خانه / شخصیت ها / موبدان / اردشیر خورشیدیان / تطهیر برای سرکیسه کردن مردم از سوی موبدان
موبدان ـ زرتشتیان

تطهیر برای سرکیسه کردن مردم از سوی موبدان

به قلم مدیر سایت
دکتر اردشیر خورشیدیان ـ رئیس انجمن موبدان تهران ـ در پیام به همایش موبدان و موبدیاران، پس از تجلیل و تمجید فراوان از موبدان در طول تاریخ، چنین نتیجه گیری می کند:
«و در یک کلام موبدان، دین باور و دین یاور بوده و کوشش کرده اند که از مقام خود سوء استفاده نکرده و دین ساز و دین باز نشوند و دین را ابزاری برای رسیدن به امیال گیتوی (دنیایی) خود قرار نداده با عملکرد خود، سرمشق دیگر بهدینان باشند.» (دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص ۲۸۵)

دستمزد تطهیر
بررسی دستمزد سنگین موبدان برای تطهیر دیگران، بی جا بودن ادعای بالا را نشان می دهد.
در وندیداد، فرگرد نهم (ترجمه و شرح هاشم رضی، جلد ۳، صفحه ۱۱۲۹ به بعد) در باره تطهیر کسی سخن رفته که مرده ای را لمس کرده یا بیش از اندازه به آن نزدیک شده تا دیو مرگ از بدن او خارج شود.

در این قسمت از اوستا دستمزد موبدی که شخص را تطهیر می کند اینگونه تعیین شده است:
ـ تطهیر شهر