خانه / شخصیت ها / موبدان / اردشیر خورشیدیان / تأثیرپذیری دین زرتشتی از مهرپرستی و پاسخ درست دکتر خورشیدیان

تأثیرپذیری دین زرتشتی از مهرپرستی و پاسخ درست دکتر خورشیدیان

به قلم مدیر سایت
از اسلام ایراد می گیرند که برخی آموزه ها و دستورهایش را از دین های قبلی، از جمله زرتشتی، گرفته مثل پل صراط، پنج نماز در شبانه روز، منجی، برخی احکام حج و…
جواب آن است که به فرض درستی این ادعاها، نقصی بر اسلام نیست؛ زیرا همه ی آنچه ادیان قبلی گفته اند، نادرست نبوده بلکه اگر اسلام خط بطلان بر تمام باورهای قبلی می کشید، اشتباه بود.
همین اشکال را در مورد دین زرتشتی گرفته اند که پاره ای باورهای مهرپرستی در دین زرتشتی نیز وارد شده است. دکتر اردشیر خورشیدیان ـ رئیس انجمن موبدان تهران ـ در مقام پاسخگویی دقیقا همان چیزی را می گوید که ما قائلیم.
اما ندانستیم چرا اتفاقی که در دین زرتشتی افتاده، درست است اما همان اتفاق در اسلام، نادرست؟!
دکتر خورشیدیان مقاله ای با عنوان «لغزش هایی در شناخت» در نقد کتاب «زندگی و اندیشه های اشوزرتشت» تألیف علی دهباشی نوشته است. در قسمتی از مقاله می خوانیم:
«در رویه (صفحه) ۲۱