانى برآشفت پس شهریار
برو تنگ شد گردش روزگار

بفرمود پس تاش برداشتند   
بخوارى ز درگاه بگذاشتند

چنین گفت کاین مرد صورت پرست
نگنجد همى در سراى نشست

چو آشوب و آرام گیتى بدوست
بباید کشیدن سراپاش پوست

همان خامَش آگنده باید بکاه
بدان تا نجوید کس این پایگاه

بیاویختند از در شارستان
دگر پیش دیوار بیمارستان

آذر ۱۳۹۶

همچنین ببینید

انوشیروان

عدالت انوشیروان در نظر شریعتی

آقای عبدالعلی بازرگان می گوید: انوشیروان زنجیری را به در کاخش بند کرده بود که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code